Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-03-27

Wniosek w sprawie podziału zysku za 2011 r.

W dniu 26.03.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.

W dniu 26.03.2012 r. Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie oceniła wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dotyczący podziału zysku netto za rok obrotowy 2011. Wniosek Zarządu przewiduje podzielenie wypracowanego przez Spółkę w roku 2011 zysku netto w wysokości 218.977.735,69 zł w następujący sposób:
  1. 68.027.180,00 zł przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy, tj. 2,00 zł na akcję,
  2. pozostałą kwotę, tj. 150.950.555,69 zł, uwzględniając potrzeby finansowe związane z rozwojem Spółki, realizacją przyjętego programu inwestycyjnego, a także z koniecznością utrzymania odpowiedniego poziomu płynności finansowej przedsiębiorstwa, proponuje przeznaczyć na odpis na kapitał rezerwowy Spółki.

Wniosek Zarządu zostanie przedstawiony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Lubelskiego Spółki.