Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-03-01

Spółka przyjęła Strategię CSR na lata 2012 – 2015


Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. przyjęła do realizacji Strategię Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) na lata 2012 – 2015. To podstawowy dokument korporacyjny określający dla Bogdanki wizję i cele, jakie spółka zamierza osiągnąć na drodze zrównoważonego rozwoju. Powstał w oparciu o kluczowe wyzwania CSR, jakie stoją przed branżą wydobywczą na świecie. W tworzeniu Strategii spółkę wspomagał Zespół ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu PwC.

CSR (ang. corporate social responsibility) – społeczna odpowiedzialność biznesu jest standardem zarządzania firmą uznawanym i praktykowanym na całym świecie. Przynosi on wymierne, długofalowe korzyści i buduje wartość przedsiębiorstwa. Coraz więcej podmiotów gospodarczych stosuje go również w Polsce. Jest też wkładem biznesu w tzw. politykę zrównoważonego rozwoju, rozumianą jako zagwarantowanie osiągania celów i efektów ekonomicznych zarówno w teraźniejszej, jak i przyszłej perspektywie, z uwzględnieniem potrzeb szeroko rozumianego otoczenia i środowiska.
LW Bogdanka S.A. już od lat realizuje w swojej działalności wiele praktyk odpowiedzialnego biznesu. Przyjęcie kompleksowej Strategii CSR i wdrożenie jej do realizacji oznacza zobowiązanie spółki do podjęcia konkretnych działań w takich obszarach jak:
  • etyka i transparentność komunikacji w praktyce działalności biznesowej;
  • bezpieczeństwo i rozwój pracowników spółki;
  • innowacyjny i aktywny wpływ na otoczenie i środowisko;
  • realizacja celów biznesowych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.
Strategia CSR dla LW Bogdanka S.A. to również zobowiązanie do stałego monitorowania wszystkich mierników podjętych działań oraz publicznego raportowania społecznego zaangażowania spółki, np. w  zakresie sponsoringu sportowego i kulturalnego, ochrony środowiska czy poprawy bezpieczeństwa i rozwoju pracowników.
Zapraszamy do zapoznania się z wizją i celami Strategii CSR dla LW Bogdanka S.A. na stronach internetowych spółki www.lw.com.pl w zakładce CSR.