Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-02-27

Akcje nieodpłatne - informacja dla spadkobierców

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. przypomina, iż trwający obecnie proces nieodpłatnego udostępniania Akcji zostanie zakończony w dniu 9 marca 2012 r. Termin ten nie dotyczy spadkobierców uprawnionych pracowników zmarłych przed upływem tego terminu, którzy to spadkobiercy do dnia 9.03.2012 r. poinformują Spółkę, że nie później niż w dniu 9.03.2012 r. złożony został do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku albo do tego dnia przedstawią Spółce zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Spadkobiercy tacy mają 24 miesiące od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub miesiąc od dnia przedstawienia aktu poświadczenia dziedziczenia – na zawarcie umowy nieodpłatnego nabycia Akcji.