Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-01-23

Zawarcie nowej umowy z Elektrownią Kozienice S.A.

Spółka w dniu 23 stycznia 2012 roku zawarła z Elektrownią Kozienice S.A. nową, dodatkową do obowiązującej, Umowę Wieloletnią na dostawę węgla energetycznego dla potrzeb nowo budowanego bloku energetycznego Elektrowni Kozienice S.A.

Umowa została zawarta na okres od dnia zawarcia do dnia 31 grudnia 2036 roku, z rozpoczęciem fizycznym dostaw węgla energetycznego w I kwartale kalendarzowym 2017 roku. Umowa przewiduje 20 lat kalendarzowych dostaw węgla dla potrzeb nowo budowanego bloku Elektrowni Kozienice S.A.

Szacunkowa wartość Umowy wg cen dostaw roku bieżącego wynosi 11,248 mld złotych netto bez uwzględnienia tolerancji ilościowej wolumenu +/- 5% wynikającej z Umowy.


Ponadto w dniu 23 stycznia 2012 roku został zawarty z Elektrownią Kozienice S.A. również Aneks nr 1 do obowiązującej dotychczas Umowy Wieloletniej na dostawę węgla energetycznego, która obowiązuje Strony do dnia 31.12.2025 roku.

Aneks przewiduje zmianę dotychczasowego sposobu ustalania ceny w umowach rocznych na rozwiązanie przyjęte w nowej dodatkowej Umowie, tj. ceny węgla energetycznego ustalane będą na dany rok kalendarzowy dostaw w drodze negocjacji, z uwzględnieniem dynamiki zmiany cen dostaw węgla energetycznego w kraju.


W wyniku zawarcia nowej dodatkowej Umowy oraz Aneksu  do dotychczasowej Umowy Wieloletniej Strony łączą dwie umowy wieloletnie, których łączna wartość w latach 2011-2036 wg cen bieżących wynosi około 22,772 mld złotych.


Więcej informacji znajduje się w raporcie bieżącym nr 3/2012 z dnia 23.01.2012 r.