Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2012-01-04

Akcje pracownicze na GPW S.A. w Warszawie

4 stycznia 2012 r. zostało wprowadzonych na GPW S.A. w Warszawie 3.208.111 akcji pracowniczych Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. nabytych nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników Spółki. W tym samym dniu w KDPW nastąpiła rejestracja akcji Spółki. LWB S.A. poinformowała o tym raportem bieżącym nr 1/2012 z dnia 3.01.2012 r.


Wcześniej, tj. w dniu 28.12.2011 r. Spółka, raportem bieżącym nr 33/2011 opublikowała informację dotyczącą ostatecznej liczby akcji serii B, które na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 15 grudnia 2011 roku zostały zamienione z akcji imiennych na akcje na okaziciela z upływem trzeciego dnia roboczego od dnia publikacji Prospektu i będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Liczba w/w akcji wynosi 3.208.111.

Tego samego dnia nastąpiło także złożenie do GPW wniosku o wprowadzenie akcji do obrotu. Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 34/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., że został złożony przez działającego w imieniu Spółki pełnomocnika - Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A., wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w następstwie rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Zgodnie z w/w  raportem bieżącym łączna liczba akcji zwykłych na okaziciela serii B objętych wnioskiem, wprowadzonych do obrotu giełdowego w następstwie rejestracji, wyniosła: 3.208.111. Łączna liczba wszystkich akcji w obrocie giełdowym po wprowadzeniu akcji objętych wnioskiem, wyniosła: 33.978.701. Zaproponowana została także data rejestracji i wprowadzenia: 4.01.2012 r.

W dniu 29.12.2011 roku została podjęta przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 3.208.111 akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki LUBELSKI WĘGIEL „BOGDANKA” S.A., pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLLWBGD00016.

Dzień później, tj. 30.12.2011 r., Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  na podstawie wniosku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 34/2011, podjął uchwałę, w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela Serii B spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.. Do obrotu giełdowego dopuszczonych zostało 3.208.111 Akcji zwykłych na okaziciela Serii B spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.