Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-12-28

Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.

Spółka w dniu 28.12.2011 roku podpisała Aneks nr 2 do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego nr 1456/W/2010, której dotyczył raport bieżący nr 43/2010 z dnia 14.12.2010 r., zawartej z ENERGA Elektrownie Ostrołęka z siedzibą w Ostrołęce.


Aneks przewiduje przeniesienie części dostaw węgla energetycznego dla bloków Elektrowni Ostrołęka z roku 2011 do realizacji w roku 2012 oraz ustala nowe ceny sprzedaży węgla energetycznego w roku 2012.

W związku z powyższym:
  • sumaryczna wartość dostaw w roku 2012 wyniesie około 217 mln zł;
  • zmianie ulega wartość całej Umowy obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 do 31.12.2015 r., która wyniesie około 871 mln zł  t.j. o około 9,0 % więcej niż wartość podana w raporcie bieżącym nr 43/2010.