Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-12-27

Zawarcie umowy znaczącej z Elektrownią Kozienice S.A.

Spółka w dniu 27 grudnia 2011 roku zawarła z Elektrownią Kozienice S.A. Umowę roczną na dostawę węgla energetycznego w roku 2012, która jest Załącznikiem nr 3 do Umowy Wieloletniej, o której była informacja w raporcie bieżącym nr 5/2010 z dnia 05.03.2010 r. i nr 44/2010 z dnia 20.12.2010 r.


Umowa Roczna obowiązuje strony od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku i dotyczy podstawowych dostaw węgla dla bloków Elektrowni Kozienice S.A., zgodnych z Umową Wieloletnią nr UW/LW/01/2010. Wartość Umowy Rocznej dotyczącej dostaw podstawowych w roku 2012 wg cen bieżących wynosi 764,20 mln zł netto. W wyniku zawarcia niniejszej umowy wzrasta wartość całej Umowy Wieloletniej do 11 524 mln zł netto, tj. o 8,29 % w stosunku do wartości przedstawionej w raporcie bieżącym nr 44/2010 z dnia 20.12.2010 r.

W zawartej Umowie Rocznej będącej Załącznikiem nr 3 do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2010 przewidziano następujące kary umowne: Strona Umowy Rocznej, która nie odbierze lub nie dostarczy zakontraktowanej ilości węgla w okresach kwartalnych płaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 20 % wartości niedostarczonego/nieodebranego węgla. Pozostałe warunki Umowy Rocznej nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.