Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-12-21

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. podpisała aneks do umowy z Elektrownią Połaniec S.A. - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA

W dniu 19.12.2011 roku Spółka podpisała Aneks nr 8 do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego zawartej w dniu 30 października 2007 roku pomiędzy Spółką a Elektrownią Połaniec Spółką Akcyjną - Grupa GDF SUEZ ENERGIA POLSKA.

Zawarty Aneks umożliwia realizację części dostaw określonych na rok 2011 opisanych w aneksie nr 6 o wartości około 40,8 mln zł, w roku 2012. Aneks przedłuża również obowiązywanie Umowy do dnia 31.01.2013 roku. Ponadto określa wolumen dostaw węgla energetycznego, cenę oraz harmonogram kwartalnych dostaw w roku 2012 i w styczniu roku 2013.

Według zawartych w Aneksie warunków handlowych przychód Spółki z tytułu dostaw węgla do Elektrowni „Połaniec” w 2012 roku i w styczniu 2013 r., które będą realizowane po zakończeniu dostaw dla roku 2011, wyniesie 328,8 mln zł netto.

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia do 31.01.2013 r.