Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-11-04

Bogdanka uruchomiła produkcję w Stefanowie

[ZDJECIE_MINIATURA,stefanow1112_300.jpg,112,150,225,300,5,10,left]Spółka  Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. informuje, iż osiągnęła, docelowy na tym etapie, poziom średnio 10 tysięcy ton wydobycia węgla na dobę szybem wydobywczo-wentylacyjnym 2.1 w Polu Stefanów. Próbny rozruch ściany wydobywczej rozpoczęto 1 października br.

Eksploatację pokładu węgla prowadzi tam kompleks strugowy zakupiony przez spółkę w 2010 roku od firmy Bucyrus. Urządzenie to osiągnęło w ubiegłym roku rekordowy w światowej skali poziom 16,8 tys. ton urobku na dobę. Po modernizacji kompleks strugowy został zainstalowany w Stefanowie. Ściana, która jest nim eksploatowana ma długość 305 metrów i wybieg 5070 metrów. Po fazie rozruchu i optymalizacji parametrów poszczególnych urządzeń spółka osiągnęła oczekiwany poziom średniego dobowego wydobycia 10 tys. ton węgla na dobę.

LW Bogdanka S.A. uzyskała też od uprawnionych do tego organów dozoru górniczego,  wszelkie pozwolenia i dopuszczenia do ruchu wszystkich maszyn i urządzeń służących wybieraniu pokładu węgla, wydobycia go na powierzchnię i transportu do Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla w Bogdance.

Inwestycja w rozbudowę istniejącej i budowę nowej infrastruktury zmierzającej do uruchomienia wydobycia w Polu Stefanów to kluczowe zadanie w realizacji strategii spółki zmierzającej do podwojenia zdolności produkcyjnych węgla z 5,8 mln w 2010 r.  do 11,5 mln ton węgla rocznie na koniec  2013 roku. Tym samym spółka zamierza zwiększyć swoje udziały w rynku węgla energetycznego w Polsce z obecnych ok. 7,5% do ponad 15%.

Na realizację celów inwestycyjnych przeznaczono środki które sięgały 370 mln zł. w 2009 roku i 678 mln zł w 2010 r. Planowane nakłady na 2011 rok powinny osiągnąć poziom zbliżony do roku ubiegłego.

[ZDJECIE_MINIATURA,stefanow1110_800.jpg,400,237,800,474]