Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2011-06-24

Już 2 lata na Giełdzie

25 czerwca 2011 r. mijają 2 lata od chwili debiutu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. na GPW w Warszawie - pierwszej polskiej kopalni węgla kamiennego notowanej na giełdzie. Spółka przygotowywała się do prywatyzacji już kilka lat wcześniej. Wybór drogi prywatyzacyjnej nie był przypadkowy – Warszawska Giełda Papierów Wartościowych gwarantowała obiektywność i przejrzystość tego procesu. Jednocześnie Bogdanka wybierając ten sposób prywatyzacji, przetarła szlak innym polskim firmom z branży wydobywczej. W ślad Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. poszła debiutująca w tym roku  Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Już sam dzień debiutu LW Bogdanka S.A. przyniósł oczekiwany wśród inwestorów wzrost wartości akcji. Każdy akcjonariusz, który w ofercie publicznej zakupił akcje za 48 zł mógł zarobić na tej inwestycji ok. 18 procent. W pierwszy dzień notowań akcje Bogdanki wzrosły do 57,95 zł, a obroty przekroczyły 380 mln zł. To był historyczny debiut i historyczny sukces. Takie opinie na temat IPO Spółki niepodzielnie panowały w tamtym okresie wśród obserwatorów debiutu. Był on wówczas czwartą co do wielkości, pod względem rynkowej kapitalizacji, ofertą Skarbu Państwa w historii GPW. Spółka uzyskała z oferty 528 mln zł, które - konsekwentnie realizując plan inwestycyjny - stopniowo przeznacza na budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej w ramach Pola Stefanów, co umożliwi podwojenie produkcji węgla, już od 2014 r.

Od chwili debiutu, wartość akcji LW Bogdanka S.A. pnie się w górę – dwa lata od chwili pierwszego notowania, każda akcja LWB wyceniana jest na 116,8 zł (stan na koniec sesji 22.06.2011 r.).

akcje2latanagpw_750

LW BOGDANKA S.A. w ciągu notowań jej akcji na giełdzie była obiektem próby wrogiego przejęcia przez koncern New World Resources. Akcjonariat lubelskiej kopalni uznał, że zaproponowana cena za akcje Bogdanki (tj. 101,75 zł) nie była godziwa i nie odzwierciedlała rzeczywistej wartości spółki. Tym samym próba przejęcia przez NWR zakończyła się niepowodzeniem, a akcjonariusze po raz kolejny pokazali wiarę w Zarząd Spółki, jego plany i dobre perspektywy na przyszłość.

Do sukcesów Bogdanki można zaliczyć niewątpliwie jej obecność w indeksie WIG-20 (od 18 marca 2011 r.) a także zakwalifikowanie jej do grona firm tworzących prestiżowy Indeks RESPECT (indeks spółek odpowiedzialnych społecznie). Akcje LW Bogdanka S.A. kształtują również subindeks WIG-surowce.

Od czasu debiutu Grupa LW BOGDANKA S.A. odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży w 2010 roku o 10,02% w stosunku do roku wejścia na GPW - 2009. Osiągnięty przez Grupę w 2010 roku zysk netto w wysokości 230,12 mln zł był o ponad 20% większy niż w roku poprzednim. Grupa LWB wykazała także wzrost rocznych wskaźników rentowności w 2010 roku w stosunku do 2009 roku. Rentowność sprzedaży brutto wzrosła r/r o 4,19%, a rentowność EBITDA o 2,40%.