Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-10-01

Dobra prognoza wyników dla Bogdanki

W dniu 30.09.2010 r. Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. opublikowała raport z prognozą wyników Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na 2010 r.

W dniu 30.09.2010 r. Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. opublikowała raport z prognozą wyników Grupy Kapitałowej LW Bogdanka na 2010 r. Wynika z niej, iż w 2010 r. Grupa Kapitałowa Spółki osiągnie znacznie lepsze wyniki niż pierwotnie zakładano. GK LW BOGDANKA przewiduje przychody ze sprzedaży na poziomie 1.228 mln zł (o 9,8% więcej niż w roku ubiegłym), zysk operacyjny w wysokości 242 mln zł (o 6,7 % więcej niż rok wcześniej) oraz zysk netto w wysokości 201 mln zł (o 5,3% wyższy niż w 2009 r.). Spółka planuje wydobycie netto węgla handlowego na poziomie o blisko 9 % wyższym niż w roku ubiegłym. Prognozowane wyniki będą rekordowe w historii Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA.

PROGNOZA WYNIKÓW FINANSOWYCH  –  SZCZEGÓŁY
Tys. zł
Prognoza 2010
Wyniki 2009
Dynamika (%)
Przychody ze sprzedaży
1.228.000
1.118.393
109,8
EBITDA391.000
367.988
106,3
Zysk operacyjny242.000
226.710
106,7
Zysk netto201.000
190.842
105,3


Prognoza jest efektem analizy wyników technicznych oraz ekonomiczno-finansowych osiąganych przez Grupę w okresie pierwszych ośmiu miesięcy 2010 r. Potwierdzają ją perspektywy jakie przewiduje Spółka na pozostałe miesiące bieżącego roku.

Rekordowe wyniki jakie prognozuje Grupa są efektem uzyskania większej produkcji węgla handlowego, przy wydobyciu brutto na poziomie ubiegłego roku. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu technologii strugowej w eksploatacji cienkich pokładów węgla. Tym samym, w wydobyciu na powierzchnię, zmniejszony został udział kamienia w urobku. Spółka poprawia też efektywność udoskonalając rozwiązania dotyczące wstępnego oddzielania kamienia z urobku już na dole kopalni. Prognozowana sprzedaż węgla wyższa niż w 2009 r. spowoduje wzrost przychodów do poziomu 1.228 mln zł. oraz zysku operacyjnego i zysku netto.

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Większość realizowanej sprzedaży węgla odbywa się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Grupy: Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A. (dawna Elektrownia Połaniec), Elektrownią Ostrołęka S.A., Cementownią Ożarów.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją w dziale komunikaty prasowe.

(na podstawie materiałów przygotowanych przez
Sekcję Relacji Inwestorskich i Informacji Giełdowych,
zamieścił Dział  Promocji i Reklamy)