Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-05-17

LW Bogdanka S.A. po I kw. 2010: wzrost przychodów i zysku netto

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., jedna z najnowocześniejszych i największych kopalń węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I kwartale 2010 r. 52,77 mln zł zysku netto (o 11,5% więcej niż rok wcześniej) oraz zysk operacyjny na poziomie 62,16 mln zł (o ponad 5% wyższy niż w I kwartale 2009). Przychody ze sprzedaży w tym okresie wzrosły o ponad 20% do 294,1 mln zł.

W marcu 2010 r. polskie fundusze emerytalne nabyły od Skarbu Państwa pakiet 46,7% akcji LW Bogdanka za ponad 1 mld zł. Tym samym LW Bogdanka stała się spółką prywatną.  


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY


Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po I kwartale 2010 r. przedstawia tabela poniżej:


Tys. zł
I kwartał 2010
I kwartał 2009
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
294 096
244 506
+20,28
Zysk brutto
95 672
83 587
+14,46
EBITDA
95 261
91 600
+4,00
Zysk operacyjny
62 164
59 129
+5,13
Zysk netto
52 770
47 316
+11,53


Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA w trakcie I kwartału 2010 roku (podobnie jak rok wcześniej) była produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku wygenerowała 96,87% osiąganych przez Grupę LW BOGDANKA przychodów ze sprzedaży (w analogicznym okresie 2009 roku było to odpowiednio 95,56%).
Większość (około 85%) zrealizowanej sprzedaży węgla w w/w okresie (jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywała się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami, czyli Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A. (dawna Elektrownia Połaniec), Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A., Elektrownią Ostrołęka S.A.
W I kwartale 2010 roku wskaźniki rentowności prowadzonej działalności osiągnęły wartości nieznacznie niższe niż w tym samym okresie roku poprzedniego. Rentowność sprzedaży brutto Grupy LW BOGDANKA osiągnęła poziom 32,53%. Rentowność EBIT wyniosła  21,14%. Rentowność brutto wyniosła 22,37%, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 17,94%.
W I kwartale 2010 roku Grupa LW BOGDANKA odnotowała wzrost zysku operacyjnego w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o 5,13%, z kwoty 59,13 mln zł do kwoty 62,16 mln zł. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy o 20,28%. Zysk netto Grupy LW BOGDANKA za trzy pierwsze miesiące 2010 roku wyniósł 52,77 mln zł i był o 11,53% wyższy niż rok wcześniej.


ROZRUCH KOMPLEKSU STRUGOWEGO

Pod koniec marca 2010 roku zakończyła się pierwsza faza próbnego rozruchu nowego kompleksu strugowego, który przeznaczony jest do eksploatacji niskich pokładów węgla. Po miesiącu od uruchomienia kompleksu, osiągnął on wydajność 8 tys. ton urobku na dobę. Już dziś dla LW BOGDANKA daje to efekt wzrostu uzysku węgla handlowego o ok. 7%


CELE STRATEGICZNE


Główne strategiczne cele rozwoju zdefiniowane przez Grupę LW BOGDANKA to:
 • podwojenie poziomu wydobycia surowca, a tym samym dwukrotne zwiększenie udziału w rynku producentów węgla kamiennego w Polsce,
 • poprawa efektywności wydobycia i produkcji węgla kamiennego,
 • zapewnienie samowystarczalności LW BOGDANKA w zakresie dostaw energii elektrycznej poprzez rozwój działalności w zakresie produkcji energii elektrycznej,
 • działania z zakresu ochrony środowiska.


REALIZACJA CELÓW EMISYJNYCH

Wydatki inwestycyjne LW Bogdanka planowane w 2010 roku przedstawia tabela poniżej:


Wydatki inwestycyjne
Plan 2010 [tys. zł]
Inwestycje rozwojowe (rozbudowa Pola Stefanów)
550 335
Zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych
262 612
Inwestycje odtworzeniowe
61 260
Ochrona środowiska
4 912
Wykonanie i modernizacja wyrobisk w polu Bogdanka i Nadrybie
55 203
 Razem 934 322


Plany inwestycyjne LW Bogdanka na 2010 rok obejmują:
 • Pole Stefanów:
  • kontynuacja budowy szybu wydobywczo-wentylacyjnego;
  • budowa wieży wyciągowej z budynkiem nadszybia szybu 2.1 oraz budowa układu napędowego maszyny wyciągowej;
  • obiekty budowlane powierzchni Pola Stefanów – zakończenie budowy budynku maszyny wyciągowej S 2.1 wraz z rozdzielnią, zasilaniem maszyny wyciągowej i rozbudową stacji 110 kV, budowa stacji wentylatorów głównych;
  • centralna Klimatyzacja Pola Stefanów – kontynuacja prac.
 • Rozbudowa Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla – wybór wykonawcy i rozpoczęcie rozbudowy do zdolności produkcyjnej 2400 Mg/h oraz kontynuacja budowy układu transportu urobku z Pola Stefanów do ZPMW.
 • Rozbudowa układu torowego stacji Bogdanka, w związku z planowanym od 2011 roku wzrostem wydobycia – przeprowadzenie postępowania przetargowego i rozpoczęcie rozbudowy.
 • Prace związane z udostępnianiem pokładów węgla.
 • Zakupy dóbr gotowych.
 • Uruchomienie kompleksu strugowego.
 • Inwestycje odtworzeniowe.
 • Wykonanie i modernizacja wyrobisk w polu Bogdanka i Nadrybie.

Rozbudowa Pola Stefanów pozwoli dwukrotnie zwiększyć moce produkcyjne LW BOGDANKA S.A., a tym samym roczny poziom wydobycia węgla kamiennego z obecnych 5,3 mln ton do docelowego poziomu 11,1 mln ton rocznie w 2014 roku.


„Prezentujemy inwestorom kolejny kwartał dobrych wyników i postępów w realizacji celów emisyjnych. Tym samym nie tylko dajemy dowody nastawienia na systematyczną budowę wartości firmy dla akcjonariuszy, ale także przyczyniamy się do poprawy wizerunku całej branży węglowej. Dominacja Bogdanki, jako lidera tego strategicznego dla Polski sektora, pod względem wskaźników ekonomicznych jest wyraźna i bardzo silna. Nasza efektywność wydobycia węgla utwierdza nas w przekonaniu, że możemy również skutecznie konkurować z węglem importowanym. Jednocześnie doceniamy, że nasi kontrahenci darzą nas zaufaniem, o czym świadczą chociażby kolejne umowy z Hutą Łabędy. LW Bogdanka jest obecnie w pełni prywatną spółką, należącą do inwestorów giełdowych. Nasze cele strategiczne pozostają bez zmian – są nimi rozwój, umacnianie pozycji rynkowej i udowadnianie że branża węglowa w Polsce może być zyskowna” - powiedział Mirosław Taras, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.