Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-05-13

AMPLICO OFE ma ponad 5% akcji Bogdanki

AMPLICO PTE S.A. poinformowało, iż zarządzany przez nie AMPLICO Otwarty Fundusz Emerytalny (zwany dalej "OFE") w wyniku nabycia akcji spółki LW "Bogdanka" S.A. przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Przekroczenie progu 5% nastąpiło w wyniku zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki 6 maja 2010 roku.

Przed zmianą udziału OFE posiadał 1 680 194 akcji zwykłych na okaziciela spośród 34 013 590 akcji, co stanowiło 4,94% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 1 680 194 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,94% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie AMPLICO OFE posiada 1 734 194 akcji zwykłych na okaziciela spośród 34 013 590 akcji, co stanowi 5,10% kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 1 734 194 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,10% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.