Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-04-07

3.243 tys. akcji dla 3.917 pracowników

Spółka 7 kwietnia 2010 r. rozpoczęła podpisywanie umów. Uprawnieni do tego pracownicy Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. będą mogli nieodpłatnie otrzymać akcje swojego przedsiębiorstwa.

Spółka 7 kwietnia 2010 r. rozpoczęła podpisywanie umów. Uprawnieni do tego pracownicy Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. będą mogli nieodpłatnie otrzymać akcje swojego przedsiębiorstwa. Łącznie pracownikom przekazanych zostanie 3.243 tys. akcji Bogdanki. Na sporządzonych listach uprawnionych znajduje się 3917 osób. Formalności można dopełnić w 3 wyznaczonych do tego punktach: w budynku cechowni na II piętrze, w Łęcznej przy ul. Stefanii Pawlak 18 i w Lublinie przy Krakowskim Przedmieściu 6.

Proces nieodpłatnego udostępniania akcji, byłym i obecnym uprawnionym do tego  pracownikom uruchomiony został 8 grudnia 2009 r. w dniu sprzedaży przez Skarb Państwa akcji Bogdanki na zasadach ogólnych. Transakcja objęła wówczas pakiet prawie 5% walorów spółki. Skarb Państwa zyskał na tej transakcji 116 mln zł.

Zarząd Spółki w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w Spółce wydzielił 10 grup pracowników, przyjmując kryterium stażu zatrudnienia w Spółce oraz określił  liczbę akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych 10 grup. Liczba akcji przypadających na każdą z grup  została podzielna przez liczbą pracowników tworzących grupę. Uprawnieni otrzymają od kilkudziesięciu do ponad 1000 akcji w grupie z największym stażem pracowniczym przekraczającym okres 24 lat zatrudnienia w spółce i jej poprzedniku prawnym.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki może być realizowane przez uprawnionych pracowników od 7 kwietnia 2010 r. do  09.03.2012 r.
Spółka od grudnia ubiegłego roku, po zbyciu przez Skarb Państwa pakietu akcji na zasadach ogólnych, prowadziła szeroką kampanie informacyjną na temat zasad i zakresu udostępniania akcji pracowniczych. W serwisie internetowym Bogdanki uruchomiony został osobny dział tematyczny poświęcony akcjom pracowniczym. Łącznie zalogowało się do niego blisko 2 tys. osób.  

Aby maksymalnie umożliwić pracownikom nieodpłatne nabycie akcji, oraz jednocześnie pomoc w otwarciu indywidualnych rachunków inwestycyjnych, na których te akcje będą zdeponowane, spółka uruchomiła specjalne punkty podpisywania odpowiednich umów zarówno na terenie kopalni, w budynku cechowni jak i w Łęcznej oraz w Lublinie. W tym celu Bogdanka nawiązała współpracę z Domem Inwestycyjnym BRE Banku  oferującym akcje LW Bogdanka S.A. w procesie upublicznienia Spółki na parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych czerwcu ubiegłego roku.  Przedstawiciele DI  BRE pomagają Spółce w obsłudze uprawnionych pracowników Bogdanki w każdym z trzech wymienionych punktów codziennie w dni powszednie od godz. 9 do 17.

Uprawnieni pracownicy nie będą mogli zbyć otrzymanych akcji praz okres 2 lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat.
Wartość nominalna przekazywanych akcji to 5 zł za jedną akcję. Według dzisiejszych notowań giełdowych jedna akcja Bogdanki wyceniana jest na 74 zł. Trudno przewidzieć jak będzie kształtowała się cena akcji Spółki 9 grudnia 2011 roku kiedy będzie można oficjalnie spieniężyć nieodpłatnie nabyte walory na giełdzie. Przedstawiciele Zarządu Spółki informowali więc pracowników o możliwych konsekwencjach pochopnych ewentualnych decyzji dysponowania nabytymi akcjami. Nie dość że może to w perspektywie 2 lat oznaczać znaczną stratę to również powodowałoby powstanie obowiązku podatkowego na dzień faktycznego zbycia akcji po 9 grudnia 2011 r.

- W wyniku nieodpłatnego nabycia akcji, uprawnieni pracownicy staną się współwłaścicielami Bogdanki. Zasłużyli na to. Współtworzyli majątek przedsiębiorstwa, ponosili koszty restrukturyzacji, pracowali na dzisiejszą wartość spółki. Przed debiutem giełdowym pracownicy otworzyli ok. 1700 rachunków inwestycyjnych. Cena naszych akcji od tamtej pory wzrosła z 48 zł do ponad 70 zł. Cieszę się i jestem dumny z tego że pracownicy są i będą beneficjentami tego sukcesu – mówi Mirosław Taras – Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.