Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-03-18

OFE PZU zwiększa udziały w Bogdance

Do Spółki wpłynęła kolejna informacja, tym razem od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce powyżej 5% przez Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień" .

Zgodnie z zawiadomieniem, w wyniku transakcji nabycia akcji Spółki, zawartych w dniu 9 marca 2010 roku, ilość akcji Spółki posiadana przez Fundusz pozwala na przekroczenie 5 % ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed zawarciem wyżej wymienionej transakcji Fundusz posiadał 1.460.377 sztuk akcji Spółki, stanowiących 4,29 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 1.460.377 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,29 % ogólnej liczby głosów.

Po zawarciu transakcji, o której mowa powyżej, Fundusz posiada 3.320.377 sztuk akcji Spółki, stanowiących 9,76 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 3.320.377 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 9,76 % ogólnej liczby głosów.