Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-03-06

Rada powołała skład zarządu VII kadencji

W dniu 5 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki rozstrzygnęła konkurs na członków zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.

W dniu 5 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki rozstrzygnęła konkurs na członków zarządu spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.


Rada powołała do Zarządu Spółki na kolejną, siódmą kadencję:

1) Pana Mirosława Tarasa, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu Spółki;

2) Panią Krystynę Borkowską, powierzając jej funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds.

    Ekonomiczno – Finansowych – Główny Księgowy;

3) Pana Zbigniewa Stopę, powierzając mu funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds.
Technicznych;

4) Pana Waldemara Bernaciaka, powierzając mu funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu ds.

    Handlu i Logistyki.

Wskazane wyżej osoby zostały powołane ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok
obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 r.

Wszystkie w/w osoby pełnią funkcje w Zarządzie Spółki bieżącej kadencji.


Zarząd Spółki informuje ponadto, że wybory Członka Zarządu wybieranego przez
pracowników Spółki na okres VII kadencji obejmującej lata obrotowe 2010 – 2012 odbędą
się w dniu 10 marca 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i stanowisk zajmowanych przez powołanych członków Zarządu LW „Bogdanka” S.A., wraz z przebiegiem ich kariery zawodowej dostępne są w zakładce „Relacje inwestorskie/raporty bieżące”  na stronie serwisu internetowego spółki.