Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-03-05

Wstępne wyniki finansowe LW Bogdanka za 2009 r.

Ze względu na potrzeby zbilansowania wyników branży górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. przedstawił w dniu 3 marca 2010 r. nieaudytowane wyniki finansowe w zakresie przychodów ze sprzedaży, zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za okres od 01.01.2009 roku do 31.12.2009 roku.

Dane przedstawione w zestawieniach pokazują, że wszystkie wyniki za 2009 r. przewyższają wartości wypracowane rok wcześniej. Zysk netto za 2009 r. wyniósł 190,84 mln zł i przekroczył prognozę o 7,2%, a zysk operacyjny ukształtował się na poziomie 226,71 mln zł  (1,9% ponad prognozę).

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA w 2009 r.:
W tys. zł
2009
2008
Zmiana [%]
Przychody ze sprzedaży netto
1 118 393
1 033 275
+8,2%
Zysk operacyjny
226 710
203 457
+11,43%
Zysk netto
190 842
155 791
+22,5%

Stopień realizacji prognoz na 2009 przez Grupę LW BOGDANKA:
Wielkość prognozowana
Prognoza na 2009 r. - opublikowana w październiku 2009 r.
Wykonanie 2009
Realizacja prognozy 
[%]
Przychody ze sprzedaży netto
1 143 649
1 118 393
97,79%
Zysk operacyjny
222 455
226 710
101,91%
Zysk netto
178 070
190 842
107,17%

Szczegółowe wyniki oraz dokładny opis realizowanej działalności operacyjnej zostaną zamieszczone w Jednostkowym i Skonsolidowanym Raporcie Rocznym za 2009 rok, których publikację Spółka planuje na 22 marca 2010 roku.

Materiały zwiazane z tą informacją:
- Raport bieżący nr 4/2010 z dnia 3.03.2010 r.


Opracowanie na podstawie materiałów przekazanych
przez Sekcję Relacji Inwestorskich i Informacji Giełdowych
i udostępnienie w internecie: Dział Promocji i Reklamy