Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-02-02

Wybory nowych Członków Zarządu Spółki na lata 2010 ÷ 2012

W związku z faktem, iż z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. w Bogdance zatwierdzającego sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie finansowe za 2009 rok wygasają mandaty Członków Zarządu VI kadencji, Rada Nadzorcza działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397, z późn. zm.) w związku z § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476) postanawia wszcząć postępowanie kwalifikacyjne na Członków Zarządu VII kadencji obejmującej lata 2010÷2012, zgodnie ze schematem organizacyjnym Spółki.

Przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego jest wyłonienie najlepszych kandydatów na następujące stanowiska Członków Zarządu Spółki:

  1. Prezesa Zarządu.
  2. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Technicznych.
  3. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki.
  4. Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, Głównego Księgowego.

  • Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w Siedzibie Spółki w Biurze Zarządu w terminie do 22.02.2010 roku, do godziny 14.00. Dopuszcza się również dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem poczty. O zachowaniu terminu do dokonania zgłoszenia przesłanego za pośrednictwem poczty, decydować będzie data i godzina wpływu tego zgłoszenia do Spółki potwierdzona przez pracownika kancelarii.
  • Otwarcie zgłoszeń i sprawdzenie wymogów formalnych tych zgłoszeń, nastąpi w dniu 23.02.2010 roku. Rozmowy kwalifikacyjne z zaproszonymi kandydatami na stanowiska Członków Zarządu zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Rade Nadzorczą w Siedzibie Spółki w dniach od 03 do 05.03.2010 roku.
  • Termin wyboru Członków Zarządu Spółki Rada Nadzorcza ustali bezpośrednio po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami.

Szczegóły postępowania kwalifikacyjnego i wymogi dotyczące kandydatów znajdują się w ogłoszeniu prasowym w Gazecie Wyborczej.

Działając na podstawie § 26 ust. 2 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza zarządza na dzień 10 marca 2010 r. wybory Członka Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. wybieranego przez pracowników Spółki na okres VII kadencji Zarządu Spółki obejmującej lata 2010- 2012. Harmonogram związany z wyborami Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki zostanie ustalony przez Główną Komisję Wyborczą powołaną przez Radę Nadzorczą Spółki.

Opracowanie i udostępnienie w internecie: Dział Promocji i Reklamy