Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-01-26

Budynek nadszybia w styczniu 2011 roku

Bogdanka podpisała umowę na wykonanie projektów i budowę wieży szybu 2.1 oraz budynku nadszybia wraz z pozostałymi obiektami  w tym m.in. fundamentów wyciągarki, fundamentów windy frykcyjnej, kanału wentylacyjnego, dróg, placów, torów i oświetlenia terenu w Polu Stefanów. 

Wykonawcą tej inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Montażu Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Górniczych „Pemug” S.A. w Katowicach. Umowę zawarto 26 stycznia 2010 r. Wartość umowy wynosi 34,4 mln zł. netto.

Pemug S.A. jest liderem konsorcjum w tym przedsięwzięciu, w którego skład wchodzi jeszcze KPBP „BUDUS” z Katowic. Konsorcjum wygrało przetarg na tę inwestycję oferując najkorzystniejszą cenę.

Strony uzgodniły termin realizacji inwestycji na 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, nie później jednak niż do 31 stycznia 2011 r.