Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2009-12-31

Nieodpłatne akcje dla pracowników

Transakcja zbycia przez Skarb Państwa w dniu 8 grudnia 2009 r. 1.689.939 akcji LW „Bogdanka” S.A. na zasadach ogólnych, otworzyła drogę do rozpoczęcia realizacji procesu nieodpłatnego udostępniania akcji LW „Bogdanka” S.A. uprawnionym pracownikom, na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

W dniu 22 października 1997 r. sporządzono w Spółce ostateczną listę osób uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji. Na liście znajduje się 3.913 osób. Ze względu na jednoznaczne uregulowania w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji nie jest możliwe rozszerzenie wyżej wspomnianego kręgu uprawnionych do nieodpłatnego nabycia akcji.

Lista uprawnionych pracowników obejmująca okresy zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku i w Spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach, wywieszona została od dnia 29 grudnia 2009 r. w siedzibie Spółki w Bogdance w budynku Cechowni, 21-013 Puchaczów.

Ponadto istnieje możliwość elektronicznego sprawdzenia swojego okresu zatrudnienia w LW „Bogdanka” S.A. (oraz poprzedniku) poprzez zalogowanie się do serwisu za pomocą okna „Logowanie dla pracowników”, w zakładce Akcje pracownicze.

Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w Spółce, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia listy uprawnionych pracowników obejmującej okresy zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym, jego poprzedniku i w Spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach, tj. do dnia 12 stycznia 2010 r., mogą złożyć pisemne reklamacje bezpośrednio w siedzibie Spółki lub wysłać je listem poleconym albo pocztą kurierską.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki powstaje po upływie 3 miesięcy od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, tj. począwszy od 09.03.2010 r. i może być realizowane przez uprawnionych pracowników do dnia 09.03.2012 r.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji podlega dziedziczeniu, z zastrzeżeniem zapisów art. 38c), ust.2 – 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Szersze informacje na temat zasad realizacji uprawnienia do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki przez spadkobierców osób uprawnionych zostaną zamieszczone na tablicach ogłoszeń w Spółce oraz na stronie internetowej Spółki w niniejszym serwisie, przed rozpoczęciem podpisywania umów nieodpłatnego zbycia akcji przez Skarb Państwa.

Akcje nabyte nieodpłatnie przez uprawnionych pracowników nie mogą być przedmiotem obrotu przed upływem dwóch lat od dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych, z tym że akcje nabyte przez pracowników pełniących funkcję członków Zarządu Spółki – przed upływem trzech lat.
Więcej informacji na temat procesu nieodpłatnego zbywania akcji LW „Bogdanka” S.A. przez Skarb Państwa znajduje się w Serwisie Akcje pracownicze.