Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2009-11-10

Lubelski Węgiel „BOGDANKA” S.A. po trzech kwartałach 2009

WYSOKA DYNAMIKA WYNIKÓW
SPÓŁKA PODNOSI PROGNOZY FINANSOWE NA 2009 ROK

Cieszymy się, że możemy poinformować o wynikach Spółki Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.  za pierwsze trzy kwartały bieżącego roku. Od 1 stycznia do 30 września 2009 r. Spółka osiągnęła 174,38 mln zł zysku netto oraz zysk operacyjny na poziomie 213,3 mln zł. Przychody ze sprzedaży w tym okresie sięgnęły 850,67 mln zł. Wszystkie wartości istotnie przewyższają wyniki osiągnięte za trzy kwartały 2008.  Spółka odnotowała również wzrost rentowności sprzedaży brutto - do 35,60%, z 28,01% w 2008 r. oraz rentowności netto – do 20,50%, wobec 16,23% w 2008 r.


W październiku 2009 roku Spółka zdecydowała się podwyższyć prognozy finansowe na 2009 rok. 


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Szczegółowe wyniki finansowe Grupy LW BOGDANKA po dziewięciu miesiącach 2009 r. przedstawia tabela poniżej:

Tys. zł
III kwartał 2009
III kwartał 2008
Zmiana (%)
I-III kwartały 2009
I-III kwartały 2008
Zmiana (%)
Przychody ze sprzedaży
329 877
279 329
+18,10
850 672
773 255
+10,01
Zysk brutto
143 234
98 809
+44,96
302 854
216 577
+39,84
EBITDA
145 759
129 507
+12,55
319 454
266 652
+19,80
Zysk operacyjny
108 756
93 800
+15,94
213 302
163 897
+30,14
Zysk netto
90 849
73 514
+23,58
174 387
125 495
+38,96


Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy LW BOGDANKA jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego (96,48% przychodów ze sprzedaży ogółem w pierwszych trzech kwartałach 2009 roku). Większość (około 90%) zrealizowanej sprzedaży węgla w tym okresie (jak również w analogicznym okresie roku poprzedniego) odbywała się na podstawie zawartych długoterminowych umów handlowych ze stałymi głównymi odbiorcami Spółki: Elektrownią „Kozienice” S.A. z Grupy Enea, Elektrownią Połaniec S.A. – Grupa GDF Suez Energia Polska, Zakładami Azotowymi „Puławy” S.A. i ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A.

Najważniejsze informacje dotyczące wyników Grupy za trzy kwartały 2009:
  • Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,01% do kwoty 850,67 mln zł, w porównaniu do 773,25 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przyczynił się do tego przede wszystkim odnotowany na początku 2009 r. wzrost jednostkowych cen węgla i niższa od spodziewanej presja na obniżenie średniej ceny sprzedaży węgla w II półroczu 2009, jak również widoczna poprawa warunków makroekonomicznych i wzrost popytu na węgiel w II półroczu.
  • EBITDA wzrosła o prawie 20%, do kwoty 319,45 mln zł, w porównaniu do 266,65 mln zł w I półroczu 2008 roku.
  • Zysk operacyjny był wyższy o ponad 30% i wyniósł 213,3 mln zł, w porównaniu do  163,9 mln zł w analogicznym okresie 2008 roku.
  • Zysk netto Grupy LW BOGDANKA po trzech kwartałach 2009 r. wyniósł 174,39 mln zł i był wyższy o blisko 39% niż w analogicznym okresie 2008 roku, kiedy to osiągnął poziom 125,49 mln zł.
  • Wskaźniki rentowności prowadzonej działalności były na poziomie wyższym niż osiągnięte po trzech kwartałach 2008 roku. Rentowność sprzedaży brutto wyniosła 35,6%, natomiast rentowność netto ukształtowała się na poziomie 20,5%.

Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem tematu z zakresu realizacji prognoz finansowych, realizacji celów emisyjnych zapraszamy do zapoznania się z opublikowanym komunikatem prasowym lub raportem okresowym.