Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2009-09-28

Konferencja pt. „LW Bogdanka a ochrona środowiska”

W dniach 21 ÷ 22 września 2009 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja pt. „Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. a ochrona środowiska”. Organizatorem spotkania była kopalnia w Bogdance. Patronat honorowy objął Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Krzysztof Grabczuk.

Wysoki poziom konferencji gwarantowała starannie dobrana grupa prelegentów - prowadzącymi byli: prof. Jerzy Zwoździak z Politechniki Wrocławskiej (Dyrektor Europejskiego Instytutu Technologii) oraz dr  Andrzej Jagusiewicz - Minister, Główny Inspektor Ochrony Środowiska.
Konferencja skierowana była do gmin górniczych, starostw, kół naukowych, środowisk zajmujących się ochroną środowiska oraz firm współpracujących z Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Tematyka spotkania w całości poświęcona była oddziaływaniu kopalni na środowisko oraz planom rozwoju Spółki, możliwościom zagospodarowania obszaru górniczego po wyeksploatowaniu złoża węgla.  Autorzy przygotowanych na tę okoliczność referatów przedstawiali nowe możliwości gospodarowania na tych terenach, propozycje zagospodarowania składowiska odpadów górniczych oraz obiektów pokopalnianych.
Szeroko omawiany był również problem unieszkodliwiania azbestu oraz możliwości jego lokowania w wyrobiskach górniczych.

Uczestnicy konferencji zgodnie stwierdzili, że konferencja przyczyni się, poprzez prezentowaną tematykę, do zacieśnienia współpracy z kopalnią, szczególnie w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz bieżącej współpracy z kołami naukowymi i instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska.

[GALERIA2,20]