Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-11-29

Zarząd Bogdanki składa zawiadomienie do KNF

 
Zarząd Bogdanki składa zawiadomienie do KNF


Bogdanka, 29.11.2010 r.


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. złożył dziś zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego, dotyczące możliwości naruszenia przepisów prawa, w związku z wezwaniem ogłoszonym przez NWR oraz w związku z możliwością ujawnienia informacji, mającej wpływ na kurs akcji Bogdanki.

     W świetle informacji medialnych nt. zmiany warunków wezwania przez NWR oraz kształtowania się kursu akcji Bogdanki w ostatnich dniach, 29 listopada 2010 r. Zarząd LW „Bogdanka” S.A. złożył zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego w Warszawie, o możliwym złamaniu prawa. Wątpliwości Zarządu rodzą się z prawdopodobnego naruszenia następujących przepisów:

1)    art. 154 i 156 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;

2)    art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”) i §10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej w zw. z art. 97 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie

3)    art. 77 ust. 2 w zw. z art. 97 ust. 1 pkt 4 Ustawy o ofercie.


     W trosce o interes akcjonariuszy Bogdanki, podjęliśmy działania zmierzające do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, w świetle przepisów polskiego prawa. Jesteśmy mocno zaniepokojeni możliwością nierównego traktowania akcjonariuszy przez NWR, a także potencjalnym naruszeniem prawa przez przedstawicieli NWR w wezwaniu, prowadzonym w sposób odbiegający od standardów rynku kapitałowego, obowiązujących w Polsce – powiedział Mirosław Taras, prezes zarządu LW „Bogdanka” S.A.


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. wyraża nadzieję, iż Komisja Nadzoru Finansowego wyjaśni okoliczności związane z powyższymi wątpliwościami i stwierdzi, czy nie doszło do naruszenia przepisów polskiego prawa ze szkodą dla akcjonariuszy Bogdanki.