Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2010-11-24

Jeszcze lepsza prognoza wyników dla Bogdanki

Jeszcze lepsza prognoza wyników dla Bogdanki

Zarząd LW „Bogdanka” S.A. (Spółka) po dokonaniu analizy wyników finansowych Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” (Grupa) za pierwsze 10 m-cy 2010 roku oraz prognozy wyników na IV kwartał 2010 roku informuje o zmianie prognoz Grupy na 2010 rok, podanych w raporcie bieżącym nr 38/2010 z dnia 30.09.2010 r.


Prognozy wyników finansowych Grupy na 2010 rok, opublikowane w raporcie bieżącym nr 38/2010:

    Przychody ze sprzedaży - 1.228 mln zł
    Zysk operacyjny - 242 mln zł
    EBITDA – 391 mln zł
    Zysk netto roku obrotowego - 201 mln zł

Zaktualizowane prognozy wyników finansowych Grupy na 2010 rok:

    Przychody ze sprzedaży – 1.237 mln zł
    Zysk operacyjny - 270 mln zł
    EBITDA - 410 mln zł
    Zysk netto roku obrotowego - 224 mln zł.


Czynniki, które wpłynęły na podwyższenie opublikowanych wcześniej prognoz:

Zarząd Spółki biorąc pod uwagę osiągnięte w okresie 10 miesięcy 2010 r. wskaźniki techniczne i wyniki ekonomiczno-finansowe szacuje, że Spółka zrealizuje większy niż pierwotnie planowano wolumen produkcji węgla handlowego.

Wzrost produkcji węgla handlowego w roku 2010, w stosunku do roku 2009, wyniesie ok. 11%, a nie blisko 9%, jak pierwotnie zakładano i podano w raporcie bieżącym nr 38/2010 z dnia 30.09.2010 r. Prognozowany wzrost produkcji węgla handlowego nastąpi przy niemal niezmienionym poziomie wydobycia urobku węglowego. Możliwe to będzie dzięki utrzymaniu wysokiego uzysku węgla, który jest wynikiem wprowadzanych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych.

W związku z narastającym popytem na węgiel ze strony odbiorców, Zarząd Spółki w dniu dzisiejszym podjął decyzję o częściowej sprzedaży dodatkowego wolumenu produkcji węgla oraz o odbudowie planowanego na koniec 2010 r. poziomu zapasów.

Prognozowany wyższy poziom produkcji wpłynie na poprawę efektywności produkcji i obniżenie jednostkowego kosztu wydobycia węgla, a w konsekwencji na wyniki finansowe Spółki.

Spółka na bieżąco monitoruje wyniki finansowe i możliwości realizacji opublikowanych prognoz finansowych. Ewentualne zmiany, wykraczające o co najmniej 10 % w/w wyników finansowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego.

Ocena możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych będzie dokonywana w skonsolidowanych raportach kwartalnych.