Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2014-04-03

Zawarcie aneksu do umowy z EDF Paliwa

Pod koniec marca 2014 r. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. podpisał aneks do umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego z 19 lipca 2011 r., zawartej z EDF Paliwa Sp. z o.o. (dawniej „Energokrak” Sp. z o.o.).

Podpisanie tego dokumentu oznacza dla lubelskiej kopalni przedłużenie planowanej współpracy. Pierwotnie dostawy miały być realizowane do końca 2016 r. W efekcie podpisanego aneksu czas ten wydłużył się o rok – do końca 2017 r. Dodatkowo strony kontraktu ustaliły warunki dostaw w latach 2014 ÷ 2017 (w tym wolumeny ilościowe oraz zasady ustalania cen dostaw) oraz cenę dla dostaw roku 2015 obowiązującą w I półroczu.

Konsekwencją powyższych zmian jest wzrost wartości umowy o 22,1%. Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

Z uwagi na to, że wartość całej umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, została ona uznana za umowę znaczącą i informacja o zawartym aneksie została przez Spółkę podana w postaci raportu bieżącego, z którym można się zapoznać pod tym linkiem.