Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2014-09-22

Bogdanka zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o ponowne rozpatrzenie wniosku o koncesję wydobywczą na obszar K-6-7

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w związku z otrzymaniem 8 września informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, informuje, że złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Spółka uzasadnia swój wniosek interesem publicznym, nieprawidłowym stosowaniem przez organ koncesyjny przepisów prawa geologicznego i górniczego dotyczących koncesji  oraz faktem, że prowadzenie prac rozpoznawczych na terenie rozpoznanym w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia wydobycia jest bezprzedmiotowe i opóźnia możliwe już rozpoczęcie wydobycia na tym terenie, co jest działaniem wbrew ekonomicznym interesom Skarbu Państwa.
 

„Mamy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska ponownie przeanalizuje nasz wniosek i weźmie pod uwagę argumenty prawne, które przemawiają na korzyść Bogdanki, oraz szeroko rozumiane dobro publiczne. W naszym przekonaniu przedłużenie żywotności Bogdanki, przedsiębiorstwa zaliczanego do firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz dostarczającego ponad 25% węgla do polskich elektrowni, jak najbardziej można sklasyfikować jako ów interes publiczny. Położenie złóż, o które się staramy bezpośrednio przy eksploatowanych przez nas obecnie terenach oznacza, że moglibyśmy zacząć wydobywać węgiel z nowego obszaru bardzo szybko i w efektywny sposób. Również i to oznacza korzyści z punktu widzenia interesu publicznego – dla państwa, jako właściciela złóż, najwięcej korzyści przynosi wydobycie prowadzone w sposób racjonalny, zapewniający optymalne wykorzystanie kopalin, z poszanowaniem środowiska” - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

„Warto podkreślić, że przyznanie Bogdance koncesji wydobywczej na obszarze K-6-7, o którą starania rozpoczęliśmy już w 2010 roku (czyli zanim pojawiły się w regionie jakiekolwiek inne podmioty zainteresowane potencjalnie tym terenem),  zgodnie  z naszą wiedzą górniczą oraz istniejącymi analizami specjalistów, w żaden sposób nie uniemożliwi budowy innej kopalni w regionie. Obszar K-6-7 obejmuje bowiem ok. 41 km2 obszarów przylegających do naszych złóż, podczas gdy Zagłębie Lubelskie to ponad 9000 km kwadratowych, na których pierwotnie planowane było powstanie aż 7 kopalń” - dodał Zbigniew Stopa.