Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2014-10-21

Stanowisko Zarządu LW Bogdanka w sprawie sporu zbiorowego

Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. informuje o powstaniu sporu zbiorowego ze wszystkimi działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Spór związany jest z rozbieżnością stanowisk dotyczących poziomu podwyżki wynagrodzeń w Spółce w 2014 roku.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację branży w Polsce oraz perspektywy rynkowe dla węgla energetycznego, w ocenie Zarządu LW Bogdanka SA wysunięte przez związki zawodowe żądania są zbyt wygórowane i w trosce o dalszy rozwój Spółki oraz jej wskaźniki ekonomiczne nie mogą zostać uwzględnione.

Strony prowadzić będą dalsze rokowania z udziałem mediatora.

Poniżej publikujemy treść stanowiska Zarządu naszej Spółki w tym temacie:

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. poinformował o powstaniu sporu zbiorowego ze wszystkimi działającymi w spółce organizacjami związkowymi. Spór związany jest z rozbieżnością stanowisk stron, dotyczących poziomu podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku.

Dotychczasowe rozmowy i rokowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie doprowadziły do zawarcia porozumienia.

Na proponowane przez stronę związkową podwyżki wynagrodzeń trudno wyrazić zgodę. W roku 2014 nie zostaną bowiem zrealizowane planowane na początku roku założenia produkcyjne i ekonomiczne. Budżet wynagrodzeń jest najistotniejszym, stałym elementem kosztów. Ustalenie jego wysokości, tak by wszyscy interesariusze Bogdanki byli chociaż w części zadowoleni, jest zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym.

Należy mieć również na uwadze fakt, że w roku bieżącym wzrasta realna wartość naszych wynagrodzeń, gdyż od kilku miesięcy mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem deflacji.
Zdajemy sobie jednak sprawę z oczekiwań naszych pracowników. Istnieje szereg powodów mających istotny wpływ na nasze stanowisko w sprawie płac. Najistotniejszym z nich jest niewątpliwie notowany od dłuższego czasu spadek cen węgla na rynkach światowych. Sytuacja innych polskich kopalń oraz podejmowane przez nie działania zmierzające do sprzedaży wydobytego węgla, również budzą nasze obawy co do poziomu cen węgla na rynku polskim w najbliższym okresie.

Nie przynoszą też wyraźnych rezultatów próby ograniczenia importu. Natomiast propozycja zmiany prawa w zakresie kontroli i monitorowania paliw stałych może dodatkowo doprowadzić do ograniczenia zbytu węgla do odbiorców indywidualnych
Analizując możliwości wzrostu płac mamy na uwadze również inną niż dotychczas sytuację wewnętrzną naszej spółki. W bieżącym roku wielokrotnie doświadczyliśmy problemów górniczo-geologicznych eksploatowanych ścian. Spada uzysk węgla i efektowność produkcji. Mamy nadzieję, że są to trudności przejściowe i dzięki zaangażowaniu naszej załogi szybko sobie z nimi poradzimy.

Zarząd spółki dostrzega konieczność zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy naszym pracownikom, które uwzględniać powinny zarówno wkład ich pracy jak i  aktualne możliwości finansowe spółki.

Nie oznacza to, że nie będziemy kontynuować rozmów w organizacjami związkowymi. Z uwagi na dotychczasowe różnice zdań, będą to rozmowy z udziałem mediatora – nie pierwsze w kilku ostatnich latach i liczymy, że tak jak poprzednie, doprowadzą do porozumienia odpowiadającego wszystkim stronom sporu. Liczymy przede wszystkim na odpowiedzialność naszych partnerów w rozmowach. Rozwój naszej kopalni i jej bezpieczeństwo ekonomiczne są istotne dla wszystkich naszych interesariuszy a dla naszych pracowników są gwarancją miejsc pracy w przyszłości.

Zarząd Spółki

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.