Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2014-11-05

Zakończenie sporu zbiorowego - aktualizacja

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku zakończony został spór zbiorowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2014.

Strony zawarły porozumienie, na mocy którego uzgodniono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 r., zostanie zrealizowane na poziomie o 2,5 % wyższym niż w roku 2013 poprzez wypłatę nagrody specjalnej, płatnej w dwóch ratach (listopad 2014 r., styczeń 2015 r.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bazowe na rok 2015 pozostaje bez zmian tj. na poziomie wykonania za rok 2013.

 

Aktualizacja - 06.11.2014 r. godz. 9.00

Poniżej publikujemy treść listu Prezesa Zarządu w sprawie zakończenia sporu zbiorowego:

Szanowni Państwo,
W atmosferze zrozumienia racji przedstawianych podczas rozmów, ponownie udało nam się porozumieć. Zakończyliśmy bowiem trwający 15 dni spór zbiorowy pomiędzy wszystkimi działającymi w naszej kopalni związkami zawodowymi a zarządem. Ten czas poświęciliśmy na to by wypracować kompromis, możliwy do przyjęcia przez wszystkie strony sporu. Cieszy mnie osobiście, jak i cały zarząd spółki, fakt, że odbyliśmy wiele konstruktywnych rozmów, które jednoznacznie wykazały, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za dalsze losy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, Zarząd Spółki rozumie konieczność zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy swoim pracownikom, ponieważ tylko dobrze zmotywowani pracownicy są w stanie skutecznie realizować powierzone im zadania i obowiązki. Jednak jako osoby zarządzające tak wielkim potencjałem, wiemy, że byt i rozwój przedsiębiorstwa to także otoczenie rynkowe i biznesowe, a co ważne w dzisiejszych czasach - zapewnienie bezpieczeństwa na przyszłość. Każdy z tych obszarów jest przedmiotem wnikliwych analiz Zarządu.

Uważamy, że wypracowane w dniu dzisiejszym porozumienie, jest takim przejawem odpowiedzialności. Pracownicy dobrze wykonujący swoje obowiązki zasługują na nagrodę. Mimo, że warunki górniczo-geologiczne nie są w tym roku dla nas korzystne, o czym wspominaliśmy uprzednio, naszej Spółce udaje się realizować ogólnie przyjęte plany rozwojowe, jak chociażby zakończenie znaczącej inwestycji w zakład przeróbczy. Na tle dużej części kopalń śląskich, Bogdanka prezentuje się dobrze. I to też chcieliśmy zaakcentować, tym bardziej, że ze Śląska dochodzą nas głosy o ograniczaniu w wypłatach tzw. barbórek i czternastych pensji.
My, jako jedyni w branży, wypłacimy naszym pracownikom, nie tylko wszystkie przysługujące im świadczenia, ale także dodatkową nagrodę, o której zadecydowaliśmy wraz z przedstawicielami związków zawodowych w ciągu ostatnich dni.

W zbliżający się rok 2015 wejdziemy jednak z wciąż nieprzewidywalną sytuacją rynkową. Dlatego też baza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jako jeden z najistotniejszych mierników kosztów, musi pozostać na niezmienionym poziomie.

Wierzymy, że efekt wypracowanego porozumienia, znajdzie zrozumienie u większości. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomyślne zakończenie sporu zbiorowego.


Prezes Zarządu
Zbigniew Stopa