Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2014-11-14

Stanowisko Bogdanki w sprawie K-6-7

STANOWISKO LW BOGDANKA S.A W SPRAWIE ODMOWNEJ DECYZJI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O KONCESJĘ WYDOBYWCZĄ NA OBSZAR K-6-7

 

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., w związku z otrzymaniem w dniu 12 listopada 2014 r. decyzji Ministerstwa Środowiska o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez Spółkę decyzji z dnia 5 września 2014 r. o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7”, informuje, że niezwłocznie złoży skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Decyzja Ministerstwa Środowiska jest według nas wadliwa, dlatego też nie składamy broni w walce o koncesję na obszar K-6-7. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, rozstrzygnięcie sporu znajdzie swój finał na drodze sądowej. Przyznanie koncesji na K-6-7 naszej Spółce, to nie tylko rozwiązanie zapewniające zagospodarowanie nowych, perspektywicznych obszarów przez Bogdankę, dostarczającą ponad 25% węgla dla polskich elektrowni. To także gwarancja, że złoża w tym sąsiadującym z Bogdanką i rozpoznanym już obszarze zostałyby wykorzystane w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, co leży przecież w żywotnym interesie Skarbu Państwa. Nie sposób zgodzić się także z przesłanką odmowy udzielenia koncesji w postaci tzw. „interesu publicznego” - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Niezależnie od działań podjętych w związku z obszarem K-6-7, Spółka kontynuuje prace mające na celu zapewnienie rozwoju Bogdanki w kierunku północnym, poprzez przygotowanie dokumentacji koncesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów i Orzechów, na które posiadamy już koncesje rozpoznawcze. Nasze obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, jednak chcielibyśmy je co najmniej podwoić przed 2020 rokiem - dodał Zbigniew Stopa.