Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2019-05-29

Wyniki GK LW Bogdanka za I kw. 2019 r., bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne

LW BOGDANKA S.A., opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 540,8 mln zł (wzrost o 35,6%), EBITDA 222,9 mln zł (+74,8%), zysk operacyjny 128 mln zł (+348,9%), a zysk netto 110 mln zł (+374,6%).

W I kwartale 2019 roku Bogdanka wykonała 7,9 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego w tym okresie wyniosła ponad 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o ok. 21% rok do roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast na poziomie prawie 2,4 mln ton, czyli była o ok. 20% wyższa niż rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 64,7%, wobec 56,7% przed rokiem.

W I kwartale 2019 roku Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 26-proc., udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 20%.

Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu I kwartału 2019 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

W I kwartale 2019 roku GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 80 mln zł. Największą część tej kwoty, 62,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani, co znalazło swój wyraz w bardzo dobrych wynikach za I kwartał. Do poprawy wyników finansowych w tym okresie przyczynił się zarówno wzrost produkcji i sprzedaży jak i wyższe ceny w naszych kontraktach począwszy od stycznia tego roku. Podtrzymujemy zapowiedź zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku.
Naszym priorytetem jest też ciągła praca nad kosztami oraz doskonałością operacyjną, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć już pod koniec przyszłego roku. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację Spółki, zdecydowaliśmy się zarekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 0,75 zł na akcję, przeznaczając na ten cel 49,4% wypracowanego w 2018 roku jednostkowego zysku netto  - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

 

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za I kwartał 2019 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN I kw. 2019 I kw. 2018 Zmiana
   Przychody netto ze sprzedaży 540 787 398 697 + 35,6%
   EBITDA 222 860 127 476 + 74,8%
   EBIT 127 966 28 509 + 348,9%
   Zysk netto 109 969 23 169 + 374,6%

 

fot. Bogdanka we mgle