Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2022-01-03

Rekordowe zakończenie roku w Bogdance

Bogdanka zakończyła rok z produkcją na poziomie 9,9 mln ton węgla handlowego i sprzedażą na poziomie 10 mln ton. Sprzedaż na tym poziomie to niewątpliwy rekord Bogdanki.


Ta okrągła liczba sprzedanego w tym roku węgla pokazuje skalę działalności firmy i znaczenie rynkowe. W tej chwili nasz udział w rynku krajowym wynosi ponad 29%.  Należy przy tym pamiętać, że węgiel z Bogdanki trafia przede wszystkim do polskich odbiorców pozytywnie wpływając tym samym na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym dostawcą surowca dla energetyki zawodowej. – podkreśla Artur Wasil prezes Zarządu LW Bogdanka.


Przypomnijmy, po trzecim kwartale 2021 roku podjęto decyzję o podwyższeniu planu produkcyjnego do poziomu 9,6 mln ton węgla handlowego. Ten poziom nie tylko został osiągnięty, ale również przekroczony. Produkcja w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego.

Zmiana trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku oraz działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych obecnie przez Spółkę zdolności produkcyjnych wpłynęły na ten rekordowy wynik Bogdanki.  W pierwszej połowie roku udało nam się rozszerzyć sprzedaż na Ukrainę, nadal jednak podstawowym kierunkiem sprzedaży naszego węgla są odbiorcy krajowi. – wyjaśnia Dariusz Dumkiewicz z-ca prezesa ds. rozwoju LW Bogdanka.


Długowzroczne i zgodne ze strategią działania przynoszą właśnie efekty.
Już w 2020 roku mimo trudnego czasu nie wstrzymaliśmy wydatków inwestycyjnych, prowadzone były prace przygotowawcze, tak, by móc maksymalizować zdolności wydobywcze w przyszłości. Bez wcześniejszych prac nie udałoby nam się osiągnąć takich wyników. – podkreśla Artur Wasilewski z-ca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.


Jednocześnie trzeba pamiętać, że rok 2021 był czasem pandemii, mimo nieco innego jej przebiegu musieliśmy się również borykać z jej skutkami. W Bogdance wciąż obowiązują zasady sanitarne mające na celu niwelowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Trzeba podkreślić, że osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki wytężonej pracy naszej załogi i konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych. – mówi Adam Partyka z-ca prezesa ds. pracowniczych i społecznych LW Bogdanka.


Wyniki finansowe za 2021 rok będą podane w raporcie bieżącym.