Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Aktualności

Aktualności

2022-06-20

Powołanie Zarządu LW Bogdanka

20 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, Zarządu na nową kadencję w składzie:


1.    Pan Artur Wasil - Prezes Zarządu,
2.    Pan Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
3.    Pan Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji,
4.    Pan Kasjan Wyligała - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.
 
Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych bez wyłaniania kandydata i bez powoływania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.