Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Polityka informacyjna

Polityka informacyjna

Celem głównym polityki informacyjnej Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. jest budowa zaufania ze strony uczestników rynku kapitałowego.

Do celów szczegółowych należą:

1. Efektywna komunikacja, prowadzona za pomocą dostępnych i dopuszczonych przez prawo narzędzi komunikacji.

2. Upublicznianie prawdziwych, rzetelnych oraz kompletnych informacji w zakresie oraz terminach wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa.

3. Zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących działalności Spółki przede wszystkim poprzez:

a) prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych, wynikających z funkcjonowania na rynku regulowanym,
b) stosowanie zasad ładu korporacyjnego,
c) zapewnienie komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego, prowadząc działania adresowane i dostosowane do potrzeb informacyjnych określonych grup uczestników rynku kapitałowego, w oparciu o najlepsze standardy i praktyki rynkowe.

Adresatami polityki informacyjnej są uczestnicy rynku kapitałowego, a w szczególności krajowi i zagraniczni inwestorzy indywidualni i instytucjonalni.

Narzędzia wykorzystywane do komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego:

 • Elektroniczny System Przekazywania Informacji (ESPI) – w celu realizacji obowiązków informacyjnych w związku z dopuszczeniem akcji do obrotu na rynku regulowanym;
 • Elektroniczna Baza Informacji (EBI) – w celu dystrybucji raportów o stosowaniu ładu korporacyjnego;
 • Serwis Relacji Inwestorskich gdzie publikowane są informacje na temat Spółki takie jak raporty, sprawozdania, fact sheet, aktualności korporacyjne, informacje na temat władz Spółki i inne;
 • Konferencje wynikowe dla analityków oraz przedstawicieli mediów, każdorazowo po publikacji wyników finansowych - nagrania ze spotkań zamieszczane są na www.ri.lw.com.pl;
 • Chat inwestorski z Prezesem Zarządu dedykowany inwestorom indywidualnym – każdorazowo po publikacji wyników finansowych;
 • Telekonferencje dla inwestorów zagranicznych – każdorazowo po publikacji wyników;
 • Spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z inwestorami indywidualnymi;
 • Spotkania przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich z analitykami;
 • Bieżąca korespondencja mailowa i kontakt telefoniczny z przedstawicielami funduszy, analitykami i inwestorami indywidualnymi - odpowiedź w ciągu 1 dnia roboczego;
 • Udział w roadshows i konferencjach organizowanych w Polsce i Europie z udziałem przedstawicieli Zarządu i Relacji Inwestorskich;
 • Obsługa związana z organizacją Walnych Zgromadzeń – nagrania z Walnych Zgromadzeń są zamieszczane niezwłocznie na www.ri.lw.com.pl;
 • Spotkania z analitykami i inwestorami w Spółce, połączone ze zjazdem i rozmowami z przedstawicielami Zarządu i Relacji Inwestorskich.