Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Useful Links

To learn more about Investors relations we order following websites:

 We recommend link
 Warsaw Stock Exchange.  www.gpw.pl
 Polish Financial Supervision Authority  www.knf.gov.pl
 The National Depository for Seciurities.  www.kdpw.pl
 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych  www.sii.org.pl
 Polish Association of Listed Companies  www.seg.org.pl
 Civic Shareholding  www.akcjonariatobywatelski.pl