Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. od 9 kwietnia 2019 r. 

SA_PL_9.04.2019_1.png
  

Strukturę akcjonariatu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. przedstawia poniższa tabela:

Akcjonariusze Kod ISIN/Seria akcji Ilość akcji Wartość nominalna
pakietu [zł]
Udział
w kapitale [%]
Ilość głosów w WZ [%]
Grupa Enea*  PLLWBGD00016  22 448 834  112 244 170 65,9996 65,9996
Pozostali  PLLWBGD00016 11 564 621 57 823 105 34,0000

34,0000

 B - akcje imienne  135  675 0,0004 0,0004
  Razem  34 013 590  170 067 950  100 100

*zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym w dniu 30 października 2015 roku (więcej informacji na ten temat znajduje się w Raporcie bieżącym nr 39/2015)