Nagranie z przebiegu obrad ZWZ - 2014-06-12

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

z dnia 2014-06-12

Player