Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » O firmie » Otoczenie rynkowe

Otoczenie rynkowe

Rynek węgla w Polsce

Węgiel jest głównym surowcem wykorzystywanym w Polsce do produkcji energii elektrycznej. Według danych PSE w 2020 r. produkcja energii elektrycznej ogółem wyniosła 152.308 GWh, z czego 71.546 GWh (47%) wytworzono w elektrowniach na węgiel kamienny, a 37.969 GWh (25%) w elektrowniach na węgiel brunatny. Pozostałe 42.793 GWh (28%) przypadło na elektrownie przemysłowe, wiatrowe, gazowe oraz wodne.

Struktura paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2020 r. [GWh]

 

Źródło: PSE SA, www.pse.pl

W 2020 r. produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych była niższa o 4,1% w stosunku do wielkości produkcji w 2019 r. Największy wzrost produkcji energii zanotowano w elektrowniach gazowych, o 15,1% i wodnych – wzrost o 10,0%.
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach na węglu kamiennym spadła ok. 8,5%. Spadek produkcji energii elektrycznej przypadł również na elektrownie na węglu brunatnym i wyniósł -8,5%.

Roczna dynamika zużycia paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2020 r.

Źródło: PSE SA, www.pse.pl

Dynamika produkcji energii w 2020 r. osiągnęła ujemny wynik (-4,1%), popyt energii z węgla kamiennego zmniejszył się o około (8,5%).

Średnia cena kontraktów typu BASE na TGE S.A. w latach 2018 - 2020 [PLN/MWh]

Źródło: TGE SA

W 2020 r. saldo wymiany zagranicznej było na korzyść importu energii elektrycznej, który wyniósł 13,2 TWh. Wyższy poziom importu oznacza spadek ilości energii elektrycznej produkowanej w kraju.

Produkcja oraz sprzedaż węgla energetycznego w Polsce

Polska jest liczącym się producentem węgla kamiennego na świecie oraz największym w Unii Europejskiej. W ostatnich latach zauważalny jest trend spadkowy. Spadek produkcji węgla energetycznego w Polsce jest spowodowany restrukturyzacją górnictwa, restrykcyjną polityką klimatyczną Unii Europejskiej, w tym pozyskaniem energii ze źródeł odnawialnych, w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
W 2020 r. wyprodukowano ok. 42,1 mln ton węgla energetycznego, co stanowi spadek o 15,1% r/r.
Sprzedaż w 2020 r. wyniosła ok. 41,0 mln ton, z czego sprzedaż do Energetyki Zawodowej wyniosła ok. 26,7 mln ton miałów energetycznych. W porównaniu do 2019 r., sprzedaż węgla energetycznego obniżyła się o ok. 12,2%.
Na koniec 2020 r. stan zapasów węgla energetycznego wynosił 5,3 mln ton, jest wzrost w porównaniu do grudnia 2019 r. o 0,7 mln ton. Wyższe zapasy wynikają z mniejszego zużycia węgla kamiennego w elektrowniach z powodu ciepłej zimy oraz wyższej produkcji energii wiatrowej, a także ze zmniejszenia zapotrzebowania na energię w kraju związanego z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z pandemią koronawirusa, których skutkiem było spowolnienie procesów gospodarczych.

Zestawienie produkcji, sprzedaży oraz zapasów węgla energetycznego w Polsce w latach 2018 – 2020 – [mln ton]

Źródło: ARP SA

Cena węgla energetycznego

Średnia cena roczna miałów energetycznych dla Energetyki Zawodowej w 2020 r. wyniosła 11,62 zł/GJ, dynamika wzrostu cen wyniosła ok. 1,1% w okresie r/r.
Średnia cena z notowań Indeksu PSCMI w 2020 r. wyniosła ok. 11,92 zł/GJ, w porównaniu do średniej ceny w 2019 r. (11,99 zł/GJ) spadek wyniósł  ok. 0,6%.

Średnia roczna cena węgla energetycznego w Polsce oraz Indeksu PSCMI w latach 2018 – 2020 [PLN/Mg]

Źródło: ARP SA

Import oraz eksport węgla energetycznego

Import węgla do krajów Unii Europejskiej jest głównym źródłem pozyskiwania przez nie tego paliwa. Do roku 2008 Polska była jednym z największych eksporterów węgla do odbiorców w Europie. Jednak od 2008 r. w efekcie zachodzących zmian na rynku węgla zaczęła być jego importerem netto. Głównym powodem takiej zmiany była restrukturyzacja górnictwa węglowego w Polsce, która doprowadziła do znacznego zmniejszenia ilości produkowanego węgla przy jednoczesnym stabilnym popycie wewnętrznym. Głównym kierunkiem importu węgla do Polski jest Rosja. Odpowiada ona za blisko 73% całego importu węgla. Węgiel importowany jest głównie drogą kolejową, przez terminale graniczne w Braniewie, Terespolu, Małaszewiczach. Największym odbiorcą polskiego węgla w 2020 r. były Czechy.

Zestawienie importu oraz eksportu węgla kamiennego w latach 2018 - 2020 [mln ton]

Źródło: ARP SA