Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Podstawowe informacje

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. jest jednym z liderów rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniających się na tle branży pod względem osiąganych wyników finansowych, wydajności wydobycia węgla kamiennego oraz planów inwestycyjnych zakładających udostępnienie nowych złóż. Sprzedawany przez Spółkę węgiel kamienny energetyczny stosowany jest przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej, cieplnej i produkcji cementu. Odbiorcami Spółki są w głównej mierze firmy przemysłowe, przede wszystkim podmioty prowadzące działalność w branży elektroenergetycznej zlokalizowane we wschodniej i północno-wschodniej Polsce.

 

Potencjał produkcyjny Spółki w latach 2008 ÷ 2020:

Okres Potencjał produkcyjny Spółki
(tysiące ton)
2020 7 612
2019 9 451
2018 9 007
2017 9 050
2016 9 038
2015 8 457
 2014  9 191
 2013  8 345
 2012  7 785
 2011  5 838
 2010  5 800
 2009  5 236
 2008  5 576

 Źródło: Spółka


Pod poniższymi linkami można znaleźć informacje o: