Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty okresowe

Raporty okresowe

Kategoria Miesiąc Rok Szukaj w raportach  

2017

Numer raportu Data raportu Temat raportu
IIIQ 2017 2017-11-23 06:31 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za III kwartał 2017 r., opublikowany w dniu 23 listopada 2017 r.
IH 2017 2017-09-07 21:12 Skonsolidowany raport półroczny GK LW Bogdanka za I półrocze 2017 roku, opublikowany w dniu 7 września 2017 r.
IQ 2017 2017-05-25 06:49 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej LW BOGDANKA za I kwartał 2017 r., opublikowany w dniu 25 maja 2017 r.
Y2016 SPS GK LWB 2017-03-30 21:12 Sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej GK LW Bogdanka za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r.
Y2016 GK LWB 2017-03-30 21:02 Skonsolidowany raport roczny GK LW Bogdanka za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r.
Y2016 LWB 2017-03-30 21:01 Jednostkowy raport roczny LW Bogdanka SA za 2016 r., opublikowany w dniu 30 marca 2017 r.

Archiwum

Roczne jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za wcześniejsze lata obrotowe znajdują się w
Serwisie Biuletynu Informacji Publicznej/Strona główna/Dokumenty.