Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych LW BOGDANKA S.A. w 2020 roku:

26 marca 2020 r. Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
22 maja 2020 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
3 września 2020 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.
26 listopada 2020 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r.