Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Terminy publikacji raportów

Terminy publikacji raportów okresowych LW Bogdanka S.A. w 2021 roku:
 

25 marca 2021 r. Publikacja Jednostkowego i Skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
27 maja 2021 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
16 września 2021 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.
25 listopada 2021 r. Publikacja Skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r.
zgodnie z Raportem bieżącym nr 6/2021 z dnia 28 stycznia 2021 r.