Lubelski Węgiel Bogdanka - aktualności pl 2022-08-08 18:45:35 Bogdanka ponownie w Indeksie WIG-ESG Lubelski Węgiel Bogdanka wraca do notowań w Indeksie WIG-ESG. Obecność w notowaniach WIG-ESG jest docenieniem zaangażowania Bogdanki w realizowanie działań z zakresu ESG, z ang. environment, society, governance, oznaczających czynniki środowiskowe, społeczne i dotyczące ładu społecznego. To również wyraźny sygnał dla inwestorów, którzy przywiązują coraz większe znaczenie do kwestii odpowiedzialnego inwestowania.

Indeks WIG-ESG jest publikowany od 3 września 2019 roku,  zastąpił wcześniejszy RESPECT Index, na podstawie wartości portfela akcji spółek uznawanych za odpowiedzialne społecznie tj. takich, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego.


]]>
read-news?title=bogdanka-ponownie-w-indeksie-wig-esg&cmn_id=2838 2022-08-03 00:00:00 2838
Powołanie Zarządu LW Bogdanka 20 czerwca br. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania, z dniem następującym po dniu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, Zarządu na nową kadencję w składzie:


1.    Pan Artur Wasil - Prezes Zarządu,
2.    Pan Artur Wasilewski - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych,
3.    Pan Dariusz Dumkiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Inwestycji,
4.    Pan Kasjan Wyligała - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju.
 
Jednocześnie Rada Nadzorcza postanowiła zakończyć postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych bez wyłaniania kandydata i bez powoływania Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.


]]>
read-news?title=powolanie-zarzadu-lw-bogdanka&cmn_id=2837 2022-06-20 00:00:00 2837
Podpisano list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa W sobotę 18 czerwca w siedzibie LW Bogdanka podpisano list intencyjny w sprawie sprzedaży akcji LW Bogdanka Skarbowi Państwa.
Zgodnie z jego postanowieniami, Enea i Ministerstwo Aktywów Państwowych będą współpracować przy przygotowaniu i przeprowadzeniu transakcji nabycia akcji. Podpisanie listu intencyjnego było możliwie dzięki przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie działań w zakresie nabycia przez Skarb Państwa akcji spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., którą przedłożył Minister Aktywów Państwowych.Dla Bogdanki otwiera to nowe perspektywy rozwoju. Tak długo jak będzie w Polsce potrzebny węgiel energetyczny, będziemy go tanio i skutecznie dostarczać na rynek krajowy, tak żeby nawet w 2040 roku – gdzie wiemy, że na obecną chwilę szacowane zapotrzebowanie to 11 mln ton – to był właśnie węgiel polski, z Bogdanki - powiedział prezes Bogdanki Artur Wasil.

To restrukturyzacja sektora górniczego. Rząd podjął decyzję o wydzieleniu ze spółek energetycznych aktywów węglowych i utworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Prace w tym kierunku postępują bardzo intensywnie. Według naszych założeń do końca tego roku ten projekt powinien zostać zrealizowany, czyli powinna zostać powołana Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego, a tym samym spółki energetyczne – w tym Enea, Polska Grupa Energetyczna oraz Tauron Polska Energia – te wszystkie spółki energetyczne przekażą swoje elektrownie węglowe do tego nowo powstałego podmiotu - mówił wicepremier Jacek Sasin.

Ten etap sprawi by Bogdanka rozwijając się zapewniała nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, ale i bezpieczeństwo surowcowe Polski. Będzie to z korzyścią dla Polski, dla Lubelszczyzny ale i dla pracowników spółki - przyznał Michał Moskal, szef gabinetu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego.

Bogdanka uzyskuje podmiotowość na nowo. Lubelszczyzna to Bogdanka i Azoty, nasze perły w koronie i przywracamy Bogdankę Lubelszczyźnie - powiedział Jarosław Stawiarski marszałek województwa lubelskiego.

Paweł Majewski prezes Enea podkreślił, że uzyskane środki ze sprzedaży udziałów w kopalni będą zainwestowane w odnawialne źródła energii.Skarb Państwa nabędzie od Enei łącznie 21 962 189 akcji LW Bogdanka do końca 2023 r. – zakłada podpisany przez strony list intencyjny. LW Bogdanka wydobywa głównie węgiel energetyczny, wykorzystywany przez krajowe elektrownie jako paliwo do wytwarzania energii elektrycznej. W przeważającej części produkcja kopalni trafia do Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec, które wchodzą w skład Grupy Enea.


]]>
read-news?title=podpisano-list-intencyjny-w-sprawie-sprzedazy-akcji-lw-bogdanka-skarbowi-panstwa&cmn_id=2836 2022-06-20 00:00:00 2836
Tragiczny wypadek w Bogdance 8 czerwca w LW Bogdanka, na terenie pola wydobywczego Bogdanka doszło do tragicznego zdarzenia, na skutek którego śmierć poniósł jeden z pracowników Spółki. Podczas wykonywania prac związanych z udrożnieniem wysypu zbiornika retencyjnego na poziomie 960 m doszło do niekontrolowanego wypływu urobku ze zbiornika. W tym momencie w miejscu zdarzenia przebywało 4 pracowników. Jeden z nich zdołał samodzielnie wydostać się z zagrożonej strefy, dwóch pracowników zostało częściowo przysypanych, natomiast z jednym z nich utracono kontakt. Pierwszej pomocy dwóm częściowo przysypanym pracownikom bezpośredniej pomocy udzielił znajdujący się w pobliżu sztygar. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego ogłosił akcję ratowniczą, w której brały udział 2 zastępy ratowników oraz 188 pracowników. Jednocześnie zgodnie z procedurą powiadomił i wezwał Centralną Stację Ratownictwa Górniczego (pogotowie górniczo-techniczne oraz dwa zastępy zawodowych ratowników górniczych). Dwaj poszkodowani zostali wytransportowani na górę i przewiezieni do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Około godziny 10.40 ratownicy wydobyli poszkodowanego i przetransportowali do bazy, niestety przebywający na miejscu lekarz stwierdził zgon. Cała akcja ratownicza zakończyła się około godziny 12, po dokładnym przeszukaniu obszaru, w którym doszło do wypadku.

Rodzina zmarłego oraz poszkodowani zostali objęci opieką. Obecnie na miejscu pracuje policyjna grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora, oraz przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego, których zadaniem będzie ustalenie szczegółowych przyczyn oraz przebiegu tego zdarzenia.


Ostatni śmiertelny wypadek w Bogdance miał miejsce w 2017 roku, wypadek o charakterze ciężkim wydarzył się w 2018 roku, a w ostatnich latach notujemy spadek wypadków lekkich czyli np. skręcenia stawów skokowych o ok. 30% względem roku 2018.


]]>
read-news?title=tragiczny-wypadek-w-bogdance&cmn_id=2833 2022-06-08 00:00:00 2833
Bardzo dobre wyniki Bogdanki w pierwszym kwartale LW Bogdanka S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2022 r. Przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w tym okresie o 30,1 proc., do 731,8 mln zł wobec 562,4 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 276,5 mln zł, zysk operacyjny 179,7 mln zł , a zysk netto wyniósł 143,2 mln zł.

Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2,8 mln ton, a sprzedaż 2,7 mln ton.

Co roku planujemy nasze wydobycie zgodnie ze strategią, nie reagujemy emocjonalne na wahania rynku, długoterminowo mogłoby to zachwiać bezpiecznym, stabilnym i efektywnym funkcjonowaniem Spółki. Maksymalizujemy produkcję dostosowując ją do naszych możliwości. Nie jesteśmy jednak w stanie z dnia na dzień zwiększyć wydobycia i zapełnić luki po rosyjskim węglu, gdyż inwestycje w górnictwo to wieloletnia perspektywa. Planujemy tak jak dotychczas, pozostać stabilnym dostawcą surowca dla elektrowni zawodowych  - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

W I kwartale 2022 r. Bogdanka wykonała 8,6 km wyrobisk korytarzowych. Uzysk wyniósł 72,6%, i był na podobnym poziomie co przed rokiem.

Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową, osiągnęła na koniec I kwartału 2022 r. 29,2% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 23,9%.

Około 77% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I kwartale 2022 r. odbywało się między LW Bogdanka S.A., a Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

W I kwartale 2022 r. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 129,9 mln zł. Największą część tej kwoty, 107,1 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za I kwartał 2022 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN I kw. 2021 I kw. 2022 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 562 429 731 768 + 30,1%
EBITDA 175 315 276 507 + 57,7%
EBIT 69 596 179 651 + 158,1%
Zysk netto 54 433 143 194 + 163,1%

LW Bogdanka S.A. najważniejsze informacje

LW Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.

Od czerwca 2009 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.


]]>
read-news?title=bardzo-dobre-wyniki-bogdanki-w-pierwszym-kwartale&cmn_id=2832 2022-05-25 00:00:00 2832
Rekordowe wyniki finansowe i operacyjne Bogdanki za 2021 r. REKORDOWE WYNIKI FINANSOWE I OPERACYJNE BOGDANKI ZA 2021 R.
 

LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok 2021. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 371,3 mln zł, EBITDA 797,6 mln zł, zysk operacyjny 366,8 mln zł, a zysk netto 288,3 mln zł.

W samym IV kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 702,8 mln zł, a EBITDA 259,3 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 154,0 mln zł, a zysk netto 123,5 mln zł.

W 2021 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,9 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 10,0 mln ton. Łącznie wykonano 23,2 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,4 mln ton. Średni uzysk na koniec 2021 r. wyniósł 69,4%, wobec 64,0% przed rokiem.

Rok 2021 to rok konsekwentnej realizacji naszej strategii, która zaprocentowała rekordowymi wynikami w historii LW Bogdanka. Było to możliwe dzięki perspektywicznie zaplanowanym i wykonanym pracom przygotowawczym w roku 2020. Produkcja na poziomie 9,9 mln ton węgla oraz sprzedaż w wysokości ponad 10 mln ton węgla to nasza odpowiedź na wyzwania rynku. Wykorzystaliśmy maksymalnie potencjał produkcyjny Spółki, co jest dużą zasługą kadry inżynierskiej, projektującej, rozwiązującej problemy w eksploatacji ścian oraz zaangażowania załogi, pracującej już bezpośrednio przy wydobyciu  powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Spółka umocniła swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2021 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 23,1% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 29,2%. Ponad 90% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Realizując krok po kroku naszą strategię dokonujemy wielu zmian technologicznych. Dążymy do większej koncentracji produkcji w jednym miejscu, co prowadzi do spadku kosztów eksploatacji. W grudniu 2021 r. rozpoczęliśmy eksploatację tylko dwiema ścianami, osiągając produkcję dobową powyżej 30 tys. ton netto. Dotychczas taką wydajność osiągaliśmy wydobyciem prowadzonym na czterech ścianach. Automatyzujemy procesy, by ograniczyć usługi zewnętrzne oraz zwiększamy współczynnik wykorzystania posiadanych maszyn. Podjęliśmy kilkadziesiąt inicjatyw efektywnościowych, które przekładać się będą na konkretne korzyści finansowe, a których efekty będą widoczne w kolejnym roku – powiedział Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW Bogdanka S.A.

W 2021 r. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 452,8 mln zł. Największą część tej kwoty, 206,3 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Rok 2021 stał się okresem wytężonej pracy w obszarze społecznej odpowiedzialności – zaangażowaliśmy się w wiele wartościowych inicjatyw, a także wdrażaliśmy własne projekty CSR i z zakresu zrównoważonego rozwoju, stymulując rozwój lokalny, dbając o bezpieczeństwo cennego otoczenia przyrodniczego, a także wspierając i promując młode talenty i lokalnych liderów z różnorodnych dziedzin. Kooperacją na wielu płaszczyznach Spółka pokazuje otwartość i konsekwentne dążenie do rozwoju Lubelszczyzny – rozwoju bazującego na nowoczesności, ale szanującego dorobek górnictwa i tradycję naszej części kraju - powiedział Adam Partyka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych LW Bogdanka S.A.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za IV kwartał oraz rok 2021 przedstawia tabela poniżej:

w mln. PLN IVQ 2020 IVQ 2021 Zmiana 2020 2021 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 468 579 702 801 50,0 % 1 822 112 2 371 280 30,1 %
EBITDA 148 519 259 292 74,6 % 466 167 797 601 71,1 %
EBIT 44 499 154 001 246,1% 95 241 366 798 285,1 %
Zysk netto 38 123 123 515 224,0% 72 962 288 266 295,1 %

Spółka wciąż wprowadza innowacje, od Internetu Rzeczy przez optymalizację zużycia energii, czy zmniejszenie ilości zużywanej stali. Prowadzone są działania na rzecz poprawy komfortu pracy, a jednym z osiągnięć ubiegłego roku jest zastosowanie lodu binarnego w klimatyzacji.

Jednocześnie chcemy wykorzystać nasze kompetencje do poszerzania działań Spółki o obszary poza działalnością podstawową. Podjęliśmy szereg inicjatyw w zakresie dywersyfikacji działalności. Niektóre z tych projektów są na etapie finalizacji, niektóre weszły w proces przetargowy, a w niektórych sprawdzamy opłacalność tych kierunków powiedział Dariusz Dumkiewicz, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju LW Bogdanka S.A.

 


LW Bogdanka S.A. najważniejsze informacje

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.

Od czerwca 2009 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Od października 2015 r. Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.


]]>
read-news?title=rekordowe-wyniki-finansowe-i-operacyjne-bogdanki-za-2021-r&cmn_id=2830 2022-03-28 00:00:00 2830
Rekordowe zakończenie roku w Bogdance Bogdanka zakończyła rok z produkcją na poziomie 9,9 mln ton węgla handlowego i sprzedażą na poziomie 10 mln ton. Sprzedaż na tym poziomie to niewątpliwy rekord Bogdanki.


Ta okrągła liczba sprzedanego w tym roku węgla pokazuje skalę działalności firmy i znaczenie rynkowe. W tej chwili nasz udział w rynku krajowym wynosi ponad 29%.  Należy przy tym pamiętać, że węgiel z Bogdanki trafia przede wszystkim do polskich odbiorców pozytywnie wpływając tym samym na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Jesteśmy stabilnym i wiarygodnym dostawcą surowca dla energetyki zawodowej. – podkreśla Artur Wasil prezes Zarządu LW Bogdanka.


Przypomnijmy, po trzecim kwartale 2021 roku podjęto decyzję o podwyższeniu planu produkcyjnego do poziomu 9,6 mln ton węgla handlowego. Ten poziom nie tylko został osiągnięty, ale również przekroczony. Produkcja w całym 2021 r. wyniosła 9,9 mln ton, a sprzedaż ponad 10 mln ton węgla handlowego.

Zmiana trendu w zakresie popytu na węgiel energetyczny, która nastąpiła na przełomie roku oraz działania ukierunkowane na maksymalne wykorzystanie posiadanych obecnie przez Spółkę zdolności produkcyjnych wpłynęły na ten rekordowy wynik Bogdanki.  W pierwszej połowie roku udało nam się rozszerzyć sprzedaż na Ukrainę, nadal jednak podstawowym kierunkiem sprzedaży naszego węgla są odbiorcy krajowi. – wyjaśnia Dariusz Dumkiewicz z-ca prezesa ds. rozwoju LW Bogdanka.


Długowzroczne i zgodne ze strategią działania przynoszą właśnie efekty.
Już w 2020 roku mimo trudnego czasu nie wstrzymaliśmy wydatków inwestycyjnych, prowadzone były prace przygotowawcze, tak, by móc maksymalizować zdolności wydobywcze w przyszłości. Bez wcześniejszych prac nie udałoby nam się osiągnąć takich wyników. – podkreśla Artur Wasilewski z-ca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka.


Jednocześnie trzeba pamiętać, że rok 2021 był czasem pandemii, mimo nieco innego jej przebiegu musieliśmy się również borykać z jej skutkami. W Bogdance wciąż obowiązują zasady sanitarne mające na celu niwelowanie rozprzestrzeniania się wirusa. Trzeba podkreślić, że osiągnięcie takich wyników możliwe było dzięki wytężonej pracy naszej załogi i konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych. – mówi Adam Partyka z-ca prezesa ds. pracowniczych i społecznych LW Bogdanka.


Wyniki finansowe za 2021 rok będą podane w raporcie bieżącym.


]]>
read-news?title=rekordowe-zakonczenie-roku-w-bogdance&cmn_id=2819 2022-01-03 00:00:00 2819
Wyniki finansowe i operacyjne Bogdanki za III kwartał zgodne z oczekiwaniami Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. opublikował skonsolidowane wyniki finansowe po trzech kwartałach 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 668,5 mln zł, EBITDA 538,3 mln zł, zysk operacyjny 212,8 mln zł, a zysk netto 164,8 mln zł.

W samym III kwartale 2021 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 621,9 mln zł, a EBITDA 208,5 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł do 96,6 mln zł, a zysk netto osiągnął poziom 73,4 mln zł.

Po trzech kwartałach 2021 r. Bogdanka wykonała 15,4 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego wyniosła po 9 miesiącach br. ponad 7,5 mln ton, (w samym III kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,6 mln ton). Po trzech kwartałach 2021 r sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 7,2 mln ton, i była o 27,1% wyższa niż rok wcześniej (w samym III kwartale było to 2,7 mln ton). Średni uzysk za trzy kwartały 2021 r. wyniósł 70,3%, wobec 64,5% przed rokiem, a w samym III kwartale br.: 68% (wobec 60,2% w III kwartale 2020 r).

W omawianym okresie Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 29,2%udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 23%. Ok. 87% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec oraz Grupy Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

W okresie trzech kwartałów br. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 210,3 mln zł. Największą część tej kwoty, prawie 133,8 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

 

W trzecim kwartale obserwowaliśmy utrzymujący się trend cechujący się wzmożonym popytem na węgiel ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa. Osiągnięcie takich wyników, które zbliżone są do wartości z roku 2019, możliwe było dzięki wytężonej pracy naszej załogi i konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych. Chcemy wykorzystać w pełni okres koniunktury, jak również zapewnić stabilne dostawy węgla do naszych odbiorców. Osiągnięcie założonego celu produkcyjnego 9,6 mln ton na koniec roku nie jest w żaden sposób zagrożone.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za III kwartał oraz trzy kwartały 2021 r. przedstawia tabela poniżej:

[w tys. zł]

3Q 2020

3Q 2021

Zmiana

1-3Q 2020

1-3Q 2021

Zmiana

Przychody netto ze sprzedaży

504 522

621 888

+23,3%

1 353 533

1 668 479

+23,3%

EBITDA

96 540

208 460

+115,9%

317 648

538 309

+69,5%

EBIT

842

96 603

+11 373,0%

50 742

212 797

+319,4%

Zysk (strata) netto

-1 830

73 393

-

34 839

164 751

+372,9%

LW Bogdanka S.A. najważniejsze informacje

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z  największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w  Warszawie.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.


]]>
read-news?title=wyniki-finansowe-i-operacyjne-bogdanki-za-iii-kwartal-zgodne-z-oczekiwaniami&cmn_id=2817 2021-11-25 00:00:00 2817
Akademia Liderów Górnictwa  

Studenci z Bogdanki poszerzać będą swoją wiedzę z finansów, ekonomii i zarządzania. Rozpoczęła się druga edycja studiów podyplomowych z zakresu „zarządzania wartością przedsiębiorstwa górniczego” na AGH. Tym razem w Akademii Liderów Górnictwa bierze udział 24 pracowników LW Bogdanka. – Wasz sukces będzie sukcesem Spółki - mówił podczas inauguracji Artur Wasilewski zastępca prezesa ds. ekonomiczno-finansowych i podkreślał, że warto wykorzystać ten czas na rozwój. To jest program uszyty na potrzeby Bogdanki, dzięki Waszym pracom wprowadzimy, wzorem poprzedniej edycji, rozwiązania usprawniające i udoskonalające pracę w firmie. Szukajcie tematów pożytecznych, my jako zarząd jesteśmy otwarci na Wasze pomysły, to mogą być zagadnienia związane z wydobyciem węgla koksowego typu 34, czy też te dotyczące recyklingu lub OZE. Prezes Wasilewski życzył uczestnikom wartościowych projektów i gratulował podjęcia decyzji o kształceniu.

Nad studentami z Bogdanki czuwać będzie kadra naukowa z AGH. Opiekunem roku jest dr hab. inż. Arkadiusz Kustra. – Nie będziemy uczyć Was górnictwa, w tym jesteście ekspertami, chcemy Was uczyć ekonomii, zarządzania czy finansów, tak abyście pracując w grupie kapitałowej Enea orientowali się szerzej, bardziej globalnie w aspektach, które mają wpływ na funkcjonowanie Bogdanki. Chciałbym, abyśmy rozmawiali w sposób nowoczesny i profesjonalny, żebyście o technologiach i wynikach również w ten sposób mogli się komunikować.

I choć delikatny stres mógł pojawić się w oczach studentów, to ważne słowa do nich skierował dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami prof. Marek Cała. - Bogdanka i AGH od wielu lat dzielnie stawiają czoła wyzwaniom i dają radę, tym razem wierzę, że będzie tak samo – mówił gratulując studentom podjęcia nauki.

Akademia Liderów Górnictwa początkowo była realizowana jako projekt. Teraz czas na jej kontynuację w ramach studiów podyplomowych. Przed studentami 16 zjazdów i 22 przedmioty z zakresu zarządzania produkcją, finansami i ludźmi w firmie. Efektem końcowym mają być prace, które powstaną w grupach, a które będą wdrożone w Spółce. - Zostaliście wybrani przez Waszych przełożonych, którzy dostrzegli w Was potencjał i wiedzą, że zostanie on wykorzystany do rozwoju w Spółce – podkreślała Magdalena Młynarczyk koordynatorka projektu z LWB. Mam nadzieję, że tak jak Wasi poprzednicy z I edycji, tak i Wy, spojrzycie dzięki tym zajęciom na firmę z lotu ptaka, szeroko, bardziej globalnie, tak jak widzi to Zarząd – tego Wam życzymy.

Wykłady w ramach studiów podyplomowych odbywać się będą zarówno w AGH jak i w Bogdance. Za studentami pierwszy zjazd.

W pierwszej edycji wzięło udział 38 pracowników, stanowiących wyższą i średnią kadrę menadżerską zakładu górniczego, powstało 10 projektów, które już zostały wdrożone lub są w trakcie realizacji.


]]>
read-news?title=akademia-liderow-gornictwa&cmn_id=2816 2021-10-04 00:00:00 2816
Bardzo dobre wyniki operacyjne - wzrost produkcji i sprzedaży Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I półrocze 2021 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 046,6 mln zł (wzrost o 23,3%), EBITDA 329,8 mln zł (+49,2%), zysk operacyjny 116,2 mln zł (+132,9%), a zysk netto 91,4 mln zł (+149,1%).

Główny wpływ na wyniki finansowe Spółki w I półroczu 2021 r. miała wysoka sprzedaż i  produkcja węgla w porównaniu z rokiem 2020.

Pierwsze półrocze tego roku cechowało się wzmożonym popytem na węgiel ze względu na chłodniejszą zimę i efekt ożywienia na rynku z uwagi na odbudowę gospodarki po pandemii. Dlatego naszym priorytetem stała się w tym okresie optymalizacja układu i harmonogramu biegu ścian. Osiągnęliśmy to dzięki wytężonej pracy całej załogi. Artur Wasil – prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

W I półroczu 2021 r. Bogdanka wykonała ok. 10,4 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego wyniosła w I półroczu br. ponad 4,9 mln ton, co oznacza wzrost o 33,8% rok do roku (w samym II kwartale produkcja osiągnęła poziom prawie 2,3 mln ton). W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 4,6 mln ton i była o 30,3% wyższa niż rok wcześniej (w samym II kwartale było to 2,2 mln ton). Średni uzysk w I półroczu 2021 r. wyniósł 71,6 %, wobec 66,8% przed rokiem, a w samym II kwartale br. – 70,8% (wobec 68,4% w II kwartale 2020 r).

 

Zarówno w drugim kwartale jak i całym półroczu 2021 r. EBITDA była istotnie wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r. Wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze zwiększonej sprzedaży węgla oraz niskiej bazy z 2020 r. Artur Wasilewski – zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

W I półroczu 2021 r. Bogdanka utrzymała swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 22,4%.


Zgodnie z założeniami strategii opublikowanej pod koniec ubiegłego roku poszukujemy nowych rynków zbytu dla naszego węgla wiedząc, że popyt w Polsce będzie spadał w  najbliższych latach. Dlatego też nawiązaliśmy relacje z podmiotami ukraińskimi, widzimy tam dalszą perspektywę współpracy. Dariusz Dumkiewicz – zastępca prezesa zarządu ds. rozwoju Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

W omawianym okresie GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 137 mln zł. Największą część tej kwoty, blisko 82,5 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

 

W dalszym ciągu monitorujemy i reagujemy na bieżąco na sytuację związaną z COVID-19 w  spółce. Dzięki konsekwentnym działaniom sztabu kryzysowego i odpowiedzialnej postawie naszych pracowników, utrzymujemy produkcję na zaplanowanym poziomie. Adam Partyka – zastępca prezesa zarządu ds. pracowniczych i społecznych Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

 

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela poniżej:

 

w tys. PLN

I pół. 2020

I pół. 2021

Zmiana

   Przychody netto ze sprzedaży

849 011

1 046 591

+ 23,3%

   EBITDA

221 108

329 849

+ 49,2%

   EBIT

49 900

116 194

+ 132,9%

   Zysk netto

36 669

91 358

+ 149,1%

 

 

LW Bogdanka S.A. najważniejsze informacje

 

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z  największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. W 2019 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,4 mln ton. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.


]]>
read-news?title=bardzo-dobre-wyniki-operacyjne-wzrost-produkcji-i-sprzedazy&cmn_id=2813 2021-09-15 00:00:00 2813
Przepustka do Bogdanki  

Uczniowie ze szkół w Łęcznej i Ostrowie Lubelskim zasilą kadry Bogdanki. Kopalnia kontynuuje współpracę z placówkami kształcącymi specjalistów niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. List intencyjny o kontynuacji współpracy podpisali prezesi LW Bogdanka, RG Bogdanka, dyrektorzy Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim.

Rozwój zawodowy osób pracujących w Bogdance oraz sukcesywne pozyskiwanie młodych, ambitnych i utalentowanych pracowników to w naszej opinii klucz to utrzymania wysokiej kultury technicznej naszej kadry i umocnienia pozycji Bogdanki jako najbardziej efektywnej kopalni w Polsce. Bez wysoko wyspecjalizowanych pracowników nie moglibyśmy wdrażać innowacji, które charakteryzują naszą Spółkę. To dzięki nim możemy myśleć o konkurowaniu z najlepszymi nie tylko w kraju, ale na świecie. Efekty naszej strategii są takie, że dziś wdrażamy rozwiązania na skalę światową. Transformacja, która nas czeka stawia przed nami i naszymi pracownikami liczne wyzwania, a żeby im sprostać wciąż musimy się rozwijać. Chcemy pozostać liderem efektywności w branży górniczej w kraju, ale też móc skutecznie konkurować z podmiotami światowymi. Wprowadzamy innowacje o przełomowym charakterze dla Bogdanki. Poprzez digitalizację i optymalizację wprowadzamy firmę na nowe tory. Zmierzamy do wprowadzenia cyfrowej rewolucji przemysłowej 4.0. Utrzymanie miejsc pracy oraz stabilność funkcjonowania są ważne nie tylko dla samej spółki, ale też dla regionu i kraju. Będziemy dążyć do tego, aby Bogdanka pozostała gospodarczym filarem województwa lubelskiego i rozwijała się w oparciu o wykwalifikowaną kadrę - Artur Wasil prezes LW Bogdanka.

Celem Projektu jest wyłonienie spośród absolwentów Szkół Partnerskich trzech laureatów, którzy otrzymają „Przepustkę do pracy w Bogdance”, zgodnie z aktualnymi potrzebami kadrowymi zakładu górniczego należącego do LW Bogdanka oraz wyróżnienie siedmiu kolejnych osób, które zostaną zatrudnione w RG Bogdanka.

Brane pod uwagę są:

uzyskanie przez absolwenta średniej ocen z przedmiotów technicznych nie niższej niż 4,50 oraz progu punktowego z egzaminu zawodowego o wysokości powyżej: 70% z części pisemnej, 80% z części praktycznej.

Wyłonienie dziesięciu najlepszych absolwentów (TOP 3 LWB i 7 RGB) nastąpi po przeprowadzeniu procesu, składającego się z 2 etapów.

I. W ramach pierwszego etapu Projektu wyłonionych zostanie maksymalnie 15 absolwentów, którzy osiągnęli najwyższą liczbę punktów;

II. W ramach drugiego etapu Projektu zostanie przeprowadzony proces rekrutacyjny zgodnie z polityką kadrową LWB, prowadzący do wyłonienia dziesięciu najlepszych absolwentów i zaliczenia ich do grona laureatów (TOP 3 LWB) lub wyróżnionych w projekcie (7 RGB).

Przepustki i stypendia to tylko elementy polityki edukacyjne, którą wspólnie z RGB wdrażamy. Celem jest poprawa jakości kształcenia - praktyczna nauka zawodu, olimpiada górnicza, aktywny udział w promocji kierunków i przygotowanie skryptów dla nauczycieli oraz spotkania z kadrą.

Mając na uwadze potrzebę stworzenia najlepszych warunków zdobywania wiedzy i umiejętności dla uczniów Szkoły Partnerskiej, a także pozyskiwania wykwalifikowanych kadr dla gospodarki oraz realizację założeń praktyki zawodowej strony listu zobowiązują się do wspólnych działań w zakresie dydaktyki. Będzie to m.in. wsparcie procesu upraktycznienia programu kształcenia, doskonalenie umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów zawodowych, a także rozwoju cech osobowych związanych z pracą takich jak odpowiedzialność i etyczne zachowania. Poprzez bliską współpracę ze szkołami średnimi w naszym regionie, a także z najważniejszymi ośrodkami naukowymi w naszej branży chcemy pozyskiwać młodych, utalentowanych pracowników by utrzymać wysoki poziom kadr w Spółce - Adam Partyka z-ca prezesa ds. pracowniczych i społecznych.

Najlepsi absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w Bogdance, a w trakcie nauki uczniowie mogą ubiegać się o stypendium - 1000 zł na semestr. W sumie wypłaconych będzie 20 stypendiów - 16 przez LWB i 4 – RGB.

Oprócz tego, osoby wyróżnione przez RGB będą miały możliwość otrzymania bonu szkoleniowego – uczniowie wyróżnieni w sytuacji nie wykorzystania stypendium w wysokości 1000 zł w formie pieniężnej otrzymają dodatkowe 25% do wartości stypendium, które później będą mogli wykorzystać na wybrane przez siebie szkolenie techniczne/zawodowe.   

Głównym profilem działalności Spółki RG Bogdanka jest świadczenie usług z zakresu wykonywania prac górniczych, budowlanych oraz realizowania dostaw. Sukcesywnie poszerzamy zakres świadczonych usług, skupiając się na realizacji specjalistycznych prac górniczych. Spółka oprócz prac górniczych w ramach funkcjonowania w strukturach GK pełni także rolę szkoleniową, którą realizuje poprzez praktyczna naukę zawodu. Polityka edukacyjna prezentuje kompleksowe podejście GK do współpracy ze szkołami. Patrząc przyszłościowo i wspierając rozwój młodzieży funkcjonował będzie bon szkoleniowy – jest to dodatkowe 25% wartości stypendium, które uczeń może wykorzystać na szkolenie techniczne/zawodowe. Założeniem bonu jest wspieranie młodych ludzi i zachęcanie do zadbania o swoją przyszłość na wczesnym poziomie edukacji, tak by wchodząc na rynek pracy mieli większe możliwości i szybszą ścieżkę rozwoju.

Praktyczne podejście do kwestii kształcenia przekłada się też w Olimpiadzie górniczej, która ma być realizowana w ramach obchodów dnia górnika. Jest to forma zabawy/ konkursu dla uczniów, który oprócz weryfikacji wiedzy teoretycznej, zagadnień z dziedziny BHP oraz pierwszej pomocy, weryfikuje też umiejętności praktyczne oraz uczy pracy zespołowej. Reprezentacje poszczególnych szkół rywalizują o nagrody rzeczowe, przewidziana jest także dodatkowa nagroda w postaci Bonu Pieniężnego dla zwycięskiej szkołyprezes RG Bogdanka Marcin Kuryło.

Stypendia dla młodzieży są zarówno pomocą finansową, ale przede wszystkim motywacją do kształcenia i rozwoju. Otwarta droga do pracy, czy podjęcie studiów specjalistycznych to są wymierne efekty naszej współpracy. Kształcimy m.in. w zawodach technik mechanik czy  technik elektryk. Często też po studiach młodzi wracają do nas. Można więc powiedzieć, że wpływają pośrednio na rozwój naszego regionu - Maria Jarmuł-Snopek, dyr. ZS Górniczych w Łęcznej.

Jesteśmy wdzięczni Bogdance za to, że trzyma patronat nad naszymi szkołami i w bardzo wyraźny sposób pomaga uczniom najpierw w zdobywaniu wiedzy, a później w zdobywaniu pracy. Pozwala to na rozwój młodych i poszerzanie horyzontów. W czasie transformacji, w którym znalazła się Bogdanka wspólnie odpowiadamy na wyzwania. W tym roku uruchomiliśmy kierunek technik urządzeń i systemów energii odnawialnej, aby iść w tym kierunku, w którym podąża firma – Ryszard Smerdel dyr. ZS w Ostrowie Lubelskim.

Cieszymy się, że mamy możliwość korzystania z programu i współpracy. Dla mnie to przede wszystkim motywacja do dalszej nauki – Gracjana Dziadko, uczennica III kl. ZS w Ostrowie Lubelskim.

Pieniądze są ważne, choć mnie interesuje program przepustka do pracy. To moje marzenie i zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwa praca, ale to moje marzenie. Stypendium przeznaczam na rozwój, chce studiować i kształcić się dalej, a później pracować  w Bogdance – Hubert Kaczmarczyk, uczeń III kl. ZS w Ostrowie Lubelskim.

Na chwilę obecną w RG "Bogdanka" zatrudnionych jest blisko 700 osób, a w całej Grupie Kapitałowej Bogdanka ponad 5600. Kopalnia jest wciąż jednym z największych pracodawców Lubelszczyzny stanowiąc filar gospodarczy i ekonomiczny regionu.

Program realizowany będzie przez 3 lata, do 31 sierpnia 2024. To druga edycja, w pierwszej od 2017 do 2020 dzięki „przepustce do pracy” zatrudniono 57 osób, a stypendium naukowe fundowane przez LWB otrzymało 192 osoby.


]]>
read-news?title=przepustka-do-bogdanki&cmn_id=2812 2021-09-01 00:00:00 2812
Wyzwania w dobie pandemii - Bogdanka publikuje Raport Zintegrowany za 2020 r.  

Rok 2020 był dla Bogdanki czasem wielu wyzwań i ważnych decyzji – to nie tylko czas pandemii i wzmożonej aktywności w sferze prewencji i bezpieczeństwa, ale również czas prac nad założeniami Sprawiedliwej Transformacji w Regionie, strategią biznesową Bogdanki czy zaangażowaniem społecznym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom Covid-19. O tym, jak Grupa Kapitałowa poradziła sobie z tymi zagadnieniami dowiedzieć się można z opublikowanego Raportu Zintegrowanego za 2020 rok.

„To był dla nas wszystkich czas wyzwań. Dzięki zaangażowaniu, oddaniu oraz odpowiedzialności zespołu stawiliśmy im czoła, dlatego ubiegły rok możemy określić jako trudny, ale dobry dla Bogdanki” – tymi słowami Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka, otwiera ósmy raport Grupy Bogdanka przygotowany w oparciu o Standardy Global Reporting Initiative i siódmy raport zintegrowany, pokazujący zależność pomiędzy wynikami finansowymi, a rozszerzoną informacją pozafinansową (ESG).

 

GK LW Bogdanka niezmiennie znajduje się w czołówce największych pracodawców na Lubelszczyźnie, na koniec roku zatrudniając 5682 osób. W Raporcie czytamy, że priorytetem na miniony rok było utrzymanie miejsc pracy oraz zapewnienie ciągłości produkcji, co zresztą osiągnięto. Dla pracowników – także tych potencjalnych, raport jest doskonałym źródłem wiedzy o warunkach zatrudnienia, oferowanych benefitach, średnim wynagrodzeniu na poszczególnych stanowiskach czy działaniach podejmowanych w celu zapewnienia równości i transparentności płac, a nawet średniej ilości godzin szkoleniowych przypadających na pracownika.

Tegoroczny raport pokazuje działalność Grupy Bogdanka w szerszym kontekście, podkreślając jej zaangażowanie w przeciwdziałanie pandemii Covid-19. Spółka pokazała, że jest odpowiedzialnym partnerem biznesowym utrzymującym dobre relacje z kontrahentami, co również napędza gospodarkę  - przede wszystkim lokalnie. Bogdanka współpracuje bowiem z 2216 dostawcami.

Bycie filarem gospodarczym i ekonomicznym woj. lubelskiego zobowiązuje również do wspierania spraw społecznych. W czasie pandemii Spółka wsparła szpitale i instytucje pomocowe - na służbę zdrowia przekazano kwotę ponad 800 tys. zł. Nie zapomniano także o sportowcach, klubach, instytucjach kulturalnych i oświatowych, których działalność została ograniczona. Zaangażowanie społeczne i duży wkład w rozwój regionu realizowany jest w oparciu o cele Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2018-2021, której efekty i wskaźniki również zaprezentowane są w Raporcie. Może to być cenna wiedza dla potencjalnych partnerów społecznych Spółki.  

W raporcie bardzo dużo miejsca zostało poświęcone tematowi środowiska naturalnego. To obszar kluczowego wpływu Grupy, która realizuje szereg projektów, minimalizujących wpływ działalności produkcyjnej na otoczenie, w tym szczególnie na cenne przyrodniczo obszary sąsiadujące z kopalnią. W 2020 roku Bogdanka rozpoczęła realizację programu Współpraca międzysektorowa na rzecz zrównoważonego rozwoju LWB. Celem programu była budowa portfela projektów realizowanych w partnerstwie z interesariuszami spółki – głównie instytucjami naukowymi oraz organizacjami prośrodowiskowymi – i wspólne opracowanie innowacyjnych projektów wdrożeniowych. Ponadto w minionym roku duży nacisk położono na racjonalną gospodarkę odpadami – dla przykładu do rekultywacji terenu wykorzystane zostało około 96% odzyskanych odpadów.

W latach 2019 i 2020 kopalnia przeprowadziła w miejscowości Nadrybie Dwór prace związane z regulacją stosunków wodnych w ramach usuwania szkód górniczych spowodowanych eksploatacją węgla. Na pierwszym etapie prac został wykonany wyrównawczy zbiornik wodny o całkowitej powierzchni 1,83 ha, przedzielony groblą, którego ściany zostały wzmocnione narzutem kamiennym. W drugim etapie wykonano przepompownię wód, która reguluje poziom wody na tym terenie. Cały obszar wokół zbiornika o powierzchni ok. 4,5 ha został zagospodarowany i przywrócony do rolniczego użytkowania. Budowa zbiornika wpłynęła także na walory estetyczne i przyrodnicze w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji – czytamy w raporcie.

Zmiany klimatyczne oraz nasza strategia minimalizowania wpływu działalności produkcyjnej na środowisko wymagają od Grupy oraz wszystkich partnerów biznesowych proaktywnej postawy i konkretnych, mierzalnych działań – tłumaczy Adam Partyka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych.

W raporcie za 2020 rok przedstawiono także szczegółowe wyniki dotyczące działalności operacyjnej i finansowej. Był to dobry rok dla Bogdanki. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 822,1 mln zł, EBITDA 466,2 mln zł, zysk operacyjny 102,6 mln zł, a zysk netto 73 mln zł. Mimo niesprzyjających warunków zewnętrznych – ciepłej i wietrznej zimy oraz wspomnianej pandemii koronawirusa i jej konsekwencji dla gospodarki, jako jedyna kopalnia węgla energetycznego w Polsce Bogdanka zamknęła rok na plusie.

Raport zintegrowany to również prezentacja przyszłej perspektywy - przed Bogdanką czas kolejnych wyzwań. Transformacja energetyczna będąca wyzwaniem dla Spółki wymusza przygotowywanie się na to, co będzie jutro. Efektem działań jest nowa Strategia rozwoju. Odpowiada ona na wyzwania stawiane przez otoczenie rynkowe oraz interesariuszy. Bogdanka ma do odegrania ważną rolę jako polski producent węgla i stabilizator dostaw do polskich elektrowni. Celem Spółki jest transformacja w taki sposób, aby można było skutecznie konkurować z węglem z importu. Temu służą opisane innowacje o przełomowym charakterze, prowadzące cyfrowej rewolucji w postaci gospodarki 4.0.  W 2020 roku spółka otrzymała nagrodę za innowacyjność – została uhonorowana przez Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową za „Innowacyjną technologię prowadzenia ścian”.

Bogdanka już od kilku lat publikuje raporty zintegrowane – jest to ósmy raport tego typu GK LWB, by w jednym wspólnym sprawozdaniu przybliżyć interesariuszom proces tworzenia wartości Spółki. Wprowadzamy Państwa do naszej organizacji, zwięźle opisując strategię, model zarządzania, wyniki działalności w obszarze finansowym, środowiskowym, społecznym czy zarządczym, z uwzględnieniem perspektywy na przyszłość, ujęte w kontekście środowiska zewnętrznego.

Z uwagi na kwestie środowiskowe raport zintegrowany 2020 został opublikowany wyłącznie w wersji elektronicznej. Jest on dostępny na stronie internetowej Spółki w zakładce „Nasza odpowiedzialność” pod adresem https://lw.com.pl/pl,2,s471,raport_zintegrowany_za_2020_r.html

 

Bogdanka to jedna z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca, wspierający rozwój społeczności lokalnych w różnych obszarach ich działalności. To również jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw wydobywczych w Polsce, z produkcją przekraczającą 9 mln ton surowca energetycznego rocznie. Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, dba o środowisko i jego zasoby. W jej najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest m.in. Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie oraz inne obszary chronione. Kluczowym elementem strategii funkcjonowania jest stałe minimalizowanie wpływu  działalności przedsiębiorstwa na stan przyrody. Firma kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, której celem jest zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.


]]>
read-news?title=wyzwania-w-dobie-pandemii-bogdanka-publikuje-raport-zintegrowany-za-2020-r&cmn_id=2811 2021-08-04 00:00:00 2811
Porozumienie z gwarancjami  

Porozumienie zawarte pomiędzy zarządem i organizacjami związkowymi, dotyczące między innymi gwarancji zatrudnienia, było głównym tematem konferencji z udziałem Sekretarza Stanu Artura Sobonia, która odbyła się w poniedziałek 12 lipca w Lubelskim Węglu Bogdanka S.A.

Rozmowy poprzedzające podpisanie porozumienia trwały kilka miesięcy, ich efektem było porozumienie dające gwarancje zatrudnienia przez okres 5 lat, dla każdego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, posiadającego co najmniej 3 lata stażu w Grupie Kapitałowej LW Bogdanka. Ponadto strony ustaliły również wzrost stawek płac zasadniczych o 4,5%.

- Cieszę się, że dzisiaj wraz z zarządem i stroną społeczną Lubelskiego Węgla Bogdanka mogę powiedzieć o przykładzie dialogu społecznego, który kończy się sukcesem i  podpisaniem ważnego z  punktu widzenia strony społecznej porozumienia. Porozumienia określającego gwarancje zatrudnienia oraz warunki wynagrodzeń, osiągniętego podczas dialogu, który toczy się od kilku miesięcy. W dialogu, w którym udział brała w całości strona społeczna Lubelskiego Węgla i zarząd spółki. Obie strony zdawały sobie sprawę z odpowiedzialności za jakość tego dialogu, za jakość tych rozmów i za znaczenie zgody społecznej w całym procesie, w którym dziś polskie górnictwo się znajduje – powiedział wiceminister Aktywów Państwowych Artur Soboń.

- Bogdanka jest dziś w szczególnym miejscu, dobrze wiemy, że polskie górnictwo czeka transformacja. Spółka, jak już wielokrotnie komunikowaliśmy będzie podążała swoją drogą. Wymaga to od zarządu i  strony społecznej, wyjątkowej odpowiedzialności i cieszę, że po długich rozmowach, udało się dojść do porozumienia. Wymagało to od nas odpowiedzialności i wspólnego patrzenia w przyszłość, nie tę najbliższą, która swoją perspektywą sięga dwóch trzech lat, ale mówimy tu o kilkunastoletniej perspektywie. Naszym głównym celem, również przy zaangażowaniu ministra Artura Sobonia, jest w dalszym ciągu miejsce Bogdanki jako silnego filara gospodarczego Lubelszczyzny, a tym samym stabilnego pracodawcy dla regionu.powiedział prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka Artur Wasil.

- Chcieliśmy uzyskać więcej, ale wydaje nam się, że wynegocjowaliśmy wszystko co było możliwe. W  pewnym momencie kiedy wiedzieliśmy, że nie będziemy beneficjentami umowy społecznej, zwróciliśmy się do zarządu z pytaniem czy jest możliwość uzyskania gwarancji zatrudnienia w Lubelskim Węglu Bogdanka. Wydawało nam się to logiczne, aby zarząd miał możliwość wpływu na swoją politykę kadrową. Chcieliśmy też, aby żaden z naszych pracowników nie stracił pracy. Wynegocjowaliśmy to dla pracowników ,,Bogdanki”, którzy są zatrudnieni od przynajmniej 3 lat w Grupie Kapitałowej Lubelskiego Węgla. To porozumienie nie zamyka nam drogi, aby rozmawiać dalej szczerze z zarządem, jeśli pojawią się kolejne okoliczności wymagające wspólnych rozmów – powiedział w imieniu strony społecznej przewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce Lubelski Węgiel Bogdanka Grzegorz Jadwiżuk.

Szczegółowe warunki objęcia pracowników gwarancjami zatrudnienia zostaną określone w protokole dodatkowym do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.

Bogdanka to jedna z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, stabilny pracodawca, wspierający rozwój społeczności lokalnych w różnych obszarach ich działalności. To również jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw wydobywczych w Polsce, z produkcją przekraczającą 9 mln ton surowca energetycznego rocznie. Bogdanka, będąca częścią Grupy Enea, dba o środowisko i jego zasoby. W jej najbliższym sąsiedztwie zlokalizowany jest m.in. Poleski Park Narodowy i Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie oraz inne obszary chronione. Kluczowym elementem strategii funkcjonowania jest stałe minimalizowanie wpływu  działalności przedsiębiorstwa na stan przyrody. Firma kieruje się zasadą zrównoważonego rozwoju, której celem jest zachowanie zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.


]]>
read-news?title=porozumienie-z-gwarancjami&cmn_id=2810 2021-07-13 00:00:00 2810
Bogdanka sponsorem strategicznym żużlowców Motoru Lublin Decyzję o kontynuacji wsparcia ogłoszono podczas konferencji prasowej na stadionie przy al. Zygmuntowskich, w której uczestniczył m.in. wicepremier Jacek Sasin.


Od 10 lat LW Bogdanka, wchodząca w skład Grupy ENEA wspiera lubelski żużel, tym razem wsparcie ma pomóc popularnym „Koziołkom” walczyć o najwyższe cele w PGE Ekstralidze. Na stadionie żużlowym w Lublinie w  konferencji wzięli udział wicepremier Jacek Sasin Minister Aktywów Państwowych, Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych, Lech Sprawka wojewoda lubelski, Jarosław Stawiarski marszałek województwa lubelskiego oraz prezes zarządu LW Bogdanka, Artur Wasil.


Jestem o tym przekonany, że to pieniądze i wsparcie, które płyną z Bogdanki do klubu, pozwalają osiągać znaczące sukcesy – mówił wicepremier oraz minister aktywów państwowych Jacek Sasin. To klub, który jest liderem Ekstraligi, który walczy o to, aby wygrać w tym roku ligę i ma na to bardzo dużą szansę. Ta współpraca ma już swoją historię. Można powiedzieć, że Motor i Bogdanka są to już dwa „płuca”, które nie mogą bez siebie żyć.

Największym ekwiwalentem dla Bogdanki jest radość kibiców, którą na stadionie w Lublinie widać – mówił Artur Wasil prezes Bogdanki. Lubelski Węgiel jest sponsorem strategicznym Motoru Lublin.


Sport żużlowy jest bardzo drogą dyscypliną, więc to wsparcie jest dla nas bardzo istotne – przyznaje prezes Speedway Lublin, Jakub Kępa. – To stabilność dla klubu i zawodników, a także potwierdzenie, że ostatnie lata odbudowy lubelskiego żużla dały efekty, które bez tych odpowiedzialnych sponsorów nie miałyby miejsca.

 

LW Bogdanka, najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, jest częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego.

Zapraszamy do oberzjenia zapisu video z konferencji:


]]>
read-news?title=bogdanka-sponsorem-strategicznym-zuzlowcow-motoru-lublin&cmn_id=2807 2021-05-31 00:00:00 2807
Początek roku Bogdanki zgodny z oczekiwaniami Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2021 roku. Przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły w tym okresie o 17,2 proc., do 543,7 mln zł wobec 464,1 mln zł przed rokiem. EBITDA wyniosła 170,2 mln zł, zysk operacyjny 64,5 mln zł , a zysk netto wyniósł 50,3 mln zł.


Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 2.6 mln ton, a sprzedaż 2.4 mln ton.

Początek roku charakteryzował się wzmożonym popytem na węgiel, dlatego też dołożyliśmy wszelkich starań, aby zmaksymalizować poziom produkcji i sprzedaży w pierwszym kwartale tego roku. Osiągnięcie tak dobrych wyników było możliwe dzięki wytężonej pracy załogi oraz optymalizacji układu i harmonogramu biegu ścian. Mimo tak dobrego otwarcia roku Spółka przewiduje utrzymanie planu produkcji na 2021 rok na poziomie ok. 9,0 mln ton. Artur Wasil – Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

 

W I kwartale 2021 roku Bogdanka wykonała 5,3 km wyrobisk korytarzowych. Średni uzysk wyniósł 72,3%, wobec 65,7% przed rokiem.

Spółka utrzymała swoją silną pozycję rynkową, zwiększając do 27,4% udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 22,7%.

Około 84% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I kwartale 2021 r. odbywało się między LW Bogdanka S.A., a Enea Wytwarzanie sp. z o.o., Enea Elektrownia Połaniec S.A. oraz Grupą Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

W I kwartale 2021 roku GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 71,9 mln zł. Największą część tej kwoty, 42 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Jesteśmy zadowoleni z wyników Bogdanki w pierwszym kwartale 2021 roku. Największy wpływ na wyniki finansowe miał wysoki poziom produkcji i sprzedaży węgla. Poziom produkcji w wysokości 2,6 mln ton - to najwyższy historycznie kwartalny wynik Spółki. Z kolei osiągnięty poziom sprzedaży w wysokości 2,4 mln ton odpowiada poziomowi osiągniętemu w tym samym okresie roku 2019 (2,4 mln ton), który był z kolei rekordowym w historii Spółki pod względem wyniku (EBIDA 222,9 mln zł). Artur Wasilewski – Zastępca Prezesa Zarządu Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

 

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za I kwartał 2021 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN

I kw. 2020

I kw. 2021

Zmiana

   Przychody netto ze sprzedaży

464 081

543 675

+ 17,2%

   EBITDA

134 807

170 221

+ 26,3%

   EBIT

44 894

64 502

+ 43,7%

   Zysk netto

33 668

50 307

+ 49,4%

 

LW Bogdanka S.A. najważniejsze informacje

 

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.

Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.


]]>
read-news?title=poczatek-roku-bogdanki-zgodny-z-oczekiwaniami&cmn_id=2800 2021-05-28 00:00:00 2800
Trudny, ale dobry rok dla Bogdanki LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za rok 2020. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 822,1 mln zł, EBITDA 466,2 mln zł, zysk operacyjny 102,6 mln zł, a zysk netto 73 mln zł.


W samym IV kwartale 2020 r. przychody ze sprzedaży wyniosły 468,6 mln zł, a EBITDA 148,5 mln zł. Z kolei zysk operacyjny przyniósł 51,9 mln zł, a zysk netto 38,1 mln zł. W 2020 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 7,6 mln ton oraz plan sprzedażowy na poziomie 7,7 mln ton. Łącznie wykonano 25,7 km robót chodnikowych. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,1 mln ton. Średni uzysk na koniec 2020 r. wyniósł 64,0%, wobec 64,1% przed rokiem.

- Był to trudny rok nie tylko dla Bogdanki, ale dla całej gospodarki, która wyraźnie była pod wpływem spowolnienia spowodowanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Mimo tych trudności należy ocenić ten rok jako dobry dla spółki. W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęliśmy eksploatację ściany o rekordowo długim, siedmiokilometrowym wybiegu. Do wydobycia z tej ściany przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe, jak i  opracowując narzędzia cyfrowe. Pod koniec roku ogłosiliśmy nową Strategię rozwoju Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., co daje nam podstawy do optymistycznego patrzenia w przyszłość. – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2020 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 19,7% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,3%. Aż 84% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A.
 

- Skutki epidemii koronawirusa są odczuwalne w ostatecznym wyniku finansowym spółki. Jednak elastycznie reagując na zmieniające się warunki popytowo -podażowe oraz podejmując szereg działań optymalizujących udało nam się utrzymać koszty wciąż na najniższym dla branży poziomie. Między innymi dzięki temu w tym trudnym otoczeniu społeczno-gospodarczym wypracowaliśmy zadowalające wyniki. – powiedział Artur Wasilewski Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW Bogdanka S.A.


W 2020 r. LW Bogdanka S.A. poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 606,7 mln zł. Największą część tej kwoty, 285,3 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

- W czasie pandemii Spółka po raz kolejny pokazała, że jest odpowiedzialnym partnerem społecznym. Tylko na działania związane z walką z COVID-19 w ubiegłym roku przekazała 800 tys. zł - to środki na szpitale i jednostki służby zdrowia. Oprócz tego wspieraliśmy również jednostki kultury i sportu. Pozostaliśmy filarem Lubelszczyzny, firmą odpowiedzialną społecznie. – powiedział Adam Partyka Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych LW Bogdanka S.A.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za IV kwartał oraz rok 2020 przedstawia tabela poniżej:

 [w tys PLN] IVQ 2019 IVQ 2020 Zmiana  2019 2020 Zmiana
 Przychody netto ze sprzedaży 531 018 467 587 -11,9% 2 154 509 1 818 543 -15,6%
 EBITDA 154 552 145 499 -5,9% 752 135 449 913 - 40,2%
 EBIT 56 345 44 013 -21,9% 369 520 89 684 - 75,7%
 Zysk (strata) netto 45 855 38 035 -17,1% 306 184 70 050 - 77,1%

 

- Zaprezentowana pod koniec ubiegłego roku nowa Strategia Spółki jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i wyzwania zawarte w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Koncentruje się przede wszystkim na utrzymaniu zdolności produkcyjnych, wysokich wskaźników rentowności, poszanowaniu środowiska i utrzymaniu pozycji filaru gospodarczego regionu. Dywersyfikacja przychodów poprzez poszerzenie obszarów działalności oraz wytypowanie, rozpoznanie i  udokumentowanie nowych zasobów węgla koksowego typu 35 ma pozwolić na dalszy rozwój Spółki nawet w trudnym otoczeniu gospodarczym oraz utrzymać pozycję stabilnego pracodawcy na Lubelszczyźnie – powiedział Dariusz Dumkiewicz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju LW Bogdanka S.A.

LW Bogdanka najważniejsze informacje
 
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. to lider rynku producentów węgla kamiennego w Polsce, wyróżniający się na tle branży nowoczesnością i efektywnością wydobycia. Jest jedną z największych polskich kopalń węgla kamiennego. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. prowadzi przede wszystkim działalność górniczą w zakresie wydobywania, wzbogacania i sprzedaży węgla kamiennego. W 2019 roku produkcja węgla handlowego Bogdanki wyniosła 9,4 mln ton. Spółka dostarcza surowiec głownie do odbiorców przemysłowych. Realizacja dostaw oparta jest o umowy wieloletnie, a kierunek zbytu to energetyka zawodowa i przemysłowa.


Od czerwca 2009 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.


Od października 2015 roku Bogdanka wchodzi w skład Grupy Enea, wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej, zarządzającego pełnym łańcuchem wartości na rynku energii elektrycznej: od paliwa, poprzez produkcję energii elektrycznej, dystrybucję, sprzedaż i obsługę klienta.


]]>
read-news?title=trudny-ale-dobry-rok-dla-bogdanki&cmn_id=2794 2021-03-26 00:00:00 2794
Kontynuacja i transformacja – nowa Strategia LW Bogdanka do 2030 r. Rada Nadzorcza LW Bogdanka S.A. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia nowej strategii przyjętej przez Zarząd Spółki. Jest ona odpowiedzią na dynamiczne zmiany sytuacji na rynku krajowym i międzynarodowym w 2020 roku. Spółka postanowiła zweryfikować założenia przyjęte w Strategii rozwoju z 2017 roku poprzez jej aktualizację do 2030 roku z perspektywą do 2040 roku.

Przyjęta Strategia wpisuje się w założenia projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz stanowi strategię obszarową Grupy Enea do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku, poprzez objęcie swym zakresem również przewidywanego zapotrzebowania na węgiel energetyczny ze strony elektrowni i elektrociepłowni należących do obszaru Wytwarzania Grupy Enea.

Dokument powstał w oparciu o opracowane prognozy m.in. projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku, Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030. Spółka będzie dążyć do pozostania najbardziej efektywnym kosztowo producentem węgla energetycznego w Polsce, skutecznie konkurującym z innymi producentami i dostawcami węgla, przy zachowaniu dotychczasowego potencjału produkcyjnego w perspektywie do 2040 roku dostosowując się do wymogów transformacji energetycznej kraju – wyjaśnia Artur Wasil, prezes LW Bogdanka S.A.

Zgodnie z wizją Spółki - Lubelski Węgiel Bogdanka pozostanie liderem efektywności w branży górniczej z najwyższymi standardami w zakresie bezpieczeństwa pracy, elastycznie dostosowującym się do wymagań środowiskowych i warunków rynkowych, uczestniczącym w ramach dywersyfikacji działalności w budowie „zielonego ładu”.

Spółka jest pewnym i wiarygodnym dostawcą węgla dla energetyki zawodowej utrzymującym przewagę konkurencyjną w sposób zapewniający trwały wzrost wartości Spółki, doskonalącym się w zakresie standardów bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska i wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

Bogdanka zamierza wykorzystać szanse, które daje posiadanie koncesji na wydobycie węgla z pola Ostrów oraz K-6, K-7. Dzięki zagospodarowaniu nowych złóż z obecnej infrastruktury Spółka zakłada utrzymanie produkcji na średnim poziomie 8,8 mln ton w perspektywie do 2040 roku przy czym w latach 2021-2025 średnia ta wynosić będzie 9,7 mln ton.

Kluczowym celem Spółki dzięki nowej Strategii jest zwiększenie liczby oferowanych produktów i dywersyfikacja obszarów swojej działalności. W latach 2021 – 2025 produkowany będzie wyłącznie węgiel energetyczny; natomiast w latach 2026 – 2040 wydobywany będzie także węgiel koksowy (typ 34). Za sprawą innowacyjnych w skali Polski, a powszechnym w górnictwie światowym wybiegom ścian rzędu 6 – 7 km w ww. pokładach, Spółka zakłada wyższą koncentrację wydobycia i niższe koszty eksploatacji, co umożliwi skuteczne konkurowanie z węglem w szczególności z importu.
Spółka zakłada wzrost udziału w przychodach z realizacji inicjatyw spoza core bussinesu do 30% w 2040 roku. Zmiana struktury przychodów odbywać się będzie etapowo (5% w 2025 roku, 10% w 2030 roku) - wyjaśnia
Dariusz Dumkiewicz, Z-ca Prezesa Zarządu ds. Rozwoju LW Bogdanka.

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia jako cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.

Więcej szczegółów na temat nowej Strategii przekażemy Państwu na planowanej konferencji prasowej (o jej terminie powiadomimy w oddzielnym mailu), natomiast raport dostępny jest na naszej stronie www.lw.com.pl


]]>
read-news?title=kontynuacja-i-transformacja-nowa-strategia-lw-bogdanka-do-2030-r&cmn_id=2784 2020-12-17 00:00:00 2784
Wyniki operacyjne pod wpływem tymczasowego pogorszenia sytuacji na rynku oraz trudności technicznych i geologicznych LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe po trzech kwartałach 2020 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 353,5 mln zł (spadek o 16,8%), EBITDA 317,6 mln zł (spadek o 48%), zysk operacyjny 50,7 mln zł (spadek o 84,1%), a zysk netto 34,8 mln zł (spadek o 86,8%).

Wyniki finansowe w III kwartale 2020 r. są rezultatem zmniejszonej sprzedaży, w związku z sytuacją COVID oraz problemami technicznymi i geologicznymi. Po okresie spowolnienia procesów gospodarczych w pierwszym półroczu nastąpiła normalizacja po stronie popytu na węgiel energetyczny i powrót do poziomów sprzedaży notowanych w poprzednich latach. Po konieczności ograniczenia ciągłości pracy na ścianach wydobywczych spotkaliśmy się z problemem przyrostu ciśnienia deformacyjnego, co we wrześniu doprowadziło do czasowego ograniczenia funkcjonalności wyrobisk przyścianowych, a tym samym i postępu ściany. Zdarzenia takie są jednak normalne dla działalności górniczej i maja charakter przejściowy – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Po trzech kwartałach 2020 r. Bogdanka wykonała 19,7 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,6 km w samym III kwartale 2020r. Produkcja węgla handlowego wyniosła po 9 miesiącach br. ponad 5,5 mln ton, co oznacza spadek o 22,3% rok do roku (w samym III kwartale produkcja osiągnęła poziom 1,8 mln ton). Po trzech kwartałach 2020 r sprzedaż węgla ukształtowała się na poziomie 5,7 mln ton. Średni uzysk na koniec września 2020 r. wyniósł 64,5%, wobec 65% przed rokiem, a w samym III kwartale br.: 60,2% (wobec 64,6% w III kwartale 2019 r).

W omawianym okresie Bogdanka utrzymała swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 27,4–proc. udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 20,8%. Ok. 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec.

W okresie trzech kwartałów br. GK LW Bogdanka poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 495,9 mln zł. Największą część tej kwoty, ponad 223,5 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka za III kwartał oraz trzy kwartały 2020 r. przedstawia tabela poniżej:

 [w mln PLN] IIIQ 2019 IIIQ 2020 Zmiana I-IIIQ 2019 I-IIIQ 2020 Zmiana
 Przychody netto ze sprzedaży 527 776 504 522 - 4,4% 1 626 112 1 353 533 - 16,8%
 EBITDA 176 927 96 540 - 45,4% 611 346 317 648 - 48,0%
 EBIT 77 872 842 - 98,9% 319 679 50 742 - 84,1%
 Zysk (strata) netto 66 031 - 1 830 - 263 954 34 839 - 86,8%

]]>
read-news?title=wyniki-operacyjne-pod-wplywem-tymczasowego-pogorszenia-sytuacji-na-rynku-oraz-trudnosci-technicznych-i-geologicznych&cmn_id=2782 2020-11-27 00:00:00 2782
Ogłoszenie przetargu dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla  „Bogdanka” S.A. udzieliła pełnomocnictwa dla Enea S.A. do prowadzenia postępowania przetargowego na wybór firmy audytorskiej dla  Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. wspólnie ze spółkami zależnymi. Spółka Enea S.A. działa w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozostałych spółek Grupy Enea, a celem przetargu jest wskazanie wykonawcy badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółek z Grupy sporządzonych w latach 2021-2022.

Warunki Ogłoszenia

 

ENEA S.A jako Zamawiajacy działając na podstawie pkt 1.8 Warunków Ogłoszenia odpowiada na zapytania Wykonawców do postępowania którego przedmiotem jest: Wybór Firmy Audytorskiej dla ENEA S.A. i Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej ENEA
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

(I) Odpowiedź na pytanie

(II) Odpowiedź na pytanie

(III) Odpowiedź na pytanie

(IV) Odpowiedź na pytanie

(V) Odpowiedź na pytanie


]]>
read-news?title=ogloszenie-przetargu-dotyczacego-wyboru-firmy-audytorskiej-do-badania-i-przegladu-sprawozdan-finansowych&cmn_id=2781 2020-11-23 00:00:00 2781
Bogdanka po I kwartale 2020: niższe wydobycie, ale wysoki uzysk LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2020 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 464,1 mln zł, EBITDA 134,8 mln zł, zysk operacyjny 44,9 mln zł, a zysk netto 33,7 mln zł.

W I kwartale 2020 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 2,1 mln ton (wobec 2,5 mln ton rok wcześniej) oraz plan sprzedażowy na poziomie 1,9 mln ton (2,4 mln ton w I kwartale 2019 r.). Średni uzysk w I kwartale kształtował się na wysokim poziomie 65,7%, wobec 64,7% przed rokiem.

Wpływ na nasze wyniki w I kwartale miało przede wszystkim dostosowanie poziomu produkcji do niższego zapotrzebowania na węgiel ze strony naszych odbiorców, wynikającego z ciepłej i wietrznej zimy. Warto podkreślić także, że ubiegłoroczna baza porównawcza była bardzo wysoka, gdyż w I kwartale 2019 r. na wynik wpłynęło kilka korzystnych czynników, w tym rekordowe wydobycie w styczniu minionego roku. Rozwijająca się od początku roku sytuacja epidemiczna koronawirusa SARS-Cov-2, wywołującego COVID-19 nie wpłynęła w sposób istotny na naszą działalność w I kwartale - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec I kwartału udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,6% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,8%. W ciągu I kwartału 83% sprzedaży węgla zostało zrealizowane w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A.

W I kwartale wykonano 6,7 km robót chodnikowych, wobec 7,9 km rok wcześniej, co było zgodne z założeniami. W minionym kwartale GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 266,3 mln zł. Największą część tej kwoty, 166 mln zł, przeznaczono na zakup nowych kompleksów ścianowych. Blisko 73 mln zł przeznaczone zostało na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wstępne wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za I kwartał 2020 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN I kw. 2020 I kw. 2019 Zmiana I kw 2018
Przychody netto ze sprzedaży 464 081 540 787 - 14,2% 398 697
EBITDA 134 807 222 860 -39,5% 127 476
EBIT 44 894 127 966 -64,9% 28 509
Zysk netto 33 668 109 969 -69,4% 23 169

Obecnie, jak cała gospodarka, funkcjonujemy w cieniu pandemii koronowirusa, której wpływ na funkcjonowanie Spółki staramy się ograniczać. Zareagowaliśmy na sytuację bardzo szybko, wdrażając szereg procedur i zabezpieczeń, dzięki czemu jak dotąd nie odnotowaliśmy zachorowań wśród pracowników, a jednocześnie zachowaliśmy ciągłość działania we wszystkich obszarach. W tej chwili rozwój sytuacji jest trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej oraz wyników Spółki. Koncentrujemy się na utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy jednoczesnej ciągłości prac wydobywczych i przygotowawczych. Liczymy na stopniową normalizację sytuacji, ale jesteśmy też przygotowani by stawić czoła możliwym tegorocznym wyzwaniom, wykorzystując nasze atuty: najwyższą wśród polskich kopalń węgla efektywność wydobycia, wypracowywane od lat solidne wyniki finansowe, brak zadłużenia i bycie częścią Grupy Enea - dodał Artur Wasil.


]]>
read-news?title=bogdanka-po-i-kwartale-2020-nizsze-wydobycie-ale-wysoki-uzysk&cmn_id=2772 2020-05-22 00:00:00 2772
Bogdanka zamyka rok 2019 bardzo dobrymi wynikami BOGDANKA ZAMYKA ROK 2019 BARDZO DOBRYMI WYNIKAMI
I PRZYGOTOWUJE SIĘ DO WYZWAŃ 2020 ROKU

 

LW BOGDANKA S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2019. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 2 157,9 mln zł (wzrost o 22,8%), EBITDA 767,6 mln zł (+63,6%), zysk operacyjny 375,2 mln zł (+504,9%), a zysk netto 308,7 mln zł (+473,9%).

W samym IV kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 26,3%, do 531,7 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 124%, do 156,2 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł do 55,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 44,8 mln zł.

W 2019 r. Spółka zrealizowała plan produkcyjny na poziomie 9,45 mln ton (wzrost o 4,9%) oraz plan sprzedażowy na poziomie 9,36 mln ton (+4,7%). Łącznie wykonano 29,1 km robót chodnikowych, wobec 37 km rok wcześniej. W samym IV kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,32 mln ton (+6,3 % w porównaniu do IV kw. 2018 r.). Średni uzysk na koniec 2019 r. wyniósł 64,1%, wobec 60,5% przed rokiem.

Spółka utrzymuje swoją silną pozycję rynkową osiągając na koniec 2019 r. udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego na poziomie 20,8% oraz udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 26,8%. Aż 83% sprzedaży wygenerowanej w ciągu roku zrealizowane zostało w ramach Grupy Enea, m.in. do Enea Wytwarzanie sp. z o.o. oraz Enea Elektrownia Połaniec S.A.

W 2019 r. GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 410,4 mln zł. Największą część tej kwoty, 295,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Mamy za sobą bardzo dobry rok – zrealizowaliśmy rekordowe w historii Bogdanki wydobycie, co w połączeniu ze wzrostem naszych cen kontraktowych w ubiegłym roku oraz poprawą uzysku przełożyło się na bardzo dobre wyniki finansowe. Pod koniec minionego roku otrzymaliśmy od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „K-6, K-7” o zasobach operatywnych na poziomie ok. 66 mln ton. Zwiększyło to naszą bazę zasobową oraz daje nam możliwość lepszego, długoterminowego planowania produkcji. Zakładamy rozpoczęcie wydobycia z tego złoża w oparciu o istniejącą infrastrukturę w Polu Stefanów w perspektywie kilku lat. - powiedział powedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za IV kwartał oraz 2019 rok przedstawia tabela poniżej:

w mln. PLN 4Q 2018 4Q 2019 Zmiana 2018 2019 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 421 034 531 749 + 26,3 % 1 756 671 2 157 861 + 22,8 %
EBITDA 69 746 156 246 + 124,0 % 469 191 767 592 + 63,6 %
EBIT - 30 586 55 543 - 62 027 375 222 + 504,9 %
Zysk netto - 22 217 44 792 - 53 796 308 746 + 473,9 %

Publikujemy nasze wyniki w momencie, który budzi wiele obaw związanych z trwającą pandemią, której skutki dla gospodarki trudno w tej chwili przewidzieć. Obecnie nie obserwujemy zakłóceń w naszej produkcji związanych z ograniczeniami epidemiologicznymi. Uważnie monitorujemy sytuację i podjęliśmy szereg działań mających na celu minimalizację zagrożeń dla bezpieczeństwa naszych pracowników i współpracowników oraz związanych z tym ryzyk dla ciągłości naszych działań. Wprowadziliśmy odpowiednie procedury pracy, zwiększyliśmy dostępność środków ochronnych i środków do dezynfekcji, ograniczyliśmy kontakty z otoczeniem i wdrożyliśmy szereg innych działań. W tej chwili rozwój sytuacji jest jednak trudny do przewidzenia, podobnie jak potencjalne negatywne skutki dla działalności operacyjnej oraz wyników Spółki. Jesteśmy zdeterminowani by skutecznie stawić czoła tegorocznym wyzwaniom. Mamy ku temu wszelkie narzędzia – jesteśmy najbardziej efektywną kopalnią węgla w Polsce, wypracowujemy solidne wyniki finansowe, nie mamy zadłużenia, a naszą stabilność wzmacnia bycie częścią Grupy Enea - dodał Artur Wasil.


]]>
read-news?title=bogdanka-zamyka-rok-2019-bardzo-dobrymi-wynikami&cmn_id=2766 2020-03-26 00:00:00 2766
LW Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla ze złoża „K-6 i K-7” LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, otrzymała od Ministra Klimatu koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „K-6 i K-7” w obszarze górniczym „Cyców”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 66 mln ton. Spółka zawarła już także umowę o użytkowanie górnicze złoża. Złoże „K-6 i K-7” graniczy ono bezpośrednio z obszarem „Puchaczów V”, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.

Otrzymanie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „K-6 i K-7” zwiększa bazę zasobową Bogdanki oraz daje nam możliwość lepszego długoterminowego planowania produkcji – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację w trzech polach – Bogdanka, Stefanów, Nadrybie. Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości ok. 400-500 metrów od złoża „K-6 i K-7”.

Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznacza synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki. W pierwszej fazie, czyli w perspektywie kilku lat, planujemy rozpocząć wydobycie w oparciu o istniejącą infrastrukturę w Polu Stefanów – dodaje Artur Wasil.
 


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-otrzymala-koncesje-na-wydobycie-wegla-ze-zloza-k-6-i-k-7&cmn_id=2757 2019-12-31 00:00:00 2757
Bardzo dobre wyniki GK LW Bogdanka po trzech kwartałach 2019 r. LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe po trzech kwartałach 2019 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 626,1 mln zł (wzrost o 21,8%), EBITDA 611,3 mln zł (+53,1%), zysk operacyjny 319,7 mln zł (+245,2%), a zysk netto 264 mln zł (+247,4%).

W samym III kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 10,0%, do 527,8 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 46,4%, do 176,9 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł o 433,6%, do 77,9 mln zł, a zysk netto był o 580,4% wyższy niż w III kwartale 2018 r. i wyniósł 66 mln zł.

Po trzech kwartałach 2019 r. Bogdanka wykonała 21,7 km wyrobisk korytarzowych, z czego 7,5 km w samym III kwartale 2019 r. Produkcja węgla handlowego wyniosła po 9 miesiącach br. ponad 7,1 mln ton, co oznacza wzrost o 4,5% rok do roku (w samym III kwartale produkcja osiągnęła poziom 2,3 mln ton). Po trzech kwartałach 2019 r sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 7,1 mln ton), czyli była o 4,0% wyższa niż rok wcześniej (w samym III kwartale było to 2,3 mln ton). Średni uzysk na koniec września 2019 r. wyniósł 65,0%, wobec 60,3% przed rokiem, a w samym III kwartale br.: 64,6% (wobec 61,8% w III kwartale 2018 r).

W omawianym okresie Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 27,7–proc. udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,3%. Ok. 82% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do spółek Enea Wytwarzanie i Enea Elektrownia Połaniec.

W okresie trzech kwartałów br. GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 294,7 mln zł. Największą część tej kwoty, prawie 214,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.


Wypracowanie przez LW Bogdanka tak dobrych wyników było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, poprawie uzysku oraz wyższym cenom r/r. Zgodnie z zapowiedziami realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku – powiedział  – poinformował Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych LW Bogdanka S.A.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za III kwartał oraz trzy kwartały 2019 r. przedstawia tabela poniżej:

[w mln PLN] 3Q 2018 3Q 2019 Zmiana 1-3Q 2018 1-3Q 2019 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 479,7 527,8 +10,0% 1 335,6 1 626,1 +21,8%
EBITDA 120,8 176,9 +46,4% 399,4 611,3 +53,1%
EBIT 14,6 77,9 +433,6% 92,6 319,7 +245,2%
Zysk netto 9,7 66,0 +580,4% 76 264,0 +247,4%

]]>
read-news?title=bardzo-dobre-wyniki-gk-lw-bogdanka-po-trzech-kwartalach-2019-r&cmn_id=2752 2019-11-21 00:00:00 2752
Bardzo dobre wyniki operacyjne i finansowe za I połowę 2019 r. WYNIKI GK LW BOGDANKA ZA I POŁOWĘ 2019 R.:
BARDZO DOBRE WYNIKI OPERACYJNE I FINANSOWE – WZROST PRODUKCJI I SPRZEDAŻY

 

LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I połowę 2019 r. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 1 098,3 mln zł (wzrost o 28,3%), EBITDA 434,4 mln zł (+55,9%), zysk operacyjny 241,8 mln zł (+209,9%), a zysk netto 197,9 mln zł (+198,3%).

W samym II kwartale 2019 r. przychody ze sprzedaży wzrosły rok do roku o 21,9%, do 557,5 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 40,0%, do 211,6 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wzrósł o 129,9%, do 113,8 mln zł, a zysk netto był o 103,7% wyższy niż w II kwartale 2018 r. i wyniósł 88 mln zł.

Na wyniki Spółki w I połowie 2019 r. wpłynął wzrost produkcji i sprzedaży, a także cen węgla.

W I połowie 2019 r. Bogdanka wykonała 14,2 km wyrobisk korytarzowych, z czego 6,4 km w samym II kwartale 2019 r. Produkcja węgla handlowego wyniosła w I półroczu br. ponad 4,8 mln ton, co oznacza wzrost o 6,8% rok do roku (w samym II kwartale produkcja osiągnęła poziom prawie 2,3 mln ton). W I połowie br. sprzedaż węgla ukształtowała się na analogicznym poziomie (prawie 4,8 mln ton), czyli była o 9,9% wyższa niż rok wcześniej (w samym II kwartale było to 2,4 mln ton). Średni uzysk w I półroczu 2019 r. wyniósł 65,1%, wobec 59,6% przed rokiem, a w samym II kwartale br. – 65,6% (wobec 62,3% w II kwartale 2018r).

W I połowie 2019 r. Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, ponad 28% udziału w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 21,6%.

W omawianym okresie GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie ponad 167 mln zł. Największą część tej kwoty, blisko 125 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Wyniki finansowe i operacyjne LW Bogdanka osiągnięte po I półroczu tego roku oceniam jako bardzo dobre. Wypracowanie ich było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych, w tym poprawie uzysku. Do ich osiągnięcia przyczyniły się także wyższe ceny w naszych kontraktach począwszy od stycznia tego roku - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

Zgodnie z zapowiedziami realizujemy plan zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku. Naszym priorytetem pozostaje ciągła praca nad optymalizacją kosztów oraz doskonaleniem procesów operacyjnych, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów – dodał Artur Wasil.

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za II kwartał oraz I połowę 2019 r. przedstawia tabela poniżej:

w mln. PLN 2Q 2018 2Q 2019 Zmiana 1H 2018 1H 2019 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 457,3 557,5 + 21,9 % 856,0 1 098,3 + 28,3 %
EBITDA 151,1 211,6 + 40,0 % 278,6 434,4 + 55,9 %
EBIT 49,5 113,8 + 129,9 % 78,0 241,8 + 209,9 %
Zysk netto 43,2 88,0 + 103,7 % 66,4 197,9 + 198,3 %

]]>
read-news?title=bardzo-dobre-wyniki-operacyjne-i-finansowe-za-i-polowe-2019-r&cmn_id=2744 2019-08-30 00:00:00 2744
Nowy rekord postępu miesięcznego oraz dobowego wydobycia w LW Bogdanka LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, pobiła w lipcu br. kolejne rekordy w polu Stefanów – dotyczą one postępu miesięcznego ściany eksploatowanej techniką strugową oraz wydobycia dobowego z jednej ściany.

Operujący w polu Stefanów oddział G-4 wykonał w tym okresie postęp miesięczny ściany techniką strugową w wysokości 432 mb, pobijając tym samym poprzedni miesięczny rekord ustanowiony w oddziale G -1 w styczniu 2012 roku, który wynosił 413 m. Jednocześnie w dniu 31 lipca br., padł również rekord wydobycia dobowego z jednej ściany – wyniosło ono 25 413 ton urobku (poprzedni rekord w oddziale G -1 z dnia 16 lutego 2012 roku wyniósł 24 934 ton).

Eksploatacja ściany 4/VII/385 rozpoczęła się 28 marca br. Jest to kolejna eksploatowana ściana w polu VII w pokładzie 385 w Stefanowie, jej wybieg wynosi 4 635 m, a długość 305 m. Miąższość pokładu wynosiła 1,35-1,95 m, co klasyfikuje go do wybierania techniką strugową. Średnie nachylenie pokładu zarówno poprzecznego, jak i podłużnego ściany wynosi 2°.

Jesteśmy najnowocześniejszą i najbardziej efektywną kopalnią węgla kamiennego w Polsce, ale stale pracujemy nad poprawą procesów operacyjnych. Ustanowienie nowych rekordów było możliwe przede wszystkim dzięki doświadczeniu, determinacji i zaangażowaniu załogi tworzącej odział G-4. To doświadczony zespół, wyspecjalizowany w eksploatacji niskich pokładów przy pomocy kompleksu strugowego, który ma na swoim koncie eksploatacje kilku ścian w polu VII i VIII w Stefanowie - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

W Bogdanka notuje wiele rekordów efektywności. W styczniu br. pobiła miesięczny rekord wydobycia – górnicy z Bogdanki wydobyli w tym okresie 903,5 tys. ton węgla handlowego, tym samym poprawiając poprzedni rekord wydobycia, osiągnięty w grudniu 2014 roku.


]]>
read-news?title=nowy-rekord-postepu-miesiecznego-oraz-dobowego-wydobycia-w-lw-bogdanka&cmn_id=2743 2019-08-02 00:00:00 2743
LW Bogdanka publikuje Raport Zintegrowany za 2018 r. LW BOGDANKA S.A., będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała Raport Zintegrowany za 2018 rok. Prezentowany raport jest już szóstym raportem przygotowanym przez LW Bogdanka SA w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) i piątym raportem zintegrowanym, łączącym w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i rozszerzoną informację pozafinansową. Raport obejmuje swoim zakresem całą Grupę Kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym.

Podejście Grupy do odpowiedzialnego biznesu obrazuje zintegrowany model wartości, który opisano w raporcie za pomocą sześciu kapitałów: finansowego, produkcyjnego, ludzkiego, intelektualnego, społecznego i naturalnego, wskazując przy każdym kluczowe ryzyka, inicjatywy oraz wydatkowane kwoty.

Prezentowane w raporcie informacje niefinansowe to opis podjętych przez Grupę działań i osiągniętych rezultatów w sferze pracowniczej, środowiskowej, społecznej czy zarządczej. Są to obszary kluczowe dla wielu grup interesariuszy. W publikacji znaleźć można informacje istotne dla inwestorów, ale też np. dla obecnych i przyszłych pracowników – m.in. formy wspierania rozwoju, satysfakcji i zaangażowania pracowników, wysokość średnich zarobków, strukturę wiekową i płciową załogi, czy listę oferowanych świadczeń socjalnych. Ponadto, czytelnicy dowiedzą się o realizowanych inicjatywach zwiększających bezpieczeństwo pracy, w tym o elementach składowych wdrożonego „Planu poprawy bezpieczeństwa pracy”. Zgodnie z informacją zawartą w publikacji skala wydatków na BHP w Bogdance w ostatnim roku to 128,6 mln zł.

Kolejnym istotnym dla interesariuszy zagadnieniem jest środowisko, przedstawione szeroko w rozdziale „Kapitał naturalny”. Spółka odnosi się w nim do oczekiwań względem działalności prośrodowiskowej podmiotów z sektora wydobywczego (m.in. za sprawą polityki UE), opisując aktywność w tym obszarze, uwzględniającą zarówno procesy wydobycia węgla, planowania inwestycji, jak i edukacji oraz stałej dbałości o najwyższy poziom transparentności, rozumianej jako rzetelne informowanie o parametrach jakościowych węgla czy efektywnym procesie jego spalania. Grupa zintensyfikowała działalność, u której fundamentów leży „circular economy”, zamykając cykl życia produktów i zasobów, a tym samym wykorzystując odpady jako surowce w kolejnym cyklu produkcyjnym. Na ochronę środowiska w 2018 roku w Bogdance przeznaczono ok. 37 mln zł.

Zgodnie z naszą strategią, staramy się postępować według najlepszych standardów, zarówno jeśli chodzi o komunikację z inwestorami, jak i kwestie społeczne, pracownicze, środowiskowe i oczywiście biznesowe. W ubiegłym roku nasza Spółka po raz dziesiąty weszła w skład prestiżowego RESPECT Index, skupiającego spółki notowane na głównym rynku warszawskiej GPW, które w najwyższym stopniu spełniają wymagania w zakresie poszanowania środowiska naturalnego, działań na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami. Publikacja niniejszego raportu zintegrowanego jest dla nas naturalnym wyrazem stosowania zasad przejrzystości i odpowiedzialności społecznej w relacjach z naszymi interesariuszami - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.


Zawartość dotychczasowych raportów jak i obecnego została zdefiniowana w oparciu o wyniki warsztatów - z 2013 i 2018 r., które przeprowadzono w ramach prac nad Strategią CSR. Podczas pierwszego warsztatu, opierając się o obszary społecznej odpowiedzialności opisane normą PN-ISO 26000, określono te, które są istotne (tj. materialne) z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Definicję nowych, istotnych dla interesariuszy obszarów, przeprowadzono w marcu 2018 r. w trakcie sesji dialogowych, opartych o normę AA 1000. Bezpośrednie odwołanie się do 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) zagwarantowało zachowanie kontekstu zrównoważonego rozwoju.

 

fot. arch. Bogdanka


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-publikuje-raport-zintegrowany-za-2018-r&cmn_id=2742 2019-07-25 00:00:00 2742
Wyniki GK LW Bogdanka za I kw. 2019 r., bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne LW BOGDANKA S.A., opublikowała skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku. Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 540,8 mln zł (wzrost o 35,6%), EBITDA 222,9 mln zł (+74,8%), zysk operacyjny 128 mln zł (+348,9%), a zysk netto 110 mln zł (+374,6%).

W I kwartale 2019 roku Bogdanka wykonała 7,9 km wyrobisk korytarzowych. Produkcja węgla handlowego w tym okresie wyniosła ponad 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o ok. 21% rok do roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast na poziomie prawie 2,4 mln ton, czyli była o ok. 20% wyższa niż rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 64,7%, wobec 56,7% przed rokiem.

W I kwartale 2019 roku Bogdanka umocniła swoją pozycję rynkową, osiągając wysoki, 26-proc., udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 20%.

Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu I kwartału 2019 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

W I kwartale 2019 roku GK LW Bogdanka SA poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie blisko 80 mln zł. Największą część tej kwoty, 62,4 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani, co znalazło swój wyraz w bardzo dobrych wynikach za I kwartał. Do poprawy wyników finansowych w tym okresie przyczynił się zarówno wzrost produkcji i sprzedaży jak i wyższe ceny w naszych kontraktach począwszy od stycznia tego roku. Podtrzymujemy zapowiedź zwiększenia produkcji do 9,4 mln ton w tym roku.
Naszym priorytetem jest też ciągła praca nad kosztami oraz doskonałością operacyjną, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć już pod koniec przyszłego roku. Biorąc pod uwagę dobrą sytuację Spółki, zdecydowaliśmy się zarekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 0,75 zł na akcję, przeznaczając na ten cel 49,4% wypracowanego w 2018 roku jednostkowego zysku netto  - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

 

Wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za I kwartał 2019 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN I kw. 2019 I kw. 2018 Zmiana
   Przychody netto ze sprzedaży 540 787 398 697 + 35,6%
   EBITDA 222 860 127 476 + 74,8%
   EBIT 127 966 28 509 + 348,9%
   Zysk netto 109 969 23 169 + 374,6%

 

fot. Bogdanka we mgle


]]>
read-news?title=wyniki-gk-lw-bogdanka-za-i-kw-2019-r-bardzo-dobre-wyniki-finansowe-i-operacyjne&cmn_id=2736 2019-05-29 00:00:00 2736
LW Bogdanka transparentną spółką roku 2018 LW BOGDANKA S.A. znalazła się w gronie laureatów III edycji rankingu Transparentna Spółka Roku 2018, będącego trzecią edycją konkursu organizowanego przez redakcję „Parkietu" oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Bogdanka zdobyła tytuł w gronie firm z indeksu mWIG40. To już drugie wyróżnienie Bogdanki w tym rankingu.


 

Ranking Transparentna Spółka Roku opiera się na badaniu metodą ankietową w głównych obszarach komunikacji spółki z rynkiem, tj. sprawozdawczości finansowej i raportowania, relacji inwestorskich oraz zasad ładu korporacyjnego.

Wyróżnienie – już po raz drugi - w rankingu Transparentna Spółka Roku jest dla nas potwierdzeniem, że nasze starania by działać według najlepszych standardów jeśli chodzi o komunikację z inwestorami, i zasady ładu korporacyjnego są wysoko oceniane przez środowisko rynku kapitałowego. To dla nas ważna motywacja do dalszych działań - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

W grudniu 2018 roku LW Bogdanka po raz dziesiąty została także zakwalifikowana w skład prestiżowego RESPECT Index, wyróżniającego spółki notowane na GPW, które są zarządzane w sposób szczególnie odpowiedzialny i zrównoważony. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-transparentna-spolka-roku-2018&cmn_id=2730 2019-05-21 00:00:00 2730
Wstępne wyniki GK LW Bogdanka za I kwartał 2019 r.: dobre wyniki finansowe i operacyjne LW BOGDANKA S.A. opublikowała wstępne skonsolidowane wyniki finansowe za I kwartał 2019 roku.

Skonsolidowane przychody wyniosły w tym okresie 540,8 mln zł, EBITDA 206,5 mln zł, zysk operacyjny 111,6 mln zł, a zysk netto 87,6 mln zł. 

W I kwartale 2019 roku produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła ponad 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o ok. 21% rok do roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast na poziomie prawie 2,4 mln ton, czyli była o ok. 20% wyższa niż rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł prawie 65%, wobec 56,7% przed rokiem.

 

Rok 2019 Bogdanka rozpoczęła dobrze przygotowana, co potwierdzają nasze wstępne wyniki za I kwartał. Zarówno parametry operacyjne jak i finansowe w tym okresie były znacząco lepsze niż przed rokiem. Warto podkreślić wzrost uzysku, nad którego poprawą intensywnie pracowaliśmy i nadal pracujemy. W wynikach pierwszego kwartału widoczny jest też efekt wzrostu naszych cen kontraktowych. Naszym tegorocznym priorytetem, poza zwiększeniem produkcji do 9,4 mln ton, będzie ciągła praca nad kosztami oraz doskonałością operacyjną, a także przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów. Biorąc pod uwagę wyniki uzyskane po pierwszych trzech miesiącach 2019 roku, pozytywnie oceniamy pespektywy kolejnych kwartałów - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.


Wstępne wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za I kwartał 2019 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN I kw. 2019
wstępne
I kw. 2018 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 540 787 398 697 + 35,6%
EBITDA 206 462 127 476 + 62,0%
EBIT 111 568 28 509 + 291,3%
Zysk netto 87 561 23 169 + 277,9%

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za I kwartał 2019 r. , którego publikacja planowana jest na 23 maja 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym.


]]>
read-news?title=wstepne-wyniki-gk-lw-bogdanka-za-i-kwartal-2019-r-dobre-wyniki-finansowe-i-operacyjne&cmn_id=2728 2019-04-16 00:00:00 2728
Wyniki wydobycia za 2018r., dobre perspektywy na 2019r. LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za 2018 rok. Skonsolidowane przychody Bogdanki w tym okresie wyniosły 1.756,7 mln zł, EBITDA 469,2 mln zł, zysk operacyjny 62,0 mln zł, a zysk netto 53,8 mln zł. 

W 2018 roku Bogdanka wykonała ponad 37 km wyrobisk korytarzowych, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% rdr), co było rekordowym wynikiem w historii Spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych, związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, częściowo obciążyła jednak bieżące wyniki finansowe. 

W całym 2018 roku Bogdanka utrzymała wysoki, 24,7-proc., udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną pozycję rynkową. Udział w sprzedaży węgla energetycznego ogółem kształtował się na poziomie 18,7%. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9 mln ton surowca oraz zrealizowała plan sprzedażowy na poziomie  8,9 mln ton.

Około 85% sprzedaży wygenerowanej w ciągu czterech kwartałów 2018 r. zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Średni uzysk w 2018 roku wyniósł 60,5% wobec 64,7% w 2017 r., co było spowodowane rekordowym poziomem prac przygotowawczych, mniej korzystnym układem ścian wydobywczych oraz problemami z jakością eksploatowanych pokładów  w pierwszym oraz czwartym kwartale 2018 r.

Zrealizowany w ubiegłym roku rekordowo szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton. W 2018 r. miał miejsce dalszy wzrost cen węgla, zarówno na rynku międzynarodowym, jak i krajowym, co przełożyło się to na wyższe ceny w naszych kontraktach na bieżący rok. W połączeniu z planowanym wzrostem wydobycia pozwala nam to pozytywnie oceniać perspektywę 2019 roku - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

W 2018 roku GK LW Bogdanka SA  poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 463,1 mln zł. Największą część tej kwoty, 300,2 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących.

Na uzyskane w 2018 roku wyniki finansowe, oprócz kosztów związanych z przygotowaniem do zwiększenia skali działalności, wpływ miał także wzrost kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy. Przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego węgla wywarło to presję na osiągnięte przez Spółkę marże. Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała także większa wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r -powiedział Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych LW Bogdanka S.A.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za 2018 rok przedstawia tabela poniżej:

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA 2018 ROK

w tys. PLN 2017 rok 2017 rok
(po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
2018 rok Zmiana (2018/2017
po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
Przychody netto ze sprzedaży 1 780,3 1 780,3 1 756,7 -1,3%
EBITDA 708,9 594,0 469,2 -21,0%
EBIT 847,3 236,4 62,0 -73,8%
Zysk netto 667,9 173,1 53,8 -68,9%

 

Naszym tegorocznym priorytetem, poza zwiększeniem produkcji do 9,4 mln ton, będą: ciągła praca nad kosztami i optymalizacją CAPEXu, dążenie do poprawy uzysku oraz przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację chcemy rozpocząć w IV kwartale 2020 roku, w pierwszej kolejności w oparciu o infrastrukturę podziemną.  – dodał Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=wyniki-wydobycia-za-2018r-dobre-perspektywy-na-2019r&cmn_id=2726 2019-03-21 00:00:00 2726
Górniczy sojusz po nowoczesność GÓRNICZY SOJUSZ PO NOWOCZESNOŚĆ


 


 

LW Bogdanka, Jastrzębska Spółka Węglowa oraz KGHM Polska Miedź nawiązały współpracę. 26 lutego w Krakowie, podczas XXVIII Szkoły Eksploatacji Podziemnej, firmy podpisały list intencyjny, który zakłada ich współpracę przy wprowadzaniu do procesu produkcji najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i informatycznych. To pierwsze tego typu trójstronne porozumienie w historii polskiego górnictwa. 

Podpisany list intencyjny zakłada, że spółki będą dzielić się swoimi doświadczeniami, w szczególności z wykorzystania robotów w procesie produkcji i podczas prowadzenia akcji ratowniczych, a także dotyczącymi poprawy metod zarzadzania przedsiębiorstwem w oparciu o rozwiązania IT czy wdrażania zasad gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto górnicze spółki będą się wspierać w zakresie pozyskiwania współfinansowania zewnętrznego dla innowacyjnych rozwiązań w górnictwie. Szczegółowe warunki współpracy zostaną określone w odrębnych umowach.
 

- Za każdą z firm podpisujących dzisiejszy list intencyjny stoją dekady doświadczeń w obszarze wydobycia. Uznaliśmy, że podzielenie się tą wiedzą może przynieść wymierne efekty w zakresie efektywności produkcji i – co niezwykle ważne - bezpieczeństwa pracy pod ziemią  – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA. - Kładziemy bardzo duży nacisk na nowoczesne technologie. Realizujemy program Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań, od lat współpracujemy z ośrodkami naukowymi, w tym z Polską Akademią Nauk i Akademią Górniczo-Hutniczą. Zależy nam na tym, by być w czołówce nowoczesnych i nowatorskich firm na świecie. Łącząc nasze siły możemy szybciej osiągnąć te ambitne cele – dodał Artur Wasil.


- Polskie górnictwo uchodzi na świecie za jedno z najnowocześniejszych, a sojusz trzech spółek górniczych jest gwarantem jego dalszego rozwoju. Tylko rozwój pozwoli nam utrzymać pozycję liderów na naszych rynkach zbytu – powiedział Daniel Ozon, prezes JSW.


- Nie mam wątpliwości, że nasze wyjątkowe doświadczenia i wiedza zgromadzona w KGHM to prawdziwy kapitał spółki. Pozycję giganta polskiej i światowej gospodarki budujemy w oparciu o te zasoby. Zgodnie z nową strategią już teraz znacznie zwiększamy nakłady na innowacje. Współpraca w tym obszarze i wymiana doświadczeń pozwoli zintensyfikować nasze działania - powiedział Marcin Chludziński, Prezes KGHM w czasie uroczystości podpisania listu intencyjnego.

 

Porozumienie ze strony JSW SA podpisał Daniel Ozon, prezes zarządu. KGHM Polska Miedź S.A. reprezentował prezes zarządu Marcin Chludziński oraz wiceprezes ds. produkcji Radosław Stach, a LW Bogdankę S.A. - prezes zarządu Artur Wasil oraz Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych Adam Partyka.

 

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem prasowym oraz z materiałem zamieszczonym na NETTG.pl.


]]>
read-news?title=gorniczy-sojusz-po-nowoczesnosc&cmn_id=2724 2019-02-26 00:00:00 2724
Wstępne wyniki GK LW Bogdanka za 2018 r. pod wpływem przygotowań do zwiększonego wydobycia. Dobre perspektywy na 2019 rok LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała wstępne wyniki finansowe za 2018 roku.

Skonsolidowane przychody GK LW BOGDANKA w 2018 r. wyniosły 1.756,7 mln zł, EBITDA 465,3 mln zł, zysk operacyjny 58,3 mln zł a zysk netto 50,8 mln zł. Z kolei jednostkowe przychody LW BOGDANKA SA wyniosły w tym okresie 1.754,9 mln zł, EBITDA 451,7mln zł, zysk operacyjny 53,5 mln zł, a zysk netto 48,6 mln zł.

W 2018 roku Bogdanka wykonała 37 km wyrobisk, wobec 30,7 km w 2017 roku (wzrost o 20% rok do roku), co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki. Intensyfikacja robót przygotowawczych jest związana z planowanym zwiększeniem poziomu produkcji w kolejnych latach, zgodnie z obowiązującą Strategią Spółki. Jednocześnie inwestycja w przyszły wzrost wydobycia częściowo obciążyła wyniki finansowe zakończonego roku obrotowego.

Na wyniki finansowe w 2018 r. wpływ miały także: (1) wyniki czwartego kwartału 2018 r. związane z osiągnięciem niższej od oczekiwanej produkcji i sprzedaży węgla handlowego (niższe przychody ze sprzedaży), (2) wyższa o ok. 1 mln ton produkcja brutto przy zbliżonej rdr. produkcji węgla handlowego (przekładająca się na niższy uzysk: 60,5% wobec 64,7% w 2017 r.) oraz (3) ogólny wzrost kosztów związany z sytuacją rynkową (m.in. wzrost kosztów pracy, usług obcych, zużycia materiałów). Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz zysku netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała także większa wartość amortyzacji wynikająca z odwrócenia odpisu wartości rzeczowego majątku trwałego, ujętego w sprawozdaniu na dzień 31.12.2017 r.
 

W 2019 rok weszliśmy dobrze przygotowani. Zrealizowany w ubiegłym roku rekordowo szeroki zakres prac przygotowawczych pozwala nam na planowanie tegorocznego wydobycia na poziomie ok. 9,4 mln ton, zgodnie z zapowiedziami ze strategii. W połączeniu z wyższymi cenami kontraktowymi na 2019 rok (o których informowaliśmy w raportach bieżących) pozwala nam to pozytywnie oceniać perspektywę bieżącego roku. Naszym priorytetem, poza wzrostem wydobycia, będzie przygotowanie do udostępnienia złoża Ostrów, którego eksploatację w oparciu o infrastrukturę podziemną chcemy rozpocząć już w przyszłym roku  –  powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.


Nasze wyniki za 2018 rok obciąża m.in. inwestycja w przyszły wzrost wydobycia, w postaci  rekordowej skali wykonanych wyrobisk. Były to jednak koszty niezbędne do poniesienia, by w pełni realizować cele zawarte w strategii. Jednocześnie, pomimo poprawy uzysku począwszy od II kwartału, w całym 2018 roku jego poziom był niższy rdr, m.in. z uwagi na wspomniany wyżej rekordowy poziom prac przygotowawczych, mniej korzystny układ ścian wydobywczych oraz problemy z jakością eksploatowanych pokładów. Efektem tego było zwiększenie ilości urobku (wydobycia brutto) o blisko 1 mln ton, przy niemal tej samej produkcji węgla handlowego, co nie pozostało bez wpływu na koszty. Odczuliśmy także, jak większość podmiotów, wzrost kosztów związanych z ogólną sytuacją rynkową – dotyczy to głównie kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy, co przy kilkuprocentowym wzroście średniej ceny sprzedanego węgla wywarło presję na osiągnięte marże (formuły cenowe w naszych długoterminowych kontraktach handlowych powodują, że zmiany cen surowca na rynku - zarówno wzrost jak i spadek - odzwierciedlone są w wynikach firmy z opóźnieniem). Biorąc pod uwagę wyższe średnie ceny w naszych kontraktach na 2019 rok, z optymizmem patrzymy na wyniki finansowe w tym roku - powiedział Artur Wasilewski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno – Finansowych LW Bogdanka S.A.

W czwartym kwartale 2018 roku produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 2,2 mln ton, co oznacza spadek o 6,5% rok do roku. Spółka osiągnęła zapowiadany na 2018 rok cel produkcyjny na poziomie co najmniej 9 mln ton węgla handlowego.

Sprzedaż węgla handlowego w LW Bogdanka SA wyniosła w ostatnim kwartale 2,2 mln ton (spadek o 12,1% rdr.), a w całym 2018 roku:  8,94 mln ton (spadek o 2,2%).

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2018 r.

 
 


]]>
read-news?title=wstepne-wyniki-gk-lw-bogdanka-za-2018-r-pod-wplywem-przygotowan-do-zwiekszonego-wydobycia-dobre-perspektywy-na-2019-rok&cmn_id=2715 2019-01-18 00:00:00 2715
LW Bogdanka po raz dziesiąty w Respect Index Warszawska Giełda Papierów Wartościowych po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego ratingu RESPECT Index. Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. po raz dziesiąty została zakwalifikowana do tego grona. Łącznie w skład indeksu weszło  31 emitentów. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się od 27 grudnia 2018 r.
 

Po raz dziesiąty zostaliśmy wyróżnieni przez instytucje związane z rynkiem kapitałowym udziałem w elitarnym gronie najbardziej odpowiedzialnych firm. To potwierdza, że nasze wysiłki przynoszą  zakładane efekty. Zgodnie z naszą strategią, staramy się postępować według najlepszych standardów, zarówno jeśli  chodzi o komunikację z inwestorami, jak i kwestie społeczne, pracownicze, środowiskowe i oczywiście biznesowe. To wyróżnienie jest podsumowaniem naszych dotychczasowych starań i motywacją do dalszych działań  - powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.

 

RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład Indeksu. RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW. Do indeksu aspirować mogą spółki o najwyższej płynności, czyli wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40 lub sWIG80. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, prowadzące w nienaganny sposób komunikację z rynkiem poprzez raporty bieżące i okresowe oraz swoje strony internetowe. Trzecim warunkiem jest odpowiedzialne społecznie zachowanie wobec środowiska, społeczności i pracowników, które jest analizowane na podstawie ankiety weryfikowanej przez audytora projektu. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych – pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25 proc., gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek, lub do 10 proc. w pozostałych przypadkach.

fot. GPW S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-po-raz-dziesiaty-w-respect-index&cmn_id=2713 2018-12-13 00:00:00 2713
LW Bogdanka zwiększa produkcję i sprzedaż w III kwartale Skonsolidowane przychody Bogdanki w III kwartale wzrosły o 18,4%, do 479,7 mln zł, EBITDA spadła o 9,8%, do 120,8 mln zł. Zysk operacyjny wyniósł 14,6 mln zł a zysk netto: 9,7 mln zł.  Po trzech kwartałach 2018 roku przychody Grupy LW Bogdanka wzrosły o 2,2%, do 1,34 mld zł, a EBITDA spadła  o 11,7%, do 399,4 mln zł.  Z kolei zysk operacyjny wyniósł 92,6 mln zł, a zysk netto: 76 mln zł.

W okresie trzech kwartałów 2018 roku Bogdanka wykonała 28,6 km wyrobisk, wobec 30,7 km w całym 2017 roku (wzrost o 27% rok do roku). Oznacza to, że w tym roku  Spółka osiągnie historyczny rekord długości wydrążonych chodników, a ta inwestycja w  przyszły wzrost wydobycia częściowo obciąża bieżące wyniki finansowe. Wyniki finansowe za III kwartał oraz dziewięć miesięcy roku bez uwzględniania tego czynnika kształtowały się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznych.

Na wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz netto, oprócz czynników wymienionych powyżej, wpływ miała większa wartość amortyzacji, będąca efektem odwrócenia odpisu wartości  rzeczowego majątku trwałego z 2015 roku.

W trzecim kwartale 2018 roku produkcja węgla handlowego w Bogdance wyniosła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 6,9% rok do roku. Z kolei na przestrzeni dziewięciu miesięcy produkcja wzrosła o 1,6%, do 6,8 mln ton.

Sprzedaż węgla handlowego w LW Bogdanka SA wzrosła w ostatnim kwartale o 20,2%, do 2,4 mln ton, a po trzech kwartałach zwiększyła się o 1,3%, sięgając 6,8 mln ton.


Wśród pozytywnych czynników w trzecim kwartale warto wskazać wysoki poziom produkcji i sprzedaży węgla przy wyższej cenie rok do roku. Jednocześnie odnotowaliśmy wzrost kosztów, związanych z ogólną sytuacją w kraju – dotyczy to głównie kosztów usług obcych, materiałów i energii oraz kosztów pracy. Eliminując z działalności operacyjnej koszty związane z mniej korzystną geologią oraz rekordowo szeroko zakrojonymi robotami chodnikowymi, należy podkreślić, iż wyniki na poziomie EBITDA są zbliżone do ubiegłorocznych. Podtrzymujemy całoroczny plan wydobycia na poziomie co najmniej 9 mln ton – poinformował Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Koszty rodzajowe LW Bogdanka SA wzrosły w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku wzrosły o ponad 16 proc., do 1,51 mld zł przy jednoczesnym dynamicznym wzroście ilości prac przygotowawczych – w tym okresie wykonano 28,6 km chodników wobec 22,5 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 27,1 proc. Prace przygotowawcze wpłynęły w zdecydowanej mierze na wzrost zużycia materiałów i energii oraz, wyższe koszty usług obcych.

W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. Grupa poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 296,1 mln zł, co stanowi blisko 60% planu całorocznego (496 mln zł). Największą część tej kwoty, 231,2 mln zł, przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Kolejną pozycją pod względem wysokości nakładów było utrzymanie parku maszynowego. Na ten cel grupa wydała, wydatki w tym obszarze wyniosły 38,1 mln zł.

Po trzech kwartałach 2018 roku udział Bogdanki w rynku węgla energetycznego wyniósł 19%, a w dostawach węgla do energetyki 25,4%.

Ponad 81% sprzedaży wygenerowanej w ciągu trzech kwartałów zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za trzeci kwartał i trzy kwartały 2018 roku przedstawia tabela poniżej:

[w mln PLN] 3Q 2017 3Q 2018 Zmiana 1-3Q 2017 1-3Q 2018 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 405,0 479,7 18,4% 1307,1 1335,6 2,2%
EBITDA 133,9 120,8 - 9,8% 452,5 399,4 - 11,7%
EBIT 44,4 14,6 - 67,1% 191,9 92,6 - 51,7%
Zysk netto 31,5 9,7 - 69,2% 143,7 76,0 - 47,1%

]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zwieksza-produkcje-i-sprzedaz-w-iii-kwartale&cmn_id=2711 2018-11-23 00:00:00 2711
Publikacja Raportu Zintegrowanego GK LW Bogdanka za 2017 r. Przedstawiamy Państwu najnowszy Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2017 r. Raport zintegrowany po raz kolejny został opracowany w oparciu o międzynarodowy standard raportowania GRI - tym razem GRI STANDARDS, z wykorzystaniem The International Integrated Reporting <IR> Framework. W raporcie uwzględniono również wskaźniki związane z realizacją Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Raport obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym. Ujmuje on więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę LW Bogdanka SA, jej spółkę zależną Łęczyńską Energetykę sp. z o.o. oraz trzy mniejsze spółki (RG Bogdanka sp. z o.o., EkoTrans Bogdanka sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z o.o.). Ze względu jednak na niewielki wpływ trzech najmniejszych spółek na obraz grupy kapitałowej tak w ujęciu finansowym, jak również społecznym i środowiskowym, podmioty te zostały opisane w niniejszym dokumencie w sposób ograniczony tylko do wybranych aspektów. Jest to jednak zgodne z logiką Wytycznych GRI, rekomendujących raportowanie jedynie tych aspektów, które są materialne.
Zawiera zintegrowane wyniki finansowe oraz informacje pozafinansowe całej Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za rok kalendarzowy 2017, tj. okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., wskazując jednocześnie zdarzenia istotne, które miały miejsce po dacie bilansowej, a przed publikacją niniejszego raportu. 

Raport Zintegrowany GK LW „Bogdanka” S.A. to dokument, w którym przedstawione zostały najważniejsze działania podjęte w Grupie w minionym roku, podstawowe zasady, którymi kierujemy się, realizując cele biznesowe, a także osiągnięte wyniki – finansowe oraz te w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pokazujemy je w odniesieniu do założeń obowiązującej „Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2014-2017”.

 Serdecznie zapraszamy do pobrania Raportu Zintegrowanego za 2017 i zapoznania się z jego treścią.

 ok__adka_Raport_Zintegrowany_2017_v3.jpg


]]>
read-news?title=publikacja-raportu-zintegrowanego-gk-lw-bogdanka-za-2017-r&cmn_id=2710 2018-11-02 13:24:21 2710
LW Bogdanka zwiększa produkcję i sprzedaż w II kwartale LW BOGDANKA ZWIĘKSZA PRODUKCJĘ I SPRZEDAŻ W II KWARTALE

 

LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2018 roku.

Skonsolidowane przychody Bogdanki w tym okresie spadły o 5,1%, do 856,0 mln zł, EBITDA spadła o 12,6%, do 278,6 mln zł, zysk operacyjny był niższy o 47,1% i wyniósł 78,0 mln zł, a zysk netto zanotował spadek o 40,8%, do 66,4 mln zł. Na wynikach półrocznych ciążył I kwartał, w którym za sprawą czynników natury geologicznej i hydrogeologicznej Grupa zanotowała niższą produkcję i sprzedaż węgla.

Jednak w samym drugim kwartale przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły rok do roku o 4,7%, do 457,3 mln zł, a EBITDA zwiększyła się o 8,9%, do 151,1 mln zł. Z kolei zysk operacyjny spadł o 14,2%, do 49,5 mln zł, a zysk netto był nieznacznie (o 1,6%) niższy niż w drugim kwartale 2017 roku i wyniósł 43,2 mln zł.

W pierwszej połowie 2018 roku Grupa utrzymała wydobycie węgla energetycznego na zbliżonym rok do roku poziomie. Wyniosło ono 4,5 mln ton i było o 0,9% niższe niż rok wcześniej.

Utrzymanie zbliżonego do ubiegłorocznego poziomu produkcji w pierwszym półroczu, pomimo trudnego pierwszego kwartału, wskazuje na duży potencjał techniczny i organizacyjny kopalni. Warto podkreślić, że jednocześnie utrzymaliśmy wysokie tempo prac przygotowawczych do wydobycia w kolejnych okresach – w drugim kwartale w wydrążyliśmy 10,8 km chodników wobec 6,9 km rok wcześniej. Zanotowaliśmy tym samym wzrost aż o 56,5%. W całym pierwszym półroczu długość wykonanych wyrobisk wzrosła o ponad 31% – poinformował Artur Wasil, Prezes Zarządu
LW Bogdanka S.A.

Otoczenie nam sprzyja. Podtrzymujemy całoroczny plan produkcji i sprzedaży na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton – dodał Prezes.

W drugim kwartale produkcja węgla handlowego w Bogdance wzrosła o 13,5%, do 2,42 mln ton. Sprzedaż węgla w tym okresie zwiększyła się o 4,4% rok do roku, do 2,37 mln ton. Średni uzysk w drugim kwartale wyniósł 62,3%, wobec 68,3% przed rokiem.

W pierwszym półroczu Grupa poniosła wydatki inwestycyjne na poziomie 199,5 mln zł, co stanowi 40,2% planu całorocznego (496 mln zł). Największą część tej kwoty, 164,8 mln zł, zostało przeznaczone na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Kolejną pozycją pod względem wysokości nakładów było utrzymanie parku maszynowego, wydatki w tym obszarze wyniosły 21,8 mln zł.

Udział Spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po półroczu 2018 r. 18,4% Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 24,7%

Ponad 82% sprzedaży wygenerowanej w I połowie roku zrealizowane zostało do Enei Wytwarzanie i Enei Połaniec.

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za drugi kwartał i pierwszą połowę 2018 roku przedstawia tabela poniżej:

w mln zł 2Q 2017 2Q 2018 Zmiana 1H 2017 1H 2018 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 436,9 457,3 4,7% 902,1 856,0 -5,1%
EBITDA 138,8 151,1 8,9% 318,6 278,6 -12,6%
EBIT 57,7 49,5 -14,2% 147,5 78,0 - 47,1%
Zysk netto 43,9 43,2 -1,6% 112,1 66,4 -40,8%

]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zwieksza-produkcje-i-sprzedaz-w-ii-kwartale&cmn_id=2708 2018-09-13 00:00:00 2708
Zapraszamy na transmisję na żywo ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W dniu 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zapraszamy na transmisję na żywo, która dostępna będzie pod adresem http://ucstream.pl/bogdanka
 
Wymagania do poprawnej transmisji:
- najnowsze wersje (Firefox, IE, Chrome, Opera)
- wtyczka Adobe Flash Player w wersji 11 lub nowszej
 


]]>
read-news?title=zapraszamy-na-transmisje-na-zywo-ze-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia&cmn_id=2707 2018-06-25 00:00:00 2707
LW Bogdanka przyspiesza prace na polu Stefanów Należący do Spółki oddział GRP-2 prowadzi intensywne prace na polu Stefanów, jest w trakcie drążenia chodnika podścianowego, którego docelowa długość ma wynieść około 7240 metrów. Będzie to najdłuższy wybieg w historii Bogdanki i jeden z najdłuższych na świecie. Prace przebiegają w szybszym niż zakładane tempie.


Drążenie chodnika Spółka rozpoczęła w grudniu 2016 roku. Ma on udostępnić pokład 391 w polu VIII w Stefanowie. To najgłębiej zalegający pokład spośród czterech w obszarze górniczym Puchaczów V, na jakie kopalnia posiada koncesję wydobywczą. Charakteryzuje się dużą miąższością, powyżej 2,3 metrów na większości obszaru pola VII i VIII oraz wysoką kalorycznością zalegającego tam węgla.


Od grudnia 2017 roku oddział GRP-2 wyprzedza założony harmonogram prac. W ostatnim miesiącu minionego roku wydrążono 406,5 metrów chodnika, w styczniu 2018 roku blisko 438 metrów, z kolei w lutym było to 444,8 metrów. W marcu wydrążono natomiast aż 512,3 metrów.

Przyspieszenie prac było możliwe dzięki wprowadzeniu nowatorskich rozwiązań, jak choćby wydłużenie trasy podajnika taśmowego, ale też dzięki doświadczeniu załogi GRP-2 wyspecjalizowanej w pracach związanych z robotami przygotowawczymi.

 

Ze względu na rekordową długość chodnika podścianowego prace drążeniowe są wyzwaniem nawet dla tak doświadczonej załogi. Dzięki jej zaangażowaniu i otwartości na rozwiązania poprawiające efektywność pracy pod ziemią udaje się wyprzedzać założony harmonogrampowiedział Sławomir Karlikowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Produkcji i Rozwoju LW Bogdanka. 


Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. jest jedyną kopalnią wydobywającą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego Puchaczów V, na terenie o powierzchni 73 km2. Posiada trzy pola wydobywcze: w Bogdance, w Nadrybiu i w Stefanowie. Jesienią 2017 roku spółka otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-przyspiesza-prace-na-polu-stefanow&cmn_id=2705 2018-06-07 00:00:00 2705
LW Bogdanka wyróżniona za wysoki poziom relacji inwestorskich Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych za najwyższy poziom relacji inwestorskich skierowanych do inwestorów indywidualnych. Wyróżnienie zostało przyznane podczas dorocznej konferencji WallStreet w Karpaczu.
 

Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić wszystkim naszym akcjonariuszom, zarówno tym dużym, jak i mniejszym, szeroki dostęp do informacji i wsparcie merytoryczne. Dlatego bardzo cieszy fakt, że ten nasz wysiłek, a w szczególności pracowników odpowiedzialnych za relacje z rynkiem kapitałowym, został doceniony przez inwestorów indywidualnych – powiedział Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka.

 

Wyróżnienie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych to kolejna nagroda doceniająca wysoki poziom komunikacji z rynkiem LW Bogdanka SA. W grudniu ubiegłego roku Spółka po raz dziewiąty została zakwalifikowana przez GPW do RESPECT Index, który obejmuje swoim portfelem spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych.

W 2017 roku LW Bogdanka SA została także zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 (Green Frog Award) za Raport Zintegrowany 2015 oraz znalazła się w gronie laureatów I edycji rankingu Transparentna Spółka Roku 2016, zorganizowanego przez redakcję „Parkietu" oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

LW Bogdanka SA jest notowana na warszawskiej giełdzie od czerwca 2009 roku. Jest jedyną kopalnią wydobywającą węgiel kamienny w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Spółka prowadzi eksploatację w granicach obszaru górniczego Puchaczów V, na terenie o powierzchni 73 km2. Posiada trzy pola wydobywcze: w Bogdance, w Nadrybiu i w Stefanowie. Jesienią 2017 roku spółka otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin.

 


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-wyrozniona-za-wysoki-poziom-relacji-inwestorskich&cmn_id=2699 2018-05-28 00:00:00 2699
Wyniki LW Bogdanka za I kw. 2018 r. pod presją utrudnień technicznych LW BOGDANKA S.A. opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. Przychody Grupy LW Bogdanka spadły w tym okresie o 14,3 proc., do 398,7 mln zł z 465,2 mln zł przed rokiem. Skonsolidowana EBITDA wyniosła 127,5 mln zł zysk operacyjny 28,5 mln zł , a zysk netto: 23,2 mln zł.
 

Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, które przełożyły się na przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji na niższą produkcję i sprzedaż.

Z drugiej strony pozytywnie na wynik finansowy wpłynęło rozliczenie ugody zawartej pomiędzy Spółką a konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni wpływ na zysk operacyjny i EBITDA z tego tytułu wyniósł ok. 28,7 mln zł.
 

Utrudnienia, z jakimi mieliśmy do czynienia w minionym kwartale, były przejściowe. Już od marca produkcja odbywa się zgodnie z planem. Podtrzymujemy tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie niższym niż 9 mln ton - poinformował Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Koncentrujemy się obecnie na przygotowaniach do udostępnienia, poprzez istniejącą infrastrukturę podziemną, złoża Ostrów, na które koncesję wydobywczą otrzymaliśmy w listopadzie ubiegłego roku. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku – dodał Prezes.

 

Produkcja węgla handlowego w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast poziomie 2,0 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej. Średni uzysk wyniósł 56,7 proc., wobec 66,7 proc. przed rokiem.

Udział Spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł po I kwartale 2018 r. 16,5 proc. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 22,7 proc.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA I kw. 2018 ROKU

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za I kw. 2018 roku przedstawia tabela poniżej:

w tys. PLN I kw. 2018 I kw. 2017 Zmiana
Przychody netto ze sprzedaży 398 697 465 166 -14,3%
EBITDA 127 476 179 820 -29,1%
EBIT 28 508 89 743 -68,2%
Zysk netto 23 169 68 179 -66,0%

 

Bogdanka złożyła w maju wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „K-6 i K-7”. Zasoby operatywne objęte Projektem Zagospodarowania Złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje Spółka, czyli do 2046 r., szacowane są na 66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 r., przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.


]]>
read-news?title=wyniki-lw-bogdanka-za-i-kw-2018-r-pod-presja-utrudnien-technicznych&cmn_id=2697 2018-05-24 00:00:00 2697
LW Bogdanka złożyła wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „K-6 i K-7” LW BOGDANKA S.A. złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze znajdującego się na Lubelszczyźnie złoża „K-6 i K-7”, w obrębie projektowanego obszaru górniczego „Cyców”. Graniczy ono bezpośrednio z obszarem „Puchaczów V”, eksploatowanym obecnie przez Bogdankę.

Zasoby operatywne objęte Projektem Zagospodarowania Złoża w okresie obowiązywania koncesji, o którą wnioskuje Spółka, czyli do 2046 roku, szacowane są na 66 mln ton. W dalszej kolejności Bogdanka planuje wystąpić o przedłużenie koncesji, co pozwoliłoby zwiększyć poziom zasobów o kolejne 60-70 mln ton. Zwiększenie zasobów o 66 mln ton oznaczałoby przedłużenie żywotności kopalni o ok. 9 lat. Pierwsza ściana na złożu „K-6 i K-7” może zostać uruchomiona w 2022 roku, przy założeniu, że koncesja zostanie przyznana jeszcze w tym roku.

Lubelski Węgiel Bogdanka prowadzi obecnie eksploatację na obszarze podzielonym na trzy rejony. Główny znajduje się w Bogdance, a peryferyjne – w Nadrybiu i Stefanowie.
 

Skrajne ściany w Stefanowie znajdują się w odległości zaledwie 500-600 metrów od „K-6 i K-7”. Pozyskanie do eksploatacji tego obszaru oznaczałoby synergie przekładające się wprost na efektywność wydobycia Bogdanki. W opublikowanej w ubiegłym roku strategii potwierdziliśmy nasze zainteresowanie tym złożem jako potencjalnym dalszym obszarem eksploatacji, po uzyskaniu koncesji na złoże „Ostrów” – mówi Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Uznaliśmy, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem byłoby zagospodarowanie w pierwszej fazie 66 mln ton, czyli połowy zasobów złoża, bo tyle węgla jesteśmy w stanie wybrać z koncesji „K-6 i K-7” w oparciu o istniejącą infrastrukturę. W dalszym etapie, po zakończeniu prac związanych z udostępnieniem pionowym złoża „Ostrów” , rozważymy budowę szybu – informuje Prezes Zarządu.


Bogdanka otrzymała koncesję na złoże „Ostrów” w listopadzie 2017 roku. Jego eksploatacja również jest planowana dwuetapowo. W pierwszej fazie będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W następnej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej.

Pozyskiwanie nowych zasobów operatywnych i ich podwojenie w ramach obowiązującej do 2025 roku obecnej perspektywy strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. Po uzyskaniu dostępu do złoża „Ostrów” zasoby spółki wzrosły o ok. 172 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o ok. 33 mln ton. W sumie firma zwiększy więc poziom zasobów w efekcie tylko tych dwóch projektów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie,  oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 roku.  Uzyskanie koncesji wydobywczej na złoże „K6 i K7” wydłużyłoby pracę kopalni o kolejne 9 lat.

 

Przyznanie kolejnej koncesji Bogdance, jednemu ze strategicznych dostawców węgla na krajowym rynku a także jednej z najważniejszych firm na Lubelszczyźnie, byłoby korzystne z punktu widzenia interesu publicznego. Oznaczałoby dalsze przedłużenie żywotności kopalni, która prowadzi eksploatację przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, z poszanowaniem środowiska, zachowując dbałość o racjonalne wydobycie kopalin – powiedział Prezes Artur Wasil.


W skład dokumentacji koncesyjnej wchodzą m.in. informacje na temat sposobu zamierzonego wydobycia i stopnia wykorzystania zasobów, projekt zagospodarowania złoża wraz ze wskazaniem technologii eksploatacji (zapewniającej ograniczenie ujemnych wpływów na środowisko) oraz decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (oparta o wykonany raport środowiskowy). Konieczne przy składaniu wniosku jest też przedłożenie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną oraz dokument potwierdzający prawo do korzystania z tej informacji (na podstawie umowy ze Skarbem Państwa). Dodatkowo w skład dokumentacji wchodzi informacja o posiadaniu środków finansowych umożliwiających zapewnienie prawidłowego wykonania prac objętych koncesją.

Kolejnym krokiem, po uzyskaniu koncesji wydobywczej, jest podpisanie z Ministerstwem Środowiska, umowy użytkowania górniczego.

Zapraszmy do zapoznania się z komunikatem prasowym.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zlozyla-wniosek-o-udzielenie-koncesji-na-wydobycie-wegla-ze-zloza-k-6-i-k-7&cmn_id=2695 2018-05-11 00:00:00 2695
Wstępne wyniki LW Bogdanka za I kw. 2018 r. pod presją utrudnień technicznych LW BOGDANKA S.A., opublikowała wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2018 roku. 
 

Jednostkowe przychody wyniosły w tym okresie 397,9 mln zł, EBITDA 122,3 mln zł, zysk operacyjny 25,6 mln zł, a zysk netto 20,9 mln zł. Wyniki były wyraźnie niższe niż przed rokiem, kiedy to sprzedaż spółki ukształtowała się na poziomie 463,4 mln zł, EBITDA wyniosła 179,82 mln zł, zysk operacyjny 84,5 mln zł, a zysk netto 64,1 mln zł. Na osłabienie wyników wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej, których efektem był przejściowo niższy wskaźnik uzysku i w konsekwencji niższa produkcja i sprzedaż.

Produkcja węgla handlowego w okresie styczeń-marzec 2018 roku wyniosła blisko 2,1 mln ton wobec 2,4 mln ton w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sprzedaż węgla ukształtowała się natomiast poziomie 2,0 mln ton, wobec 2,4 mln ton rok wcześniej.
 

Na spadek produkcji, a w konsekwencji na pogorszenie wyników rok do roku, wpływ miały czynniki natury geologicznej i hydrogeologicznej w jednej ze ścian (problemy z utrzymaniem stropu i wypływy wody). W efekcie wydajność ściany była niższa niż w normalnych warunkach – poinformował Artur Wasil, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Problem był przejściowy. Poradziliśmy sobie z nim i już w marcu produkcja odbywała się zgodnie z planem. Zaległości z pierwszego kwartału nadrobimy w kolejnych okresach. Podtrzymujemy nasz tegoroczny plan wydobycia na poziomie nie mniejszym niż 9 mln ton – dodał Prezes Zarządu.


W związku z utrudnieniami średni uzysk z pierwszych trzech miesięcy 2018 roku wyniósł 57%, wobec 66,7% w tym samym okresie rok wcześniej.

Z drugiej strony pozytywnie na wynik finansowy I kwartału 2018 roku wpłynęło rozliczenie ugody zawartej pomiędzy Spółką a konsorcjum firm Mostostal Warszawa i Acciona Infraestructuras. Dodatni wpływ na wynik netto z tego tytułu wyniósł ok. 25,4 mln zł.

Ostateczne wyniki LW Bogdanka zostaną przedstawione w raporcie kwartalnym, którego publikacja przewidziana jest 24 maja 2018 roku.


]]>
read-news?title=wstepne-wyniki-lw-bogdanka-za-i-kw-2018-r-pod-presja-utrudnien-technicznych&cmn_id=2693 2018-04-13 00:00:00 2693
LW Bogdanka po 2017 r. - wysoki udział rynkowy i solidne wyniki finansowe LW BOGDANKA PO 2017 R. –   WYSOKI UDZIAŁ RYNKOWY I SOLIDNE WYNIKI FINANSOWE
 

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, opublikowała wyniki za 2017 rok. Skonsolidowane przychody wyniosły  1 780,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej ukształtowały się na poziomie 1 786,3 mln zł. Zysk netto po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych wyniósł 173,1 mln zł wobec 182,0 mln zł przed rokiem, zysk operacyjny EBIT 236,4 mln zł wobec 237,0 mln zł rok wcześniej, a EBITDA 594,0 mln zł w porównaniu z 606,5 mln zł w 2016 roku.
 

Osiągnięte w 2017 r. wyniki finansowe Spółka ocenia jako dobre. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży solidnymi  wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.

W IV kwartale Spółka wydobyła ponad 2,3 mln ton surowca. Sprzedaż wyniosła natomiast 2,5 mln ton. Uzysk w tym okresie wyniósł ok. 62,0 proc. wobec 64,5 proc. w analogicznym kwartale 2016 r., na co wpływ miały utrudnienia związane z warunkami geologiczno-górniczymi.

W całym 2017 roku Bogdanka utrzymała wysoki, 25,3-proc. udział w sprzedaży węgla do energetyki zawodowej, utrzymując swoją silną pozycję rynkową. Spółka wydobyła w zeszłym roku 9,1 mln ton surowca wobec 9,0 mln ton rok wcześniej. Średni roczny uzysk w 2017 roku wyniósł 64,7 proc. i był wyższy niż w 2016 r. (62,8 proc.).

Oceniamy, że 2017 rok był dobry pod względem wyników. W osiągnięciu powyższych rezultatów pomagała nam kontrola kosztów i optymalizacja nakładów inwestycyjnych. Ze względu na to, że opieramy naszą działalność na umowach długofalowych, sprzedawaliśmy węgiel po cenach zbliżonych rok do roku, mimo że na rynku spot widoczne były wzrosły. Zakładamy, że w 2018 roku ceny sprzedawanego przez nas węgla wzrosną o kilka procent – powiedział Sławomir Karlikowski, Zastępca Prezesa Zarządu  ds. Produkcji - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego LW Bogdanka SA. Zrealizowaliśmy założony na 2017 rok plan produkcji. W 2018 roku przewidujemy wydobycie na poziomie ok. 9,0 mln ton – dodał.
 
Nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej LW Bogdanka wyniosły w 2017 roku 373,4 mln zł. W 2018 roku zakładamy CAPEX na wyższym poziomie, 496,0 mln zł. Najwięcej, bo ponad 291,0 mln zł, pochłonie budowa nowych wyrobisk i modernizacja istniejących. Blisko 143,0 mln zł zamierzamy wydać na utrzymanie parku maszynowego. Planujemy też mniejsze wydatki w innych obszarach, w tym na teleinformatykę, czy pozyskanie nowych koncesji – poinformował Sławomir Karlikowski.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYNIKÓW ZA 2017 ROK

Skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za rok 2017:

w tys. PLN 2017 rok 2017 rok
  (po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
2016 rok Zmiana (2017/2016
po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
Przychody netto ze sprzedaży 1 780,3 1 780,3 1 786,3 -0,3%
EBITDA 708,9 594,0 606,5 -2,1%
EBIT 847,3 236,4 237,0 -0,3%
Zysk netto 667,9 173,1 182,0 -4,9%

 

Jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2017:

w tys. PLN 2017 rok 2017 rok
(po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
2016 rok Zmiana (2017/2016
  po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
Przychody netto ze sprzedaży 1 777,3 1 777,3 1 781,8 -0,3%
EBITDA 694,2 579,3 586,1 -1,2%
EBIT 840,9 230,0 225,8 +1,9%
Zysk netto 673,3 178,4 175,9 +1,4%


Bogdanka w sprawozdaniu za 2017 rok odwróciła odpis z tytułu utraty wartości aktywów trwałych utworzony w 2015 roku. Jego wartość wynosiła 624,8 mln zł brutto. Spółka zdecydowała się na ten krok, obserwując wzrost cen węgla, zmniejszenie podaży surowca ze strony krajowych producentów, a także przyjmując założenie średniej produkcji na poziomie ok. 9,2 mln ton w latach 2016-2025.

W 2017 roku opublikowana została Strategia LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Zakłada ona średnioroczną produkcję w scenariuszu elastycznym, który spółka planuje realizować, na poziomie 9,2 mln ton i nakłady inwestycyjne w latach 2016-2025 na poziomie 4 mld zł.  Realizacja działań zawartych w strategii ma zaowocować spadkiem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia o 10 proc.  do 2025 roku.

W listopadzie 2017 roku spółka otrzymała koncesję na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża Ostrów w obszarze górniczym Ludwin. Zasoby operatywne złoża są szacowane na 172 mln ton węgla. W pierwszym etapie planowana jest eksploatacja złoża w oparciu o istniejącą infrastrukturę podziemną.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-po-2017-r-wysoki-udzial-rynkowy-i-solidne-wyniki-finansowe&cmn_id=2691 2018-03-23 00:00:00 2691
LW Bogdanka zawiera porozumienie płacowe ze związkami zawodowymi LW BOGDANKA S.A. zawarła porozumienie ze związkami zawodowymi dotyczące poziomu wynagrodzeń w 2018 roku.  

Strony uzgodniły, że od 1 marca 2018 roku nastąpi 5-proc. wzrost stawek osobistego zaszeregowania pracowników. Ponadto do końca marca zostanie wypłacona jednorazowa premia motywacyjna (proporcjonalna do wymiaru czasu pracy) w wysokości 2.700 zł brutto.

Uwzględniając ww. podwyżkę oraz premię, planowana wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w LW Bogdanka SA w 2018 roku wyniesie 7.932,84 zł.

 

Zawarte dziś porozumienie ze związkami zawodowymi jest kompromisem, który uwzględnia z jednej strony obecną sytuację na rynku pracy a z drugiej – bieżące i długoterminowe bezpieczeństwo Spółki, które przekłada się na bezpieczeństwo miejsc pracy w LW Bogdanka. Jesteśmy zadowoleni z wypracowanego wspólnie rozwiązania - powiedział Sławomir Karlikowski, p.o. Prezesa Zarządu i Zastępca Prezesa Zarządu  ds. Produkcji - Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego LW Bogdanka S.A


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zawiera-porozumienie-placowe-ze-zwiazkami-zawodowymi&cmn_id=2676 2018-02-28 00:00:00 2676
Dobre wstępne wyniki LW Bogdanka za 2017 rok LW BOGDANKA S.A.  opublikowała wstępne wyniki finansowe.   

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,78 mld zł, czyli kształtowały się na poziomie zbliżonym do osiągniętego w roku 2016. Po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych, wynik EBITDA sięgnął 594 mln zł, EBIT: 236,4 mln zł, a zysk netto 173,1 mln zł.

Osiągnięte wyniki finansowe Spółka ocenia jako dobre. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży dobrymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.


Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2017 r., których publikację zaplanowano na 23 marca 2018 r.

 

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WYNIKÓW WSTĘPNYCH ZA 2017 ROK

Wstępne skonsolidowane wyniki finansowe GK LW Bogdanka S.A. za rok 2017 przedstawiają się następująco:

w tys. PLN 2017 rok (wstępne) 2017 rok
(wstępne, po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
2016 rok Zmiana (2017*/2016
*wstępne, po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
Przychody netto ze sprzedaży 1 780 321 1 780 321 1 786 265 -0,3%
EBITDA 708 944 594 013 606 539 -2,1%
EBIT 847 270 236 357 237 007 -0,3%
Zysk netto 667 925 173 085 181 992 -4,9%

 

Wstępne jednostkowe wyniki finansowe LW Bogdanka S.A. za rok 2017:

w tys. PLN 2017 rok (wstępne) 2017 rok
(wstępne, po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
2016 rok Zmiana (2017*/2016
*wstępne, po wyłączeniu wpływu zdarzeń jednorazowych)
Przychody netto ze sprzedaży 1 777 273 1 777 273 1 781 776 -0,3%
EBITDA 694 207 579 276 586 119 -1,2%
EBIT 840 908 229 995 225 809 +1,9%
Zysk netto 673 281 178 441 175 896 +1,4%

        

W omawianym okresie istotny pozytywny wpływ na ww. wyniki miały następujące zdarzenia jednorazowe:

 1. zmiana salda rezerw wynikająca z podpisania porozumienia w sprawie wypłaty deputatów węglowych w wyniku którego zmianie uległo saldo posiadanych przez Spółkę rezerw, co skutkowało  dodatnim jednorazowym wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r.
 2. odwrócenie odpisu z tytułu utraty wartości aktywów trwałych ujętego w sprawozdaniach na koniec 2015 r.

]]>
read-news?title=dobre-wstepne-wyniki-lw-bogdanka-za-2017-rok&cmn_id=2675 2018-02-28 00:00:00 2675
Zmiany w Zarządzie LW Bogdanka LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, poinformowała o zmianach w zarządzie.   

Krzysztof Szlaga przestanie pełnić funkcję Prezesa Zarządu z dniem 16 lutego 2018 roku. Do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu funkcję tę będzie pełnił Sławomir Karlikowski, obecny Z-ca Prezesa Zarządu ds. Produkcji, pełniący równocześnie funkcję Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego. Sławomir Karlikowski jest związany z LW Bogdanka SA od 1991 roku, od 2016 roku jako członek Zarządu Spółki.

 

Dziękujemy Krzysztofowi Szladze za 5 lat pracy w zarządzie LW Bogdanka i jego wkład włożony w rozwój Spółki. Był to ważny okres dla Bogdanki – Spółka poradziła sobie w trudnym otoczeniu rynkowym, stała się częścią Grupy Enea i wdraża nową strategię rozwoju. Ciągłość wysokiej jakości zarządzania zapewnią pozostali członkowie Zarządu, którzy pozostają w Spółce. Krzysztofowi Szladze życzę sukcesów w dalszej karierze zawodowej powiedział Mirosław Kowalik, Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka SA.


Praca w Bogdance to bardzo ważny okres mojego zawodowego życia. Odchodzę z poczuciem zawodowej satysfakcji gdyż dzięki wspólnej pracy Zarządu i załogi, LW Bogdanka to obecnie spółka w bardzo dobrej formie, stabilna finansowo i operacyjnie– wskaźniki efektywności należą do najwyższych w branży, Spółka wypracowuje bardzo dobre wyniki finansowe a dzięki otrzymaniu w 2017 roku koncesji na złoże Ostrów będzie mogła fedrować przez kolejnych blisko 50 latpowiedział Krzysztof Szlaga, odchodzący Prezes Zarządu LW Bogdanka SA.
 


]]>
read-news?title=zmiany-w-zarzadzie-lw-bogdanka&cmn_id=2673 2018-02-16 00:00:00 2673
Bogdanka po raz dziewiąty w gronie spółek GPW tworzących Respect Index Warszawska Giełda Papierów Wartościowych po raz kolejny wyłoniła laureatów prestiżowego ratingu RESPECT Index. Tym razem w skład nowego indeksu weszło 28 spółek giełdowych. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. już po raz dziewiąty został zakwalifikowany do tego grona. Publikacja indeksu w nowym składzie rozpocznie się od 18 grudnia 2017 r.  

RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego i informacyjnego oraz relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu, firmę Deloitte.

Bogdanka już po raz kolejny została wyróżniona uczestnictwem w RESPECT Indeksie za poszanowanie środowiska naturalnego, działania na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa pracowników oraz środowisk lokalnych, a także ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami.

 

Społeczna odpowiedzialność biznesu od lat stanowi integralną część strategii rozwoju Bogdanki, do kwestii tej podchodzimy zawsze niezwykle poważnie. Również w ogłoszonej w lutym tego roku Strategii do 2025 roku obszar ten ma ogromne znaczenie. Dlatego bardzo cieszy nas fakt, że już po raz dziewiąty starania Bogdanki zostały dostrzeżone i wyróżnione udziałem w RESPECT Index – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

W 2017 roku LW Bogdanka została także zwycięzcą konkursu Deloitte Central European Sustainability Report Award 2016 (Green Frog Award) za Raport Zintegrowany 2015 oraz znalazła się w gronie laureatów I edycji rankingu Transparentna Spółka Roku 2016, zorganizowanego przez redakcję „Parkietu" oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.


 

 
zdjęcia: GPW


]]>
read-news?title=bogdanka-po-raz-dziewiaty-w-gronie-spolek-gpw-tworzacych-respect-index&cmn_id=2657 2017-12-15 00:00:00 2657
LW Bogdanka po trzech kwartałach 2017 r. – poprawa wyników finansowych przy zbliżonym poziomie wydobycia i sprzedaży LW BOGDANKA PO TRZECH KWARTAŁACH 2017 R. –  POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH PRZY ZBLIŻONYM POZIOMIE WYDOBYCIA I SPRZEDAŻY

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w III kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży wynoszące 405 mln zł oraz zysk netto w wysokości 31,5 mln zł. Wynik EBIT w III kwartale br. wyniósł 44,4 mln zł, a EBITDA: 133,9 mln zł.  

Narastająco po trzech kwartałach 2017 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł (spadek o 0,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 143,7 mln zł (wzrost o 19,6% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 191,9 mln zł (wzrost o 24,1% r/r), a EBITDA: 452,5 mln zł (wzrost o 4,7% r/r).

Osiągnięte wyniki finansowe Spółka ocenia jako dobre. Spółka niezmiennie wyróżnia się na tle branży dobrymi wynikami, dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych.

Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po trzech kwartałach 2017 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,7% a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,5%.

W III kwartale tego roku produkcja węgla handlowego była zgodna z planem i osiągnęła poziom 2,2 mln ton. Zrealizowana w tym okresie sprzedaż na poziomie ponad 2 mln również była zgodna z planem. W efekcie po trzech kwartałach zarówno produkcja węgla handlowego jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton (czyli były porównywalne do wypracowanych w tym samym okresie rok wcześniej). Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 22,5 km, co oznacza wzrost o 22,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 roku.

Cel produkcji rocznej na poziomie ok. 9 mln ton pozostaje bez zmian.

LW Bogdanka po trzech kwartałach 2017 roku utrzymała wysoki poziom uzysku (65,8% wobec 62,2% w tym samym okresie rok wcześniej) pomimo spadku uzysku w III kw. br., spowodowanego trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

 

Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre – zwracam uwagę na wzrost zyskowności przy porównywalnym poziomie wydobycia i sprzedaży oraz praktycznie płaskim poziomie realizowanych cen. Wyraźnie widoczna jest nasza ciągła praca nad efektywnością kosztową. Nasz cel produkcyjny na ten rok: ok. 9 mln ton - pozostaje bez zmian – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Do najważniejszych wydarzeń III kwartału zaliczyć należy złożenie przez Bogdankę wniosku o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, które zaowocowało otrzymaniem przez Spółkę koncesji w listopadzie tego roku. W październiku br. Spółka podpisała aneks do Wieloletniej Umowy Sprzedaży Węgla Energetycznego z Zakładami Azotowymi „Puławy” SA, zwiększającego wolumeny ilościowe dostaw oraz podwyższającego cenę. W październiku Spółka zawarła także porozumienie w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów Spółki. W wyniku zawartego porozumienia zmianie ulegnie saldo posiadanych przez Spółkę rezerw, co skutkować będzie jednorazowym dodatnim wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. w wysokości ok. 110 mln zł.
 

W III kwartale, realizując zapowiedzi z naszej Strategii, złożyliśmy wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Ostrów ” i w listopadzie ją otrzymaliśmy. Blisko dwukrotne zwiększenie bazy zasobów w wyniku jej otrzymania oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenia rozwoju kopalni. W październiku br. zawarliśmy z kolei porozumienie ze związkami zawodowymi w zakresie deputatów węglowych, które oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów - dodał Krzysztof Szlaga.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-po-trzech-kwartalach-2017-r-poprawa-wynikow-finansowych-przy-zblizonym-poziomie-wydobycia-i-sprzedazy&cmn_id=2655 2017-11-23 00:00:00 2655
LW Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla ze złoża „Ostrów” LW BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego, otrzymała od Ministra Środowiska koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton.   

Pozyskanie ww. koncesji to kluczowy krok w realizacji zapowiadanego w „Strategii LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea do roku 2025” planu podwojenia zasobów operatywnych Spółki. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o kolejne ok. 33 mln ton. W sumie Bogdanka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton, co oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (z ok. 25 lat obecnie).  

Eksploatacja złoża Ostrów planowana jest dwuetapowo. W pierwszej fazie eksploatacja będzie prowadzona w oparciu o obecną infrastrukturę podziemną. Uruchomienie pierwszej ściany jest planowane ok. 2020 roku. W drugiej kolejności, w latach 2025-30, przewidywane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową infrastruktury wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Osiągnięcie docelowych poziomów wydobycia ze złoża Ostrów planowane jest ok. 2032 roku.  
Jednocześnie Spółka nadal rozważa złoża K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji. 

Pozyskanie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „Ostrów” to bardzo ważny krok w realizacji zapowiadanego w naszej Strategii planu podwojenia zasobów operatywnych Spółki. Zwiększenie bazy zasobów oznacza możliwość długofalowego planowania i zabezpieczenie rozwoju kopalni, a co za tym idzie - zapewnienia stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników. To także podstawa dla utrzymania pozycji Bogdanki jako jednej z najważniejszych firm w regionie, przyczyniającej się do rozwoju Lubelszczyzny. Zwiększenie bazy zasobów oznacza także zapewnienie stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea, której jesteśmy częścią powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-otrzymala-koncesje-na-wydobycie-wegla-ze-zloza-ostrow&cmn_id=2653 2017-11-20 00:00:00 2653
LW Bogdanka SA podpisuje porozumienie ze związkami zawodowymi w sprawie deputatów węglowych dla emerytów i rencistów Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. podpisał dziś z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Spółki, porozumienie zmieniające postanowienia obowiązującego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, w zakresie deputatów węglowych wypłacanych na rzecz emerytów i rencistów Spółki.

Zawarcie porozumienia związane jest z przyjętą 12 października br. przez Sejm Ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Dzięki jego zawarciu, również emeryci i renciści z Bogdanki będą mieli prawo do rekompensaty w wysokości 10.000 zł netto.

W wyniku zawartego porozumienia zmianie ulegnie saldo posiadanych przez Spółkę rezerw, co skutkować będzie jednorazowym dodatnim wpływem na wynik operacyjny w IV kwartale 2017 r. w wysokości ok. 110 mln zł. Ostateczna zmiana salda rezerw, o których mowa powyżej zostanie oszacowana przez aktuariusza i przedstawiona w raporcie okresowym Spółki za rok 2017.  

 

Dzisiejsze porozumienie ze związkami zawodowymi oznacza, że w Bogdance została rozwiązana kwestia deputatów węgłowych dla obecnych i przyszłych emerytów i rencistów. W najbliższych dniach, po ostatecznym wejściu w życie ustawy, będziemy informować zainteresowanych w jaki sposób można złożyć wniosek o rekompensatę wynikającą z wprowadzonej ustawy. Na poziomie finansów Spółki oznacza to możliwość dokonania zmian w saldzie rezerw, skutkujące jednorazowym pozytywnym wpływem na zysk operacyjny w czwartym kwartale tego roku powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-sa-podpisuje-porozumienie-ze-zwiazkami-zawodowymi-w-sprawie-deputatow-weglowych-dla-emerytow-i-rencistow&cmn_id=2651 2017-10-18 00:00:00 2651
Ogłoszenie przetargu dotyczącego wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla  „Bogdanka” S.A. udzieliła pełnomocnictwa dla Enea Centrum Sp. z o.o. do prowadzenia postępowania przetargowego na wybór firmy audytorskiej dla  Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. wspólnie ze spółkami zależnymi. Spółka Enea Centrum działa w imieniu własnym oraz jako pełnomocnik pozostałych spółek Grupy Enea, a celem przetargu jest wskazanie wykonawcy badania i przeglądu sprawozdań finansowych spółek z Grupy sporządzonych w latach 2018-2020.

Szczegóły przetargu ogłoszonego 19.09.2017 r., dostępne są poniżej:
http://www.lw.com.pl/pl,1,przetargi,s53,d3455,wybor_firmy_audytorskiej_dla_lwb_sa_do_badania_i_przegladu_sprawozdan_finansowych.html

 

AKTUALIZACJA - 27.10.2017

Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. informuje, iż zgodnie z przesłanym przez ENEA Centrum Sp. z o. o. pismem, postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest:

„Wybór firmy audytorskiej dla ENEA S.A. i Spółek Zależnych Grupy Kapitałowej ENEA”

na podst. pkt 15 Warunków Zamówienia zostało przez Zamawiającego unieważnione z powodu dostarczenia ofert Wykonawców po upływie wymaganego terminu.

Wskazana niezgodność uzasadnia unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia na wybór firmy audytorskiej. W przedstawionym stanie faktycznym należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego zostały przez Zamawiającego wypełnione.


]]>
read-news?title=ogloszenie-przetargu-dotyczacego-wyboru-firmy-audytorskiej-do-badania-i-przegladu-sprawozdan-finansowych&cmn_id=2649 2017-09-20 00:00:00 2649
Bardzo dobre wyniki finansowe i operacyjne po I półroczu 2017 r. Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I półroczu 2017 r. przychody ze sprzedaży sięgające 902,1 mln zł (wzrost o 6,3% r/r) oraz zysk netto w wysokości 112,1 mln zł (wzrost o 49,6% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 147,5 mln zł (wzrost o 52,7% r/r), a EBITDA 318,6 mln zł (wzrost o 14,9% r/r).

LW Bogdanka niezmiennie wyróżnia się na tle branży bardzo dobrymi wynikami dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I półroczu 2017 r. wyniosła 35,3%, co oznacza, że jest jedną z najwyższych w branży.

Bogdanka umacnia swoją silną pozycję rynkową. Po I półroczu 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 18,0%, a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do energetyki zawodowej na poziomie 26,2%.

Zrealizowana w II kwartale 2017 r. produkcja była zgodna z planem i wyniosła 2,1 mln ton (wzrost o 9,5% r/r). Sprzedaż w tym okresie była nieco wyższa od produkcji i wyniosła 2,3 mln ton (wzrost o 3,6%). W całym I półroczu tego roku, wydobycie węgla osiągnęło poziom 4,6 mln ton (wzrost o 6,4%). Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie – 4,7 mln ton, co oznacza, że wzrosła o 6,5% r/r. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszej połowie 2017 r. wyniosła 15 km, co oznacza wzrost o 16,3% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.

LW Bogdanka, dzięki zmianie miksu ścian i poprawie jakości urobku (wyższe wydobycie ze ścian kombajnowych) odnotowuje od II kwartału 2016 coraz wyższy poziom uzysku – w II kwartale 2017 wyniósł on ok. 68,3% wobec 61,2% w II kwartale 2016.

Wyniki finansowe i operacyjne LW Bogdanka osiągnięte po I półroczu tego roku oceniam jako bardzo dobre. Wypracowanie ich było możliwe dzięki konsekwentnej realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych oraz kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Podtrzymujemy deklarację, że naszym celem na ten rok jest ok. 9 mln ton wydobycia i sprzedaży węgla. Utrzymujemy silną pozycję rynkową, z wysokimi udziałami rynkowymi i pozostajemy najbardziej efektywną oraz najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

Do najważniejszych wydarzeń minionego półrocza zaliczyć należy ogłoszenie przez Bogdankę, w lutym tego roku, strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku  z perspektywą do roku 2030. Z kolei w czerwcu br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LW Bogdanka SA podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 1 zł na akcję. Dywidenda w łącznej kwocie ponad 34 mln zł została wypłacona 2 sierpnia 2017 r.

Dbając o zabezpieczenie długofalowego rozwoju Spółki, złożyliśmy w lipcu wniosek o koncesję wydobywczą na złoże „Ostrów”, o zasobach operatywnych na poziomie ok. 186 mln ton. To ważny krok w kierunku podwojenia naszych zasobów operatywnych i przedłużenia żywotności kopalni do ok. 50 lat, z 25 lat obecnie. Liczymy na to, że otrzymamy koncesję do końca 2017 roku – dodał Krzysztof Szlaga.


]]>
read-news?title=bardzo-dobre-wyniki-finansowe-i-operacyjne-po-i-polroczu-2017-r&cmn_id=2647 2017-09-08 00:00:00 2647
Publikacja Raportu Zintegrowanego GK LW Bogdanka za 2016 r. Przedstawiamy Państwu najnowszy Raport Zintegrowany GK LW Bogdanka za 2016 r. Tak jak w poprzednich latach publikacja opracowana została w oparciu o wytyczne międzynarodowego standardu GRI (Global Reporting Initiative) G4 z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Frameworki zawiera zintegrowane wyniki finansowe oraz informacje pozafinansowe całej Grupy Kapitałowej LW „Bogdanka” za rok kalendarzowy 2016, tj. okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., wskazując jednocześnie zdarzenia istotne, które miały miejsce po dacie bilansowej, a przed publikacją niniejszego raportu. 

Raport Zintegrowany GK LW „Bogdanka” S.A. to dokument, w którym przedstawione zostały najważniejsze działania podjęte w Grupie w minionym roku, podstawowe zasady, którymi kierujemy się, realizując cele biznesowe, a także osiągnięte wyniki – finansowe oraz te w kontekście zrównoważonego rozwoju. Pokazujemy je w odniesieniu do założeń obowiązującej „Strategii społecznej odpowiedzialności na lata 2014-2017”.

Serdecznie zapraszamy do pobrania Raportu Zintegrowanego za 2016 i zapoznania się z jego treścią.


]]>
read-news?title=publikacja-raportu-zintegrowanego-gk-lw-bogdanka-za-2016-r&cmn_id=2645 2017-07-25 00:00:00 2645
LW Bogdanka złożyła wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla ze złoża „Ostrów” LW BOGDANKA S.A.  złożyła do Ministra Środowiska wniosek o udzielenie koncesji na wydobycie węgla kamiennego ze złoża „Ostrów” w obszarze górniczym „Ludwin”.

Pozyskiwanie nowych zasobów operatywnych i ich podwojenie w ramach obowiązującej do 2025 roku obecnej perspektywy strategicznej to jeden z priorytetów Bogdanki. Po uzyskaniu dostępu do złoża „Ostrów”, zasoby Spółki wzrosną o ok. 186 mln ton. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie zasobów pola „Bogdanka” o ok. 33 mln ton. W sumie Spółka zwiększy więc poziom zasobów z ok. 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton co przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie,  oznacza przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat (obecnie jest to ok. 25 lat), czyli do ok. 2067 roku.  

LW Bogdanka spodziewa się pozyskania koncesji wydobywczej na złoże Ostrów w 2017 roku. Jednocześnie Spółka nadal rozważa obszary K-6 i K-7 oraz Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.

Eksploatacja złoża Ostrów może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. W perspektywie po 2025 roku w polu „Ludwin” planowane jest udostępnienie pionowe złoża i budowa niezbędnych  obiektów i infrastruktury technicznej. Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z budową takiej infrastruktury wynoszą  1,2-1,3 mld zł.

Złożenie wniosku o koncesję wydobywczą zostało poprzedzone przeprowadzeniem m.in. badań hydrogeologicznych, geologiczno-inżynierskich, realizowanych w ramach koncesji rozpoznawczej udzielonej Spółce w czerwcu 2014 roku. LW Bogdanka sporządziła także raport odziaływania na środowisko i uzyskała decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Ostrów w granicach projektowanego obszaru i terenu górniczego „Ludwin”. W kilkuletni proces przygotowywania wniosku koncesyjnego zaangażowanych było kilkudziesięciu pracowników Bogdanki..

 

Górnictwo węgla kamiennego to branża, w której zarządzanie wymaga dalekowzroczności i planowania z wieloletnim wyprzedzeniem. Dlatego już dziś składamy wniosek o udzielenie koncesji wydobywczej na wydobycie ze złoża Ostrów – zgodnie z ogłoszoną na początku roku strategią planujemy podwoić nasze zasoby operatywne w Lubelskim Zagłębiu Węglowym. Przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie, będzie to oznaczało przedłużenie żywotności kopalni do około 50 lat. Zwiększenie bazy naszych zasobów operatywnych ma na celu zabezpieczenie rozwoju kopalni i stabilnego zaplecza surowcowego dla Grupy Enea. To z kolei oznacza zapewnienie stabilności zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i Lubelszczyzny w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu lat – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zlozyla-wniosek-o-udzielenie-koncesji-na-wydobycie-wegla-ze-zloza-ostrow&cmn_id=2643 2017-07-17 00:00:00 2643
Zapraszamy na transmisję na żywo ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W dniu 26 czerwca 2017 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

Zapraszamy na transmisję na żywo, która dostępna będzie pod adresem http://ucstream.pl/bogdanka
 
Wymagania do poprawnej transmisji:
- najnowsze wersje (Firefox, IE, Chrome, Opera)
- wtyczka Adobe Flash Player w wersji 11 lub nowsze
j


]]>
read-news?title=zapraszamy-na-transmisje-na-zywo-ze-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia&cmn_id=2638 2017-06-23 00:00:00 2638
LW Bogdanka po I kwartale 2017 r. – dobre wyniki finansowe i operacyjne pomimo utrzymujących się niskich cen węgla Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I kwartale 2017 r. przychody ze sprzedaży sięgające 465,2 mln zł (wzrost o 10,6% r/r) oraz zysk netto w wysokości 68,2 mln zł (wzrost o 25,2% r/r). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 89,7 mln zł (wzrost o 13,8% r/r), a EBITDA 179,8 mln zł (wzrost o 3,7% r/r).


Osiągnięte wyniki finansowe LW Bogdanka ocenia jako dobre. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo niskiego poziomu cen węgla, było możliwe dzięki wzrostowi sprzedaży, przy jednoczesnej konsekwentnej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Rentowność EBITDA w I kwartale 2017 r. wyniosła 38,7%, co oznacza, że jest niezmiennie jedną z najwyższych w branży.

W I kwartale tego roku, produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom ponad 2,4 mln ton. Na podobnym poziomie utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie, co oznacza, że wzrosła o 9,4% r/r. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych trzech miesiącach 2017 r. wyniosła ponad 7,9 km, co oznacza wzrost o 23,4% w porównaniu z tym samym okresem w 2016 r.

Bogdanka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po I kwartale 2017 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 17,8%, a w rynku węgla energetycznego dostarczanego do energetyki zawodowej na poziomie 25,7%.

 

Wyniki finansowe LW Bogdanka osiągnięte po pierwszym kwartale tego roku oceniam jako dobre, biorąc pod uwagę utrzymujące się niskie ceny węgla. Ich wypracowanie było możliwe dzięki realizacji założeń produkcyjnych i sprzedażowych - w tym wyższej o 9,4% sprzedaży węgla - oraz konsekwentnej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy silną pozycję, z wysokimi udziałami rynkowymi i pozostajemy najbardziej efektywną oraz najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Do najważniejszych wydarzeń minionego kwartału zaliczyć należy ogłoszenie przez Bogdankę strategii rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030, która zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy oraz elastycznego rozwoju, który zakłada średnioroczną produkcję węgla na poziomie ok. 9,2 mln ton.

Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową realizujemy scenariusz elastycznego rozwoju. W tym roku planujemy produkcję na poziomie ok. 9 mln ton. W zaprezentowanej strategii za kluczowe inicjatywy uznajemy ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, podwojenie bazy zasobów operatywnych, a także wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych. Zgodnie z przedstawioną w Strategii polityką dywidendową, pod koniec kwietnia jako Zarząd Bogdanki wydaliśmy też rekomendację wypłaty dywidendy z zysku za 2016 r. w wysokości 1 zł na akcję – dodał Krzysztof Szlaga.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-po-i-kwartale-2017-r-dobre-wyniki-finansowe-i-operacyjne-pomimo-utrzymujacych-sie-niskich-cen-wegla&cmn_id=2632 2017-05-25 00:00:00 2632
Green Frog Award dla Bogdanki Raport zintegrowany GK LW Bogdanka za rok 2015 (opublikowany w 2016 r.) został doceniony w prestiżowym konkursie Deloitte Central European Sustainability Report Award, zwanym potocznie Green Frog Award (GFA).

W dniu 19 kwietnia 2017 r. w Warszawie, przedstawiciele lubelskiej kopalni, w tym Krzysztof Szlaga - Prezes Zarządu,  mieli przyjemność odebrać główną nagrodę. W konkursie wzięło udział 5 krajów: Chorwacja, Czechy, Polska, Rumunia i Węgry. W sumie do krajowych etapów zostało zgłoszonych 65 raportów, z czego 13 przeszło do poziomu regionalnego, a 5 walczyło o pierwsze miejsce. Green Frog Award został zainicjowany na Węgrzech w 2009 r. i stopniowo rozszerzył swój zasięg o kolejne kraje Europy Środkowej.  Od 2015 r. GFA jest podzielony na dwa etapy: krajowy i regionalny. Raporty, które zwyciężyły lub zostały wyróżnione w etapie krajowym, automatycznie są zakwalifikowane do etapu regionalnego.

Jurorzy docenili Raport Zintegrowany firmy Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. za silne powiązanie obszarów CSR z danymi wskaźnikowymi oraz prezentację wysokiego poziomu zrozumienia kwestii praw człowieka. Sędziom reprezentującym takie instytucje jak ACCA, Ethical Corporation, GRI, polskie Ministerstwo Rozwoju, węgierska Business Council for Sustainable Development (BCSDH) spodobał się również sposób opisania dialogu z interesariuszami przed podjęciem inwestycji, co pokazuje dojrzałe podejście do społecznej odpowiedzialności biznesu” – mówi Irena Pichola, Partner, Lider zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i w Europie Środkowej Deloitte.

Uczestnikom tego konkursu składamy gratulacje, przede wszystkmi za to, że publikując raporty zintegrowane,  potrafią zrozumiale przekazać interesariuszom pełną wiedzę o swoich organizacjach - zarówno tę finansową, jak i tę, która sięga szerzej i głębiej, a jednocześnie pozwala w odpowiedni sposób zinterpretować wyniki finansowe i rzetelnie ocenić całość organizacji.

Cieszymy się, że jako surowcowa część Grupy Enea, możemy wnieść swój wkład w rozwój transparentności i kompleksowości raportowania zarówno w Polsce, jak i w szerszym wymiarze europejskim.

Przede wszystkim jednak należy podkreślić olbrzymi wkład i zaangażowanie wszystkich osób - pracowników Bogdanki, jak i osób z zewnątrz - dzięki którym dokument ten uzyskał finalny kształt i treść oraz znalazł uznanie w oczach jurorów.

 


]]>
read-news?title=green-frog-award-dla-bogdanki&cmn_id=2628 2017-04-19 00:00:00 2628
LW Bogdanka po 2016 roku – dobre wyniki operacyjne i finansowe pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w 2016 r. przychody ze sprzedaży sięgające 1,8 mld zł oraz zysk netto w wysokości 182 mln zł. Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł ponad 237 mln zł, a EBITDA 606,5 mln zł. Na osiągnięte wyniki finansowe znaczący wpływ miały ceny węgla pozostające nadal na niskim poziomie w ujęciu rok do roku, pomimo względnej stabilizacji w IV kwartale 2016 r.


Wypracowane wyniki Spółka ocenia jako dobre i wyróżniające na tle polskiej branży górniczej. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo spadku ceny sprzedanego węgla o ponad 10% w stosunku rok do roku, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. W efekcie rentowność EBITDA w 2016 r. utrzymywała się na ponadprzeciętnym dla światowej branży poziomie 34%.

W 2016 r. produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom ponad 9 mln ton, na podobnym poziomie (9,1 mln) utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w minionym roku wyniosła 23,8 km, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z rokiem 2015.

Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po 2016 r. jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 15,9%, a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej - na poziomie 25,4%. Oznacza to powrót do poziomów zbliżonych do 2014 r., po zawirowaniach na rynku węgla w Polsce w 2015 r.

W związku z ogłoszoną w lutym br. strategią rozwoju LW Bogdanka SA – Obszar Wydobycia Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030 oraz przedstawionym w niej scenariuszem elastycznego rozwoju – plany produkcyjne na lata 2017-2025 zakładają średnioroczną produkcję węgla na poziomie ok. 9,2 mln ton.

 

Zrealizowane w 2016 r. wydobycie oraz sprzedaż przełożyły się na solidne wyniki finansowe. Jesteśmy tym bardziej dumni, gdyż osiągnięte zostały one w utrzymującym się trudnym otoczeniu rynkowym – miniony rok dla naszej branży upłynął pod znakiem nadpodaży i spadków cen węgla na polskim rynku. Na rynkach światowych ceny znacząco wzrosły w ciągu roku, ale wzrost ten nie przełożył się w 2016 r. na sytuację w Polsce. Pomimo tego, był to dla naszej branży pozytywny sygnał – powiedział Krzysztof Szlaga, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

2016 r. był pierwszym pełnym rokiem, w którym funkcjonowaliśmy w ramach Grupy Enea. W tym czasie wypracowaliśmy szereg efektów synergii, co przełożyło się na dalszą poprawę naszej efektywności kosztowej, która od lat jest najwyższa w branży. Integracja z Grupą i wynikające z niej korzyści operacyjno-kosztowe umożliwiają osiągnięcie zamierzonych i dobrych wskaźników  operacyjno-finansowych. Do ważnych osiągnięć minionego roku zaliczyć należy także znaczącą poprawę długoterminowego bezpieczeństwa wydobycia w Bogdance. Było to możliwe dzięki podpisaniu w drugiej połowie roku ważnych aneksów do umów z naszymi kluczowymi odbiorcami – Grupą Enea i Elektrownią Połaniec, jak również z Grupą Azoty i ENERGA Elektrownie Ostrołęka. Dzięki temu w najbliższych latach mamy solidne podstawy do długoterminowego planowania naszej produkcji, zatrudnienia i prac przygotowawczych. To z kolei ułatwi nam kontrolę kosztów, na co niezmiennie kładziemy szczególny nacisk – dodał Krzysztof Szlaga.

 

Zapraszamy również do zapozanania się z naszymi Komunikatami Prasowymi.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-po-2016-roku-dobre-wyniki-operacyjne-i-finansowe-pomimo-utrzymujacej-sie-trudnej-sytuacji-rynkowej&cmn_id=2626 2017-03-31 00:00:00 2626
LW Bogdanka SA publikuje Strategię – spółka stawia na scenariusz elastycznego rozwoju, podwojenie bazy surowcowej i innowacje

LW BOGDANKA SA PUBLIKUJE STRATEGIĘ – SPÓŁKA STAWIA NA SCENARIUSZ ELASTYCZNEGO ROZWOJU, PODWOJENIE BAZY SUROWCOWEJ I INNOWACJE
Kluczowym elementem strategii będzie także  realizacja synergii w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec

 

LW Bogdanka S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, będąca częścią Grupy Enea, jednego z liderów polskiego rynku energetycznego przedstawiła strategię rozwoju dla Obszaru Wydobycie Grupy Enea do roku 2025, z perspektywą do roku 2030. Ogłoszona strategia jest zgodna ze Strategią Grupy Enea oraz wpisuje się zarówno w Plan na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jak i projekt Programu dla górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Strategia LW Bogdanka Obszar Wydobycie Grupy Enea zakłada dwa scenariusze rozwoju: bazowy, zakładający średnią produkcję na poziomie ok. 8,5 mln ton w latach 2017-2025 oraz elastycznego rozwoju, ze średnioroczną produkcją w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Mając na uwadze aktualną i przewidywaną sytuację rynkową Spółka zamierza realizować scenariusz elastycznego rozwoju. Prognozowany CAPEX w okresie 2016-2025 (w ujęciu nominalnym) to 3,7 mld zł dla scenariusza bazowego oraz ok. 4 mld zł dla scenariusza elastycznego rozwoju.


LW Bogdanka, odpowiedzialna za Obszar Wydobycie Grupy Enea, za kluczowe inicjatywy uznaje: ścisłą współpracę i realizację synergii w ramach obszaru wydobywczo-wytwórczego Kozienice-Bogdanka-Połaniec, podwojenie bazy zasobów operatywnych a także wdrożenie szeregu kluczowych innowacyjnych inicjatyw strategicznych. Najważniejsze z nich to realizacja, wspólnie z Grupą Enea, studium wykonalności projektu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC), wykorzystanie nowoczesnego wysokowydajnego kompleksu przodkowego, kontynuacja programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”, efektywna gospodarka skałą płonną oraz rozwój usług operatorskich LW Bogdanka, oferowanych na bazie wysokich standardów techniczno-zarządczych Spółki. Niezmiennie priorytetowym elementem strategii pozostaje utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracy oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Spółka zakłada, że realizacja scenariusza elastycznego rozwoju zaowocuje zmniejszeniem jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia (Unit Mining Cash Cost) o 10% do 2025 roku (w ujęciu realnym, w porównaniu do 2015 roku). W tym samym okresie wskaźnik rentowności kapitału (ROE) ma wrosnąć do 10,9% (z 8,7% w 2015 roku), wskaźnik rentowności aktywów (ROA) do 8,5% (z 5,3% w 2015 roku) a wartość EBITDA zwiększyć się w ujęciu nominalnym o 44% (w stosunku do wartości wypracowanej w 2015 roku, skorygowanej o odpis aktualizacyjny).   
 
LW Bogdanka SA ogłosiła także politykę dywidendową na najbliższe lata – zakłada ona wnioskowanie o przeznaczanie na wypłatę do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu Spółki.

 

SYNERGIE OBSZARU WYDOBYWCZO-WYTWÓRCZEGO KOZIENICE-BOGDANKA-POŁANIEC

Grupa Enea podpisała z ENGIE International Holdings B.V. umowę warunkową zakupu 100 proc. akcji spółki ENGIE Energia Polska, która jest właścicielem Elektrowni Połaniec.
Przejęcie oznaczać będzie, że dwóch głównych odbiorców LW Bogdanka znajdzie się w ramach struktur Grupy Kapitałowej Enea. Tym samym powstanie zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce obszar wydobywczo-wytwórczy Kozienice-Bogdanka-Połaniec.

Przyniesie to szereg korzystnych dla LW Bogdanka i Grupy Kapitałowej Enea efektów oraz dalszą poprawę efektywności wytwarzania energii w oparciu o surowiec z Bogdanki. Wzmocni także pozycję  Grupy Enea na rynku jako jednego z wiodących wytwórców energii elektrycznej w kraju. Dla Bogdanki oznaczać to będzie jeszcze większą stabilność funkcjonowania oraz możliwość długoterminowego planowania poziomów produkcji i zatrudnienia.

 

ROZWÓJ BAZY ZASOBÓW I PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI KOPALNI

LW Bogdanka zamierza podwoić swoje zasoby operatywne w Lubelskim Zagłębiu Węglowym (z 227 mln ton obecnie do ok. 446 mln ton). Przy wydobyciu węgla na poziomie około 9 mln ton rocznie oznacza to przedłużenie żywotności kopalni do ok. 50 lat  (obecnie jest to ok. 25 lat).

W perspektywie prezentowanej strategii kluczowe dla Spółki są obszary Puchaczów V (obecnie eksploatowane złoże o zasobach na poziomie ok. 211 mln ton), Stręczyn (obecnie eksploatowane złoże K-3, zasoby operatywne to ok. 16 mln ton) oraz Ludwin (złoże Ostrów, szacowane zasoby operatywne to ok. 186 mln ton).

Spółka planuje uzyskać koncesję wydobywczą na obszar Ludwin (złoże Ostrów) w 2017 roku. Jednocześnie Bogdanka w dalszym ciągu będzie rozważać K-6 i K-7 oraz obszar Orzechów jako potencjalne dalsze obszary eksploatacji.

 

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU (CSR)

Ze względu na bardzo ważną rolę w regionie, Spółka niezmiennie stawia sobie za cel prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z założeniami strategii społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), obejmującymi zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy, efektywność środowiskową, ochronę lokalnej bioróżnorodności, stymulację rozwoju i zagwarantowanie bezpieczeństwa społeczności lokalnej, a także efektywne zarządzanie relacjami z wszystkimi grupami Interesariuszy, oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju.

 

INNOWACJE W LW BOGDANKA - INICJATYWY STRATEGICZNE

W ramach prac nad strategią Grupy Enea wypracowano 60 inicjatyw strategicznych, z czego 10 opracowała kadra inżynieryjno-techniczna Bogdanki.


Kluczowe z nich to:

Studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla (IGCC)

Spółka zamierza, wspólnie z Grupą Enea, wykonać studium wykonalności budowy instalacji zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) w LW Bogdanka. Ewentualna decyzja o realizacji inwestycji sprawi, że powstanie nowy rynek dla węgla kamiennego, co przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej polskiej gospodarki.

 

Nowoczesny wysokowydajny kompleks przodkowy

Projekt wysokowydajnego kompleksu przodkowego wpisuje się, w od lat funkcjonujące
w LW Bogdanka, prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami poprawiającymi efektywność operacyjną.
Projekt ma na celu skrócenie czasu utrzymania wyrobiska chodnikowego, a także osiągnięcie ponadprzeciętnych postępów robót związanych z drążeniem wyrobisk korytarzowych. 

 

Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań

LW Bogdanka już dziś dysponuje unikalnymi w polskim górnictwie podziemnym rozwiązaniami jeśli chodzi o wspomaganie decyzji w procesie przygotowywania złoża do inwestycji, uwzględniającymi najnowsze rozwiązania techniczne w górnictwie światowym.

Spółka zamierza pozostać liderem efektywności i innowacyjnych rozwiązań w górnictwie, między innymi dzięki kontynuacji programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań”. Działania w tym zakresie obejmą dalszy rozwój systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszą informatyzację i automatyzację ciągu produkcyjnego w Spółce.

 

Efektywna gospodarka skałą płonną

Inicjatywa dotycząca gospodarki skałą płonną ma na celu jeszcze lepsze sterowanie jakością urobku poprzez optymalizację produkcji, począwszy od planowania, poprzez rozcięcie złoża i eksploatację, aż do likwidacji wyrobisk. Rozważane jest m.in. lokowanie skały płonnej pod ziemią oraz jej wykorzystanie w budownictwie drogowym.
Celem programu jest podniesienie jakości węgla surowego w wyniku ograniczenia ilości skały płonnej w urobku, minimalizacja zanieczyszczenia skałą płonną oraz zmniejszenie kosztów związanych z odpadami wydobywczymi, w tym przedłużenie żywotności składowiska tych odpadów. 

 

Usługi operatorskie LW Bogdanka

LW Bogdanka zamierza wykorzystać swoje wysokie standardy techniczno-zarządcze i know-how do  rozwoju nowej linii biznesowej – usług operatorskich zakładów wydobywczych, realizowanych na powierzonych aktywach. Usługi takie oferowane byłyby w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Program dalszego zwiększania bezpieczeństwa pracy

Bezpieczeństwo pracy jest niezmiennie od wielu lat jednym z kluczowych priorytetów LW Bogdanka. Również w obecnej perspektywie strategicznej bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest uznane za wartość nadrzędną.  

 

NAKŁADY INWESTYCYJNE

Zakładany CAPEX w scenariuszu bazowym to 3,7 mld zł w ujęciu nominalnym, w okresie 2016- 2025. W przypadku realizacji scenariusza elastycznego rozwoju nakłady inwestycyjne w tym okresie wyniosłyby ok. 4 mld zł, głównie w związku z planowanymi nakładami na maszyny i urządzenia górnicze.

Przedstawiony powyżej poziom nakładów inwestycyjnych uwzględnia także wstępne prace nad projektem Ostrów koniecznym dla zachowania przez LW Bogdanka zakładanego poziomu wydobycia po 2030 roku.
Łączne wstępnie szacowane nakłady w wartościach realnych związane z rozpoczęciem eksploatacji złoża Ostrów wynoszą 1,2-1,3 mld zł. Nakłady te wiązałyby się z koniecznością powstania zakładu górniczego OG „Ludwin” (na terenie złoża Ostrów), którego rozpoczęcie budowy powinno mieć miejsce po 2025 roku, nie są więc ujęte w szacunkach nakładów inwestycyjnych obecnej Strategii  (ujęto tylko nakłady początkowe w kwocie 70 mln zł).

Wyżej wymieniony poziom nakładów inwestycyjnych nie zawiera także ewentualnej realizacji inicjatyw strategicznych przez Spółkę.

 

POLITYKA DYWIDENDOWA

Zamiarem Zarządu LW Bogdanka S.A. jest wnioskowanie w przyszłości do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy na poziomie do 50% zysku netto wykazanego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki, sporządzonym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Wysokość każdorazowo rekomendowanej przez Zarząd dywidendy będzie uzależniona od:

 • aktualnej sytuacji rynkowej,
 • generowanych przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,
 • planowanych procesów inwestycyjnych,
 • prognozowanego poziomu zadłużenia Spółki.

 

Strategia LW Bogdanka wpisuje się w ogłoszoną w październiku 2016 roku strategię Grupy Enea, której przewodnim celem jest zbudowanie innowacyjnej grupy surowcowo-energetycznej, mogącej z sukcesem sprostać wyzwaniom rynku. Naszym najważniejszym zadaniem na najbliższe lata jest zbudowanie odpowiedniej synergii aktywów wydobywczo-wytwórczych na bazie Lubelskiego Węgla Bogdanka oraz nowoczesnych mocy wytwórczych Grupy Enea, w tym przejmowanej właśnie przez nas Elektrowni Połaniec. Zlokalizowany w południowo-wschodniej Polsce wydobywczo-wytwórczy obszar Kozienice-Bogdanka-Połaniec przyniesie szereg korzystnych synergii i umocni pozycję Grupy na rynku polskim. Chcemy także nadal wyznaczać trendy, jeśli chodzi o innowacje, zarówno w energetyce jak i – poprzez LW Bogdanka, odpowiedzialną za Obszar Wydobycie w Grupie – w sektorze górnictwa węgla kamiennego - powiedział Mirosław Kowalik, Prezes Zarządu Enea S.A. i Przewodniczący Rady Nadzorczej LW Bogdanka.

 

Ogłoszona przez nas strategia to uszczegółowienie kluczowych celów dla Obszaru Wydobycie przedstawionych w strategii Grupy Enea, opublikowanej w październiku 2016 roku. Biorąc pod uwagę zmienność warunków rynkowych w naszej branży, przedstawiliśmy zarówno scenariusz bazowy, zakładający wydobycie na poziomie średnio ok. 8,5 mln ton rocznie w latach 2017-2025, jak i scenariusz elastycznego rozwoju, zakładający średnioroczną produkcję w tym okresie na poziomie ok. 9,2 mln ton. Analiza otoczenia rynkowego skłania nas do realizacji scenariusza elastycznego rozwoju - powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Podstawowymi filarami naszej strategii do roku 2025 będzie aktywne wykorzystanie synergii w obszarze wydobywczo-wytwórczym Kozienice-Bogdanka-Połaniec, jako kolejny etap procesu integracji w ramach Grupy ENEA oraz podwojenie bazy naszych zasobów operatywnych. Niezmiennie stawiamy także na innowacje, które są ważnym elementem DNA Bogdanki. Zamierzamy pozostać liderem efektywności i innowacyjnych rozwiązań w górnictwie, między innymi dzięki kontynuacji programu „Kopalnia Inteligentnych Rozwiązań” czy inicjatywom mającym na celu bardziej efektywną gospodarkę skałą płonną, czy wykorzystanie wysokowydajnego kompleksu przodkowego. Planujemy także zrealizować, wspólnie z Grupą Enea, studium wykonalności projektu technologii zgazowania węgla dla produkcji energii elektrycznej (IGCC) – dodał Krzysztof Szlaga.

W perspektywie średnio i długoterminowej chcemy dzielić się wypracowywanymi zyskami z naszymi akcjonariuszami, przeznaczając do 50% jednostkowego zysku netto na wypłatę dywidendy. Oczywiście naszym priorytetem, biorąc pod uwagę zmienne warunki rynkowe w naszej branży, jest zachowanie bezpieczeństwa finansowego i płynnościowego Spółki. Dlatego wysokość rekomendowanej dywidendy będzie przez nas każdorazowo wnikliwie analizowana – kontynuował Prezes Zarządu LW Bogdanka S.A.

 

Jeszcze przed powstaniem Ministerstwa Energii podkreślałem na każdym kroku, że najlepszym pomysłem na zreformowanie polskiego górnictwa jest powiązanie wydobycia węgla z sektorem energetycznym. Od ponad roku, od kiedy powstało Ministerstwo Energii, jesteśmy konsekwentni w realizacji tego planu. Nasza konsekwencja w działaniu budzi coraz większe zaufanie rynku. Daje nadzieję na stabilizację. Symbioza energetyki z górnictwem jest możliwa i służy ich wzajemnym interesom. Przykład kopalni Bogdanki i koncernu Enea jest tego doskonałym przykładem. Udział właścicielski pozwala energetyce uzyskać dostęp do taniego surowca, a także stabilnych dostaw. Bogdanka także na tych relacjach korzysta, bo ma zagwarantowany zbyt swojego surowca. A planowany rozwój aktywów wytwórczych Enea Wytwarzanie jest gwarancją stabilizacji dla Bogdanki na kolejne lata. Należy także zauważyć, że w planach Enei jest budowa pierwszej w Europie elektrowni w technologii tzw. czystego węgla i to w bliskim sąsiedztwie kopalni Bogdanka. To kolejny przykład na racjonalność synergii energetyki i sektora węglowego. Liczę, że decyzje jakie podejmowane są obecnie w Unii Europejskiej pozwolą nam w dalszym ciągu korzystać z potencjału naszego sektora paliwowo-energetycznego przy produkcji czystej energii z węgla mówi Grzegorz Tobiszowski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, Pełnomocnik Rządu ds. Restrukturyzacji Górnictwa Węgla Kamiennego.

 

Zapraszamy również do sekcji Komunikatów Prasowych.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-sa-publikuje-strategie-spolka-stawia-na-scenariusz-elastycznego-rozwoju-podwojenie-bazy-surowcowej-i-innowacje&cmn_id=2624 2017-02-10 00:00:00 2624
Bogdanka przedłuża do 2019 roku umowę z Energą Elektrownie Ostrołęka Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka podpisała z ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. aneks do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego. W wyniku zawarcia Aneksu przedłużony został okres obowiązywania umowy do końca 2019 roku (pierwotny termin zakończenia umowy to 31 grudnia 2016 roku) oraz ustalone zostały warunki dostaw w roku 2017.

W efekcie zmianie uległa wartość całej Umowy (obowiązującej od dnia 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2019 roku), która wyniesie obecnie (bez uwzględnienia możliwych zwiększeń, odchyleń i tolerancji) 1,33 mld zł netto (tj. o 12% więcej w stosunku do raportu nr 53/2015). W okresie 2017 – 2019 wartość umowy wyniesie 134 mln zł netto.

 

Przedłużenie umowy na dostawy do Elektrowni Ostrołęka do 2019 roku to kolejny krok w zapewnieniu długofalowego bezpieczeństwa wydobycia w LW Bogdanka. W drugiej połowie tego roku zawarliśmy także 3 inne ważne aneksy do umów z naszymi kluczowymi klientami. Pierwszy, na  20 lat, został zawarty z Grupą Enea - w pierwszych 10 latach tego kontraktu Bogdanka będzie sprzedawała Enei 5 mln ton rocznie. Drugi, tym razem 5 letni kontrakt, został zawarty z elektrownią w  Połańcu. Trzeci to kontrakt z Grupą Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” , który został przedłużony do 2021 roku. W efekcie w nowy rok wchodzimy mając bardzo solidne podstawy do długoterminowego planowania produkcji, zatrudnienia i prac przygotowawczych. To z kolei ułatwi nam kontrolę kosztów, na co kładziemy szczególny nacisk w obecnej złożonej sytuacji na polskim rynku węgla – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=bogdanka-przedluza-do-2019-roku-umowe-z-energa-elektrownie-ostroleka&cmn_id=2609 2016-12-29 00:00:00 2609
Bogdanka po III kwartale 2016 r. - kolejny kwartał dobrych wyników, pomimo utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej LW BOGDANKA PO III KWARTALE 2016 r. - KOLEJNY KWARTAŁ DOBRYCH WYNIKÓW, POMIMO UTRZYMUJĄCEJ SIĘ TRUDNEJ SYTUACJI RYNKOWEJ
 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała po trzech kwartałach 2016 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,3 mld zł (czyli na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie, pomimo niższych cen węgla) oraz zysk netto w wysokości 120,2 mln zł (niższy o ponad 9% od wypracowanego rok wcześniej). Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 154,6 mln zł (spadek o 11,4% w ujęciu rok do roku) a EBITDA: 432,3 mln zł (spadek o 5,6%).

Osiągnięte wyniki finansowe Spółka ocenia jako bardzo dobre. Utrzymanie wysokich wskaźników rentowności, pomimo spadku ceny sprzedanego węgla o blisko 11% rok do roku, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. W efekcie rentowność EBITDA po trzech kwartałach 2016 roku utrzymywała się na ponadprzeciętnym dla światowej branży poziomie 32,9%.
 
W III kwartale tego roku produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 2,4 mln ton, na poziomie 2,4 mln utrzymywała się również sprzedaż w tym okresie. W efekcie po trzech kwartałach zarówno produkcja węgla handlowego jak i sprzedaż sięgnęły poziomu ok. 6,7 mln ton. Długość wyrobisk korytarzowych wykonanych w pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyniosła 17,2 km, co oznacza wzrost o 11% w porównaniu z tym samym okresem w 2015 roku.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka szacuje produkcję i sprzedaż węgla w 2016 r. w przedziale ok. 8,5 – 9,0 mln ton. Po trzech kwartałach tego roku Spółka zrealizowała już blisko 75% górnego przedziału zapowiadanego rocznego wydobycia, co oznacza, że w całym roku można oczekiwać wydobycia i sprzedaży na poziomie zbliżonym  do 9 mln ton.  


Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową. Po III kwartale 2016 jej udział w rynku sprzedaży węgla energetycznego kształtował się na poziomie 15,7% a w rynku węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie 25,9%.  Oznacza to powrót do poziomów zbliżonych do 2014 roku, po zawirowaniach na rynku węgla w Polsce w 2015 roku.

 

 

Osiągnięte po trzech kwartałach tego roku wyniki finansowe oceniam jako bardzo dobre, biorąc pod uwagę obecne warunki rynkowe. Ich wypracowanie było możliwe dzięki ciągłej, konsekwentnej kontroli kosztów oraz optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową i pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce, zapewniając terminowe dostawy ponad ¼ węgla potrzebnego polskim elektrowniom – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.
 
W III kwartale wzmocniliśmy nasze długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia, podpisując aneksy do umów wieloletnich z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., zwiększające dostawy do Enei. Potwierdzają one korzyści jakie wiążą się dla Bogdanki z wejściem do Grupy Enea i budowaniem wspólnie nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Z końcem kwartału podpisaliśmy także aneks przedłużający do 2021 roku umowę z ENGIE Energia Polska SA, na dostawy węgla do Elektrowni Połaniec. Dzięki ww. umowom mamy w najbliższych latach solidne podstawy do długoterminowego planowania naszej produkcji, co przełoży się pozytywnie na naszą pozycję kosztową. Jest to szczególnie istotne w nadal trudnej sytuacji na polskim rynku węgla - choć w trzecim kwartale widoczny był wyraźny wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych, ceny tego surowca w Polsce utrzymują się nadal na niskim poziomie –
dodał Krzysztof Szlaga.

]]>
read-news?title=bogdanka-po-iii-kwartale-2016-r-kolejny-kwartal-dobrych-wynikow-pomimo-utrzymujacej-sie-trudnej-sytuacji-rynkowej&cmn_id=2606 2016-11-10 00:00:00 2606
LW Bogdanka przedłuża umowę na dostawy węgla do Elektrowni Połaniec

fot. WIKIPEDIA - Tarniak08

 

 

LW BOGDANKA S.A. podpisała aneks do umowy z firmą ENGIE Energia Polska Spółką Akcyjną, dotyczący dostaw węgla energetycznego dla potrzeb elektrowni ENGIE w Połańcu.  

W wyniku zawarcia aneksu termin obowiązywania umowy zostaje przedłużony do końca 2021 roku (poprzednio umowa obowiązywała do końca 2019 roku). Umowa obejmuje więc obecnie dostawy węgla energetycznego w latach 2013 – 2021.

Aneks określa także warunki dostaw węgla energetycznego dla potrzeb kupującego na lata 2017 – 2021, wolumeny ilościowe na poszczególne lata obowiązywania umowy, cenę węgla dla dostaw w roku 2017, definiuje formułę cenową dla okresu 2018 – 2020 oraz określa sposób ustalenia ceny dla roku 2021.

Wartość całej umowy po zawarciu aneksu wynosi szacunkowo 3,399 mld zł netto i jest wyższa o 8,8% od poprzednio szacowanej wartości.

 

Przedłużenie umowy na dostawy węgla do Elektrowni Połaniec do 2021 roku, po rozszerzeniu zakresu współpracy z grupą Enea, jeszcze bardziej zwiększa długoterminowe bezpieczeństwo wydobycia w LW Bogdanka. To z kolei ułatwi nam długoterminowe planowanie produkcji i przełoży się pozytywnie na naszą pozycję kosztową, co jest szczególnie istotne w obecnej złożonej sytuacji na polskim rynku węgla. Naszym celem jest pozostanie najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce  – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-przedluza-umowe-na-dostawy-wegla-do-elektrowni-polaniec&cmn_id=2603 2016-10-03 00:00:00 2603
LW Bogdanka zwiększy dostawy węgla do Grupy Enea od 2017 roku Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka podpisała z Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. aneksy do obowiązujących umów wieloletnich, zwiększające - począwszy od 2017 roku - wolumeny dostaw Bogdanki do Grupy Enea.  
 

Aneks do Umowy Wieloletniej II, obowiązującej od 2017 do 2036 r., rozszerza zakres współpracy pomiędzy obiema firmami należącymi do Grupy Enea. W wyniku zawarcia aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej II, obowiązującej w latach 2017 – 2036, wyniesie 13,97 mld zł netto, tj. będzie o 24,20% wyższa od pierwotnych ustaleń zawartych w umowie podpisanej w styczniu 2012 roku. Ok. 64% ww. kwoty, tj. 8,95 mld zł netto przypada na lata 2017- 2025.
 

Aneks do Umowy Wieloletniej I, dotyczącej dostaw węgla dla potrzeb obecnie eksploatowanych bloków elektrowni (jest to umowa wypowiedziana przez Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. w sierpniu 2015 roku i wygasająca z końcem 2017 roku), określa cenę oraz wolumeny dostaw w latach 2016 - 2017. W wyniku zawarcia aneksu wartość całej Umowy Wieloletniej I obowiązującej w latach 2011 – 2017 wyniesie 4,64 mld zł netto, tj. o 8,19% mniej w stosunku do wcześniej szacowanej wartości.
 

W wyniku zawarcia aneksów, łączna wartość (szacowana wg. cen bieżących) Umowy Wieloletniej I oraz Umowy Wieloletniej II w latach 2011 – 2036 wynosi około 18,61 mld zł netto.
 

LW Bogdanka od października 2015 roku jest istotną częścią łańcucha wartości GK Enea. Podpisane właśnie aneksy do umów wieloletnich są kolejnym krokiem w kierunku osiągnięcia optymalnej efektywności Grupy w obszarze wydobycie-wytwarzanie, głównie w perspektywie średnio- i długoterminowej. Będą stanowić solidny fundament do dalszego budowania  zrównoważonego potencjału rozwojowego w tych obszarach oraz zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Ścisła współpraca i dalsza integracja LW Bogdanka w ramach Grupy to korzyści biznesowe dla wszystkich stron, a długoterminowe zabezpieczenie paliwa na potrzeby wytwarzania energii elektrycznej to również większe bezpieczeństwo dostaw energii dla naszych klientów - powiedział Piotr Adamczak Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych ENEA S.A.


Podpisanie aneksów do umów wieloletnich, zwiększających dostawy do Enei, potwierdza korzyści jakie wiążą się dla Bogdanki z wejściem do Grupy Enea i budowaniem wspólnie nowoczesnego koncernu surowcowo-energetycznego. Większy wolumen dostaw do naszej spółki-matki oznacza wyższe bezpieczeństwo poziomów wydobycia w LW Bogdanka, oraz umocnienie pozycji rynkowej naszej firmy w obecnej trudnej sytuacji na polskim rynku węgla. Podpisane aneksy jeszcze bardziej wzmacniają relacje biznesowe obu firm, tym razem już w ramach jednej grupy kapitałowej: Bogdanka od lat jest najważniejszym dostawcą dla Enei, a Enea – największym klientem Bogdanki – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zwiekszy-dostawy-wegla-do-grupy-enea-od-2017-roku&cmn_id=2601 2016-09-29 00:00:00 2601
Grupa Kapitałowa LW Bogdanka po I półroczu 2016 roku: wydobycie zgodnie z planem, dobre wyniki finansowe Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I półroczu 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 848,9 mln zł oraz zysk netto w wysokości blisko 75 mln zł. Oznacza to, że mimo dalszego spadku cen, zarówno przychody jak i zysk netto utrzymały się na poziomie zbliżonym do tego samego okresu roku poprzedniego. Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 96,6 mln zł (spadek o 4,7% w ujęciu rok do roku) a EBITDA: 277,4 mln zł (spadek 4,9%).


Wypracowane wyniki finansowe Spółka ocenia jako dobre. Ich osiągnięcie, pomimo negatywnego wpływu niestabilnej sytuacji na rynku oraz utrzymujących się niskich cen węgla, było możliwe dzięki ciągłej kontroli kosztów i optymalizacji nakładów inwestycyjnych. W efekcie rentowność EBITDA w I półroczu 2016 roku utrzymywała się na ponadprzeciętnym dla światowej branży poziomie 32,7%.

W I półroczu bieżącego roku produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 4,3 mln ton, a sprzedaż 4,4 mln ton. Długość wykonanych w tym okresie wyrobisk korytarzowych wyniosła 12,1 km, co oznacza wzrost o o 18,6% w porównaniu z I półroczem 2015 r.

Spółka utrzymuje silną pozycję rynkową i powróciła w II kwartale 2016 roku do osiągniętego
w 2014 r. udziału w rynku sprzedaży węgla energetycznego do energetyki zawodowej na poziomie ok. 25% Podobnie udział w rynku węgla energetycznego ogółem osiągnął ponownie  poziom ok. 16%.

 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, Spółka szacuje sprzedaż węgla w 2016 r. w przedziale ok. 8,5 – 9,0 mln ton.

 

 

Wypracowane w I półroczu tego roku wyniki finansowe oceniam jako dobre. Ich osiągnięcie w bardzo niesprzyjających warunkach rynkowych było możliwe dzięki ciągłej, konsekwentnej kontroli kosztów oraz optymalizacji nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową i pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Choć w drugim kwartale widoczny był wzrost cen węgla na rynkach międzynarodowych, ceny tego surowca w Polsce pozostają na bardzo niskim poziomie a nadpodaż na rynku węgla utrzymuje się.  Dlatego w tej chwili nie widzimy jeszcze przesłanek do zmiany obecnych trendów rynkowych w bliskiej perspektywie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szacujemy naszą całoroczną sprzedaż węgla na poziomie 8,5-9,0 mln ton – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

]]>
read-news?title=grupa-kapitalowa-lw-bogdanka-po-i-polroczu-2016-roku-wydobycie-zgodnie-z-planem-dobre-wyniki-finansowe&cmn_id=2599 2016-08-26 00:00:00 2599
LW Bogdanka zakończyła prace wiertnicze przy otworach badawczych w Polu Ostrów LW BOGDANKA S.A. zakończyła prace wiertnicze związane z realizacją dwóch otworów badawczych, w ramach realizacji koncesji rozpoznawczej na złoże Ostrów.  

Prace obejmowały wywiercenie dwóch otworów, w których zostały przeprowadzone m.in. badania hydrogeologiczne, geologiczno-inżynierskie i gazowe, które pozwolą na dokładną analizę podłoża geologicznego. Wiercenie realizowane było w miejscowości Dratów Kolonia w gminie Ludwin.

Prace realizowane były w ramach koncesji rozpoznawczej udzielonej Spółce w czerwcu 2014 roku. Łącznie w ramach ww. koncesji wykonano trzy odwierty.

Na podstawie przeprowadzonego wiercenia badawczego, Bogdanka planuje stworzenie dodatku do dokumentacji geologicznej, opracowanie projektu zagospodarowania złoża Ostrów oraz wystąpienie, w I kwartale 2017 roku, do Ministra Środowiska z wnioskiem o udzielenie koncesji wydobywczej dla złoża Ostrów.

Pozyskanie nowych zasobów operatywnych to jeden ze strategicznych celów LW Bogdanka SA.  Dzięki uzyskaniu dostępu do zasobów złoża Ostrów, zasoby operatywne Spółki mogą wzrosnąć o ok. 200-350 mln ton (w zależności od warunków koncesji wydobywczej), wobec ok. 230 mln ton obecnie. Oznacza to możliwość przedłużenia żywotności kopalni z ok. 2042 roku (przy obecnym poziomie wydobycia) do nawet 2080 roku.

Spółka posiada również koncesję rozpoznawczą na złoże Orzechów oraz kontynuuje starania o koncesję wydobywczą na złoże K-6, K-7. Wszystkie wyżej wymienione złoża leżą w bezpośrednim sąsiedztwie Bogdanki i są jej naturalnym zapleczem. Eksploatacja złóż Ostrów i K-6, K-7 może być rozpoczęta w oparciu o obecną infrastrukturę i bez kapitałochłonnej budowy nowych szybów. To z kolei gwarantuje utrzymanie wysokiej efektywności kopalni, w której obecnie wydajność dołowa ponad dwukrotnie przewyższa krajową średnią w górnictwie węgla kamiennego.

W górnictwie węgla kamiennego nic nie dzieje się z dnia na dzień. Podejmowane dziś działania na rzecz znaczącej rozbudowy zasobów operatywnych mają zabezpieczyć przyszły rozwój Bogdanki i stabilne zaplecze surowcowe dla Grupy Enea. Chcemy przedłużyć  żywotność kopalni co najmniej do 2080 roku, zapewniając tym samym miejsca pracy i stabilność zatrudnienia dla kolejnych pokoleń górników, a także wsparcie Bogdanki dla rozwoju społeczności lokalnych i całej Lubelszczyzny w perspektywie kilkudziesięciu lat. Podwojenie zasobów surowca będzie też miało niezwykle istotny wpływ na budowę wartości Spółki dla akcjonariuszy – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-zakonczyla-prace-wiertnicze-przy-otworach-badawczych-w-polu-ostrow&cmn_id=2597 2016-07-19 00:00:00 2597
Zapraszamy na transmisję na żywo ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W dniu 22 czerwca 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


Zapraszamy na transmisję na żywo, która dostępna będzie pod adresem http://ucstream.pl/bogdanka
 

Wymagania:
- najnowsze wersje (Firefox, IE, Chrome, Opera)
- wtyczka Adobe Flash Player w wersji 11 lub nowszej


]]>
read-news?title=zapraszamy-na-transmisje-na-zywo-ze-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia&cmn_id=2593 2016-06-20 12:04:45 2593
LW Bogdanka opublikowała Raport Zintegrowany za 2015 r. Z przyjemnością przedstawiamy Państwu nasze najnowsze wydawnictwo jakim jest Raport Zintegrowany za 2015 r.

Prezentowany raport jest trzecim raportem przygotowanym przez LW Bogdanka SA w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI) i drugim raportem zintegrowanym, łączącym w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i pozafinansowe. Obejmuje rok 2015. Został opracowany w oparciu o GRI G4 („in accordance”) w opcji podstawowej
(„core”) z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Framework. W raporcie uwzględniono również wskaźniki specyficzne dla branży wydobywczej, opisane we właściwym suplemencie sektorowym.


Raport obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym. Ujmuje on więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę LW Bogdanka SA, jej spółkę zależną Łęczyńską Energetykę sp. z o.o. oraz trzy mniejsze spółki (RG Bogdanka sp. z o.o., EkoTrans Bogdanka sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z o.o.). Ze względu jednak na niewielki wpływ trzech najmniejszych spółek na obraz grupy kapitałowej tak w ujęciu fi nansowym, jak również społecznym i środowiskowym, podmioty te zostały opisane w niniejszym dokumencie w sposób ograniczony tylko do wybranych aspektów. Jest to jednak zgodne z logiką Wytycznych GRI, rekomendujących raportowanie jedynie tych aspektów, które są materialne.


Nad rzetelnością opracowania raportu i jego zgodnością z Wytycznymi czuwał zewnętrzny ekspert, który wspierał jego przygotowanie, niemniej nie był poddawany zewnętrznej weryfikacji.
Zawartość dotychczasowych raportów jak i obecnego została zdefiniowana w oparciu o wyniki warsztatu, który został przeprowadzony w ramach prac nad strategią CSR 2014-2017 w październiku 2013 r. (wzięło w nim udział blisko dwudziestu menedżerów). Podczas warsztatu, opierając się o obszary społecznej odpowiedzialności opisane normą PN-ISO 26000, określono te, które są istotne (tj. materialne) z punktu widzenia prowadzonej działalności gospodarczej. Bezpośrednie odwołanie się do normy ISO 26000 zagwarantowało zachowanie kontekstu zrównoważonego rozwoju. Od 2013 r. nie zaszły żadne istotne zmiany organizacyjne, w tym zmiany w zakresie działalności gospodarczej, które mogłyby wpływać na charakter oddziaływania społecznego lub środowiskowego grupy kapitałowej. Podobnie zresztą za aktualną uznano mapę interesariuszy wykorzystywaną przy opracowaniu strategii CSR na lata 2014-2017. Samemu tworzeniu raportu towarzyszyły wywiady przeprowadzone z menedżerami odpowiadającymi za relacje z poszczególnymi interesariuszami. Podejście takie pozwoliło w efekcie zdefiniować zawartość raportu z zachowaniem zasad materialności, kompletności i uwzględnienia interesariuszy.
Sposób zbierania, analizy i prezentacji danych w raporcie miał równocześnie na celu zachowanie najwyższej staranności w kontekście zasad wyważenia, porównywalności, dokładności, terminowości, przejrzystości i wiarygodności.

Zapraszamy do pobrania Raportu Zintegrowanego za 2015 i zapoznania się z jego treścią.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-opublikowala-raport-zintegrowany-za-2015-r&cmn_id=2594 2016-06-20 00:00:00 2594
GK LW Bogdanka po 1Q2016 - poprawa wyników finansowych i wskaźników rentowności Bogdanka, 16 maja 2016 r.

 

GRUPA KAPITAŁOWA LW BOGDANKA PO I KWARTALE 2016 ROKU: POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH I WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bogdanka wypracowała w I kwartale 2016 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 420,6 mln zł – o 1,8% niższe w porównaniu z analogicznym okresem  ub.r. Jednocześnie poprawiły się pozostałe kluczowe wyniki finansowe: EBIT wyniósł 78,9 mln zł (wzrost o 63,8% w ujęciu rok do roku), EBITDA 173,3 mln zł (wzrost o 20,0%), a zysk netto 54,4 mln zł (wzrost o 66,6%).

Osiągnięcie dobrych wyników było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki  oraz konsekwentnej realizacji rozpoczętego w ubiegłym roku programu optymalizacji nakładów inwestycyjnych i redukcji kosztów. Koszt własny produkcji sprzedanej został zredukowany o 39,3 mln zł (tj. o 10,3%) w stosunku do I kwartału ub.r., zaś całkowite koszty produkcji o 24,8 mln zł (tj. o 6,4%). W efekcie poprawie uległy wskaźniki rentowności. Marża EBITDA kształtowała się na ponadprzeciętnym poziomie 41,2% (wobec 33,7% w tym samym okresie rok wcześniej), warto jednak podkreślić, że wpływ na to miało zwiększenie się poziomu produkcji i zapasów w Spółce w I kwartale tego roku.
W efekcie utrzymanie się wskaźników rentowności na tak wysokim poziomie w kolejnych kwartałach wydaje się mało prawdopodobne.

W I kwartale bieżącego roku produkcja węgla handlowego osiągnęła poziom 2,3 mln ton (o 17,3% więcej w ujęciu rok do roku), a sprzedaż 2,2 mln ton (wzrost o 12,2%). Długość wykonanych w tym okresie wyrobisk korytarzowych wyniosła 6,4 km i była większa o 23,1% w porównaniu z I kwartałem 2015 r. Łączne wydatki poniesione na nowe wyrobiska i modernizację istniejących opiewały na blisko 44,8 mln zł.

Zwiększenie produkcji i sprzedaży węgla pozwoliło LW Bogdance na umocnienie pozycji rynkowej w I kwartale 2016. Udział Spółki w dostawach surowca do energetyki zawodowej w tym okresie wynosił 25,5% (w I kwartale ub.r. było to 20,9%, a w całym 2015 r. 22,5%). Udział w rynku węgla energetycznego ogółem wzrósł do 15,8% (wobec 14,3% w ujęciu rok do roku i 14,4% w całym ub.r.).

Spółka szacuje sprzedaż węgla w 2016 r. na poziomie ok. 8,5 – 9,0 mln ton.
 

W I kwartale br. sytuacja na rynku węgla pozostawała trudna. Średnie ceny węgla energetycznego spadły o 10,9% w porównaniu do I kwartału 2015 roku, a ceny węgla sprzedawanego do energetyki zawodowej – o 11,5%. Utrzymywała się także nadpodaż węgla na polskim rynku i wysoki poziom zapasów w kopalniach i elektrowniach. W tych bardzo niesprzyjających warunkach Bogdanka poradziła sobie dobrze dzięki elastycznej reakcji na sytuację rynkową  oraz kontynuacji rozpoczętego w ubiegłym roku programu optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych. Utrzymujemy bezpieczną płynność finansową, i pozostajemy najbardziej efektywną i najnowocześniejszą kopalnią węgla kamiennego w Polsce. Choć wyniki za I kwartał są satysfakcjonujące, obserwujemy utrzymującą się silną presję na ceny i wolumeny sprzedaży. Nie widzimy także przesłanek do oczekiwania zmiany obecnych trendów rynkowych w bliskiej perspektywie. Dlatego szacujemy naszą całoroczną sprzedaż węgla na poziomie 8,5-9,0 mln ton – powiedział Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A.

Zapraszamy również do zapoznania się z informacją opublikowaną przez ENEA S.A.
 ]]>
read-news?title=gk-lw-bogdanka-po-1q2016-poprawa-wynikow-finansowych-i-wskaznikow-rentownosci&cmn_id=2587 2016-05-23 00:00:00 2587
LW Bogdanka po wynikach za IV kwartał 2015 r. i cały 2015 r. LW Bogdanka wypracowała w 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 1.885 mln zł oraz wynik EBITDA w wysokości 686 mln zł. Oznacza to, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej i presji spadku cen węgla na wyniki, wskaźnik rentowności EBITDA spółki, sięgający w minionym roku 36 proc., pozostaje na ponadprzeciętnym dla branży poziomie. Osiągnięte w 2015 r. wyniki zostały obciążone odpisem w kwocie -625 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów. Dokonanie odpisu nie wpłynęło na bieżącą działalność operacyjną spółki ani na jej sytuację płynnościową. Wynik netto LW Bogdanka za 2015 r., bez uwzględniania odpisu, wyniósł 226 mln zł. Bogdanka zrealizowała zakładany na miniony rok plan produkcji węgla handlowego na poziomie ok. 8,5 mln ton oraz sprzedaż na poziomie ok. 8,6 mln ton.

 

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające ceny, nie obciążone odpisem wyniki należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwentnej realizacji programu dostosowującego działalność spółki do możliwości sprzedażowych. Obejmował on optymalizację wydobycia, dalszą redukcję kosztów oraz optymalizację nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia. Potwierdziliśmy i umocniliśmy naszą pozycję jako najbardziej efektywnej i najskuteczniej reagującej na warunki rynkowe kopalni w Polsce - powiedział Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka S.A.

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją wyników GK LW Bogdanka obejmującą podstawowe dane operacyjne, finansowe i rynkowe, która znajduje się na stronach internetowych relacji inwestorskich.

 


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-po-wynikach-za-iv-kwartal-2015-r-i-caly-2015-r&cmn_id=2582 2016-03-22 00:00:00 2582
Stanowisko LW Bogdanka S.A. w sprawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odnośnie złoża węgla kamiennego „Lubelskie Zagłębie Węglowe K-6, K-7” W dniu 16 marca br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił złożoną przez LW Bogdanka SA skargę na decyzję Ministra Środowiska z dnia 5 listopada 2014 r. o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez Spółkę decyzji Ministra z dnia 5 września 2014 r. o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7”.  
Spółka złożyła wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku WSA oraz zamierza złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Niezależnie od kontynuacji starań o koncesję wydobywczą w obszarze „K-6, K-7”, LW Bogdanka SA prowadzi prace mające na celu zapewnienie rozwoju w kierunku północnym, poprzez przygotowanie dokumentacji koncesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów i Orzechów, na które posiada koncesje rozpoznawcze. Z racji bardzo dobrych parametrów tych złóż, kierunek rozwoju na północ został uznany przez Spółkę za priorytetowy. Obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, Spółka planuje je podwoić przed 2020 rokiem.

 

Jesteśmy rozczarowani wyrokiem WSA w Warszawie, który w naszej opinii pozostaje w sprzeczności z właściwie pojmowanym interesem publicznym. Złoże „K-6, K-7” bezpośrednio sąsiaduje z eksploatowanymi przez nas polami wydobywczymi. Dlatego jesteśmy w stanie zagospodarować ten obszar w stosunkowo krótkim czasie i relatywnie niskim kosztem, wykorzystując istniejącą infrastrukturę – a zatem najbardziej racjonalnie i efektywnie. Niezwykle istotna jest też charakterystyka pokładów w „K-6, K-7”, zwłaszcza pokładu 391 – aby węgiel z tego złoża mógł być wykorzystany w sposób najbardziej efektywny, powinien być mieszany z węglem z pokładów z części północnej lub z naszego obecnego obszaru. Dzięki posiadanemu Zakładowi Przeróbki Mechanicznej Węgla Bogdanka może proces taki realizować - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Skarga Spółki powinna zostać uwzględniona z uwagi na prawną wadliwość zaskarżonej decyzji organu koncesyjnego o odmowie udzielenia koncesji wydobywczej Spółce. Dlatego od wydanego wyroku WSA Spółka zamierza złożyć skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jednocześnie prowadzimy prace związane z posiadaną koncesją na rozpoznanie złóż „Ostrów” i „Orzechów”. Planowane przekształcenie tej koncesji w koncesję wydobywczą na te bardzo zasobne złoża pozwoli nam na realizację strategii rozwoju LW Bogdanka SA w kierunku północnym. Nasze obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, jednak dzięki ekspansji na północ będziemy mogli je co najmniej podwoić przed 2020 rokiem - dodał Zbigniew Stopa.

 


]]>
read-news?title=stanowisko-lw-bogdanka-s-a-w-sprawie-wyroku-wojewodzkiego-sadu-administracyjnego-w-warszawie-odnosnie-zloza-wegla-kamiennego-lubelskie-zaglebie-weglowe-k-6-k-7&cmn_id=2581 2016-03-18 00:00:00 2581
Bogdanka wydobywa ponad 2,5 mln ton węgla w IV kwartale 2015 roku LW BOGDANKA S.A WYDOBYWA PONAD 2,5 MLN TON WĘGLA W IV KWARTALE 2015 ROKU, TYM SAMYM REALIZUJĄC ROCZNY PLAN PRODUKCJI NA POZIOMIE OK. 8,5 MLN TON.


Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. zanotowała w IV kwartale 2015 roku produkcję węgla handlowego na poziomie 2,55 mln ton, czyli porównywalną do wypracowanej w IV kwartale 2014 roku (2,56 mln ton), który był pod tym względem rekordowy w historii Spółki. Uzyskany w IV kwartale 2015 roku poziom wydobycia był zgodny z przyjętym harmonogramem produkcji i zdecydowanie wyższy od osiągniętego w poprzednich kwartałach 2015 roku. Tym samym Spółka zrealizowała zakładany na miniony rok plan produkcji węgla handlowego na poziomie ok. 8,5 mln ton.

 

Czwarty kwartał zakończyliśmy wydobyciem na poziomie 2,55 mln ton, dzięki pełnemu wykorzystaniu mocy produkcyjnych w tym okresie. W efekcie miniony rok zakończyliśmy produkcją węgla na poziomie 8,5 mln ton, tym samym realizując zapowiedzi z połowy roku. Osiągnięty w całym roku poziom wydobycia był niższy od naszych obecnych mocy produkcyjnych. Zgodnie z założeniami, dostosowaliśmy bowiem poziom produkcji do możliwości sprzedażowych w 2015 roku, na które wpływ miała trudna sytuacja rynkowa  - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A


]]>
read-news?title=bogdanka-wydobywa-ponad-2-5-mln-ton-wegla-w-iv-kwartale-2015-roku&cmn_id=2563 2016-01-15 00:00:00 2563
Bogdanka w 9. edycji RESPECT Indeksu Miło nam poinformować, że Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. po raz kolejny ma zaszczyt znaleźć się w gronie spółek z GPW, które tworzą RESPECT Index.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 16 grudnia br. skład indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie (RESPECT Index - edycja 9.). W tej edycji, w jego skład weszły 23 firmy - pełen skład RI opublikowany jest na stronie internetowej GPW.
Nowy skład RESPECT Indexu będzie obowiązywał od 21 grudnia 2015 r.

Ten indeks giełdowy obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Trafiają do niego firmy, które przechodzą trzystopniową weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu od jego pierwszej edycji, firmę Deloitte.


Gratulujemy emitentom, którzy weszli w skład dziewiątej edycji RESPECT Indeksu. Wyniki tegorocznej edycji potwierdzają, że spółki giełdowe, mimo wymagającej koniunktury, przywiązują dużą wagę do kwestii odpowiedzialnego biznesu. Świadczy o tym liczba zgłoszeń oraz uzyskane przez spółki wyniki badania, które są lepsze niż rok temu. Obserwujemy również coraz większe zainteresowanie tym indeksem wśród polskich i międzynarodowych inwestorów, co mam nadzieję zwróci uwagę kolejnych spółek na kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu - powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

(materiał opracowany na podstawie www.gpw.pl)

 


]]>
read-news?title=bogdanka-w-9-edycji-respect-indeksu&cmn_id=2561 2015-12-17 00:00:00 2561
Nowy zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka

 

Rada Nadzorcza LWB odwołała dotychczasowy zarząd i powołała nowy, na trzyletnią kadencję. Prezesem spółki pozostaje jej dotychczasowy szef, Zbigniew Stopa, a Waldemar Bernaciak nadal będzie pełnił funkcję wiceprezesa ds. handlu i logistyki. Nowe osoby w czteroosobowym zarządzie to Jakub Stęchły, wiceprezes ds. zakupów i inwestycji oraz Piotr Janicki, wiceprezes ds. ekonomiczno-finansowych. Przewodniczącą Rady Nadzorczej została Dalida Gepfert, wiceprezes Enei.

 

 

- Zdecydowaliśmy się na wzmocnienie zarządu Bogdanki znakomitymi menedżerami, sprawdzonymi w spółkach Enei. Dołączają oni do świetnych specjalistów, którzy do tej pory bardzo dobrze zarządzali najlepszą polską kopalnią. Wiedza i doświadczenie wszystkich członków nowego zarządu przyczynią się do wzrostu wartości całej naszej Grupy – komentuje Dalida Gepfert, wiceprezes Enei i Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bogdanki.

 

Zbigniew Stopa jest absolwentem Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie. Cała jego kariera zawodowa jest związana z lubelskim węglem, wiele lat przepracował pod ziemią. Od 2012 roku jest prezesem Bogdanki.

Waldemar Bernaciak to absolwent Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, od początku swojej kariery jest związany z branżą górniczą. W 2008 objął stanowisko wiceprezesa ds. handlu i logistyki Bogdanki i tę funkcję pełni do dzisiaj.

Jakub Stęchły jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Politechniki Mediolańskiej i Uniwersytetu Stanforda. Do tej pory był prezesem Enei Serwis, wcześniej związany m.in. z branżą energetyczną. Pracował także we Włoszech.

Piotr Janicki ukończył Uniwersytet w Białymstoku oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego. To menedżer z wieloletnim doświadczeniem w energetyce i w ciepłownictwie. Do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa do spraw ekonomiczno-finansowych w Enei Wytwarzanie.

 

Podczas dzisiejszego, pierwszego posiedzenia nowej Rady Nadzorczej przewodniczącą została wybrana Dalida Gepfert, a funkcję wiceprzewodniczącego objął Paweł Orlof. Oboje są równocześnie wiceprezesami Enei. Sekretarzem Rady Nadzorczej Bogdanki został również reprezentujący większościowego właściciela Krzysztof Matan.

 

W październiku tego roku Bogdanka dołączyła do Grupy Enea, która staje się w ten sposób nowoczesnym koncernem paliwowo-energetycznym. Przejęcie pakietu kontrolnego spółki węglowej było efektem zakończonego sukcesem wezwania na akcje LWB. Enea to renomowany sprzedawca, dystrybutor i producent energii elektrycznej oraz cieplnej. Lubelski Węgiel Bogdanka to z kolei najbardziej efektywne przedsiębiorstwo górnicze w kraju. Enea jest głównym odbiorcą produktów kopalni, a Bogdanka to największy dostawca paliwa dla kluczowych węglowych źródeł produkcji prądu, jakie Enea ma w Elektrowni Kozienice. Obie spółki są notowane na warszawskiej giełdzie.


]]>
read-news?title=nowy-zarzad-lubelskiego-wegla-bogdanka&cmn_id=2557 2015-11-23 00:00:00 2557
Zmiany w składzie Zarządu Informujemy, że w dniu 23.11.2015 r. Spółka opublikowała raport bieżący nr 47/2015 Odwołanie członków Zarządu VIII kadencji oraz powołanie Zarządu na IX kadencję.

W wyniku dokonanych zmian skład Zarzadu Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. powołanego na IX kadencję przedstawia się następująco:

 • Pan Zbigniew Stopa - Prezes Zarządu,
 • Pan Waldemar Bernaciak - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Handlu i Logistyki,
 • Pan Jakub Stęchły - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji,
 • Pan Piotr Janicki - Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej relacji inwestorskich Spółki.


]]>
read-news?title=zmiany-w-skladzie-zarzadu&cmn_id=2556 2015-11-23 00:00:00 2556
LW Bogdanka - Spółka Przyjazna Inwestorom Z przyjemnością informujemy, że firma Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. dołączyła do grona Spółek uhonorowanych przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych certyfikatem „10 na 10  - Spółka Przyjazna Inwestorom”.

10 na 10 – komunikuj się skutecznie” jest programem przygotowanym przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych pod honorowym patronatem kampanii edukacyjnej „Akcjonariat Obywatelski. Inwestuj świadomie”, którego celem jest przede wszystkim:

 • Kreowanie wysokich standardów w zakresie komunikacji rynkowej spółek notowanych na giełdzie z inwestorami indywidualnymi.
 • Promowanie spółek stosujących najlepsze praktyki komunikacji z inwestorami indywidualnymi.
 • Zwiększenie liczby spółek realizujących komunikację zgodnie z oczekiwaniami inwestorów indywidualnych, co do formy jak i częstotliwości podejmowanych działań.
 • Zachęcenie do prowadzenia aktywnej komunikacji z inwestorami indywidualnymi poprzez promocję najlepszych praktyk w tym obszarze.
 • Promowanie wśród inwestorów i w mediach najlepszych wzorców komunikacji z inwestorami indywidualnymi.

Program „10 na 10 – komunikuj się skutecznie” wyróżnia spółki stosujące najlepsze praktyki komuni¬kacji zgod¬ne z oczekiwaniami inwestorów zarówno co do formy, jak i częstotliwości podejmowanych działań.

By otrzymać Certyfikat, Spółka musiała poddać się audytowi, który wykazał iż spełnia ona wymagania stawiane przez Regulamin Programu, a co za tym idzie stosuje najwyższe standardy w komunikacji z inwestorami.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-spolka-przyjazna-inwestorom&cmn_id=2555 2015-11-12 00:00:00 2555
LW Bogdanka S.A. po III kwartale 2015 roku: utrzymanie rentowności EBITDA na poziomie 34,4% pomimo trudnej i niestabilnej sytuacji rynkowej Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A., wypracowała w III kwartale 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 483,4 mln zł.  Wynik EBITDA w omawianym okresie wyniósł 166,3 mln zł, EBIT sięgnął 73,2 mln zł, a zysk netto przekroczył 56,6 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w III kwartale 2015 roku 34,4%.

Wypracowane w III kwartale wyniki są zdecydowanie lepsze od osiągniętych w poprzednich kwartałach tego roku. I tak, przychody ze sprzedaży były o 16,4% wyższe od osiągniętych w II kwartale tego roku i o 12,9% wyższe od wypracowanych w I kwartale. EBITDA wzrosła odpowiednio o 12,9% i 15,2%, a zysk netto w III kwartale 2015 r. był o 32,3% wyższy niż w poprzednich trzech miesiącach i o 73,3% wyższy niż w I kwartale br.

Przychody ze sprzedaży po trzech kwartałach sięgnęły 1,3 mld zł, wynik EBITDA wyniósł 458,1 mln zł, EBIT sięgnął 174,5 mln zł, a zysk netto wyniósł 132,1 mln zł.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację rynkową, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w trzecim kwartale oraz narastająco po dziewięciu miesiącach tego roku należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki oraz efektywnie realizowanemu programowi redukcji kosztów i optymalizacji CAPEX-u.

Dzięki konsekwentnym działaniom w powyższym zakresie, Spółka obniżyła całkowity koszt gotówkowy pozyskania węgla (UMCC + Capex/tona) o 2,6% w stosunku do II kwartału i o 10,5% w porównaniu z I kwartałem. Po trzech kwartałach tego roku jest on niższy o 6,3% niż w tym samym okresie 2014 r. Koszty rodzajowe zostały obniżone w okresie trzech kwartałów tego roku o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014.

Spółka utrzymuje prognozy sprzedaży węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, co oznacza planowany znaczący wzrost wydobycia i sprzedaży w IV kwartale tego roku.

W październiku br. nastąpiły istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki. W wyniku ogłoszonego w dniu 14 września przez Enea S.A. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji LW Bogdanka S.A., Enea S.A. w dniu 26 października nabyła 64,57% tych walorów i wraz ze swoją spółka zależną Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. dysponuje łącznie 66% akcji Bogdanki.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA w III kwartale oraz po trzech kwartałach 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 483 424 544 973 -11,3% 1 326 984 1 490 344 -11,0%
Zysk ze sprzedaży 74 931 106 857 -29,9% 174 678 241 592 -27,7%
Rentowność sprzedaży brutto 15,5% 19,6% -20,9% 13,2% 16,2% -18,5%
EBITDA 166 334 198 216 -16,1% 458 121 502 484 -8,8%
Rentowność EBITDA 34,4% 36,4% -5,5% 34,5% 33,7% 2,4%
Zysk operacyjny (EBIT) 73 225 99 950 -26,7% 174 545 226 608 -23,0%
Rentowność EBIT 15,1% 18,3% -17,5% 13,2% 15,2% -13,2%
Zysk netto roku obrotowego 56 639 79 370 -28,6% 132 137 170 794 -22,6%
Rentowność netto 11,7% 14,6% -19,9% 10,0% 11,5% -13,0%

 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ponad 95% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Enea Wytwarzanie Sp. z o.o., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Zrealizowana w III kwartale br. sprzedaż przełożyła się na 14,7-procentowy udział LW BOGDANKA S.A. w sprzedaży węgla energetycznego na krajowym rynku (o 1,9% wyższy niż w II kwartale 2015 r.) i 24,2-procentowy udział w rynku sprzedaży do energetyki zawodowej (wzrost aż o 4,8% w stosunku do II kwartału br.). Powyższy wzrost udziałów rynkowych wiązał się z ograniczeniem wyprzedaży węgla po zaniżonych cenach przez KW S.A. oraz wzrostem sprzedaży realizowanej przez Spółkę.

 

PROGRAM REDUKCJI KOSZTÓW

Realizacja programu ścisłej kontroli kosztów pozwoliła w pierwszych trzech kwartałach br. na obniżenie kosztów rodzajowych o ponad 145 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r.

Podstawowe efekty realizacji programu w grupie LW BOGDANKA przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2015 III kw. 2014 Zmiana I-III kw. 2015 I-III kw. 2014 Zmiana
Razem koszty rodzajowe 418 403 460 141 -9,1% 1 242 945 1 388 146 -10,5%
Całkowite koszty produkcji 379 118 414 606 -8,6% 1 125 331 1 210 273 -7,0%
Koszt własny produkcji sprzedanej 407 382 438 670 -7,1% 1 151 570 1 254 706 -8,2%

 

PRODUKCJA WĘGLA

Produkcja węgla handlowego w III kwartale 2015 r. wyniosła 2,04 mln ton i była niższa o 14,2% od poziomu osiągniętego w tym samym okresie 2014 r. W pierwszych dziewięciu miesiącach br. wyprodukowano 5,9 mln ton węgla, czyli o 10,6% mniej w ujęciu rok do roku. W III kwartale br. spółka sprzedała 2,2 mln ton węgla, a w trzech kwartałach 2015 roku nieco ponad 6 mln ton. To mniej – odpowiednio – o 12,3% i 11,9% niż w analogicznych okresach ubiegłego roku.

Jednocześnie osiągnięty w III kwartale poziom produkcji był wyższy niż w I i II kwartale (kiedy wyniósł odpowiednio 1,99 i 1,90 mln ton). Również sprzedaż w III kwartale znacząco przekroczyła wyniki I i II kwartału (wynoszące odpowiednio 1,95 i 1,88 mln ton).

 

ZMIANY W STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ SPÓŁKI

W wyniku skutecznego wezwania Enea S.A. do zakupu akcji LW Bogdanka stała się ona dominującym udziałowcem Spółki, dysponującym 66% akcji Bogdanki. Cena zaproponowana w wezwaniu przez Eneę została uznana przez Zarząd zgodną z wymogami ceny minimalnej i odpowiadającą wartości godziwej Spółki. Podobną opinie wraziły wszystkie organizacje pracownicze działające w LW Bogdanka.

W zmianie struktury właścicielskiej Zarząd dostrzega istotne synergie, które mogą mieć pozytywny wpływ na działalność Spółki. Najbardziej istotne z nich to:

 • stabilizacja wolumenów sprzedaży węgla w ramach obecnie obowiązujących umów z akcjonariuszem większościowym oraz możliwość rozszerzenia dostaw w przyszłości, zgodnie z kontraktem na dostawę węgla do nowego bloku energetycznego w Kozienicach
 • wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych i tym samym zmniejszenie kosztów, dzięki wykorzystaniu efektu skali
 • możliwość prowadzenia bardziej intensywnej polityki sprzedażowej dzięki najniższym kosztom wydobycia w branży
 • możliwość uzyskania lepszych cen transportu dzięki wspólnemu negocjowaniu kontraktów dotyczących warunków współpracy z firmami przewozowymi i logistycznymi.

 

"Ostatnie miesiące były dla Grupy LW BOGDANKA okresem obfitującym w wydarzenia o ogromnym znaczeniu dla przyszłości firmy. Mam tu oczywiście na myśli przede wszystkim proces przejęcia przez Eneę większościowego pakietu akcji Spółki. Jednocześnie działalność biznesowa realizowana była w bardzo trudnej sytuacji rynkowej, z jaką mamy do czynienia praktycznie od początku 2015 r. Mimo niesprzyjających prowadzeniu stabilnego biznesu warunków rynkowych, Spółka nadal przynosiła zyski i utrzymała rentowność EBITDA na poziomie bliskim 35%, czyli znacznie wyższym od średniej dla światowej branży górniczej. Potwierdziliśmy i umocniliśmy swoją pozycję jako najbardziej efektywnej i najskuteczniej reagującej na warunki rynkowe kopalni w Polsce. Będziemy dokładać wszelkich starań, by tak pozostało"  - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A]]>
read-news?title=lw-bogdanka-s-a-po-iii-kwartale-2015-roku-utrzymanie-rentownosci-ebitda-na-poziomie-34-4-pomimo-trudnej-i-niestabilnej-sytuacji-rynkowej&cmn_id=2553 2015-10-29 00:00:00 2553
LW Bogdanka S.A wydobywa 2,04 mln ton węgla w III kwartale i podtrzymuje plan sprzedaży węgla na poziomie ok. 8,5 mln ton w 2015 roku LW BOGDANKA S.A WYDOBYWA 2,04 MLN TON WĘGLA W III KWARTALE I PODTRZYMUJE PLAN SPRZEDAŻY WĘGLA NA POZIOMIE OK. 8,5 MLN TON W 2015 ROKU

 

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, zanotowała w III kwartale 2015 roku produkcję węgla handlowego na poziomie 2,04 mln ton, wobec 2,38 mln ton III kwartale 2014 roku. Zrealizowana w III kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 2,19 mln ton, w stosunku do 2,50 mln ton w III kwartale 2014 roku. Narastająco w pierwszych dziewięciu miesiącach br. produkcja węgla handlowego wyniosła 5,93 mln ton, a sprzedaż 6,01 mln ton, wobec odpowiednio 6,63 mln ton i 6,80 mln ton w tym samym okresie 2014 roku. Jednocześnie uzyskane w III kwartale 2015 poziomy wydobycia i sprzedaży były wyższe od osiągniętych w II kwartale tego roku, kiedy to wydobycie wyniosło 1,90 mln ton, a sprzedaż: 1,88 mln ton.

Zrealizowane w III kwartale wydobycie i sprzedaż są zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów. Spółka podtrzymuje założenia dotyczące sprzedaży węgla na poziomie ok. 8,5 mln ton w 2015 roku.
 

Mimo, iż działamy w bardzo trudnych warunkach, na które znaczący wpływ mają nie tylko kryteria czysto rynkowe, udaje nam się utrzymywać dobry poziom zarówno wydobycia, jak i sprzedaży węgla. Warto podkreślić, że w III kwartale produkcja była wyższa niż w I i II kwartale (kiedy wyniosła odpowiednio 1,99 i 1,90 mln ton), zaś sprzedaż w III kwartale znacząco przekroczyła wyniki I i II kwartału (wynoszące odpowiednio 1,95 i 1,88 mln ton). To pozwala nam podtrzymać nasze deklaracje dotyczące sprzedaży ok. 8,5 mln ton węgla w tym roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-s-a-wydobywa-2-04-mln-ton-wegla-w-iii-kwartale-i-podtrzymuje-plan-sprzedazy-wegla-na-poziomie-ok-8-5-mln-ton-w-2015-roku&cmn_id=2543 2015-10-06 00:00:00 2543
Zwołanie NWZ na dzień 15.10.2015 r. Rada Nadzorcza Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. postanowiła zwołać na dzień 15.10.2015 r. o godz. 12.00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bogdance.

Więcej informacji znajduje się w Raporcie bieżącym nr 27/2015 z dnia 18.09.2015 r. - http://www.ri.lw.com.pl/szczegoly-raportu-CUR?irr_id=1852.
 


]]>
read-news?title=zwolanie-nwz-na-dzien-15-10-2015-r&cmn_id=2542 2015-09-21 00:00:00 2542
Enea ogłasza wezwanie na akcje LW Bogdanka W dniu 14 września 2015 r. Enea S.A. ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
Pełna treść raportu oraz wezwania dostępna jest pod poniższym linkiem:
http://ir.enea.pl/pr/300948/ogloszenie-wezwania-do-zapisywania-sie-na-sprzedaz-akcji-lubelski-wegiel-bogdanka-s-a.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa opinia Zarządu dotycząca powyższego wezwania zostanie przekazana do publicznej wiadomości raportem bieżącym do dnia 29 września 2015 r.

 

Komentarz Zbigniewa Stopy, Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA

Zarząd LW Bogdanka S.A., wspólnie z zaangażowanym w tym celu doradcą, analizuje obecnie warunki wezwania ogłoszonego przez ENEA S.A. W przewidzianym prawem terminie przekażemy do publicznej wiadomości stanowisko Zarządu dotyczące wezwania, wraz z opinią na temat ceny akcji w wezwaniu przygotowaną przez niezależny podmiot (tzw. fairness opinion).


]]>
read-news?title=enea-oglasza-wezwanie-na-akcje-lw-bogdanka&cmn_id=2540 2015-09-21 00:00:00 2540
Wypowiedzenie przez ENEA Wytwarzanie kontraktu na dostawy węgla przez LW Bogdanka SA WYPOWIEDZENIE PRZEZ ENEA WYTWARZANIE KONTRAKTU NA DOSTAWY WĘGLA PRZEZ LW BOGDANKA SA

Komentarz Zbigniewa Stopy, Prezesa Zarządu LW Bogdanka SA

Tegoroczne negocjacje cenowe z ENEĄ odbywały się w takim samym trybie jak w latach poprzednich. Zgodnie z wieloletnią praktyką, ostatnia runda negocjacji przewidziana była na październik tego roku. W latach poprzednich porozumienie dotyczące cen na rok kolejny uzyskiwano zwykle w czwartym kwartale. Dlatego wypowiedzenie umowy było dla nas zaskoczeniem.

W naszej opinii wykazywaliśmy się i wykazujemy elastycznością negocjacyjną. Jako firma prywatna, z powodów oczywistych, nie możemy sobie jednak pozwolić na sprzedaż węgla poniżej kosztów jego wytworzenia. W konsekwencji nie możemy jako podstawy negocjacji przyjąć cen oferowanych przez spółki węglowe subsydiowane przez państwo, które są częstokroć znacząco niższe nie tylko niż koszty produkcji tych przedsiębiorstw, ale nawet niż koszty produkcji LW Bogdanka, które są przecież najniższe na polskim rynku.  W warunkach normalnie funkcjonującego rynku, jesteśmy naturalnym dostawcą dla elektrowni w naszym okręgu ze względu na wysokie koszty transportu węgla.

Biorąc pod uwagę naszą wieloletnią umowę z ENEĄ jesteśmy otwarci na powrót do rozmów i szukanie porozumienia. Wierzymy, że kompromis jest możliwy.

Warto przypomnieć, że z ENEĄ wiąże nas także umowa na dostawy węgla do powstającego bloku 1075 MW, którego uruchomienie przewiduje się na czwarty kwartał 2017 roku. Przewidywany poziom dostaw do tego bloku to ok. 2 mln ton węgla rocznie (wobec ponad 3 mln ton dostarczanych do ENEI obecnie). Oceniam, że dwuletni okres wypowiedzenia obecnej umowy pozwoli nam na ewentualne zastąpienie ponad 1 mln ton utraconych wolumenów, w przypadku jeśli nie doszłoby do osiągnięcia porozumienia z naszym odbiorcą.

W ostatnim czasie rozbudowaliśmy i nadal rozbudowujemy dział sprzedaży i aktywnie szukamy nowych klientów, również wśród mniejszych firm. Prowadzimy rozmowy z odbiorcami w Polsce i za granicą.

Nie wyobrażam sobie żeby obecna sytuacja na polskim rynku utrzymywała się jeszcze długo, o ile zapowiedzi rządu, że Nowa Kompania Węglowa ma być rentowna od 2017 roku są prawdziwe. Przy obecnie oferowanych przez KW cenach nie jest bowiem możliwe prowadzenie rentownej działalności. Nie jest również realne zmniejszenie kosztów wytworzenia w ciągu jednego roku. Wydajność na jednego pracownika w Bogdance jest trzy razy wyższa niż w KW SA i tego dystansu nie można pokonać w krótkim czasie i bez poniesienia znaczących nakładów finansowych.


]]>
read-news?title=wypowiedzenie-przez-enea-wytwarzanie-kontraktu-na-dostawy-wegla-przez-lw-bogdanka-sa&cmn_id=2523 2015-08-24 00:00:00 2523
Bogdanka po I połowie 2015 roku: wyniki pod silną presją skomplikowanej sytuacji rynkowej, redukcja kosztów i nakładów inwestycyjnych LW BOGDANKA S.A. PO I POŁOWIE 2015 ROKU: WYNIKI POD SILNĄ PRESJĄ SKOMPLIKOWANEJ SYTUACJI RYNKOWEJ, REDUKCJA KOSZTÓW I NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce, wypracowała w I połowie 2015 r. przychody ze sprzedaży na poziomie 843,6 mln zł (mniej o 10,8% niż w tym samym okresie ubiegłego roku).  Wynik EBITDA wyniósł 291,8 mln zł, EBIT sięgnął 101,3 mln zł, a zysk netto 75,5 mln zł. W samym drugim kwartale, pomimo skonsolidowanych przychodów sięgających 415,3 mln zł, czyli niższych o 10,5% od osiągniętych w tym samym okresie roku poprzedniego, GK LW Bogdanka wypracowała wyniki na poziomie EBITDA, EBIT i zysku netto lepsze zarówno od osiągniętych w drugim kwartale 2014 roku jak i pierwszym kwartale tego roku. Wyniosły one odpowiednio: EBITDA: 147,4 mln zł, EBIT: 53,2 mln zł, a zysk netto: 42,8 mln zł.

Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację na rynku, utrzymującą się nadpodaż węgla energetycznego i jego wyraźnie spadające od stycznia br. ceny, wyniki osiągnięte w drugim kwartale oraz pierwszym półroczu tego roku należy ocenić jako dobre. Ich osiągnięcie było możliwe dzięki elastyczności działania Spółki (korzystanie od wielu lat z outsourcingu), ścisłej kontroli kosztów oraz optymalizacji CAPEX-u.

Produkcja węgla handlowego w I połowie 2015 r. wyniosła 3,9 mln ton i była niższa o 8,5% od poziomu osiągniętego w pierwszych 6 miesiącach 2014 r. Zrealizowana w I półroczu 2015 r. sprzedaż wyniosła 3,8 mln ton węgla i była niższa o 0,5 mln ton w ujęciu rok do roku. Spółka elastycznie dostosowywała wielkość produkcji do poziomu sprzedaży. Ten zaś wynikał z harmonogramu dostaw do odbiorców uwarunkowanego z kolei stosunkowo wysokim poziomem zapasów w elektrowniach.

Spółka zakłada sprzedaż węgla w 2015 r. na poziomie ok. 8,5 mln ton, przy jednoczesnym zabezpieczeniu mocy produkcyjnych na kolejne lata.

Spółka kontynuuje działania mające na celu dostosowanie działalności do obecnego poziomu wydobycia, dla którego kluczowym czynnikiem są możliwości sprzedaży na coraz trudniejszym rynku. Program dostosowawczy obejmuje optymalizację struktury wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Jego realizacja w I połowie 2015 r. przyniosła obniżkę kosztów rodzajowych o 11,1% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., całkowitych kosztów produkcji o 6,2% i kosztu własnego produkcji sprzedanej o 8,8%. Jednocześnie Spółka obniżyła o 199,4 mln zł plan inwestycyjny zakładany na rok bieżący (redukcja o kolejne 80  mln zł wobec założeń z czerwca br).

Równocześnie z ww. działaniami kontynuowane są prace mające na celu pozyskiwanie nowych klientów – Spółka wzmocniła zespół handlowy i pracuje nad pozyskaniem kontraktów z małymi i średnimi odbiorcami. W dalszym ciągu prowadzone są także rozmowy handlowe na Ukrainie.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po I połowie 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

 

W tys. PLN II kw. 2015 II kw. 2014 Zmiana I półrocze 2015 I półrocze 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 415 281 463 831 -10,5% 843 560 945 371 -10,8%
Zysk brutto ze sprzedaży 53 293 49 630 7,4% 99 747 134 735 -26,0%
Rentowność sprzedaży brutto 12,8% 10,7% 19,6% 11,8% 14,3% -17,5%
EBITDA 147 392 130 119 13,3% 291 787 304 268 -4,1%
Rentowność EBITDA 35,5% 28,1% 26,3% 34,6% 32,2% 7,5%
Zysk operacyjny (EBIT) 53 168 40 700 30,6% 101 320 126 658 -20,0%
Rentowność EBIT 12,8% 8,8% 45,5% 12,0% 13,4% -10,4%
Zysk netto roku obrotowego 42 808 28 824 48,5% 75 498 91 424 -17,4%
Rentowność netto 10,3% 6,2% 66,1% 8,9% 9,7% -8,2%

 

Głównym źródłem przychodów ze sprzedaży Grupy jest produkcja i sprzedaż węgla energetycznego. Działalność ta generuje w każdym z porównywanych okresów sprawozdawczych ponad 95% osiąganych przez Grupę przychodów ze sprzedaży.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Zrealizowana w I półroczu 2015 roku sprzedaż przełożyła się na 13,5-procentowy udział LW BOGDANKA S.A. w sprzedaży węgla energetycznego na krajowym rynku i 20,1-procentowy udział w rynku sprzedaży do energetyki zawodowej (wobec odpowiednio 16,6% i 24,9% na koniec 2014 roku), Spadek udziałów rynkowych wiąże się z wyprzedażą węgla po zaniżonych cenach przez KW S.A.

Na lepsze niż rok wcześniej wyniki w I półroczu 2015, oprócz outsourcingu, ścisłej kontroli kosztów oraz optymalizacji CAPEXu, wpływ miał także wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 67,6%, wobec 66,1% w I półroczu 2014 roku. W samym drugim kwartale poziom uzysku wyniósł 68,3%, wobec 65,2% w tym samym okresie rok wcześniej.


 

KONSEKWENTNA REALIZACJA PROGRAMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

W związku z prognozami zakładającymi dalszą presję na globalne ceny węgla oraz nadpodażą na rynku polskim Spółka wyznaczyła sobie jako podstawowy cel na 2015 r. zabezpieczenie gotówki, poprzez znaczące oszczędności w kosztach i planach inwestycyjnych.

W ramach optymalizacji działalności Spółki w pierwszym półroczu 2015 r. poczyniono następujące działania:

 • Zredukowano prace przygotowawcze do 10,2 km wyrobisk w 1H2015 wobec 16,4 km w 1H2014, w oparciu o plan produkcyjny na poziomie ok. 8,5 mln ton. Jednocześnie zachowany został potencjał produkcyjny na kolejne lata.
 • Uzyskano spadek zatrudnienia o 210 osób do 30 czerwca 2015 r. i 300 na koniec lipca 2015 (4630 pracowników w stosunku do 4930 na początku roku).
 • Przeprowadzono dalsze ograniczenia w planie inwestycyjnym na 2015 r., do poziomu 361 mln zł tj. o 80 mln zł mniej w stosunku do założeń z czerwca br. i 200 mln zł mniej w stosunku do planu pierwotnego.

W przypadku utrzymania się negatywnej sytuacji rynkowej Spółka planuje wdrożyć II etap programu restrukturyzacji zakładający kontynuację działań optymalizacyjnych i oszczędnościowych, koncentrujących się wokół wymienionych wyżej elementów.

 

"Działalność LW BOGDANKA S.A. oraz osiągnięte przez nią wyniki finansowe pozostawały pod wpływem trudnej sytuacji na rynku węgla, która spowodowała konieczność dostosowania naszej produkcji do możliwości sprzedaży na rynku. Niestety zmaterializowało się ryzyko dotyczące redukcji wolumenów objętych umowami z podmiotami, nad którymi kontrole sprawuje Skarb Państwa. Ten fakt w połączeniu z utrzymującą się nadpodażą węgla energetycznego, wysokim poziomem zapasów u jego najważniejszych odbiorców oraz silną presją na obniżkę cen zmusiły nas do korekty w dół planów sprzedażowych, a co za tym idzie produkcyjnych. Konsekwencją tego była kolejna znacząca redukcja zakładanych na 2015 r.  nakładów inwestycyjnych. Nie możemy liczyć na pomoc publiczną, z której obficie czerpią nasi śląscy konkurenci. Konkurujemy efektywnością podporządkowaną rachunkowi ekonomicznemu. Tym też podyktowane są podejmowane przez nas w skomplikowanej sytuacji rynkowej działania optymalizacyjne i oszczędnościowe, dzięki którym możemy uznać wyniki osiągnięte w drugim kwartale i całym pierwszym półroczu za dobre. Wierzę, iż m.in. za to właśnie inwestorzy doceniają Spółkę"  - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A


]]>
read-news?title=bogdanka-po-i-polowie-2015-roku-wyniki-pod-silna-presja-skomplikowanej-sytuacji-rynkowej-redukcja-kosztow-i-nakladow-inwestycyjnych&cmn_id=2521 2015-08-20 00:00:00 2521
Spotkania Zarządu z załogą Spółki W związku z niepokojami wśród załogi Spółki, których przejawem była pikieta związkowa zorganizowana w dniu 22.07.2015 r., Zarząd Spółki zorganizował serię spotkań informacyjnych na wszystkich polach wydobywczych. W spotkaniach z Zarządem uczestniczyła liczna rzesza pracowników, którzy mieli okazję wyrazić swe obawy i zadać Prezesowi pytania na temat aktualnej sytuacji. Podczas spotkań omówiono założenia planu rzeczowo-finansowego Spółki w 2015 roku, plany zatrudnienia w Spółce i w spółkach zależnych. Prezes Zarządu przedstawił uwarunkowania rynkowe, które zmuszają Spółkę do ograniczenia produkcji do 8,5 mln ton.


]]>
read-news?title=spotkania-zarzadu-z-zaloga-spolki&cmn_id=2520 2015-07-31 00:00:00 2520
LW Bogdanka S.A. wydobywa 1,90 mln ton węgla w II kwartale i podtrzymuje plan sprzedaży węgla na poziomie 8,50 mln ton w 2015 roku wtorek, 2015-07-07 Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. zanotowała w II kwartale 2015 roku produkcję węgla handlowego na poziomie 1,90 mln ton, wobec 1,99 mln ton w I kwartale 2015 roku oraz 2,02 mln ton w II kwartale 2014 roku. Zrealizowana w II kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,88 mln ton, wobec 1,95 mln ton w I kwartale 2015 i 2,10 mln ton w II kwartale 2014 roku. Narastająco w całym pierwszym półroczu produkcja węgla handlowego wyniosła 3,89 mln ton, a sprzedaż: 3,82 mln ton, wobec odpowiednio 4,25 mln ton i 4,33 mln ton w tym samym okresie 2014 roku. Niższe wydobycie oraz sprzedaż związane są z utrzymującą się trudną sytuacją rynkową i nadpodażą węgla na polskim rynku.

Zrealizowane wydobycie i sprzedaż są zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów. Spółka podtrzymuje założenia dotyczące sprzedaży węgla na poziomie 8,50 mln ton w 2015 roku.

Spółka koncentruje się obecnie na pozyskiwaniu nowych odbiorców oraz dostosowaniu swojej działalności do obecnego poziomu wydobycia (warunkowanego przez możliwości sprzedaży), poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia, redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych.
 

Produkcja i sprzedaż w drugim kwartale były zgodne z założeniami i harmonogramem dostaw do klientów. Podtrzymujemy nasze deklaracje dotyczące sprzedaży na poziomie 8,50 mln ton węgla w tym roku. Oznacza to, ze zarówno produkcja jak i sprzedaż w drugim półroczu będą istotnie wyższe niż w pierwszych sześciu miesiącach roku. Obecnie naszym priorytetem są działania mające na celu pozyskanie kolejnych nowych odbiorców, a także dostosowanie działalności i wydobycia do obecnych możliwości sprzedaży, poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych. Naszym celem jest utrzymanie kosztów jednostkowych na dotychczasowym poziomie, pomimo spadku wolumenów - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-s-a-wydobywa-1-90-mln-ton-wegla-w-ii-kwartale-i-podtrzymuje-plan-sprzedazy-wegla-na-poziomie-8-50-mln-ton-w-2015-roku-wtorek-2015-07-07&cmn_id=2518 2015-07-07 00:00:00 2518
Zapraszamy na transmisję na żywo ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia W dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 12:00 w siedzibie Lubelskiego Węgla Bogdanka S.A. odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie.


Zapraszamy na transmisję na żywo, która dostępna będzie pod adresem http://www.ri.lw.com.pl/transmisja
 

Wymagania:
- najnowsze wersje (Firefox, IE, Chrome, Opera)
- wtyczka Adobe Flash Player w wersji 11 lub nowszej


]]>
read-news?title=zapraszamy-na-transmisje-na-zywo-ze-zwyczajnego-walnego-zgromadzenia&cmn_id=2517 2015-06-17 00:00:00 2517
Komentarz Prezesa Zarządu Zbigniewa Stopy dotyczący dywidendy KOMENTARZ ZBIGNIEWA STOPY, PREZESA ZARZĄDU LW BOGDANKA S.A.

Sytuacja na polskim rynku węgla nadal pogarsza się. Ma to związek z utrzymującą się nadpodażą węgla oraz agresywną polityką cenową ze strony dotowanej przez rząd Kompanii Węglowej. Skutkiem powyższych czynników jest zagrożenie ograniczania wolumenów sprzedaży do odbiorców Bogdanki w 2015 roku, a być może i w dalszej perspektywie czasowej. W tej chwili oceniamy, że nasze możliwości sprzedażowe na ten rok to 8,5 mln ton, czyli znacznie poniżej naszych mocy produkcyjnych.

Sytuacja ta zmusza nas do dalszego ograniczania produkcji, oraz – co za tym idzie – do poszukiwania oszczędności w każdym aspekcie naszej działalności, tak by być przygotowanym nie tylko na dalsze utrzymywanie się obecnej trudnej sytuacji rynkowej, ale nawet na jej pogorszenie, w przypadku negatywnego scenariusza wydarzeń.

Prowadzimy intensywne działania w obszarze sprzedaży mające na celu pozyskanie dodatkowych odbiorców węgla. Wdrażamy także szereg działań restrukturyzacyjnych mających na celu redukcję kosztów. Należą do nich m.in.: dalsze obniżenie poziomu inwestycji (do poziomu niezbędnego z punktu widzenia zachowania ciągłości działalności Spółki), zmniejszenie stałego poziomu zatrudnienia i usług outsourcingowych, ograniczenie czasu pracy do 5 dni w tygodniu, zmiany organizacyjne oraz dalsza redukcja pozostałych kosztów operacyjnych.

Jednocześnie zdecydowaliśmy się zaproponować naszym akcjonariuszom przeznaczenie 37,5% zysku netto za rok 2014 na „kapitał rezerwowy, z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy”, zamiast bezpośredniego przeznaczania tej kwoty na dywidendę. Oceniamy, że zapewni to niezbędny poziom gotówki w Spółce, w celu zapewnienia stabilności i wiarygodności finansowej. Jednocześnie, w przypadku pozytywnych zmian sytuacji rynkowej i odpowiedniego poziomu zakontraktowania Spółki na lata kolejne, takie rozwiązanie pozwoli na wypłatę jeszcze w tym roku zaliczki na dywidendę za rok obrotowy 2015 (uwzględniającej środki z kapitału rezerwowego).

Wierzę, że nasi akcjonariusze zrozumieją przyczyny i konieczność wydania takiej rekomendacji przez Zarząd. Chcemy pozostać spółką dywidendową, ale - jak pokazuje sytuacja w kopalniach śląskich – w obecnej sytuacji rynkowej płynność i stabilność finansowa Spółki powinny być traktowane absolutnie priorytetowo.


]]>
read-news?title=komentarz-prezesa-zarzadu-zbigniewa-stopy-dotyczacy-dywidendy&cmn_id=2515 2015-06-11 00:00:00 2515
LW Bogdanka S.A. domaga się wszczęcia przez prezesa UOKIK postępowania dotyczącego stosowania przez Kompanię Węglową SA niedozwolonych praktyk rynkowych W dniu 3 czerwca 2015 r. LW BOGDANKA S.A. zwróciła się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o wszczęcie postępowania dotyczącego stosowania przez Kompanię Węglową SA (KW SA) niedozwolonych praktyk rynkowych ograniczających konkurencję.
W opinii Spółki, działania Kompanii Węglowej S.A., polegające na sprzedaży węgla poniżej kosztów wydobycia, naruszają przepisy dotyczące ochrony konkurencji, jak również kwalifikują się jako czyny nieuczciwej konkurencji.

 

Działania prowadzone przez KW SA kierowane są bezpośrednio do odbiorów LW Bogdanka SA, którym – jak wynika m.in. z danych prezentowanych przez Agencję Rozwoju Przemysłu – oferowane są ceny znacząco niższe niż ceny dla innych klientów KW SA. Zróżnicowanie to nie jest związane ani z jakością węgla ani też z innymi warunkami umownymi dostaw. Działania te w naszej opinii mają na celu wykluczenie lub ograniczenie działania LW Bogdanka S.A. na rynku. Sytuacja ta zmusiła nas do ograniczenia produkcji, czego skutkiem jest m.in. konieczność redukcji zatrudnienia – pomimo faktu, że jesteśmy najbardziej efektywną kosztowo kopalnią w Polsce. Obecna sytuacja na rynku węgla, wyniszczająca dla graczy działających na zasadach rynkowych, może okazać się katastrofalna w skutkach dla całej branży. Dlatego zwróciliśmy się do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowania w sprawie niedozwolonych praktyk ograniczających konkurencję stosowanych w naszej opinii przez KW SA - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.


Warto dodać, że sprzedaż węgla poniżej kosztów produkcji prowadzona przez KW SA możliwa jest tylko dlatego, że spółka ta oczekuje na ‘dotacje do cen węgla’, które należy w takiej sytuacji uznać za pomoc publiczną. Pomoc publiczną stanowi również odroczenie zaległości podatkowych czy zaległości wobec ZUS, a także inne formy niezatwierdzonego wsparcia przez państwo, o ile wsparcie takie nie spełnia określonych kryteriów. Wsparcie udzielane KW SA musiałoby zostać uznane za dopuszczalne przez Komisję Europejską, a naszym zdaniem – z punktu widzenia przepisów unijnych – trudno znaleźć uzasadnienie dla takiego rozstrzygnięcia – dodał Zbigniew Stopa.


Zarówno KW SA, jak i LW Bogdanka sprzedają zdecydowaną większość wytwarzanego przez siebie miału węglowego na rynku polskim. Import i eksport w przypadku miału węglowego mają marginalne znaczenie. W 2014 roku import miałów wyniósł ok. 4,5 mln ton, natomiast eksport około 5,8 mln ton. Jest to związane z wysokim udziałem kosztów transportu w stosunku do ceny miału węglowego – przekraczają one 30% ceny w przewozach kolejowych na odległość powyżej  500 km (dostawy do Portu Północnego w celu realizacji eksportu drogą morską lub dostawy transportem kolejowym na inne rynki europejskie np. do Niemiec) oraz wysokimi normami kaloryczności na rynku międzynarodowym (wartość opałowa miału na rynkach międzynarodowych przekracza 25 GJ/Mg).

Pomiędzy miałem węglowym i innymi asortymentami węgla nie istnieje też substytucyjność, o czym przesądzają względy technologiczne, a w szczególności parametry spalania kotłów w energetyce zawodowej, będącej odbiorcą miału, które uniemożliwiają bezpośrednie wykorzystanie innych asortymentów węgla (asortymenty średnie, drobne i grube mają marginalne znaczenie dla energetyki zawodowej i wymagają kosztownego przetworzenia do postaci miału). O braku substytucyjności decydują także różnice cen między miałem węglowym i innymi asortymentami przekraczające 40% w  latach 2013-2014.  

W konsekwencji uznać należy, że rynkiem właściwym w ujęciu zarówno geograficznym jak i produktowym, który w analizie powinien wziąć pod uwagę UOKiK, jest polski rynek miałów węglowych, na którym Kompania Węglowa ma pozycję dominującą. W opinii LW Bogdanka SA, oznacza to, że działania prowadzone przez KW SA naruszają art. 9 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-s-a-domaga-sie-wszczecia-przez-prezesa-uokik-postepowania-dotyczacego-stosowania-przez-kompanie-weglowa-sa-niedozwolonych-praktyk-rynkowych&cmn_id=2513 2015-06-08 00:00:00 2513
LW Bogdanka opublikowała Raport Zintegrowany za 2014 W ostatnich dniach maja 2015 r. podczas Konferencji Wallstreet, która odbyła się w Karpaczu, LW Bogdanka S.A. zaprezentowała swój pierwszy opracowany marketingowo Raport Zintegrowany za 2014 r.

Kopalnia w Bogdance już od kilku lat opracowuje i publikuje marketingowe raporty roczne z obszaru finansowego, zaś drugi rok z zakresu pozafinnasowego. Tegoroczne opracownaie jest drugim raportem przygotowanym przez LW Bogdanka w oparciu o wytyczne Global Reporting Initiative (GRI). Od poprzedniego, opublikowanego w poprzednim roku, różni go to, że nie jest już tylko raportem pozafinansowym, ale raportem zintegrowanym, łączącym w sobie zarówno wyniki finansowe, jak i pozafinansowe. Tak jak poprzedni, obecny raport, został opracowany w oparciu o GRI G4 („in accordance”) w opcji podstawowej („core”), ale dodatkowo z wykorzystaniem The International Integrated Reporting Framework. W raporcie uwzględniono również wskaźniki specyficzne dla branży wydobywczej, opisane we właściwym suplemencie sektorowym. Warto w tym miejscu wspomnieć, że poprzedni raport został wyróżniony pod koniec 2014 r. dwiema nagrodami w konkursie Raporty Społeczne 2014 organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, PwC oraz SGS Polska. Eksperci uznali go za najlepszy debiut wśród raportów społecznych 2014 oraz dodatkowo został on nagrodzony przez Ministerstwo Gospodarki za prezentację sposobu rozumienia idei CSR w poszczególnych działaniach w sektorze górniczym, klarowne przedstawienie swojej roli w łańcuchu dostaw oraz wartościowe opisy zarządzania innowacyjnością i aspektami środowiskowymi.

Nad rzetelnością opracowania raportu i jego zgodnością z Wytycznymi czuwał zewnętrzny ekspert, który wspierał jego przygotowanie, niemniej nie był poddawany zewnętrznej weryfikacji.
Raport obejmuje swoim zakresem całą grupę kapitałową, w kształcie, w którym jest ona konsolidowana w sprawozdaniu finansowym. Ujmuje on więc jednostkę dominującą grupy kapitałowej, tj. spółkę LW Bogdanka, jej spółkę zależną „Łęczyńską Energetykę” Sp. z o.o. oraz trzy mniejsze spółki (RG Bogdanka sp. z o.o., EkoTrans sp. z o.o., MR Bogdanka sp. z o.o.), z których jedna (MR Bogdanka) powstała w 2014 roku. Ze względu jednak na niewielki wpływ trzech najmniejszych spółek na obraz grupy kapitałowej tak w ujęciu finansowym, jak również społecznym i środowiskowym, podmioty te zostały opisane w niniejszym dokumencie w sposób ograniczony tylko do wybranych aspektów. Jest to jednak zgodne z logiką Wytycznych GRI, rekomendujących raportowanie jedynie tych aspektów, które są materialne.
 

Zapraszamy do pobrania Raportu Zintegrowanego za 2014 i zapoznania się z jego treścią.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-opublikowala-raport-zintegrowany-za-2014&cmn_id=2511 2015-06-02 00:00:00 2511
Bogdanka S.A. po 1Q2015 roku: wyniki pod wpływem sytuacji rynkowej, wdrażanie programu optymalizacji kosztów i programu inwestycyjnego LW BOGDANKA S.A. PO 1Q2015 ROKU: WYNIKI POD WPŁYWEM SYTUACJI RYNKOWEJ, WDRAŻANIE PROGRAMU OPTYMALIZACJI KOSZTÓW I PROGRAMU INWESTYCYJNEGO

ZARZĄD REKOMENDUJE PRZEZNACZENIE 37,5% SKONSOLIDOWANEGO ZYSKU NETTO NA WYPŁATĘ DYWIDENDY

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. wypracowała po I kw. 2015 przychody na poziomie 428,3 mln zł (niższe o 11,1% niż w tym samym okresie rok wcześniej).   Wynik EBITDA wyniósł 144,4 mln zł, EBIT sięgnął 48,2 mln zł, a zysk netto: 32,7 mln zł. Osiągnięte wyniki, choć wyróżniające Spółkę pozytywnie na tle branży, są niższe niż wypracowane w tym samym okresie rok wcześniej, co jest konsekwencją konieczności dostosowania harmonogramu produkcji do obecnych możliwości sprzedaży węgla na rynku.

Poziom produkcji węgla handlowego w I kwartale 2015 roku sięgnął 1,99 mln ton, czyli był niższy o 11,1% od osiągniętego w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zrealizowane wydobycie było zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów, na który wpływ miała lekka zima i duże zapasy węgla na zwałach. Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej. Pomimo spadku cen na rynku, Spółka utrzymała w I kwartale cenę węgla za tonę na poziomie zbliżonym do średniej z 2014 roku, dzięki wyższej kaloryczności sprzedawanego węgla.

Spółka podtrzymuje założenia dotyczące sprzedaży węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton w 2015 roku.

Spółka kontynuuje działania mające na celu dostosowanie działalności do obecnego poziomu wydobycia (warunkowanego przez możliwości sprzedaży), poprzez optymalizację struktury wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych.
W efekcie prowadzonych działań, w I kwartale 2015 koszty rodzajowe spadły o 9,7%, w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku. Jednocześnie Spółka obniżyła plan inwestycyjny na ten rok o 77,6 mln zł.

Po przeanalizowaniu sytuacji rynkowej oraz sytuacji w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rekomendacji przeznaczenia na wypłatę dywidendy 37,5% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok, czyli 102 mln zł. Oznacza to wypłatę w wysokości 3 zł na akcję i stopę dywidendy na poziomie 3,5%. W ocenie Zarządu zarekomendowany poziom dywidendy pozwoli na utrzymanie niezbędnego poziomu gotówki w Spółce w celu zabezpieczenia stabilności i wiarygodności finansowej.  

Spółka kontynuuje prace nad aktualizacją strategii, tak by dostosować ją do obecnych i spodziewanych w najbliższych latach warunków rynkowych. Zaktualizowana strategia zostanie przedstawiona do końca czerwca tego roku.

 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po I kwartale 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN I kw. 2015 I kw. 2014 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 428 279 481 540 -11,1%
Zysk ze sprzedaży 46 454 85 105 -45,4%
Rentowność sprzedaży brutto 10,8% 17,7% -39,0%
EBITDA 144 395 174 149 -17,1%
Rentowność EBITDA 33,7% 36,2% -6,9%
Zysk operacyjny (EBIT) 48 152 85 958 -44,0%
Rentowność EBIT 11,2% 17,9% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 32 690 62 600 -47,8%
Rentowność netto 7,6% 13,0% -41,5%

        

W I kwartale 2015 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody w wysokości 428,3 mln zł, czyli o 11,1% niższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGĄ Elektrownie Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A., Grupą Azoty Zakładami Azotowymi Puławy S.A. i EDF Paliwa Sp. z o.o.

Wypracowane w I kwartale 2015 roku wyniki finansowe pozostają pod wpływem sytuacji rynkowej i związanej z tym konieczności dostosowania poziomu produkcji do możliwości sprzedaży na rynku.

Spółka kontynuuje działania mające na celu redukcję kosztów działalności. W efekcie w I kwartale koszty rodzajowe spadły o 9,7%, w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Wyłączając koszty związane z amortyzacją, spadek kosztów rodzajowych wyniósł aż 13,6%, przy spadku wydobycia brutto o 11%, spadku ilości robót przygotowawczych o 44,1%.   

 

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W I kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 1,99 mln ton, co czyli był niższy o 11,1% od osiągniętego w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zrealizowane wydobycie było zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów, na który wpływ miała lekka zima i duże zapasy węgla na zwałach.

Uzysk w I kwartale 2015 roku na poziomie 66,6% był zbliżony do osiągniętego w tym samym okresie roku poprzedniego (66,9%).

Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej. Pomimo presji cenowej na rynku, Spółka utrzymała w I kwartale cenę węgla za tonę na poziomie zbliżonym do średniej z 2014 roku, co osiągnięte zostało dzięki wyższej kaloryczności sprzedawanego węgla.

W związku z koniecznością dostosowania harmonogramu produkcji do możliwości sprzedaży węgla na rynku, Spółka zmniejszyła ilość wykonywanych nowych chodników – w efekcie w I kwartale 2015 roku wykonano 5,2 km chodników, wobec 9,3 km w I kwartale 2014 roku (spadek o 44,1%). Ograniczenie robót przygotowawczych przełoży się na redukcję długości wyrobisk wykonanych w 2015 roku o 5,1 km wobec 2014 roku. Wykonanych zostanie 24,7 km wyrobisk, wobec planowanych 31,3 km.

Stan zapasów węgla na poziomie 350 tys. ton na koniec marca 2015 roku (czyli wyższy o 52,8% od odnotowanego na koniec marca 2014 roku i o 14,4% w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2014 roku) odpowiadał w przybliżeniu 11-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z harmonogramem dostaw do klientów.

 

STRATEGIA

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany interwencji rządu w górnictwie i energetyce, Zarząd Spółki zdecydował o weryfikacji założeń do Strategii na lata 2015-2020. Obecnie kontynuowane są prace nad strategią, jej zaktualizowana wersja zostanie przedstawiona do końca czerwca 2015 roku.

 

Główne założenia Strategii:

 • Utrzymanie pozycji LW BOGDANKA jako lidera kosztowego – stworzenie warunków utrzymania niskiego poziomu kosztów wydobycia w długim horyzoncie czasowym poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia i dalszej redukcji kosztów działalności;
 • Sprzedaż węgla dla energetyki, ciepłownictwa i chemii – poprzez rozszerzanie spektrum odbiorców węgla i wejście w nowe, atrakcyjne segmenty rynku;
 • Ekspansja na rynku polskim – prowadzenie procesu ciągłego monitorowania nowych programów i projektów inwestycyjnych w regionie;
 • Pozyskanie rynków zagranicznych.

Cele strategiczne:

 • Przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku;
 • Prowadzenie prac koncepcyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych związanych z pozyskaniem nowych zasobów, zapewniających Spółce działalność operacyjną znacznie poza okres objęty planem;
 • Dalsza realizacja programu optymalizacji kosztów wydobycia (w tym kosztów pracy) w okresie średnioterminowym i optymalizacja nakładów inwestycyjnych;
 • Utrzymanie pozycji lidera wśród krajowych producentów węgla kamiennego poprzez uzyskanie 30% udział w sprzedaży miałów energetycznych - zwiększenie sprzedaży do średnich i drobnych odbiorców;
 • Zapewnienie zwrotu dla inwestorów z zaangażowanego kapitału.

W celu zapewnienia możliwości dostosowywania Spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej, dokonano analizy wielu alternatywnych scenariuszy działalności i rozwoju stosownie do możliwych scenariuszy zmiany na rynku węgla w Polsce.

Jako scenariusz optymalny przyjęto scenariusz przewidujący:

 • Kontynuację eksploatacji pól Bogdanka i Stefanów oraz udostępnienie nowych obszarów „Ostrów-Orzechów” a w dalszej perspektywie czasowej obszaru K6-K7 przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kopalni (bez budowy nowych szybów i wzrostu wydobycia);
 • Ograniczenie inwestycji rozwojowych do niezbędnych z punktu widzenia udostępnienia nowych złóż – w szczególności w latach 2015-2017 i weryfikacja nakładów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych do roku 2020;
 • Optymalizacja poziomu produkcji stosownie do sytuacji rynkowej w szczególności w latach 2015-2017, przy zwiększeniu wydobycia z pokładów o większej miąższości (technologia kombajnowa);
 • Optymalizacja długoterminowego zwrotu dla inwestorów z uwzględnieniem ryzyk związanych z sytuacją rynkową.

 

Wybrany przez Zarząd wariant jest najbardziej elastyczny i przewiduje możliwość powrotu do planowanego wzrostu produkcji a nawet jej rozszerzenia.

Aktualnie Zarząd pracuje nad wielowariantową analizą działalności Spółki, uwzględniającą przewidywane, możliwe scenariusze rozwoju rynku węgla (popytu i cen) do 2020 r., która będzie podstawą do sformułowania aktualizacji Strategii.

W ramach prac nad aktualizacją Strategii i koniecznością dostosowania założeń inwestycyjnych do obecnej sytuacji rynkowej oraz możliwości sprzedażowych, Zarząd przeprowadził aktualizację planu nakładów inwestycyjnych na 2015 r. W efekcie plan ten został zmniejszony o 77,6 mln zł i wynosi obecnie 503,1 mln zł. Wydatki inwestycyjne poniesione w I kwartale wyniosły 82,5 mln zł.

Zgodnie z  planem oszczędnościowym, Spółka prowadzi również politykę zmierzającą do zmniejszenia zatrudnienia i dostosowania go do planowanego poziomu wydobycia. W 2015 r. przewidziany jest spadek zatrudnienia o 145 osób średniorocznie i ponad 350 na koniec roku. Ograniczenie zatrudnienia odbywa się poprzez planowane odejścia na emeryturę pracowników, który nabyli takie prawa oraz nieprzedłużanie umów zawartych z pracownikami zatrudnionymi na czas określony. W ramach programu oszczędnościowego na 2015 r. przewidziane jest również ograniczenie usług obcych w tym outsourcingu oraz dostosowanie robót przygotowawczych do planowanego poziomu wydobycia.

Jednocześnie Zarząd analizuje politykę dywidendową na kolejne lata biorąc pod uwagę lokalne i globalne trendy oraz warunki cenowe. Spółka jako kluczowe traktuje zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej. Polityka dywidendowa na kolejne lata zostanie przyjęta i ogłoszona do 30 czerwca 2015 r. wraz ze zaktualizowaną strategią działalności na lata 2015-2020.

 

Miniony kwartał pozostawał pod wpływem trudnej sytuacji na rynku węgla, która spowodowała konieczność dostosowania naszej produkcji do możliwości sprzedaży na rynku. Oprócz wysokich zapasów węgla na zwałach (7,5 mln ton na koniec 2014 roku, 8,5 mln ton na koniec lutego 2015) do przesunięć w harmonogramach dostaw do klientów przyczyniła się lekka zima. Podtrzymujemy nasze założenia sprzedażowe na 2015 rok na poziomie 9,3 - 9,5 mln ton węgla. Spodziewamy się, że produkcja w drugim półroczu będzie się odbywać z wykorzystaniem pełnych mocy produkcyjnych, co oznacza, że może być zbliżona do osiągniętej w IV kwartale minionego roku. Naszym priorytetem jest obecnie optymalizacja struktury i poziomu wydobycia, oraz dalsza redukcja kosztów działalności i programu inwestycyjnego, tak aby dostosować Spółkę do działalności w obecnych i spodziewanych trudnych warunkach rynkowych – od stycznia 2013 roku ceny miałów energetycznych dla energetyki zawodowej spadły o ponad 20% - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Po przeanalizowaniu obecnej sytuacji rynkowej oraz sytuacji w Spółce, Zarząd podjął decyzję o rekomendowaniu dywidendy na poziomie 37,5% skonsolidowanego zysku netto za 2014 rok, czyli niższej niż przewidziana we wcześniej obowiązującej i obecnie aktualizowanej strategii. Oceniamy, że taki poziom dywidendy pozwoli na utrzymanie niezbędnego poziomu gotówki w Spółce - zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej Spółki traktujemy jako priorytet - dodał Zbigniew Stopa.


]]>
read-news?title=bogdanka-s-a-po-1q2015-roku-wyniki-pod-wplywem-sytuacji-rynkowej-wdrazanie-programu-optymalizacji-kosztow-i-programu-inwestycyjnego&cmn_id=2505 2015-04-30 00:00:00 2505
Bogdanka po pierwszym kwartale 2015 roku LW Bogdanka S.A. wydobywa 1,99 mln ton węgla w I kwartale i podtrzymuje plan sprzedaży węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton w 2015 roku.

 

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w I kwartale 2015 roku produkcję węgla handlowegona poziomie 1,99 mln ton, wobec 2,24 mln ton w tym samym okresie rok wcześniej. Zrealizowana w I kwartale 2015 roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 2,23 mln ton rok wcześniej. Niższe wydobycie oraz sprzedaż związane są z obecną trudną sytuacją rynkową i nadpodażą węgla na polskim rynku.

Zrealizowane wydobycie jest zgodne z tegorocznym harmonogramem dostaw do klientów. Spółka podtrzymuje założenia dotyczące sprzedaży węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton w 2015 roku.

Spółka koncentruje się obecnie na dostosowaniu swojej działalności do poziomu wydobycia (warunkowanego przez możliwości sprzedaży), poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia, dalszą redukcję kosztów działalności oraz obniżenie nakładów inwestycyjnych.

W 2014 roku sfinalizowaliśmy nasz kilkuletni program inwestycyjny, którego celem było podwojenie mocy produkcyjnych.  Po uruchomieniu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla nasze moce wynoszą już 10,5 - 11,5 mln ton. Niestety obecna trudna sytuacja rynkowa zmusiła nas do weryfikacji założeń na 2015 rok. Miniony kwartał tego roku był pierwszym okresem, w którym widoczny był wpływ obecnej sytuacji rynkowej na działalność Bogdanki – nasza produkcja po raz pierwszy od wielu lat nie zależała od posiadanych mocy produkcyjnych, ale możliwości uplasowania węgla na rynku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Podtrzymujemy nasze deklaracje dotyczące sprzedaży 9,3 - 9,5 mln ton węgla w tym roku. Kontynuujemy prace nad aktualizacją strategii, której celem jest przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku. Naszym priorytetem w tej chwili jest dostosowanie działalności i wydobycia do obecnych możliwości sprzedaży, poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia, a także dalszą redukcję kosztów działalności i obniżenie nakładów inwestycyjnych. Celem długofalowym prowadzonych działań jest stworzenie warunków utrzymania niskiego poziomu kosztów wydobycia w długim horyzoncie czasowym. Prowadzimy również działania mające na celu poszerzenie spektrum odbiorców Spółki -
dodał Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.


]]>
read-news?title=bogdanka-po-pierwszym-kwartale-2015-roku&cmn_id=2503 2015-04-10 00:00:00 2503
GK Bogdanka po 2014 roku: realizacja celów strategicznych i solidne wyniki pomimo trudnych warunków rynkowych. WERYFIKACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGII NA KOLEJNE LATA W ZWIĄZKU Z OBECNĄ TRUDNĄ SYTUACJĄ RYNKOWĄ

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po 2014 roku solidne wyniki finansowe, pomimo trudnych warunków rynkowych. Przychody ze sprzedaży w tym okresie przekroczyły 2 mld zł, czyli były wyższe o 6,0% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł blisko 750 mln zł, EBIT sięgnął 362,3 mln zł, a zysk netto: 272,4 mln zł. W samym czwartym kwartale 2014 roku przychody przekroczyły 523 mln zł, EBITDA wyniosła 247,5 mln zł, EBIT: 135,7 mln zł, a zysk netto sięgnął 101,6 mln zł. Spółka kontynuuje działania mające na celu dalszy wzrost efektywności – w efekcie jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia spadł o 12%, w ujęciu realnym, w stosunku do roku 2012.

W IV kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,6 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 21,5% wobec IV kwartału 2013 roku  (2,1 mln ton). W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w 2014 roku sięgnął 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga ona obecnie  2400 ton/h.

Sprzedaż węgla handlowego w IV kwartale sięgnęła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 9,2 mln ton, czyli była o 12,5% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 16,6% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i blisko 25% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

W związku z obecną trudną sytuacją na rynku węgla, Zarząd Spółki podjął decyzję o weryfikacji założeń strategii, tak by dostosować ją do obecnych i spodziewanych w najbliższych latach warunków rynkowych.

Przyjęte założenia produkcyjne na 2015 rok również uwzględniają obecną sytuację rynkową i przewidują sprzedaż węgla na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton.

 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po IV kwartale 2014 i narastająco w całym 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN IV kw. 2014 IV kw. 2013 Zmiana I-IV kw. 2014 I-IV kw. 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 523 224 481 531 8,7% 2 013 568 1 899 830 6,0%
Zysk ze sprzedaży 137 983 125 169 10,2% 379 575 455 799 -16,7%
Rentowność sprzedaży brutto 26,4% 26,0% 1,5% 18,9% 24,0% -21,3%
EBITDA 247 469 206 600 19,8% 749 953 754 941 -0,7%
Rentowność EBITDA 47,3% 42,9% 10,3% 37,2% 39,7% -6,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 135 707 117 244 15,7% 362 315 424 803 -14,7%
Rentowność EBIT 25,9% 24,3% 6,6% 18,0% 22,4% -19,6%
Zysk netto roku obrotowego 101 558 104 995 -3,3% 272 352 329 728 -17,4%
Rentowność netto 19,4% 21,80% -11,0% 13,5% 17,4% -22,4%

        

W 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody przekraczające 2 mld zł, czyli o 6,0% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 92% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” Grupa ENEA S.A., GDF Suez Energia Polska S.A., ENERGA Elektrownią Ostrołęka S.A., PGNiG Termika S.A.

2014 rok był dla branży okresem trudnym, ze względu na spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki w całym roku pozostawały pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które na koniec stycznia 2015 były niższe o 17,5% niż ceny na początku 2013 roku).

Na wyniki w 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,6% wobec 68,5% w 2013 roku. Było to związane z utrzymującymi się w drugim i trzecim kwartale 2014 r. trudnymi warunkami górniczo-geologicznymi.

Warto jednocześnie podkreślić wysokie wskaźniki rentowności osiągnięte w samym czwartym kwartale 2014 roku, co związane było z rekordowo wysokim poziomem wydobycia w tym okresie oraz poprawą uzysku w grudniu 2014 roku. W samym czwartym kwartale poziom uzysku wyniósł 66,7%, wobec 66,4% w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stosuje ścisłą kontrolę kosztów. W IV kwartale 2014 roku koszty rodzajowe wzrosły zaledwie o 8,8%, podczas gdy produkcja netto była wyższa o 21,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. Działania te przekładają się na utrzymywanie przez Spółkę ponadprzeciętnych dla branży wskaźników finansowych (pomimo trudnej sytuacji rynkowej), czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w IV kwartale 2014 roku 47,3%, a narastająco w całym roku: 37,2%. Jednocześnie wroku 2014 Spółka uzyskała realny spadek jednostkowego gotówkowego kosztu wydobycia o 12,0% w stosunku do 2012 roku, pomimo trudnych warunków geologicznych w Stefanowie w drugim i trzecim kwartale 2014.

 

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W IV kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,56 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 21,5% wobec IV kwartału 2013 roku. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w całym 2014 roku sięgnął 9,2 mln ton, co oznacza wzrost o 10,1% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (8,4 mln ton).

Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się przede wszystkim uruchomienie we wrześniu 2014 roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, który podwoił nominalną wydajność na linii „mokrej” – sięga ona obecnie  2400 ton/h. Na wzrost ten wpływ miało także prowadzenie wydobycia jednocześnie średnio z 4,4 ścian (4 – kombajnowe, 2 - strugowe) oraz wydobycie, od listopada 2014, prowadzone ze ściany 3/VI/385 w Polu Nadrybie – dobre warunki geologiczne pozwoliły na poprawę uzysku w grudniu 2014 r. i osiągnięcie jego najwyższego poziomu w całym roku: 73%.

Sprzedaż węgla handlowego w IV kwartale sięgnęła 2,3 mln ton, co oznacza wzrost o 13,5% w porównaniu do IV kwartału 2013 roku. W całym 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 9,2 mln ton, czyli była o 12,5% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W 2014 roku wykonano 29,8 km chodników wobec 28,6 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 4,2%. W samym IV kwartale 2014 wykonano 5,7 km chodników (wobec 7,4 km w tym samym okresie 2014 roku).

Stan zapasów węgla na poziomie 306 tys. ton na koniec grudnia 2014 roku (czyli wyższy o 41,7% od odnotowanego na koniec grudnia 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 10-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z harmonogramem dostaw do klientów. 


KONCESJE

W 2014 r. Spółka otrzymała koncesje na rozpoznanie złoża w obszarach Ostrów i Orzechów oraz koncesję na wydobycie w obszarze K-3 (ok. 19 mln ton zasobów operatywnych).

Spółka kontynuuje starania o koncesję wydobywczą w obszarze K6-K7 – 12 grudnia 2014 roku została złożona skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Ministra Środowiska w sprawie odmowy udzielenia koncesji.

Jednocześnie rozpoczęto prace mające na celu przekształcenie koncesji rozpoznawczej na koncesję wydobywczą ze złóż Ostrów i Orzechów, co pozwoli na zagospodarowanie ok. 400 mln ton zasobów operatywnych. Złoża te są najbardziej perspektywiczne ze względu na ilość zasobów i możliwość szybkiego rozpoczęcia eksploatacji z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury powierzchniowej i dołowej Pola Bogdanka i Nadrybie.

 

STRATEGIA

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany interwencji rządu w górnictwie i energetyce, Zarząd Spółki zdecydował o weryfikacji założeń do Strategii na lata 2015-2020.

Główne założenia Strategii:

 • Utrzymanie pozycji LW „Bogdanka” S.A. jako lidera kosztowego – stworzenie warunków utrzymania niskiego poziomu kosztów wydobycia w długim horyzoncie czasowym poprzez optymalizację struktury i poziomu wydobycia i dalszej redukcji kosztów działalności;
 • Sprzedaż węgla dla energetyki, ciepłownictwa i chemii – poprzezrozszerzanie spektrum odbiorców węgla i wejście w nowe, atrakcyjne segmenty rynku;
 • Ekspansja na rynku polskim – prowadzenie procesu ciągłego monitorowania nowych programów i projektów inwestycyjnych w regionie;
 • Pozyskanie odbiorców na rynkach zagranicznych

Cele strategiczne:

 • Prowadzenie prac koncepcyjnych, organizacyjnych i inwestycyjnych związanych z pozyskaniem nowych zasobów, zapewniających Spółce działalność operacyjną znacznie poza okres objęty planem;
 • Utrzymanie pozycji lidera wśród krajowych producentów węgla kamiennego poprzez uzyskanie 30% udział w sprzedaży miałów energetycznych - zwiększenie sprzedaży do średnich i drobnych odbiorców;
 • Przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku;
 • Dalsza realizacja programu optymalizacji kosztów wydobycia (w tym kosztów pracy) w okresie średnioterminowym i optymalizacja nakładów inwestycyjnych;
 • Zapewnienie zwrotu dla inwestorów z zaangażowanego kapitału.

 

W celu zapewnienia możliwości dostosowywania Spółki do zmieniającej się sytuacji rynkowej, dokonano analizy wielu alternatywnych scenariuszy działalności i rozwoju stosownie do możliwych scenariuszy zmiany na rynku węgla w Polsce.

 

Jako scenariusz optymalny przyjęto scenariusz przewidujący:

 • Kontynuację eksploatacji pól Bogdanki i Stefanowa oraz udostępnienie nowych obszarów „Ostrów-Orzechów” a w dalszej perspektywie czasowej obszaru K6-K7 przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury kopalni (bez budowy nowych szybów i wzrostu wydobycia);
 • Ograniczenie inwestycji rozwojowych do niezbędnych z punktu widzenia udostępnienia nowych złóż – w szczególności w latach 2015-2017 i weryfikacja nakładów inwestycyjnych mających na celu zwiększenie mocy produkcyjnych do roku 2020;
 • Optymalizacja poziomu produkcji stosownie do sytuacji rynkowej w szczególności w latach 2015-2017.
 • Optymalizacja długoterminowego zwrotu dla inwestorów z uwzględnieniem ryzyk związanych z sytuacją rynkową.

 

Zastosowanie powyższych założeń pozwoli Spółce na podniesienie efektywności, przy jednoczesnym odsunięciu w czasie decyzji dotyczących dalszego jej rozwoju do czasu stabilizacji na rynku węgla kamiennego w Polsce. Wybrany przez Zarząd wariant jest najbardziej elastyczny i przewiduje możliwość powrotu do planowanego wzrostu produkcji a nawet jej rozszerzenia.

Spółka osiągnęła docelową zdolność produkcyjną na poziomie 10,5 – 11,5 mln ton (zależnie od warunków geologicznych)  - jednak w związku z obecną sytuacją rynkową – zakłada sprzedaż węgla handlowego w 2015 roku na poziomie 9,3 – 9,5 mln ton. Nakłady inwestycyjne w Jednostki dominującej w 2015 roku wyniosą ok. 560 mln zł przy wydatkach gotówkowych na zakup środków trwałych i WNiP w kwocie ok. 640 mln zł (ze względu na przesunięcie płatności za 4 kompleks Strugowy).

Spółka obecnie opracowuje warianty dostosowujące działalność Spółki do poziomu wydobycia (możliwości sprzedaży) polegające na dalszej redukcji kosztów i obniżenia nakładów inwestycyjnych.  Poziom inwestycji na kolejne lata zostanie zaprezentowany łącznie z aktualizacją Strategii.

Zarząd analizuje politykę dywidendową na kolejne lata biorąc pod ryzyka oraz warunki cenowe. Spółka jako kluczowe traktuje zabezpieczenie płynności i stabilności finansowej. Polityka dywidendowa na kolejne lata zostanie przyjęta i ogłoszona do 30 czerwca 2015 roku wraz ze Strategią działalności na lata 2015-2020.
 

Miniony rok możemy podsumować z satysfakcją. Zrealizowaliśmy nasze założenia strategiczne, kończąc kilkuletni proces inwestycyjny mający na celu podwojenie mocy produkcyjnych. Po uruchomieniu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, będącego jednym z ostatnich etapów programu inwestycyjnego, nasze moce wynoszą już 10,5 -11,5 mln ton. W efekcie, pomimo trudnej sytuacji na rynku węgla, nasze wydobycie wzrosło w minionym roku do 9,19 mln ton, z 8,35 mln ton rok wcześniej. Umocniliśmy tym samym naszą pozycję głównego dostawcy węgla dla energetyki zawodowej w Polsce – na koniec 2014 roku nasz udział w tym rynku wyniósł blisko 25%, a udział w rynku węgla energetycznego ogółem – 16,6%. Po raz kolejny utrzymaliśmy też palmę pierwszeństwa jeśli chodzi o efektywność wydobycia, pozostając najbardziej efektywną kopalnią w Polsce i obniżając jednostkowy gotówkowy koszt wydobycia aż o 12% w ujęciu realnym, w stosunku do roku 2012. Mogę więc z satysfakcją powiedzieć, ze konsekwentnie i zgodnie  z planem realizowaliśmy wszystkie elementy naszej strategii na lata 2013-2020 - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Niestety obecne otoczenie rynkowe jest bardzo trudne. Wpływ na to ma sytuacja na Śląsku i planowany program naprawczy dla Kompanii Węglowej, którego obecny kształt przewiduje dalsze bezpośrednie i pośrednie dotowanie nierentownych kopalń, co przekłada się na możliwość sprzedaży przez nie węgla znacznie poniżej kosztów jego produkcji. Ma to wpływ na kształtowanie się cen i popytu na polskim rynku, co uderza w pozostałych rynkowych graczy, m.in. w Bogdankę. Trudną sytuację na polskim rynku dodatkowo komplikują ceny węgla i innych surowców energetycznych, takich jak ropa i gaz, na światowych rynkach, notujące obecnie najniższe poziomy od lat. Dlatego, zgodnie z zapowiedziami, zweryfikowaliśmy założenia naszej strategii. Celem zmian jest przygotowanie Spółki do działania w warunkach dramatycznie zmieniającego się pod wpływem czynników zewnętrznych i coraz bardziej konkurencyjnego rynku -
dodał Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.


]]>
read-news?title=gk-bogdanka-po-2014-roku-realizacja-celow-strategicznych-i-solidne-wyniki-pomimo-trudnych-warunkow-rynkowych&cmn_id=2501 2015-03-12 00:00:00 2501
Rekordowe wydobycie Bogdanki w IV kwartale 2014 roku REKORDOWE WYDOBYCIE LW BOGDANKA S.A W IV KWARTALE,
WYDOBYCIE W CAŁYM 2014 ROKU NA POZIOMIE BLISKO 9,2 MLN TON

 

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w IV kwartale 2014 roku produkcję węgla handlowegona rekordowo wysokim w historii Spółki poziomie 2,56 mln ton, czyli o 21,3% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej (2,11 mln ton) oraz o 7,6% wyższym od osiągniętego w III kwartale tego roku (2,38 mln ton). Narastająco w całym 2014 roku Spółka wydobyła 9,19 mln ton węgla handlowego, co oznacza wzrost o 10% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, kiedy to produkcja węgla handlowego sięgnęła 8,35 mln ton.

Wysoka produkcja w IV kwartale związana była m.in. z uruchomieniem we wrześniu tego roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, które pozwoliło na podwojenie w minionym kwartale nominalnej wydajności Spółki w zakresie przeróbki na linii „mokrej” – wynosi ona obecnie 2400 ton/ h. Do wysokiego poziomu produkcji przyczyniło się również rozpoczęcie w połowie listopada wydobycia ze ściany 3/VI/385 w Polu Nadrybie – dobre warunki geologiczne w tej ścianie pozwoliły na poprawę uzysku w grudniu 2014 roku.

Wydobycie osiągnięte w IV kwartale 2014 roku było rekordowe w historii Bogdanki i przełożyło się na 10-proc. wzrost produkcji węgla handlowego w ujęciu rok do roku. W osiągnięciu wysokiego poziomu produkcji pomogło uruchomienie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, które było jednym z ostatnich etapów wdrażania naszego obecnego programu inwestycyjnego - w nowym zakładzie począwszy od września 2014 roku wyprodukowaliśmy już ok. 1 mln ton węgla netto. Do wzrostu produkcji węgla handlowego przyczyniły się także dobre warunki geologiczne w ścianie 3/VI/385, które przełożyły się na poprawę uzysku węgla w grudniu 2014 roku- powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.


]]>
read-news?title=rekordowe-wydobycie-bogdanki-w-iv-kwartale-2014-roku&cmn_id=2490 2015-01-08 00:00:00 2490
Bogdanka w nowym składzie Respect Index Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła nowy skład indeksu spółek odpowiedzialnych – RESPECT Index. W nowym składzie znalazły się 24 spółki giełdowe. Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. już po raz siódmy został zakwalifikowany do tego grona.

Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 22 grudnia 2014 r. 

Projekt RESPECT Index prowadzony jest na Polskim rynku od 2009 r. i ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich oraz ład informacyjny.

Od roku ubiegłego nie zmienił się sposób kwalifikacji spółek do Respect Index.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem opublikowanym przez GPW oraz treścia aktualności podanej przez GPW w Warszawie.


]]>
read-news?title=bogdanka-w-nowym-skladzie-respect-index&cmn_id=2488 2014-12-19 00:00:00 2488
Stanowisko Bogdanki w sprawie K-6-7 STANOWISKO LW BOGDANKA S.A W SPRAWIE ODMOWNEJ DECYZJI MINISTERSTWA ŚRODOWISKA DOTYCZĄCEJ WNIOSKU O KONCESJĘ WYDOBYWCZĄ NA OBSZAR K-6-7

 

Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., w związku z otrzymaniem w dniu 12 listopada 2014 r. decyzji Ministerstwa Środowiska o utrzymaniu w mocy zaskarżonej przez Spółkę decyzji z dnia 5 września 2014 r. o odmowie udzielenia koncesji na wydobywanie węgla kamiennego ze złoża „Lubelskie Zagłębie Węglowe – obszar K-6 i K-7”, informuje, że niezwłocznie złoży skargę na ww. decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Decyzja Ministerstwa Środowiska jest według nas wadliwa, dlatego też nie składamy broni w walce o koncesję na obszar K-6-7. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi deklaracjami, rozstrzygnięcie sporu znajdzie swój finał na drodze sądowej. Przyznanie koncesji na K-6-7 naszej Spółce, to nie tylko rozwiązanie zapewniające zagospodarowanie nowych, perspektywicznych obszarów przez Bogdankę, dostarczającą ponad 25% węgla dla polskich elektrowni. To także gwarancja, że złoża w tym sąsiadującym z Bogdanką i rozpoznanym już obszarze zostałyby wykorzystane w sposób najbardziej efektywny i racjonalny, co leży przecież w żywotnym interesie Skarbu Państwa. Nie sposób zgodzić się także z przesłanką odmowy udzielenia koncesji w postaci tzw. „interesu publicznego” - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Niezależnie od działań podjętych w związku z obszarem K-6-7, Spółka kontynuuje prace mające na celu zapewnienie rozwoju Bogdanki w kierunku północnym, poprzez przygotowanie dokumentacji koncesyjnych na wydobycie w obszarach Ostrów i Orzechów, na które posiadamy już koncesje rozpoznawcze. Nasze obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, jednak chcielibyśmy je co najmniej podwoić przed 2020 rokiem - dodał Zbigniew Stopa.


]]>
read-news?title=stanowisko-bogdanki-w-sprawie-k-6-7&cmn_id=2486 2014-11-14 00:00:00 2486
Bogdanka po trzech kwartałach 2014 roku Poprawa wyników w III kw. w porównaniu z II kwartałem pomimo trudnych warunków rynkowych 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest LW BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała po trzech kwartałach 2014 roku przychody ze sprzedaży sięgające 1,5 mld zł, czyli wyższe o 5,1% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 502,5 mln zł, EBIT sięgnął 226,6 mln zł, a zysk netto sięgnął 170,8 mln zł. W samym trzecim kwartale 2014 roku przychody sięgnęły blisko 545 mln zł, EBITDA: 198,2 mln zł, EBIT: blisko 100 mln zł, a zysk netto: 79,4 mln zł.

Wyniki w III kwartale 2014 roku, choć słabsze w ujęciu rdr, były istotnie lepsze od osiągniętych w II kwartale tego roku. Przychody ze sprzedaży wzrosły kwartał do kwartału o 17,5%, EBIT: o 145,6%, EBITDA: o 52,3% a zysk netto: o 175,4%. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca w III kwartale 2014 roku 36,4%.

W III kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,38 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 10,3% wobec III kwartału 2013 roku oraz o blisko 18% wobec II kwartału 2014 roku. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w okresie trzech kwartałów 2014 roku sięgnął 6,63 mln ton, co oznacza wzrost o 6,3% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Do wzrostu produkcji netto przyczyniło się uruchomienie we wrześniu tego roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, w którym trwają próby ruchowe.

Również sprzedaż węgla handlowego w III kwartale była rekordowa w historii Spółki i sięgnęła 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu do III kwartału 2013 roku oraz o 18,7% w porównaniu do II kwartału tego roku. W okresie trzech kwartałów 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 6,8 mln ton, czyli była o 12,1% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej. Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec września 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 18,9% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i 25,3% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

Spółka po 9 miesiącach 2014 roku szacuje produkcję w 2014 roku na ok. 9,0 mln ton, co jest związane z niższym niż pierwotnie zakładano uzyskiem węgla, wynikającym z utrzymujących się trudnych warunków geologicznych na jednej z eksploatowanych obecnie ścian w Polu Stefanów.


WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po III kwartale i narastająco po trzech kwartałach 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN III kw. 2014 III kw. 2013 Zmiana I-III kw. 2014 I-III kw. 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 544 973 539 395 1,0% 1 490 344 1 418 299 5,1%
Zysk ze sprzedaży 106 857 142 902 -25,2% 241 592 330 630 -26,9%
Rentowność sprzedaży brutto 19,6% 26,5% -26,0% 16,2% 23,3% -30,5%
EBITDA 198 216 201 791 -1,8% 502 484 548 341 -8,4%
Rentowność EBITDA 36,4% 37,4% -2,7% 33,7% 38,7% -12,9%
Zysk operacyjny (EBIT) 99 950 119 403 -16,3% 226 608 307 559 -26,3%
Rentowność EBIT 18,3% 22,1% -17,2% 15,2% 21,7% -30,0%
Zysk netto roku obrotowego 79 370 82 699 -4,0% 170 794 224 733 -24,0%
Rentowność netto 14,6% 15,3% -4,6% 11,5% 15,8% -27,2%

W okresie trzech kwartałów 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody sięgające 1,5 mld zł, czyli o 5,1% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 92% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w omawianym okresie odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika, Elektrownią Ostrołęka S.A. i Zakładami Azotowymi Puławy.

Trzy kwartały 2014 roku były dla branży okresem trudnym, ze względu na spadek zapotrzebowania na węgiel energetyczny oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki pozostawały pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które spadły o 18% od początku 2013 roku).

Na wyniki w trzech kwartałach 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,6% wobec 69,2% w okresie trzech kwartałów 2013 roku. W samym trzecim kwartale poziom uzysku wyniósł 67,5%, wobec 68,7% w tym samym okresie rok wcześniej. Niższy niż osiągnięty w poprzednich okresach poziom uzysku związany był z nadal gorszymi od pierwotnych założeń parametrami złoża w eksploatowanych ścianach w Polu Stefanów. Warto jednak podkreślić, że Spółka stosuje ścisłą kontrolę kosztów. W III kwartale 2014 koszty rodzajowe wzrosły zaledwie o 1,8%, podczas gdy produkcja netto była wyższa o 10,3% w porównaniu do III kwartału 2013 roku. Działania te przekładają się na utrzymywanie przez Spółkę ponadprzeciętnych dla branży wskaźników finansowych (mimo trudnej sytuacji rynkowej), czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca
w III kwartale 2014 roku 36,4%, a narastająco po trzech kwartałach:  33,7%. 


PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W III kwartale poziom produkcji węgla handlowego sięgnął 2,38 mln ton, co jest rekordowym wynikiem w historii Spółki i oznacza wzrost o 10,3% wobec III kwartału 2013 roku oraz o 18% wobec II kwartału 2014. W efekcie poziom produkcji węgla handlowego w okresie trzech kwartałów 2014 roku sięgnął 6,63 mln ton, co oznacza wzrost o 6,3% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (6,24 mln ton).

Również sprzedaż węgla handlowego w III trzecim kwartale była rekordowa w historii Spółki i sięgnęła 2,5 mln ton, co oznacza wzrost o 9,6% w porównaniu do III kwartału 2013 roku oraz o 18,7% w porównaniu do II kwartału tego roku. W okresie trzech kwartałów 2014 roku sprzedaż osiągnęła poziom 6,8 mln ton, czyli była o 12,1% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W okresie trzech kwartałów 2014 roku wykonano 24,1 km chodników wobec 21,2 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 13,7%. W samym III kwartale 2014 wykonano 7,8 km chodników (wobec 7,9 km w tym samym okresie 2014 roku).

Stan zapasów węgla na poziomie 52,3 tys. ton na koniec września 2014 roku (czyli niższy o 69,5% od odnotowanego na koniec września 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 2-dniowej produkcji Spółki. 


KONCESJE

W ramach działań mających na celu przedłużenie żywotności kopalni, Spółka realizuje planowo pierwszy etap koncesji rozpoznawczej na pole Ostrów, którą otrzymała w czerwcu tego roku  i przygotowuje się do złożenia w 2016 roku wniosku o koncesję na wydobycie w tym złożu. Jednocześnie w październiku tego roku Spółka otrzymała koncesję na rozpoznanie złoża Orzechów.


STRATEGIA

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, na którą złożyły się takie czynniki jak: znaczący spadek cen węgla, utrzymujące się zapasy w kopalniach śląskich i w elektrowniach oraz plany restrukturyzacji górnictwa, Zarząd Spółki prowadzi prace nad założeniami do aktualizacji Strategii. Jej weryfikacja uwzględniać będzie także wyniki procesu koncesyjnego, plan zagospodarowania nowych złóż oraz warunki górniczo-geologiczne.

Otoczenie rynkowe w III kwartale tego roku niezmiennie pozostawało dla naszej branży bardzo trudne. Ponadprzeciętne zapasy węgla na zwałach w kopalniach śląskich i elektrowniach, jak również planowane procesy restrukturyzacyjne w górnictwie powodują presję cenową ze strony energetyki.
W tych trudnych warunkach Bogdanka radzi sobie dobrze, utrzymując wskaźniki rentowności na ponadprzeciętnym dla branży poziomie, oraz konsekwentnie umacniając pozycję rynkową. Zgodnie z założeniami uruchomiliśmy także w III kwartale Zakład Przeróbki Mechanicznej Węgla, w którym obecnie trwają próby ruchowe. Zrealizowaliśmy także w tym okresie rekordowe w historii spółki wydobycie oraz sprzedaż, co w połączeniu ze ścisłą kontrolą kosztów przełożyło się na wypracowanie wyników finansowych istotnie lepszych niż w II kwartale tego roku. Niestety trudne warunki górniczo-geologiczne na jednym ze złóż wciąż mają wpływ na poziom uzysku węgla handlowego. Biorąc to pod uwagę, oceniamy, że produkcja netto w całym 2014 roku może wynieść ok. 9,0 mln ton, czyli będzie nieco niższa niż zakładaliśmy -
powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Zgodnie z zapowiedziami prowadzimy także prace nad aktualizacją naszej strategii na lata 2013-2020. Oprócz elementów związanych z otoczeniem rynkowym, weryfikacja strategii uwzględniać będzie także wyniki procesu koncesyjnego, plany zagospodarowania nowych złóż, a także warunki górniczo-geologiczne- dodał Zbigniew Stopa.


]]>
read-news?title=bogdanka-po-trzech-kwartalach-2014-roku&cmn_id=2484 2014-11-06 00:00:00 2484
Zakończenie sporu zbiorowego - aktualizacja Zarząd Spółki informuje, że w dniu 5 listopada 2014 roku zakończony został spór zbiorowy w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2014.

Strony zawarły porozumienie, na mocy którego uzgodniono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2014 r., zostanie zrealizowane na poziomie o 2,5 % wyższym niż w roku 2013 poprzez wypłatę nagrody specjalnej, płatnej w dwóch ratach (listopad 2014 r., styczeń 2015 r.).

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie bazowe na rok 2015 pozostaje bez zmian tj. na poziomie wykonania za rok 2013.

 

Aktualizacja - 06.11.2014 r. godz. 9.00

Poniżej publikujemy treść listu Prezesa Zarządu w sprawie zakończenia sporu zbiorowego:

Szanowni Państwo,
W atmosferze zrozumienia racji przedstawianych podczas rozmów, ponownie udało nam się porozumieć. Zakończyliśmy bowiem trwający 15 dni spór zbiorowy pomiędzy wszystkimi działającymi w naszej kopalni związkami zawodowymi a zarządem. Ten czas poświęciliśmy na to by wypracować kompromis, możliwy do przyjęcia przez wszystkie strony sporu. Cieszy mnie osobiście, jak i cały zarząd spółki, fakt, że odbyliśmy wiele konstruktywnych rozmów, które jednoznacznie wykazały, że wszyscy czujemy się odpowiedzialni za dalsze losy Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Tak jak informowaliśmy wcześniej, Zarząd Spółki rozumie konieczność zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy swoim pracownikom, ponieważ tylko dobrze zmotywowani pracownicy są w stanie skutecznie realizować powierzone im zadania i obowiązki. Jednak jako osoby zarządzające tak wielkim potencjałem, wiemy, że byt i rozwój przedsiębiorstwa to także otoczenie rynkowe i biznesowe, a co ważne w dzisiejszych czasach - zapewnienie bezpieczeństwa na przyszłość. Każdy z tych obszarów jest przedmiotem wnikliwych analiz Zarządu.

Uważamy, że wypracowane w dniu dzisiejszym porozumienie, jest takim przejawem odpowiedzialności. Pracownicy dobrze wykonujący swoje obowiązki zasługują na nagrodę. Mimo, że warunki górniczo-geologiczne nie są w tym roku dla nas korzystne, o czym wspominaliśmy uprzednio, naszej Spółce udaje się realizować ogólnie przyjęte plany rozwojowe, jak chociażby zakończenie znaczącej inwestycji w zakład przeróbczy. Na tle dużej części kopalń śląskich, Bogdanka prezentuje się dobrze. I to też chcieliśmy zaakcentować, tym bardziej, że ze Śląska dochodzą nas głosy o ograniczaniu w wypłatach tzw. barbórek i czternastych pensji.
My, jako jedyni w branży, wypłacimy naszym pracownikom, nie tylko wszystkie przysługujące im świadczenia, ale także dodatkową nagrodę, o której zadecydowaliśmy wraz z przedstawicielami związków zawodowych w ciągu ostatnich dni.

W zbliżający się rok 2015 wejdziemy jednak z wciąż nieprzewidywalną sytuacją rynkową. Dlatego też baza przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, jako jeden z najistotniejszych mierników kosztów, musi pozostać na niezmienionym poziomie.

Wierzymy, że efekt wypracowanego porozumienia, znajdzie zrozumienie u większości. Dlatego dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w pomyślne zakończenie sporu zbiorowego.


Prezes Zarządu
Zbigniew Stopa


]]>
read-news?title=zakonczenie-sporu-zbiorowego-aktualizacja&cmn_id=2483 2014-11-05 00:00:00 2483
Stanowisko Zarządu LW Bogdanka w sprawie sporu zbiorowego Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. informuje o powstaniu sporu zbiorowego ze wszystkimi działającymi w Spółce organizacjami związkowymi. Spór związany jest z rozbieżnością stanowisk dotyczących poziomu podwyżki wynagrodzeń w Spółce w 2014 roku.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację branży w Polsce oraz perspektywy rynkowe dla węgla energetycznego, w ocenie Zarządu LW Bogdanka SA wysunięte przez związki zawodowe żądania są zbyt wygórowane i w trosce o dalszy rozwój Spółki oraz jej wskaźniki ekonomiczne nie mogą zostać uwzględnione.

Strony prowadzić będą dalsze rokowania z udziałem mediatora.

Poniżej publikujemy treść stanowiska Zarządu naszej Spółki w tym temacie:

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym Zarząd Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A. poinformował o powstaniu sporu zbiorowego ze wszystkimi działającymi w spółce organizacjami związkowymi. Spór związany jest z rozbieżnością stanowisk stron, dotyczących poziomu podwyżki wynagrodzeń w 2014 roku.

Dotychczasowe rozmowy i rokowania prowadzone zgodnie z przepisami ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nie doprowadziły do zawarcia porozumienia.

Na proponowane przez stronę związkową podwyżki wynagrodzeń trudno wyrazić zgodę. W roku 2014 nie zostaną bowiem zrealizowane planowane na początku roku założenia produkcyjne i ekonomiczne. Budżet wynagrodzeń jest najistotniejszym, stałym elementem kosztów. Ustalenie jego wysokości, tak by wszyscy interesariusze Bogdanki byli chociaż w części zadowoleni, jest zadaniem bardzo trudnym i odpowiedzialnym.

Należy mieć również na uwadze fakt, że w roku bieżącym wzrasta realna wartość naszych wynagrodzeń, gdyż od kilku miesięcy mamy do czynienia w Polsce ze zjawiskiem deflacji.
Zdajemy sobie jednak sprawę z oczekiwań naszych pracowników. Istnieje szereg powodów mających istotny wpływ na nasze stanowisko w sprawie płac. Najistotniejszym z nich jest niewątpliwie notowany od dłuższego czasu spadek cen węgla na rynkach światowych. Sytuacja innych polskich kopalń oraz podejmowane przez nie działania zmierzające do sprzedaży wydobytego węgla, również budzą nasze obawy co do poziomu cen węgla na rynku polskim w najbliższym okresie.

Nie przynoszą też wyraźnych rezultatów próby ograniczenia importu. Natomiast propozycja zmiany prawa w zakresie kontroli i monitorowania paliw stałych może dodatkowo doprowadzić do ograniczenia zbytu węgla do odbiorców indywidualnych
Analizując możliwości wzrostu płac mamy na uwadze również inną niż dotychczas sytuację wewnętrzną naszej spółki. W bieżącym roku wielokrotnie doświadczyliśmy problemów górniczo-geologicznych eksploatowanych ścian. Spada uzysk węgla i efektowność produkcji. Mamy nadzieję, że są to trudności przejściowe i dzięki zaangażowaniu naszej załogi szybko sobie z nimi poradzimy.

Zarząd spółki dostrzega konieczność zapewnienia godziwych warunków pracy i płacy naszym pracownikom, które uwzględniać powinny zarówno wkład ich pracy jak i  aktualne możliwości finansowe spółki.

Nie oznacza to, że nie będziemy kontynuować rozmów w organizacjami związkowymi. Z uwagi na dotychczasowe różnice zdań, będą to rozmowy z udziałem mediatora – nie pierwsze w kilku ostatnich latach i liczymy, że tak jak poprzednie, doprowadzą do porozumienia odpowiadającego wszystkim stronom sporu. Liczymy przede wszystkim na odpowiedzialność naszych partnerów w rozmowach. Rozwój naszej kopalni i jej bezpieczeństwo ekonomiczne są istotne dla wszystkich naszych interesariuszy a dla naszych pracowników są gwarancją miejsc pracy w przyszłości.

Zarząd Spółki

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.


]]>
read-news?title=stanowisko-zarzadu-lw-bogdanka-w-sprawie-sporu-zbiorowego&cmn_id=2481 2014-10-21 00:00:00 2481
LW Bogdanka S.A wydobywa 2,38 mln ton węgla w trzecim kwartale 2014 roku. Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, zanotowała w III kwartale 2014 roku produkcję węgla handlowegona rekordowo wysokim poziomie 2,38 mln ton, czyli o 10,2% wyższym niż w tym samym okresie rok wcześniej (2,16 mln ton) oraz o 17,8% wyższym od osiągniętego w II kwartale tego roku (2,02 mln ton). Narastająco po III kwartałach tego roku Spółka wydobyła 6,63 mln ton węgla handlowego, co oznacza wzrost o 6,25% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej (6,24 mln ton).  

Wysokie wydobycie w III kwartale było związane z uruchomieniem we wrześniu tego roku nowego Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, którego rozruch trwa. Nowy zakład podwoi nominalną wydajność Spółki w zakresie przeróbki na linii „mokrej”, która docelowo wyniesie 2400 ton/ h. Uruchomienie zakładu było bardzo ważnym etapem programu inwestycyjnego wdrażanego przez Spółkę w ostatnich latach, mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnych w stosunku do roku 2011.

Bardzo cieszy nas wysokie wydobycie w III kwartale, osiągnięte pomimo problemów geologicznych (wycienienia) na jednej z eksploatowanych przez nas obecnie ścian. Pomogło w tym uruchomienie Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, które było naszym priorytetem w ostatnich miesiącach, i które przeprowadziliśmy zgodnie z planem. Był to bardzo ważny, jeden z ostatnich, etap wdrażania naszego obecnego programu inwestycyjnego. W nowym zakładzie we wrześniu wyprodukowaliśmy już ok. 140.000 ton węgla netto - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW „Bogdanka” S.A.


]]>
read-news?title=lw-bogdanka-s-a-wydobywa-2-38-mln-ton-wegla-w-trzecim-kwartale-2014-roku&cmn_id=2479 2014-10-01 00:00:00 2479
Bogdanka zwróciła się do Ministerstwa Środowiska o ponowne rozpatrzenie wniosku o koncesję wydobywczą na obszar K-6-7 Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. w związku z otrzymaniem 8 września informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, informuje, że złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Spółka uzasadnia swój wniosek interesem publicznym, nieprawidłowym stosowaniem przez organ koncesyjny przepisów prawa geologicznego i górniczego dotyczących koncesji  oraz faktem, że prowadzenie prac rozpoznawczych na terenie rozpoznanym w stopniu wystarczającym do rozpoczęcia wydobycia jest bezprzedmiotowe i opóźnia możliwe już rozpoczęcie wydobycia na tym terenie, co jest działaniem wbrew ekonomicznym interesom Skarbu Państwa.
 

„Mamy nadzieję, że Ministerstwo Środowiska ponownie przeanalizuje nasz wniosek i weźmie pod uwagę argumenty prawne, które przemawiają na korzyść Bogdanki, oraz szeroko rozumiane dobro publiczne. W naszym przekonaniu przedłużenie żywotności Bogdanki, przedsiębiorstwa zaliczanego do firm o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki oraz dostarczającego ponad 25% węgla do polskich elektrowni, jak najbardziej można sklasyfikować jako ów interes publiczny. Położenie złóż, o które się staramy bezpośrednio przy eksploatowanych przez nas obecnie terenach oznacza, że moglibyśmy zacząć wydobywać węgiel z nowego obszaru bardzo szybko i w efektywny sposób. Również i to oznacza korzyści z punktu widzenia interesu publicznego – dla państwa, jako właściciela złóż, najwięcej korzyści przynosi wydobycie prowadzone w sposób racjonalny, zapewniający optymalne wykorzystanie kopalin, z poszanowaniem środowiska” - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

„Warto podkreślić, że przyznanie Bogdance koncesji wydobywczej na obszarze K-6-7, o którą starania rozpoczęliśmy już w 2010 roku (czyli zanim pojawiły się w regionie jakiekolwiek inne podmioty zainteresowane potencjalnie tym terenem),  zgodnie  z naszą wiedzą górniczą oraz istniejącymi analizami specjalistów, w żaden sposób nie uniemożliwi budowy innej kopalni w regionie. Obszar K-6-7 obejmuje bowiem ok. 41 km2 obszarów przylegających do naszych złóż, podczas gdy Zagłębie Lubelskie to ponad 9000 km kwadratowych, na których pierwotnie planowane było powstanie aż 7 kopalń” - dodał Zbigniew Stopa.


]]>
read-news?title=bogdanka-zwrocila-sie-do-ministerstwa-srodowiska-o-ponowne-rozpatrzenie-wniosku-o-koncesje-wydobywcza-na-obszar-k-6-7&cmn_id=2477 2014-09-22 00:00:00 2477
Bogdanka zwróci się o ponowne rozpatrzenie wniosku o koncesję wydobywczą na obszar K-6-7 Spółka Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A., w związku z otrzymaniem informacji o negatywnym rozpatrzeniu wniosku o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7 informuje, że niezwłocznie złoży wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Jednocześnie Spółka przygotowuje się do rozpoczęcia prac związanych z otrzymaną w ostatnich miesiącach koncesją na rozpoznanie złoża „Ostrów” oraz oczekuje na koncesję na rozpoznanie złoża „Orzechów”.
 

„Nasz wniosek o koncesję wydobywczą na obszarze K-6-7, złożony w grudniu 2013 roku,  spełniał wszystkie wymagania formalno-prawne, co potwierdziło Ministerstwo Środowiska. Warto dodać, że prace zmierzające do pozyskania koncesji prowadziliśmy od ponad 3 lat. Dlatego dziwi nas decyzja odmowna ze strony Ministerstwa (wydana po tak długim czasie od złożenia wniosku), a także jej uzasadnienie, powołujące się na „interes publiczny”. Jako firma zatrudniająca ponad 5000 osób, o udziałach w rynku dostaw węgla dla energetyki zawodowej przekraczających 25%, bardzo poważnie traktujemy zasady społecznej odpowiedzialności biznesu i brania pod uwagę interesu publicznego w naszej działalności. Dlatego za kluczowe uważamy podejmowanie kroków mających na celu przedłużenie żywotności kopalni w możliwie najbardziej efektywny i racjonalny sposób. Pozyskanie koncesji na złoże K-6-7, położone w sąsiedztwie naszych złóż, pozwoliłby nam na rozpoczęcie wydobycie węgla z nowych obszarów w krótkim czasie, przy wykorzystaniu obecnej infrastruktury. Dlatego niezwłocznie zwrócimy się do Ministerstwa Środowiska o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Chciałbym jednocześnie podkreślić, że rozwój w kierunku złoża K-6-7 nie jest jedyną z naszych możliwości poszerzenia zasobów. Jeszcze we wrześniu planujemy rozpocząć prace związane z otrzymaną w czerwcu tego roku koncesją na rozpoznanie złoża „Ostrów”, która pozwoli nam na analizę i przygotowanie planów rozwoju LW Bogdanka w kierunku północnym. Nasze obecne zasoby operatywne zapewniają żywotność kopalni do około 2034 roku, jednak chcielibyśmy co najmniej je podwoić przed 2020 rokiem. Ten plan oceniam jako niezagrożony - dodał Zbigniew Stopa.


]]>
read-news?title=bogdanka-zwroci-sie-o-ponowne-rozpatrzenie-wniosku-o-koncesje-wydobywcza-na-obszar-k-6-7&cmn_id=2475 2014-09-09 00:00:00 2475
Bogdanka po pierwszym półroczu 2014 r. LW BOGDANKA S.A. PO I PÓŁROCZU 2014 ROKU: REALIZACJA ZAŁOŻEŃ STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, WYNIKI POD PRESJĄ SPADKU CEN WĘGLA I TRUDNYCH WARUNKÓW RYNKOWYCH

 

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla BOGDANKA, której jednostką dominującą jest Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A. – najnowocześniejsza i najbardziej efektywna kopalnia węgla kamiennego w Polsce oraz krajowy lider rynku producentów węgla energetycznego, wypracowała w I półroczu 2014 roku przychody ze sprzedaży sięgające 945,4 mln zł, czyli wyższe o 7,6% od osiągniętych w tym samym okresie rok wcześniej. Wynik EBITDA w tym okresie wyniósł 304,3 mln zł, EBIT sięgnął 126,7 mln zł, a zysk netto przekroczył 91,4 mln zł. Pomimo trudnej sytuacji rynkowej i pozostawania wyników pod presją spadku cen węgla, wskaźniki rentowności Spółki pozostają na ponadprzeciętnym dla branży poziomie.

Spółka zakończyła proces refinansowania zadłużenia na okres 5 lat. Sukcesywnie wdrażany jest też proces optymalizacji kosztów.

Poziom produkcji węgla handlowego w I półroczu 2014 roku był zgodny z planem i sięgnął 4,25 mln ton, co oznacza, że był o 4,2% wyższy niż w tym samym okresie rok wcześniej. Parametry złoża w ścianach w Polu Stefanów, pozostawały jednak niższe od pierwotnych założeń, co w połączeniu z trwającymi pracami mającymi na celu uruchomienie nowej części Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, miało negatywny wpływ na wypracowany uzysk. Sprzedaż w I półroczu 2014 roku wyniosła 4,33 mln ton, co oznacza wzrost o 13,6%, w porównaniu z I półroczem 2013 roku.

Osiągnięty poziom wydobycia i realizowana sprzedaż przekładają się na silną pozycję rynkową Spółki. Na koniec I półrocza 2014 roku udziały rynkowe LW BOGDANKA sięgnęły 19,1% w przypadku rynku węgla energetycznego w Polsce (wobec 14,8% na koniec 2013 roku) i 25,2% dla rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej (wobec 19,3% na koniec 2013 roku).

Spółka po 8 miesiącach 2014 roku przewiduje produkcję na cały 2014 rok w przedziale 9,3-9,6 mln ton.

LW BOGDANKA realizuje obecnie rozruch Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla. Zakończenie prac pozwoli na zwiększenie produkcji oraz podniesienie jakości węgla handlowego. W ramach działań mających na celu przedłużenie żywotności kopalni, w czerwcu tego roku Spółka uzyskała koncesję na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów” oraz oczekuje na decyzję w sprawie koncesji wydobywczej w obszarze K-6-7 i koncesji rozpoznawczej dla złoża „Orzechów”.


 

WYNIKI FINANSOWE - SZCZEGÓŁY

Wybrane informacje finansowe Grupy LW BOGDANKA po II kwartale i I półroczu 2014 roku przedstawia tabela poniżej:

W tys. PLN II kw. 2014 II kw. 2013* Zmiana I półrocze 2014 I półrocze 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 463 831 448 146 3,5% 945 371 878 904 7,6%
Zysk ze sprzedaży 49 630 96 943 -48,8% 134 735 187 728 -28,2%
Rentowność sprzedaży brutto 10,7% 21,6% -50,5% 14,3% 21,4% -33,2%
EBITDA 130 119 173 938 -25,2% 304 268 346 550 -12,2%
Rentowność EBITDA 28,1% 38,8% -27,6% 32,2% 39,4% -18,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 40 700 98 442 -58,7% 126 658 188 156 -32,7%
Rentowność EBIT 8,8% 22,0% -60,0% 13,4% 21,4% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 28 824 71 939 -59,9% 91 424 142 034 -35,6%
Rentowność netto 6,2% 16,1% -61,3% 9,7% 16,2% -40,2%

* Grupa zastosowała zmiany do MSR 19 (świadczenia pracownicze) i dokonała przekształcenia danych porównawczych za I kw. 2013, w związku z czym przekształceniu uległy również dane za II kw. 2013.

W I półroczu 2014 roku LW BOGDANKA osiągnęła przychody sięgające 945,4 mln zł, czyli o 7,6% wyższe niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Około 95% ze zrealizowanej sprzedaży węgla (w ujęciu wartościowym) w I półroczu 2014 roku odbywało się na podstawie długoterminowych umów handlowych zawartych między LW BOGDANKA S.A. a jej głównymi odbiorcami, tj. m.in. Elektrownią „Kozienice” S.A., GDF Suez Energia S.A., PGNiG Termika, Elektrownią Ostrołęka S.A. i Zakładami Azotowymi Puławy.

Pierwsze półrocze 2014 roku było dla branży okresem trudnym, ze względu na zmniejszoną produkcję energii oraz dużą ilość węgla na zwałach w elektrowniach i kopalniach śląskich. W efekcie wskaźniki rentowności Spółki w I półroczu 2014 roku były pod presją spadku cen węgla do energetyki zawodowej (które spadły o 17% od początku 2013 roku).

Na wyniki w I półroczu 2014 roku miał też wpływ wypracowany poziom uzysku, który wyniósł 66,1% wobec 69,5% w I półroczu 2013 roku. W samym drugim kwartale poziom uzysku wyniósł 65,2%, wobec 70,5% w tym samym okresie rok wcześniej. Niższy niż osiągnięty w poprzednich okresach poziom uzysku związany był z nadal gorszymi od pierwotnych założeń parametrami złoża w eksploatowanych ścianach w Polu Stefanów. W połączeniu z trwającymi pracami mającymi na celu uruchomienie nowej części Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla, miało to wpływ na ograniczenie możliwości produkcji wyższych klas węgla handlowego.  

Wpływ na wynik osiągnięty w II kwartale 2014 roku, a tym samym w całym I półroczu, miało także utworzenie rezerwy na roszczenia ZUS z tytułu składki wypadkowej (10,4 mln zł).

Warto jednak podkreślić, że wskaźniki finansowe  pozostają na ponadprzeciętnym poziomie dla branży, czego przykładem jest marża EBITDA sięgająca po pierwszym półroczu 32,2%.


 

PRODUKCJA I SPRZEDAŻ WĘGLA

W I półroczu 2014 roku poziom produkcji węgla handlowego Spółki wzrósł o 4,2% w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej, sięgając 4,25 mln ton.

Sprzedaż węgla handlowego w I półroczu 2014 roku była zgodna z harmonogramami dostaw do klientów i osiągnęła poziom 4,33 mln ton, czyli była o 13,6% wyższa od zanotowanej w tym samym okresie rok wcześniej.

Spółka stale realizuje prace udostępniające nowe wyrobiska. W I półroczu 2014 roku wykonano 16,3 km chodników wobec 13,4 km rok wcześniej, co oznacza wzrost o 21,6%.

Stan zapasów węgla na poziomie 143 tys. ton na koniec czerwca 2014 roku (czyli niższy o 50,9% od odnotowanego na koniec czerwca 2013 roku) odpowiadał w przybliżeniu 5-dniowej produkcji Spółki i był zgodny z założeniami.


 

STRATEGIA

Spółka konsekwentnie realizuje strategię rozwoju na lata 2013 – 2020. Najważniejsze jej elementy to finalizacja, do 2015 roku, programu inwestycyjnego mającego na celu podwojenie zdolności produkcyjnychw stosunku do roku 2011 oraz dwukrotne zwiększenie zasobów operatywnych Spółki w Lubelskim Zagłębiu Węglowym, i tym samym przedłużenie żywotności kopalni do około 2050 roku.

LW BOGDANKA zamierza także pozostać liderem efektywności w górnictwie, między innymi poprzez budowę „inteligentnej kopalni”. Będzie to możliwe dzięki dalszemu rozwojowi systemu zarządzania gospodarką złoża oraz dalszej informatyzacji i automatyzacji ciągu produkcyjnego w Spółce.

W związku z istotną zmianą sytuacji rynkowej, od czasu publikacji strategii na lata 2013 – 2020, Zarząd Spółki rozpoczął pracę nad założeniami do jej aktualizacji.

„Pierwsze półrocze tego roku było dla branży okresem bardzo trudnym, przede wszystkim z powodu dalszych spadków cen węgla – ceny dla energetyki zawodowej spadły od początku 2013 roku aż o 17%. W tych trudnych warunkach Bogdanka poradziła sobie dobrze, utrzymując wskaźniki rentowności na ponadprzeciętnym dla branży poziomie. Konsekwentnie realizując plan sprzedaży, umocniliśmy także naszą pozycję rynkową – na koniec I półrocza nasze udziały w rynku węgla energetycznego sprzedanego do energetyki zawodowej sięgnęły 25,2%, wobec 19,3% na koniec 2013 roku. Nasze założenia produkcyjne na 2014 rok po 8 miesiącach są na poziomie ok. 9,3-9,6 mln ton, czyli co najmniej o 1 mln ton wyższym niż wydobycie w 2013 roku - powiedział Zbigniew Stopa, Prezes Zarządu LW BOGDANKA S.A.

Naszym priorytetem jest obecnie finalizacja rozruchu Zakładu Przeróbki Mechanicznej Węgla - zakończenie prac pozwoli na zwiększenie produkcji oraz podniesienie jakości węgla handlowego. Uruchomienie zakładu przeróbki pozwoli nam na wykorzystanie pełnej zdolności wydobywczej z frontów ścianowych i osiągnięcie docelowej zdolności produkcyjnej przewidzianej w strategii. Prowadzimy także zbrojenie trzeciego kompleksu strugowego, dostarczonego w czerwcu tego roku, oraz zamówiliśmy czwarty kompleks strugowy, który zostanie dostarczony pod koniec bieżącego roku. Cieszy nas również pozyskanie w ostatnim okresie koncesji na wydobycie w obszarze K-3 oraz na rozpoznanie złoża „Ostrów”. Oczekujemy obecnie także na rozpatrzenie wniosków o koncesje na wydobycie w obszarze K-6-7 oraz na rozpoznanie złoża „Orzechów” - dodał Zbigniew Stopa.

 

W tys. PLN II kw. 2014 II kw. 2013* Zmiana I półrocze 2014 I półrocze 2013 Zmiana
Przychody ze sprzedaży 463 831 448 146 3,5% 945 371 878 904 7,6%
Zysk ze sprzedaży 49 630 96 943 -48,8% 134 735 187 728 -28,2%
Rentowność sprzedaży brutto 10,7% 21,6% -50,5% 14,3% 21,4% -33,2%
EBITDA 130 119 173 938 -25,2% 304 268 346 550 -12,2%
Rentowność EBITDA 28,1% 38,8% -27,6% 32,2% 39,4% -18,3%
Zysk operacyjny (EBIT) 40 700 98 442 -58,7% 126 658 188 156 -32,7%
Rentowność EBIT 8,8% 22,0% -60,0% 13,4% 21,4% -37,4%
Zysk netto roku obrotowego 28 824 71 939 -59,9% 91 424 142 034 -35,6%
Rentowność netto 6,2% 16,1% -61,3% 9,7% 16,2% -40,2%

*


]]>
read-news?title=bogdanka-po-pierwszym-polroczu-2014-r&cmn_id=2473 2014-08-28 00:00:00 2473