Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2013

Numer raportu Data raportu Temat raportu
39/2013 2013-11-08 16:37 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

Raport bieżący 39/2013

 

Data sporządzenia: 08.11.2013 r.

 

 

Temat: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2013 z dnia 25 października 2013 r. zawierającego projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 22 listopada 2013 r. („Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”) informuje, iż w dniu 08 listopada 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A. („Fundusz”), o zamiarze zgłoszenia przez Fundusz na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury pana Michała Stopyry do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie i sprawowanie funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz oświadczył, iż spełnia wszystkie kryteria stawiane kandydatom na Członka Rady Nadzorczej.

 

W załączeniu Spółka przekazuje:
- życiorys Pana Michała Stopyry;
- oświadczenie kandydata na członka Rady Nadzorczej;
- zawiadomienie Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK S.A.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 3
 


Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (164.65KB)
Zgloszenie kandydata na czlonka Rady Nadzorczej [załącznik] (38.95KB)
Cv Pana Michała Stopyra [załącznik] (607.63KB)
Oświadczenie kandydata do Rady Nadszorczej [załącznik] (431.84KB)