Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2014

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2014 2014-03-31 19:06 Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o.

Raport bieżący 4/2014

 
Data sporządzenia: 31.03.2014.

 
Temat: Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o.

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:
Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) informuje, iż w dniu 31.03.2014 roku podpisał aneks („Aneks”) do Umowy wieloletniej sprzedaży węgla energetycznego („Umowa”), z dnia 19 lipca 2011 r., zawartej z EDF Paliwa Sp. z o.o. (dawniej „Energokrak” Sp. z o.o.) z siedzibą w 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 1 („Kupujący”). Umowa została opisana w raporcie bieżącym nr 21/2011 z dnia 19.07.2011 r. nr 42/2012 z dnia 1.08.2012 r. oraz nr 37/2013 z dnia 31.10.2013 r.

 

W wyniku zawarcia Aneksu Strony:
- przedłużyły okres obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2017 r. (uprzednio 31.12.2016 r.)
- ustaliły warunki dostaw w latach 2014 – 2017 (w tym wolumeny ilościowe oraz zasady ustalania cen dostaw),
- cenę dla dostaw roku 2015 obowiązującą w I półroczu.

 

W wyniku zawarcia Aneksu szacowana wartość całej Umowy wynosi obecnie: 832 mln zł netto tj. o 22,1% więcej w stosunku do wartości zamieszczonej w raporcie nr 37/2013 z dnia 31.10.2013 r.

 

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż przekroczyła ona 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust.1 pkt. 3 RMF GPW
 


Zawarcie aneksu do umowy znaczącej z EDF Paliwa Sp. z o.o. (244.52KB)