Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
8/2015 2015-06-09 19:56 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza


Raport bieżący 8/2015

 


Data sporządzenia: 09.06.2015 r.

 

 

Temat: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść:

 

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 13 maja 2015 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2015 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” („Fundusz”) o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Stefana Kawalca na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

W załączeniu Spółka przekazuje:

- życiorys Pana Stefana Kawalca,
- oświadczenia Pana Stefana Kawalca,
- zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 3

 

 


 


Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (173.07KB)
Życiorys Pana Stefana Kawalca [załącznik] (313.86KB)
Oświadczenia Pana Stefana Kawalca [załącznik] (136.21KB)
Zawiadomienie od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU S.A. [załącznik] (75.37KB)