Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
11/2015 2015-06-11 11:26 Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

Raport bieżący 11/2015

 


Data sporządzenia: 11.06.2015 r.


 

Temat: Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza

 

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść:

Zarząd Lubelskiego Węgla BOGDANKA S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2015 z dnia 13 maja 2015 r. zawierającego projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 18 czerwca 2015 r. („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) informuje, iż w dniu 10 czerwca 2015 r. otrzymał zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. reprezentujące ING Otwarty Fundusz Emerytalny o zamiarze zgłoszenia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu kandydatury Pana Dariusza Formeli na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

W załączeniu Spółka przekazuje:
- życiorys Pana Dariusza Formeli,
- oświadczenia Pana Dariusza Formeli,
- zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.


Podstawa prawna przekazania raportu: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 3
 


Kandydatura na członka Rady Nadzorczej zgłoszona przez Akcjonariusza (181.95KB)
Oświadczenia Pana Dariusza Formeli [załącznik] (108.97KB)
Zawiadomienie od ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. [załącznik] (57.80KB)
Życiorys Pana Dariusza Formeli [załącznik] (149.51KB)