Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2015

Numer raportu Data raportu Temat raportu
24/2015 2015-08-21 22:04 Wypowiedzenie przez Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Umowy wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku

Raport bieżący 24/2015

 

 

Data sporządzenia: 21.08.2015 r.

 

 

Temat: Wypowiedzenie przez Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Umowy wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku

 

Podstawa prawna ogólna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść:


Zarząd LW „Bogdanka” S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, "LWB") informuje, iż w dniu 21 sierpnia 2015 roku otrzymał od Enea Trading Sp. z o.o. działającej w imieniu Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Swierżach Górnych, 26-900 Kozienice, oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wieloletniej na dostawy węgla energetycznego (dalej „Umowa”) zawartej w dniu 4 marca 2010 roku między Elektrownią Kozienice S.A. (obecnie Enea Wytwarzanie Sp. z o.o.) i Spółką, o podpisaniu której Spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2010 z dnia 5 marca 2010 r. oraz raportach późniejszych aktualizujących informacje w tej sprawie.

 

Przedmiotem Umowy są dostawy węgla energetycznego do elektrowni ENEA Wytwarzanie S.A. w Kozienicach w okresie od 4 marca 2010 roku do 31 grudnia 2025 roku.

 

Umowa została wypowiedziana przez Enea Wytwarzanie na podstawie §13 ust 1 Umowy tj. w wyniku braku ustalenia przez Spółkę i ENEA Wytwarzanie w drodze negocjacji ceny na kolejny rok kalendarzowy (2016) w trzech pierwszych, kolejnych terminach negocjacyjnych z czterech przewidzianych w Umowie.

 

Wskutek złożonego przez Enea Wytwarzanie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, Umowa ta ulegnie rozwiązaniu z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

W związku z wypowiedzeniem Umowy, ceny dostaw węgla energetycznego w latach 2016 i 2017 będą wyznaczane według formuły cenowej zawartej w Umowie, opartej o ceny dostaw w kraju, na rynku międzynarodowym oraz o wskaźniki inflacyjne zmian cen towarów, usług i produkcji przemysłowej.

 

Zarząd Spółki informuje, że w trakcie okresu wypowiedzenia, w latach 2016 i 2017, wolumeny dostaw węgla energetycznego dla potrzeb elektrowni Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. nie ulegają zmianie w stosunku do wolumenów zakontraktowanych dla tych lat w Umowie przed złożeniem wypowiedzenia.

 

W związku z powyższym wartość całej Umowy wynosi obecnie 5 065 mln zł netto.
 

 

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust.1 pkt. 5 RMF GPW.
 


Wypowiedzenie przez Enea Wytwarzanie Sp. z o.o. Umowy wieloletniej na dostawy węgla energetycznego zawartej w dniu 4 marca 2010 roku (128.72KB)