Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
1/2021 2021-01-13 14:44 Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.

Raport bieżący 1/2021

 

Data sporządzenia: 13.01.2021 r.

 

Temat: Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o.


Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.


Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (dalej „Spółka” lub „Sprzedający”) informuje, iż w dniu 13.01.2021 roku zawarł ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. z siedzibą w Świerżach Górnych, Aleja Józefa Zielińskiego 1, 26-900 Kozienice 1, aneks do Umowy Wieloletniej nr UW/LW/01/2012 (dalej: „Umowa Wieloletnia”).


W wyniku zawarcia aneksu przesunięciu uległ wolumen ilościowy niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o szacunkowej wartości 160 mln zł, powiększając wolumen dostaw Spółki przewidziany na rok 2021 do Elektrowni Kozienice.


Przesunięcie niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o powyższej wartości  wynika z nadzwyczajnej sytuacji roku 2020, w którym wystąpiły trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla Stron Umowy Wieloletniej, związane z pandemią COVID-19 i trudnościami górniczo – geologicznymi w zakresie prowadzonego wydobycia węgla. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 29.09.2020 roku, który aktualizował cel produkcyjny Spółki na rok 2020.


Zawarcie aneksu umożliwia wykonanie w 2021 roku zobowiązań Stron Umowy Wieloletniej w zakresie roku 2020.

 

Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na dominujący udział odbiorcy w portfelu dostaw Spółki.

 


Zawarcie aneksu do umowy wieloletniej ze spółką ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (373.21KB)