Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
3/2021 2021-01-20 17:14 Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok

Raport bieżący 3/2021

 

Data sporządzenia: 20.01.2021 r.

 

 

Temat: Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok


Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

 

Treść:


Zarząd Spółki Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 20 stycznia 2021 roku powziął informację o wstępnych wynikach finansowych Grupy za 2020 rok i podjął decyzję o przekazaniu ich do publicznej wiadomości.


Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2020 rok:

 

Przychody ze sprzedaży netto: 1.822.112 tys. zł
EBITDA: 461.962 tys. zł
EBIT: 91.036 tys. zł
Zysk netto: 66.506 tys. zł

Produkcja węgla handlowego w 2020 roku wyniosła 7.612 tys. ton,  sprzedaż 7.670 tys. ton.

 

Na wyniki czwartego kwartału wpływ miało m.in. rozliczenie dofinansowania przyznanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, o przyznaniu którego spółka informowała raportem bieżącym nr 27/2020 z 06.10.2020 roku. O innych zdarzeniach jednorazowych mających miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 29/2020 z 14.10.2020 roku.

 

Ostateczne wyniki zostaną szczegółowo przedstawione w sprawozdaniu finansowym LW Bogdanka S.A. oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2020 rok.


Informacja w sprawie wstępnych wyników finansowych za 2020 rok (372.98KB)