Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
4/2021 2021-01-22 13:54 Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A.

Raport bieżący 4/2021

 

Data sporządzenia: 22.01.2021 r.

 

 

Temat: Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. 

 

Podstawa prawna ogólna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 


Treść:


Zarząd LW Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance („Spółka”, „Sprzedający”) informuje, że w dniu 22.01.2021 r. podpisany został Aneks do Umowy sprzedaży węgla energetycznego nr 3/W/2012, („Umowa”) pomiędzy Spółką a Enea Elektrownia Połaniec S.A. (”Kupujący”) z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec. 


Umowy dotyczyły raporty bieżące publikowane w okresie od 2012 roku do 2020 roku, z czego ostatnia informacja o wprowadzonych zmianach do Umowy została przekazana do publicznej wiadomości raportem nr 10/2020 opublikowanym w dniu 29.05.2020 r. 


W wyniku zawarcia Aneksu zostaje przedłużony termin obowiązywania Umowy do dnia 31.12.2024 r. (uprzednio Umowa obowiązywała do dnia 31.12.2023 r.), w związku z tym, Umowa obejmuje okres dostaw węgla energetycznego w latach 2013 – 2024. 


W wyniku zawarcia aneksu przesunięciu uległ również wolumen ilościowy niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o szacunkowej wartości 150 mln zł. Przesunięcie niezrealizowanych dostaw z roku 2020 na rok 2021 o powyższej wartości  wynika z nadzwyczajnej sytuacji roku 2020, w którym wystąpiły trudne warunki prowadzenia działalności gospodarczej dla Stron Umowy, związanej z pandemią COVID-19 i trudnościami górniczo – geologicznymi prowadzonego wydobycia węgla. Spółka informowała o tym w raporcie bieżącym nr 25/2020 z dnia 29.09.2020 r., który aktualizował cel produkcyjny Spółki na rok 2020. Zawarcie Aneksu umożliwia wykonanie w roku 2021 zobowiązań Stron Umowy  w zakresie roku 2020.


Wartość całej Umowy w latach 2013 – 2024 po zawarciu przedmiotowego Aneksu wyniesie szacunkowo 4 231 mln zł netto i jest wyższa o 0,67% od wartości opublikowanej w raporcie nr 10/2020 z dnia 29.05.2020 r. Wartość określona w zdaniu poprzednim zawiera wolumenowe opcje dodatkowe do wykorzystania przez Strony w latach 2021 - 2024 o wartości szacunkowej ok.  285 mln zł. 


Wartość Umowy tylko w latach 2021 – 2024 wyniesie 1 550 mln zł netto łącznie z powyższą wartością opcji dodatkowych.


Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie i nie odbiegają od standardów stosowanych dla umów tego typu na rynku. O zawarciu Umowy i warunkach jej realizacji Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2012 w dniu 12.07.2012 roku.


Zarząd uznaje powyższe informacje za istotne ze względu na zmiany parametrów Umowy z jednym z kluczowych odbiorców Spółki.


Zawarcie Aneksu z Enea Elektrownia Połaniec S.A. (369.79KB)