Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych Akcja Inwestor Akcjonariat Obywatelski

GPW

10na10

 

Znajdujesz się: Strona główna » Raporty » Raporty bieżące

Raporty bieżące

2021

Numer raportu Data raportu Temat raportu
5/2021 2021-01-26 10:56 Piąte Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Raport bieżący 5/2021


Data sporządzenia: 26.01.2021 r.

 

 

Temat: Piąte Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce

 

Podstawa prawna: Inne uregulowania  

 


Treść:


Zarząd Spółki LW Bogdanka S.A. z siedzibą w Bogdance (dalej: Spółka, Emitent), informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798) moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej wydanych przez Spółkę wygasa z dniem 1 marca 2021 roku.

 

W związku z powyższym, w oparciu o art. 16 ww. ustawy, Zarząd Spółki wzywa Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A., posiadających niezdematerializowane akcje Emitenta, do złożenia posiadanych dokumentów akcji w Spółce w terminie najpóźniej do 1 marca 2021 roku, celem przeprowadzenia ich dematerializacji poprzez rejestrację akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych i zapisanie ich na rachunkach papierów wartościowych.

 

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Emitenta pod adresem Bogdanka, 21-013 Puchaczów, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:45 do 14:45. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym Akcjonariuszowi.

 

Przedmiotowe wezwanie jest piątym spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

 

W sprawach związanych z niniejszym wezwaniem prosimy o kontakt pod nr telefonu 81 462 55 44, bądź o kierowanie korespondencji na adres poczty elektronicznej ri@lw.com.pl.

 

Podstawa prawna:
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1798)

 

 


Piąte Wezwanie Akcjonariuszy LW Bogdanka S.A. do złożenia dokumentów akcji w Spółce (260.43KB)